Закрити
Діловий щоденник школяра
10 Вересня 2012, 21:22 , Переглядів: 7008
FacebookTwitterLivejournal
Діловий щоденник школяра Фото: http://olkeeleycoy.typepad.com Діловий щоденник школяра

Розробка учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Мета:

 • забезпечення комплексної профорієнтаційної роботи з учнями 8-9 класів;
 • виявлення професійних нахилів;
 • визначення рис характеру та сприйняття їх учнями належним чином;
 • допомога батькам, в визначенні здібностей їх дітей і планування їх майбутнього (де продовжувати вчитися, яку професію обирати).
 • спонукання школяра до планування та систематизації своєї навчальної та позакласної діяльності, вироблення навичок самоаналізу та опанування нових джерел інформації.

Вік учнів: 8-9 клас

 1. Плани учнів на тиждень, на місяць. У кінці кожного тижня та місяця підводити підсумки, аналізувати досягнення, намічені в планах, розглядати та аналізувати причини невиконання намічених зобов’язань.
 2. Приказки, висловлювання. Аналізували їх за допомогою учнів, вислуховувати їх тлумачення, при потребі вносити корективи.
 3. Тести щодо відповідності вибору професій. Знайомитися з результатами та робити висновки.
 4. «Мала енциклопедія професій». Визначення типів професій та методика для самостійного визначення учнем власних схильностей до певного типу професій; короткий опис професій.
 5. Правовий всеобуч. Адаптована для сприйняття цільовою аудиторією інформація щодо юридичних аспектів праці, трудових прав неповнолітніх тощо.
 6. Центр зайнятості інформує. Розміщувати інформацію центру зайнятості щодо ситуації на ринку праці регіону

ДЕСЯТЬ ПОМИЛОК ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ

 1. Не ставтесь до вибору професії як такого, що здійснюється один раз на все життя. В любій сфері діяльності відбувається закономірна зміна занять, спеціальностей, посад, місць праці по мірі зростання досвіду і кваліфікації людини.
 2. Розрізняйте поняття: посада, професія, спеціальність. Наприклад, головний лікар – це посада, лікар – професія, стоматолог – спеціальність.
 3. Не вибирайте професію за її зовнішніми ознаками. Завжди намагайтеся глибше дізнатися про зміст професії, суттєві сторони повсякденної праці професіонала.
 4. Не піддавайтесь упередженням щодо тієї чи іншої професії. Мода на професії постійно змінюється, сьогодні одні професії престижні, завтра – інші. Але мода на професії не завжди встигає за змінами ринку праці.
 5. Не перенось свої відношення до людини – представника тієї чи іншої професії на саму професію. Привабливі чи неприємні особисті якості конкретної людини не завжди являються професійно важливими для тієї чи іншої професії.
 6. Не ототожнюй навчальні предмети і професії. Світ професій значно ширший, ніж це можна уявити на основі переліку шкільних предметів.
 7. Не вибирай професію «за компанію», під впливом товаришів.
 8. Не вибирай професію, не вивчивши її, не проаналізувавши своїх особистих якостей, склади схему професіограми професії.
 9. Не обирай професію, не оцінивши своїх фізичних та психічних особливостей.
 10. Не поспішай робити свій вибір, якщо ти не отримав достатньої інформації про вимоги які висуває вибрана тобою професія.

ПРОФЕСІОГРАМА ПРОФЕСІЙ

Для ефективного інформування учнів про певну професію використовують професіограму професії, що передбачає розкриття таких питань:

 1. Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис істотних характеристик і видодаих особливостей праці.)
 2. Яка ефективність і мета роботи?
 3. Що є предметом праці?
 4. У який спосіб виконується робота?
 5. На основі чого вона здійснюється?
 6. Які критерії оцінки результатів праці?
 7. Яка кваліфікація потрібна для роботи?
 8. За допомогою яких засобів виконується робота?
 9. В яких умовах виконується робота?
 10. Яка організація праці?
 11. Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?)
 12. Яка інтенсивність праці?
 13. Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі роботи?
 14. Яку вигоду дає робота працівникові? (Зарплата, премія, пільги, моральне задоволення, суспільне визнання.)
 15. Які вимоги й обмеження характерні для роботи?

