Закрити
Розробка уроку креслення по темі "Введення. Значення креслення. Матеріали та інструменти"
26 Вересня 2012, 22:23 , Переглядів: 4351
FacebookTwitterВКонтактеLivejournal
Розробка уроку креслення по темі Фото: www.cgtti.slt.lk Розробка уроку креслення по темі "Введення. Значення креслення. Матеріали та інструменти"

Розробка уроку креслення для 11 класів загальноосвітніх навчальних.

Цілі і завдання:

  • систематизувати знання учнів про графічні зображення;
  • виховувати увагу і акуратність при виконанні графічних робіт;
  • розвивати просторове мислення і уяву.

Обладнання та наочність:

  • таблиці
  • інструменти для роботи на дошці
  • мультимедійне обладнання для презентації (Додаток № 1)

Хід уроку:

  • Організаційний момент.
  • Повідомлення теми уроку, мети (слайд № 1).
  • Вивчення нової теми.

Учитель: Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нового предмета. У шкільному курсі креслення ви будете вивчати теоретичні основи побудови різних графічних зображень, правила їх оформлення, опануєте прийомами роботи креслярськими і вимірювальними інструментами, навчитеся виконувати зображення від руки, познайомитеся з різними умовними зображеннями і позначеннями. Все це допоможе навчитися розуміти, або, як кажуть, читати, креслення. (Слайд № 2)

Читання та виконання креслень сприяють розвитку просторових уявлень, що мають велике значення в практичній діяльності людини, привчають до акуратності і точності в роботі. Курс креслення знайомить з деякими питаннями виробничо-технічного характеру, застосуванням креслень в різних галузях господарства, вчить самостійно користуватися довідковими посібниками.

У школі ви вже ознайомилися з багатьма графічними зображеннями. Наприклад, на уроках образотворчого мистецтва ви виконували з натури малюнки предметів. На уроках математики ви зустрічалися з діаграмами і графіками. Планами і географічними картами ви користувалися на уроках природознавства, географії, історії. На уроках фізики, а також на заняттях з техничної і обслуговуючої праці застосовували схеми. Вони за допомогою умовних позначень передають принцип роботи виробів. Малюнок, діаграма, карта, схема - все це приклади графічних зображень (Слайд № 3).

Основним конструкторським документом, за яким виготовляється, контролюється, встановлюється і ремонтується виріб, є креслення - графічне зображення виробу або його частини. Кожен виріб має бути попередньо спроектовано конструктором. У процесі проектування виробу виконують малюнки, ескізи, схеми, креслення (Слайд № 4).

«Історик»: Оформлення і зміст креслень змінювалися з розвитком суспільства. Зображення різних предметів - малюнки - з'явилися як засіб спілкування людей ще до створення писемності. Пізніше при будівництві будівель, фортець та інших споруд з'явилися перші креслення, які називалися «планами». Ці креслення зазвичай виконувалися в натуральну величину безпосередньо на земній поверхні, на місці майбутнього спорудження (Слайд № 5). Для побудови таких креслень були створені перші креслярські інструменти - дерев'яний циркуль-вимірювач і мотузяний прямокутний трикутник. В подальшому такі плани-креслення стали виконувати на пергаменті, дереві й полотні в зменшеному вигляді. На кресленнях намагалися показати як форму, так і розміри предметів (Слайд № 6). У древній Русі було дуже багато вправних майстрів по литтю металів та їх сплавів, виготовлення зброї, будівництву будівель. Ці майстри, як видно по будівлям і спорудам шо залишились, дуже добре уявляли собі геометричні форми предметів і вміли вибрати найкраще рішення технічних завдань. Так, наприклад, у літописах ХІІІ-ХIV ст. знайдені наочно виконані малюнки, за якими можна дізнатися спосіб виготовлення предметів. Розглядаючи можна визначити, що ствол гармати виготовлений горновим або ковальським зварюванням і укріплений насадними кільцями-бандажами. Часто на одному зображенні поєднувалися план (вид зверху) і фасад (вигляд спереду) якої-небудь споруди, наприклад моста. Незручність такого суміщення змусило роз'єднати обидва види і застосовувати при зображенні предметів два, три і більше видів. У другій половині ХVI і початку ХVII в. в Росії на металообробних заводах вироби виготовляли не за кресленнями, а за зразками-моделями. В кінці ХVII сторіччя замість зразків стали застосовувати креслення. Ці креслення виконували без точного дотримання масштабу, але розміри виробів на них вже наносили.

