Закрити
Підготовка ліворуких дітей до оволодіння графічною навичкою письма
16 Серпня 2012, 21:39 , Переглядів: 6091
FacebookTwitterLivejournal
Підготовка ліворуких дітей до оволодіння графічною навичкою письма Фото: http://secretworlds.ru Підготовка ліворуких дітей до оволодіння графічною навичкою письма

Особливу групу серед невстигаючих учнів становлять ліворукі діти. Виникнення шкільних труднощів у них пов’язано з не сформованістю психомоторних функцій унаслідок специфічної функціональної асиметрії головного мозку, одним із зовнішніх проявів якої є письмо лівою рукою.

У спеціальній літературі, присвяченій проблемі функціональної асиметрії головного мозку, використовуються паралельно два терміни – «ліворукість» та «лівшість», які за своїм змістом не є синонімами. Дитина може бути ліворукою, але не абсолютним лівшею. Для того, щоб розібратися,чи дитина є ліворукою, чи все-таки лівшею, звернемося до визначення цих понять.

Терміном «рукість» позначають стійке, закріплене з віком, надання переваги індивідуумом однієї з рук в ігрових, побутових, навчальних, професійно-виробничих діях. Ліворука дитина надає перевагу в різних видах діяльності (тримає ложку під час їди, олівець під час малювання, ручку під час письма і т.д.)лівій руці.

«Лівшість» - це комплексна характеристика, що відображає домінуючу активність правої півкулі головного мозку. У лівші, на відміну від ліворукої дитини, провідними є не тільки ліва рука, а й ліва нога, ліве вухо та ліве око.

Таким чином, якщо дитина переважно все робить лівою рукою, то з упевненістю можна стверджувати, що вона ліворука, проте, чи є вона лівшею в цілому, можна судити тільки після виявлення у неї, провідного ока, провідної ноги і провідного вуха.

Останніми роками спостерігається тенденція до відмови від насильницького переучування і терпимого ставлення до проявів ліворукості у дітей, особливо це стосується ліворукого письма.

Але відмова від переучування не вирішує всіх проблем, а, навпаки, породжує цілий ряд нових, зокрема розробки та впровадження методики спеціального навчання письма з урахуванням особливості мозкової організації рухових операцій ліворуких дітей.

На початкових етапах навчання в ліворуких дітей найчастіше виникають труднощі під час формування навичок письма, читання і лічби. Це зумовлено тим, що основою для засвоєння цих умінь є зорове сприйняття. Порушення або недостатність розвитку зорово-просторового сприйняття, зорової пам’яті і зорово-моторної координації, що нерідко зустрічається у ліворуких дітей, можуть спричинити виникнення труднощів:

 • у сприйнятті й запам’ятовуванні складних конфігурацій букв під час читання і відповідно повільний темп;
 • у формуванні зорового образу букв, цифр (порушення співвідношення елементів, дитина плутає схожі за конфігурацією букви, цифри, пише зайві елементи або недописує елементи букв, цифр);
 • у виділенні і розрізненні геометричних фігур, заміна схожих за формою фігур (круг-овал, квадрат-ромб-прямокутник);
 • у копіюванні;
 • нестійкий почерк (нерівні штрихи, великі, розтягнуті букви різного нахилу);
 • дзеркальне написання букв, цифр, графічних елементів;
 • дуже повільний темп письма.

У дошкільному періоді достатньо часто спостерігається дзеркальне малювання. Характерним для ліворуких дошкільників є дзеркальне відображення на малюнках положень:верху і низу, вертикального і горизонтального, правого і лівого. При цьому дитина не відчуває неправильності. Подібне малювання є проявом незасвоєння малюком основних принципів організації простору.

Особливості функціональної асиметрії головного мозку зумовлюють виникнення у ліворуких учнів деяких специфічних порушень психомоторного розвитку, серед яких найчастіше спостерігаються:

 • порушення або дефіцит мовленнєвого розвитку;
 • порушення або дефіцит зорово-просторового сприйняття;
 • порушення моторного розвитку, координації рухів рук, кисті, пальців рук;
 • порушення зорово-моторних інтеграцій.