МАЛА ЕНЦІКЛОПЕДІЯ ПРОФЕСІЙ

Класифікація професій

1. Залежно від предмету праці всі професії поділяються на п'ять типів.

«Людина – природа»

Професії: насіннєзнавець, майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу тощо.

Серед професій типу «людина – природа»  можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.

Це професії, пов'язані з сільським господарством, харчовою промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певний інтерес до природи (не основний) повинні мати психолог, менеджер з туризму і готельного бізнесу.

Наведений поділ не означає, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють у колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все таки головний предмет уваги і турбот рослинників - рослини та їх середовище існування.

При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку чи як до майстерні, де ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву.

Особливість біологічних об'єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (за своїми внутрішніми законами), нестандартні. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни у них, які часом незворотні. Від людини потребується ініціатива та самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань, дбайливість і далекоглядність.

«Людина – техніка»

Головний, провідний предмет праці - технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії.

Професії: прохідник, столяр, технік-металург, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікації тощо.

Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги - область технічних об'єктів та їх властивостей.

Серед професій типу «людина – техніка» можна виділити:

 • професії із добування, обробки ґрунтів, гірських порід;
 • професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів;
 • професії з виробництва і обробки металу, механічного складання, монтажу машин, приладів;
 • професії з ремонту, наладки, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;
 • професії з монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій;
 • професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;
 • професії з ремонту, наладки, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;
 • професії, пов'язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;
 • професії із переробки продуктів сільського господарства.

При обробці, перетворенні, переміщенні чи оцінці технічних об'єктів від працівника потребуються точність, визначеність дій. Оскільки технічні об'єкти практично завжди створюються самою людиною, в світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, вигадки, технічної творчості. Разом з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавча дисципліна.

«Людина – людина»

Головний, провідний предмет праці - люди.

Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу тощо.

Серед цього типу професій можна виділити:

 • професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;
 • професії, пов'язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;
 • професії, пов'язані з побутовим, торговим обслуговуванням;
 • професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;
 • професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей та керівництвом художніми колективами;
 • професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

Для успішної роботи за професіями цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися у їхніх особливостях, а також опанувати знаннями у відповідній області виробництва, науки, мистецтва.

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

 • стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;
 • потреба в спілкуванні;
 • здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей;
 • уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;
 • уміння знаходити спільну мову з різними людьми.

«Людина - знакові системи»

Головний, провідний предмет праці - умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови.

Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст тощо.

Серед професій типу «людина - знакові системи» є:

 • професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, аналізом текстів чи їх перетворенням, перекодуванням;
 • професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;
 • професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей довколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті чи інші знаки. При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем.

«Людина - художній образ»

Головний, провідний предмет праці - художній образ, способи його створення.

Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник.

1. Професії типу «людина - художній образ» включають:

 • професії, пов'язані з образотворчою діяльністю;
 • професії, пов'язані з музичною діяльністю;
 • професії, пов'язані з літературно-художньою діяльністю;
 • професії, пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю.

Одна з особливостей професій типу «людина - художній образ» полягає в тому, що значна частина трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко докладаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

2. За умовами праці виділяють чотири групи професій.

 • Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).
 • Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадам температури, вологості (будівельник, пожежник, рільник, агроном).
 • Праця у незвичних умовах: під землею, під водою, на висоті, в повітрі, в гарячих цехах, в цехах з неминучою виробничою шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).
 • Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності (вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки, аудитор).

3. Залежно від засобів праці професії поділяють на чотири групи.

 • Професії, пов'язані з використанням ручної праці (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).
 • Професії, пов'язані з використанням машин з ручним керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв'язку).
 • Професії, пов'язані з використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, робототехнічних комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).
 • Професії, пов'язані з використанням функціональних засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен).

4. Залежно від мети праці можна виділити три класи професій.

 • Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний лікар, літературний критик, контролер, товарознавець, експерт, слідчий).
 • Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, слюсар, кравець).
 • Дослідницькі: винайти, вигадати, знайти новий варіант, сконструювати (закрійник, розмітник, селекціонер, художник-оформлювач).

ТРУДОВІ ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ

Одним з основних прав людини є право на працю.
Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або яку вільно погоджується.

Сьогодні пошук роботи – справа не легка і не завжди дає очікуваний результат. Роботу можна шукати самостійно, через своїх знайомих, а можна звернутись за допомогою до установи – державної служби зайнятості, яка займається вашим працевлаштуванням. Її діяльність регулюється Законом України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року (із змінами).

Законодавство України встановлює обмеження при прийнятті на роботу неповнолітніх. Так, згідно з Законом України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року (із змінами) вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров'ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, яка замінює батьків.

Для дітей, молодших 16 років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Час, витрачений дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну підготовку в межах встановленого законодавством робочого часу, зараховується як робочий час.

Забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час.

Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду за наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року щорічно підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.
Для того щоб почати працювати на підприємстві, в установі чи організації необхідно укласти трудовий договір. Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати всі умови, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України «скорочена тривалість робочого часу встановлюється: … для працівників від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років від 15 до 16 років (учнів від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу…для осіб відповідного віку…».
Статтею 194 Кодексу законів про працю України встановлено, що заробітна плата працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.
Крім того, законодавством заборонено залучати неповнолітніх до роботи вночі, а також до роботи у святкові дні і до надурочних (понад встановлений робочий час) робіт.

Неповнолітні також користуються пільгами стосовно відпусток.
Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року (із змінами) встановлено, що працівникам молодше 18 років щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день в зручний для них час за їх письмовою заявою.
За переший рік роботи працівники мають право на відпустку повної тривалості через шість місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Щодо неповнолітніх, закон надає їм право на відпустку і до спливу шести місяців безперервної роботи.

Для неповнолітніх встановлено особливий порядок звільнення.
Кодексом законів про працю України передбачено, що звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. Крім того, батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

ЯК ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ.

Тестова методика.

Інструкція: з перерахованих тверджень і професійних якостей виберіть ті, котрі ви вважаєте важливими для майбутньої професійної діяльності.

 1. Ви віддаєте перевагу досягненню суспільних інтересів перед особистими.
 2. Намагаєтеся зрозуміти думку інших людей, поважаєте чужу думку.
 3. Ви дружелюбні й товариські.
 4. Волієте працювати, учитися і відпочивати в колективі.
 5. Можете взяти на себе лідерство і здатні працювати керівником.
 6. Ви ввічливі, умієте поважати людей.
 7. Ретельно виконуєте доручене.
 8. Ви керуєтеся загальноприйнятими нормами і дотримуєтеся встановлених правил.
 9. Ви життєрадісні.
 10. Ви дотепні і маєте почуття гумору.
 11. Ви мужні.
 12. Ви терплячі.
 13. Маєте почуття відповідальності.
 14. Завжди закінчуєте розпочату роботу, справу.
 15. Вмієте отримувати прибуток.
 16. Ви чесні.
 17. Любите роботу, в якій багато розмаїтості.
 18. Ваші справи ведете з ентузіазмом.
 19. Швидкі в роботі.
 20. Ретельні в роботі.
 21. Швидкі в розумінні ідей.
 22. У вас є почуття справедливості.
 23. Можете швидко прийняти рішення в несподіваній ситуації.
 24. Виконуєте роботу в несподіваній ситуації.
 25. Думаєте про своє майбутнє і плануєте його.
 26. Ви - творча особистість.
 27. Швидко сприймаєте дійсність. У вас добре розвинутий:

а) зір, б) слух, в) нюх, г) смак.

 1. Ви заповзятливі.
 2. У Вас умілі:

а) пальці, б) ноги, в) руки.

 1. Можете добре керувати механізмами за допомогою:

а) очей і рук, б) очей, ніг і рук.

 1. Ви придатні для роботи:

а) у приміщенні, б) просто неба.