Коли стало швидко розвиватися кораблебудування, потрібні були більш точні, накреслені в строгому масштабі креслення. Корабельні креслення 1686-1751 рр.., Виконані майстрами і їхніми помічниками, вже більш досконалі. Тут застосовувалися три зображення, за допомогою яких на площині креслення вдавалося показати розміри трьох вимірів судна: довжину, ширину і висоту. У 1798 р. французький інженер Гаспар Монж опублікував свою працю «Нарисна геометрія», яка легла в основу проекційного креслення. Віддаючи належне Гаспару Монжу, узагальнити метод прямокутного проекціювання предметів на дві взаємно перпендикулярні площини проекцій, ми не повинні забувати, що задовго до появи нарисної геометрії в окремих російських кресленнях були поставлені та вирішувалися такі завдання, які науково узагальнив Монж. У ХVIII в. креслення виконувалися надзвичайно ретельно, з обведенням кольоровою тушшю. На цих кресленнях робилися умовні розрізи виробів з розфарбуванням місця розрізу різними кольорами залежно від виду матеріалів виробів. Креслення І. І. Ползунова і І. П. Кулібіна наочно показують відмінні пізнання російських винахідників у галузі побудови точного проекційного креслення виробу. Основоположником нарисної геометрії в Росії був проф. Я. А. Севастьянов, який видав у 1821 р. свій курс «Підстави нарисної геометрії». Видатний вчений кінця ХIХ в. проф. В. І. Курдюмов написав ряд капітальних праць з нарисної геометрії. Проф. Н. А. Риніну належить ряд праць з додатком нарисної геометрії в техніці і підручник, яким користуються і в даний час. Проф. Д. І. Картин написав роботу «Про точність графічних побудов». Велике значення мають праці великого вченого проф. А. І. Добрякова з нарисної геометрії. Видатний вчений нашого часу проф. Н. Ф. Четверухін написав велику кількість праць в області теорії зображень.

В даний час вчені проводять теоретичні дослідження в області нарисної геометрії та інженерної графіки, працюють над створенням приладів і апаратів для механізації і автоматизації креслярсько-конструкторських робіт і розмноження конструкторської документації, розробляють нові стандарти.

Виходить група учнів, одягнених в костюми (слайд № 7).

- Ми розповімо вам про те, що необхідно для роботи на уроках креслення (найбільш повна історична інформація про матеріали й інструменти в Додатку № 2).

«Підручник»: Я - підручник. Кожному з вас видали в бібліотеці такий же. Носіть його на уроки. У ньому ви знайдете багато цікавого та корисного (слайд № 8). Подивіться, як я змінювався з часом. Сьогодні разом зі мною до вас прийшли мої друзі, познайомтеся з ними і подружитеся (слайд № 9).

«Олівець»: Креслярські роботи виконують в більшості випадків олівцями (слайд № 10). При виконанні креслення тонкими лініями рекомендується застосовувати олівець марки Т. Обводити лінії креслення треба олівцем марки М; при обведенні більш м'якими олівцями креслення забруднюється. Таким чином, учень повинен мати мінімум три олівця: М, ТМ і Т. Підібравши олівець потрібної твердості, його заточують.

«Папір»: Креслення, як правило, виконують на щільному креслярському папері. Папір вибирається так, щоб з нього добре стиралися гумкою олівцеві лінії (Слайд № 11).

«Готовальні»: готовальні - це комплект креслярських інструментів, покладених у футляр (Слайд № 12). А який інструмент вам потрібен буде дуже часто на уроках креслення, ви дізнаєтеся, розгадавши загадку:

Він кружляє на одній нозі,
Інша пише по дузі,
Крутячись то в профіль, то анфас,
Всі заокруглення він для вас.
Проробивши повний оборот,
Закінчить там же, де почне:
До вихідної точки підійде
І лінію свою замкне.

«Циркуль»: Правильно, це циркуль - найстарший серед своїх братів інструментів (Слайд № 13).

Учитель: Крім цих матеріалів та інструментів на уроках креслення вам будуть необхідні лінійка і трикутники (Слайд № 14).

Сьогодні на практичній роботі ви будете вчитися проводити вертикальні, горизонтальні, похилі лінії і кола за допомогою лінійки, угольника і циркуля (Слайд № 15).

Перш ніж приступити до виконання практичної роботи ви повинні дізнатися наступне, від правильної підготовки робочого місця багато в чому залежить якість креслення. Світло на креслення повинне падати зліва зверху. У цьому випадку тіні від інструментів і рук не заважатимуть роботі. Виконуючи креслення, слід сидіти прямо, не горблячись. Відстань від очей до креслення повинно бути приблизно 300 мм. На столі залишають тільки ті інструменти, які потрібні для роботи в даний час. При цьому готовальня, угольники, олівці і гумка повинні лежати праворуч, а книга - зліва. Не потрібно сильно нахилятися над кресленням.

4. Практична робота: «Виконання вертикальних, горизонтальних, похилих ліній і окружностей».

Учитель: Користуючись креслярськими інструментами, проведіть в робочому зошиті вертикальні, горизонтальні, похилі лінії і кола. Намагайтеся проводити всі лінії однакової товщини, красиво розташуєте групи ліній на аркуші зошита (Слайд № 16).

5. Підведення підсумків уроку.

6. Домашнє завдання

 (слайд № 17) (Додаток № 3).

Прикріплені файли
Автор: Сичова Ганна Олександрівна, вчитель математики

Новинки інтернет-магазину

Реклама

Видалити Відміна
Забанити Відміна