Зазначені функції є навчально-значущими, адже на їх основі відбувається формування базових шкільних навичок письма.

Під час підготовки ліворукої дитини до оволодіння навичками письма особливу увагу потрібно звернути на формування графічних рухів. Нелюбов до малювання - один з показників порушення розвитку дрібнокоординованих рухів. Малювання, як і письмо, - інструментальна дія, воно є складнішим, ніж простий рух рукою, адже точні рухи кінчика олівця, що малює, є можливим тільки в тому разі, якщо рухи пальців, кисті, руки, тулуба скоординовані, якщо дитина може керувати ними та контролювати їх.

Підготовка до письма – це надзвичайно важливий вид занять з ліворукою дитиною. Це особлива система занять, які проводяться поетапно, де важливо все: як сидить дитина, як тримає ручку, як лежить аркуш паперу або зошит, як виконуються елементарні графічні рухи.

Виділяють основні моменти у підготовці ліворукої дитини до письма: дотримуватися правильної пози під час малювання і письма, правильно тримати олівець або ручку, правильно координувати рухи пальців, кисті, передпліччя, плеча у процесі малювання і письма.

Виконання всіх цих моментів дозволяє сформувати правильну техніку письма і графічних навичок, а отже, зробити письмо зручним, швидким, чітким.

Для правильної пози під час письма важливо, щоб дитина сиділа прямо, спираючись спиною на спинку стільця, не торкаючись грудьми стола. При цьому її ноги мають бути прямими, стопи стоячи на підлозі або підставці для ніг. Тулуб, плечі та голову необхідно тримати рівними, обома руками на рівні передпліччя спиратися на край стола, лікті виставити за його край.

Каліграфія почерку ліворукої дитини та якість зображення нею графічних елементів залежатимуть також і від положення аркуша паперу або зошита під час письма.

Ліворукий учень має покласти зошит (аркуш паперу) прямо перед собою, потім зсунути його ліворуч таким чином, щоб правий край зошита (аркуш паперу) знаходився на рівні середини грудей або ще лівіше. Цей варіант положення зошита дозволяє дитині не тільки правильно сидіти під час письма, а й легко та вільно пересувати руку по рядку від початку і до його кінця. Поступово, як заповнюється сторінка, зошит пересувається вгору. Під час письма спочатку права рука притримує зошит знизу, а тоді коли сторінка заповнюється знизу, - згори.

Світло у процесі написання має падати з правої сторони. Особливу увагу необхідно приділити тому, як ліворукій дитині правильно тримати ручку. Ручка має лежати на правій стороні середнього пальця. Вказівний палець зверху притримує ручку. Великий притримує її з правого з правого боку. Всі три пальці, якщо є така можливість, витягнути вдовж аркуша паперу чи зошита, ручку міцно не стискати. Вказівний палець може легко підніматися,і при цьому ручка не повинна падати. Безіменний палець і мізинець можуть знаходитися в середині долоні або вільно лежати біля основи великого пальця.

Під час письма рука спирається на верхній суглоб мізинця. Відстань від кінчика стрижня ручки до вказівного пальця має бути не більше 4 см. Це необхідно для того, щоб не закривати лінію письма. Вказівний палець не утворює кут з ручкою, а немов би є її продовженням. Тримати ручку потрібно так, щоб вона складала одну лінію з рукою. Пасту бажано обирати темно-синього або темно фіолетового кольорів. Оптимальна довжина ручки – 15 см.

Основним правилом письма є вільний рух руки, яка пише. Важливо, щоб у процесі письма згиналися і розгиналися пальці, одночасно рука має пересуватися зліва на право від початку до кінця рядка.

Підготовка ліворукої дитини до оволодіння навичкою письма відбувається у двох основних напрямках:

 1. Підготовка до формування графічної навички.
 2. Розвиток фонематичного слуху і підготовка до оволодіння звуковим аналізом слова.

Зупинимося детальніше на особливостях підготовки ліворуких дошкільників до оволодіння графічною навичкою письма.