 1. Вам подобається вирощувати і утримувати живих істот.
 2. Вам подобаються красиві речі.
 3. Ви добре висловлюєте свої думки:

а) на словах, б) письмово, в) засобами каліграфії, г) за допомогою живопису, ґ) скульптури, д) музики, е) акторської гри.

 1. Можете дотримуватися чистоти і підтримувати гарний санітарний стан.
 2. Ви фізично сильні, у вас особливо розвинуті:

а) кісті рук, б) руки, в) спина, г) ноги.

 1. Ви любите:

а) займатися спортом, стежити, як займаються спортом б) стежити, як займаються спортом інші.

 1. У Вас гарна пам’ять.
 2. Ви добре піклуєтеся:

а) про дітей, б) про старших, в) про хворих, г) про чужих людей (не родичів).

 1. Можете переписувати слова і цифри, знаходити помилки.
 2. Можете рахувати швидко і точно.

Формули професій:

Археолог - 14, 18, 20, 24, 25, 26, 34 б, 38.

Архітектор - 5, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27а, 29 а, в, 32, 34б, 35, 39, 41.

Біолог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27а, б, 29а, в, 32, 34,б, 35, 38, 39, 41.

Хімік - 5, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,а, в, г,29а, в, 30а, 31а, 35, 38, 39, 41.

Еколог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,27а, б, г, 29а, г, 34 б, 38.

Актор (акторка) - 4, 7, 10, 12,26, 27 а, б, 29 а, б, в, 33, 34а, е, 38.

Художник - 5, 18, 21, 26, 37а, б, 29 а, в, 33, 34 г, ґ, 38, 39.

Композитор - 19, 20, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 31 а, 34 в, 36 а, 38, 40.

Дизайнер - 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, г, 29 а, в, 33, 34 г, ґ, 38, 39, 41.

Журналіст - 1, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 а, б, 28, 31 а, б, 34 а, б, 38.

Письменник - 1, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 25, 26, 31 а, 33, 34 б, 38.

Екскурсовод - 3, 9, 16, 20, 34 а, 38, 40.

Перекладач - 3, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 27 а, б, 34 а, 38.

Секретар машиністка - 7, 8, 19, 24, 29а, 3, 30 а, 31 а, 40.

Діловод - 13, 24, 31а, 40, 41.

Бухгалтер - 13, 16, 24, 29 а, 31 а, 40, 41.

Економіст - 12, 13, 16, 20, 24, 25, 31 а, 34 а, б, 38, 39, 40, 41.

Бібліотекар - 2, 13, 16, 20, 24, 25, 29, 40.

Перукар - 3, 7, 9, 10,19, 20, 27 а, г, 29 а, в, 30а, 31 а.

Бармен - 3, 6, 9, 10, 12, 20, 25, 27 а, б, в,29 а, в, 30 а.

Кухар - 5, 13,14, 19, 20, 23, 27а, в, г, 29 а, в, 30 а, 33, 35, 39.

Вихователь - 2, 9, 12, 13, 20, 23, 27 а, б, 34 а, д, е, 35, 39, 40 а, г.

Пожежний - 1, 4, 7, 8, 11, 12, 19, 23, 27 а, 28, 36 а, б, в, г.

Офіцер (військовий) - 5, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 29 а, в, 30 б, 34 а, 35, 36 а, б, в, г, 38, 39.

Манекенниця - 3,7, 9, 17, 31 а, 33, 34 е.

Швачка - мотористка - 7, 20, 24, 27 а, б, г, 29 а, в, 30 б, 31 а.

Годинникар - 12, 18, 20, 24, 27 а, б, 29 а, 30 а, 31 а.

Столяр - 12, 20, 24, 27 а, 29а, в, 30 а, 33, 34 ґ, 36 а, б, в, г.

Кранівник - 7, 8, 12, 20, 21, 23, 27 а, 30 а, б, 31 б.

Маляр - 12, 24, 27 а, г, 29 а, в, 30 а, 31 а, 33, 34 г, 36 а, б, в, г.

Інженер - будівельник -5, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, 29 а, в, 30 б, 31б, 35, 36 а, б, г, 38, 39, 42.

Інженер - електронник - 4, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27 а, б, г, 29 а, в, 30 а, 38, 39, 42.

Ремонтувальник радіо - телеапаратури - 1, 20, 21, 23, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 31 а.

Робітник - металург - 12, 20, 23, 24, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 36 а, б, в, г.

Оператор - програміст - 19, 20, 27 а, 29 а, 30 а, 31 а, 41.

Геолог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34 б, 38, 40,41.

Юрист - 1, 2, 8, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 34 а, б, 38, 41.

Математик - 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 31 а, 38, 39, 40, 41.

Лікар - 2, 4, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 а, б.

Метеоролог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, б, а, 30 б, 34 б, 38, 41.

Психолог, психіатр - 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, б, 34 а - д, 35, 38, 39.

Учитель - 3, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, б, 34 а - д.

Ветеринар - 5, 8, 11, 13, 20, 21, 23, 27 а, б, в, 29 в, 30 а, 35, 36 а, б, в, г, 38, 39.

Фермер - 12, 20, 30 а, 31 б, 32, 35, 36 а, б, в, г.

Збирач автомобілів - 12, 13, 20, 21, 24, 27 а,29 а, 30 а, 36 а, б, в, г, 41.

Кораблебудівник - 12, 18, 20, 27 а, 29 а, 30 а, 36 а, б, в, г, 41.

Капітан корабля - 5, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 27 а, б, 36 а, б, в, г, 38, 39, 41.

Водій автобуса - 8, 13, 20, 23, 27 а, б, 30 б, 36 а, б, в, г.

Стюардеса - 2, 3, 7, 12, 13, 20, 21, 23, 34 а, 40 а, б, в, г.

Професійний спортсмен - 8, 9, 14, 23, 24, 27 а, б, 29 а, б, в, 35, 36 а, б, в, г, 37 а, б.

Каскадер - 11, 12, 17, 19, 27 а, б, 28, 29 б, в, 30 а, б, в, г, 37 а, б.

ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Методика складається з тексту опитувальника та бланка відповідей.

Учням пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з них дається три відповіді (а, б, в).Потрібно вибрати одну з відповідей, яка найбільше відповідає дійсності, та записати її на бланку для відповідей у стовпчику «Найбільш привабливо». Потім слід обрати одну відповідь, яка найменш відповідає реальності та записати її на бланку для відповідей у стовпчику «Найменш привабливо».

Текст опитувальника

1. Найбільше задоволення одержую від:

а) схвалення моєї роботи;
б) усвідомлення того, що робота виконана добре;
в) усвідомлення того, що мене оточують друзі.

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то прагнув би бути:

а) тренером, який розробляє тактику гри:
б) відомим гравцем;
в) обраним капітаном команди.

3. На мою думку, кращим педагогом є той, хто:

а) цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід;
б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей предмет;
в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен учень може висловити свою думку.

4. Мені подобається, коли люди:

а) радіють за виконану роботу;
б) із задоволенням працюють у колективі;
в) прагнуть виконати свою роботу краще за інших.

5. Я бажав би, щоб мої друзі:

а) були доброзичливими та допомагали людям, коли треба;
б)були вірними та відданими мені;
в) були розумними та цікавими.

6. Кращими друзями я вважаю тих:

а) із ким маю добрі стосунки;
б) на кого завжди можна покластися;
в) хто може багато досягти у житті.

7. Найбільше мені не подобається:

a) коли в мене щось не виходить;
б) коли розладнуються стосунки з товаришами;
в) коли мене критикують.

8. На мою думку, дуже погано, коли педагог:

а) приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх;
б) викликає дух суперництва в колективі;
в) недостатньо добре знає предмет, який викладає.

9. У дитинстві мені найбільше подобалося:

а) проводити час з друзями;
б) відчуття виконаної справи;
в) коли мої вчинки схвалювали.