Формування правильної графічної навички у зазначеної категорії дітей відбувається з урахуванням наступних правил:

Перед кожним завданням пояснити дитині мету: що належить робити, для чого і як. Під час пояснення використовувати тільки знайомі слова. Пояснивши, показати зразок виконання завдання.

 1. Переконатися, що дитина зрозуміла інструкції.
 2. Дотримуватися послідовності завдань, не поспішати, не пропускати етапи.
 3. Не переходити до подальших завдань, якщо незасвоєні попередні.
 4. Не забувати, що у дітей п’яти-шести років провідним видом діяльності є гра.
 5. Тривалість виконання графічних завдань має бути не більше 3-5 хвилин.

Паралельно необхідно вчити дітей уважно розглядати малюнки, сприймати і визначати схожість і відмінність; малювати схеми і схематично фіксувати послідовність подій, головних персонажів художнього твору; розташовувати фігурі на площині; копіювати (змальовувати спочатку найпростіші, а потім і складніші малюнки). Особливу увагу необхідну приділити вирізуванню різних фігур, ліпленню, роботі з мозаїкою, дрібними деталями конструктора тощо.

Підготовка ліворукої дитини до засвоєння графічної навички письма відбувається поетапно.

На першому, другому і третьому етапах підготовки до навчання письма основне – це навчити дитину правильно сидіти, правильно тримати ручку і правильно розташувати аркуш зошита (паперу) на столі. Певний період часу рекомендується дитині просто помалювати, при цьому необхідно зафіксувати її увагу саме на тому, як вона сидить, як тримає ручку, як лежить аркуш паперу (зошита).

Після того, як ліворука дитина навчилася правильно сидіти під час письма, правильно розташовувати зошит на столі та тримати ручку, її вчать ставити крапки, з яких починається рух, потім писати стрілки, які вказують куди рухається рука. Найголовніше – зафіксувати увагу на правильному напрямі руху (за стрілкою). Основна вимога, яка ставиться до ліворукої дитини, - лінії повинні бути рівними.

На цьому етапі закріплюється розуміння того, де на аркуші паперу «верх», «низ», «праворуч», «ліворуч», «збоку», що означає «вести руку в право (за напрямом стрілки), вліво, вгору, вниз».При цьому педагог має пам’ятати, що для ліворукої дитини орієнтування у просторі і, зокрема, на аркуші паперу – це значна проблема, і тому її необхідно цього вчити, терпляче пояснюючи, і показуючи «що є що».

У процесі виконання будь-яких графічних завдань дитину необхідно привчити розслаблятися після кожного руху (розтискати, розслаблювати пальці, кисть. Глибоко і рівно вдихнути – видихнути і тільки потім робити наступний рух).

На четвертому етапі у дитини формують уміння бачити паралельність ліній, малювати і писати їх паралельними. Розуміння учнем того, як можна написати паралельні лінії, є дуже важливим при зображенні графем під час навчання грамоти. Саме паралель усіх штрихів додає письму чіткості, акуратності, робить його легким для сприйняття і читання. Найголовніше – необхідно до написання букв навчити дитину писати паралельні вертикалі, похилі і горизонтальні лінії. Учневі пояснюють, що всі вертикальні і похилі штрихи пишуться з гори вниз, горизонтальні – зліва направо й обов’язково показують, як потрібно писати ці елементи.

На п’ятому етапі відпрацьовують письмо верхніх і нижніх, правих і лівих на півовалів, з напрямами рухів праворуч і ліворуч. Під час зображення напівовалів слід звернути увагу на положення руки та на правильність опори кисті. Кисть руки, що пише, має спиратися тільки на мізинець.

Шостий етап передбачає формування уміння писати овали і кола. У процесі малювання овалів і кіл основну увагу звертають на їх відмінність і здатність дитини подумки вписати овал у прямокутник, а коло в квадрат.

На цьому етапі є ефективним і доступним для дітей такі графічні завдання як «розкрити спіраль» (рухи від середини) і «закрити спіраль»(рухи в середину).

Під час виконання цих завдань потрібно попросити учня тримати ручку вільно (без опори на мізинець). Такі завдання дають змогу відчути нові варіанти вільних рухів руки у процесі маніпуляцій олівцем або ручкою (положення руки при цьому не повинно змінюватися).

Завдання сьомого етапу спрямовані на формування в учня уміння вільно пересувати руку в рядку, що є дуже важливим у процесі навчання письма. Графічні елементи мають бути крупними. Основне завдання цього етапу полягає в тому, щоб навчити дитину пересувати руку зліва направо за лінією письма. З цією метою можна використовувати такі графічні вправи, як «хвилі», «хмари», «дороги», «лабіринти». Спочатку діти малюють прямі та хвилясті лінії в широкому рядку, поступово рядки звужуються. Під час виконання графічних вправ обов’язково позначають стрілочкою початок і напрям малювання лінії.

Восьмий етап вже безпосередньо наближає дитину до письма. Написання букв пов’язане з достатньо жорсткими обмеженнями висоти і ширини кожного графічного елемента. На цьому етапі вводяться обмежувальні лінії, дітей учать писати графічні елементи на розлінованих аркушах. Значна частина часу відводиться на роз’яснення, що таке рядок, як розташовуються елементи, де середина рядка, де верхня лінія, що обмежує рядок, де нижня, де додаткові лінії.

Дев’ятий етап передбачає підготовку ліворукої дитини до курсивного письма. Дитину вчать писати друковані букви, співвідносити їх зі звуком, розуміти, що буква – це умовний знак, який позначає звук. Ефективними на цьому етапі є завдання на «до конструювання» та «конструювання» букв, які дозволяють удосконалювати зорове сприйняття, зорово-моторні координації.

Під час опрацювання ліворукою дитиною кожного графічного елемента необхідно дотримуватися певної послідовності дій:

 1. Пояснити, як пишеться графічний елемент (буква): з якої крапки починається рух, куди він спрямований, як здійснюється траєкторія, де рух припиняється. У поясненні не має бути жодного незрозумілого або незнайомого слова.
 2. Показати зразок виконання руху, написання графічного елемента.
 3. Виконання руху під диктовку в уповільненому темпі. Під час роботи не відволікати увагу учня а після її закінчення детально розібрати, чи все зроблено правильно.
 4. Після пояснення і показу попросити дитину продиктувати дорослому, що і як потрібно робити, при цьому дорослий сам має виконати завдання.
 5. Повторення інструкції. Учень може сам виконати дію або ця дія виконується дорослим «під контролем» та за інструкцією дитини.
 6. самостійне виконання дії дитиною. Рухи виконуються під контролем дорослого, але за умови самостійного оцінювання дитиною правильності написання.

Під час виконання завдань важливо постійно підкріплювати правильне виконання кожного елемента похвалою і, навпаки, не акцентувати увагу на неправильному написанню. У цьому випадку у дитини буде більше стимулів для досягнення результатів. Педагог повинен завжди пам’ятати: дитина має право на помилку, і при цьому вона має бути впевнена , що за неї не карають, а її можна виправити, і тоді дорослі не почують від учня слів «не можу», «не виходить», «ніколи не буду».

Особливо це стосується ліворукої дитини, для якої є характерним певні особливості психомоторного розвитку. Підготовка до оволодіння навичкою письма з урахуванням зазначених особливостей розвитку ліворуких учнів дасть змогу запобігти виникненню у них труднощів під час навчання грамоти та розвитку дисграфії на подальших етапах навчання.

Література

 1. Доброхотова Т. А. , Брагина Н. Н. Левши.- М.:Книга,1994. – С.31-46.
 2. Леутин В.П., Ніколаєва Е. І. Функциональная асимметрия мезга: мифы действительность.-СПб.:Речь,2005. – С.12-18; 58-67.
 3. Семенович А. В. Эти невероятные левши: Практическое пособие для психологов и родителей. –М.: Генезис, 2005. – С.64-82
Джерело: http://teacher.at.ua
Автор: Коваль Надія Петрівна, вчитель початкових класів Лисянського НВК
Видалити Відміна
Забанити Відміна