10. Я бажав би бути схожим на тих, хто:

а) досягнув успіху в житті;
б) справді закоханий у свою справу;
в) відзначається доброзичливістю і товариськістю.

11. Школа насамперед має:

а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя;
б) розвивати індивідуальні здібності учнів;
в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми.

12. Якби я мав більше вільного часу, то використав би його:

а) для спілкування з друзями;
б) для відпочинку;
в) для самоосвіти та улюблених справ.

13.Найбільших успіхів я досягаю, коли:

а) працюю з людьми до яких відчуваю симпатію;
б) маю цікаву робот;
в) отримую винагороду за свої зусилля.

14. Мені подобається, коли:

а) інші люди поважають мене;
б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи;
в) я маю час приємно поспілкуватися з друзями.

15.Якби про мене написали в газеті, то краще було б:

а) розповіли про якусь цікаву справу, пов’язану із навчанням, працею або спортом, у якій я брав участь;
б)написали про мою діяльність;
в) обов’язково розповіли про колектив, у якому я працюю.

16. Найкраще я навчаюся, коли викладач:

а) має до мене індивідуальний підхід;
б) може зацікавити своїм предметом;
в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються.

17. Для мене немає нічого гіршого за:

а) образу власної гідності;
б) невдачу під час виконання важливої справи;
в) утрату друзів.

18. Найбільше я ціную:

а) успіх;
б) можливості спільної праці;
в) здоровий глузд та інтуїцію.

19. Я не поважаю людей, які:

а) вважають себе гіршими за інших;
б) часто сваряться і конфліктують;
в) заперечують все нове.

20. Приємно, коли:

а) працюєш над важливою справою;
б) маєш багато друзів;
в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення.

21. На мою думку, керівник повинен бути насамперед:

а) доступним;
б) авторитетним;
вимогливим.

22. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки:

а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточуючими;
б) про життя відомих людей;
в) про останні досягнення науки і техніки.

23. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бути:

а) диригентом;
б)композиторо;
в) солістом.

24. Я хотів би:

а) вигадати цікавий конкурс;
б) перемогти у конкурсі;
в) організувати конкурс і керувати ним.

25. Для мене важливо знати:

а) що я бажаю зробити;
б) як досягнути мети;
в) як організувати людей для досягнення мети.

26. Людина повинна прагнути до того, щоб:

а) інші схвалювали її вчинки;
б) передусім виконувати свою справу;
в) її не можна було б критикувати за виконану роботу.

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли:

а) спілкуюся з друзями;
б) переглядаю цікаві фільми;
в) займаюся своєю улюбленою справою.

Обробка результатів. Кожна відповідь у стовпчику «Найбільш привабливо» - 2 бали, відповідь у стовпчику «Найменш привабливо» – 0 балів, відповіді, що не потрапили в жодний стовпчик – 1 бал.

Найбільш привабливо Найменш привабливо Найбільш привабливо Найменш привабливо
1        14           
 
2     15    
3     16    
4     17    
5     18    
6     19    
7     20    
8     21    
9     22    
10     23    
11     24    
12     25    
13     26    
      27    

Бали набрані за всіма 27 судженнями, додаються до кожного виду спрямованості окремо за наведеним нижче ключем.

Ключ для вивчення професійної спрямованості.

Я С Д Я С Д
1 а в б 15 б в а
2 б в а 16 а в б
3 а в б 17 а в б
4 в б а 18 а б в
5 б а в  19 а в б
6 в  а б 20 в б а
7 в б а 21 б а в
8 а б в 22 б а в
9 в а б 23 в а б
10 а в б 24 б в а
11 б в а 25 а в б
12 б а в 26 в а б
13 в а б 27 б а в
14 а в б        

Види спрямованості особистості

Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряме винагородження та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до суперництва, тривога, інтравертованість, роздратованість, прагнення до влади.

Спрямованість на спілкування (С) – прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов’язково для виконання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в емоційних стосунках.

Спрямованість на справу (Д) – зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для досягнення загальної мети.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Гетьманцева Тетяна Володимирівна, Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, "Старший учитель", Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Шахтарської міської ради Донецької області

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна