Закрити
Шкільна газета
29 Березня 2012, 22:20 , Переглядів: 9288
FacebookTwitterВКонтактеLivejournal
Шкільна газета Фото: http://purpeschool3.edusite.ru Шкільна газета

Проект. Робота учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вичтель - обдарований учень".

Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів. Навчально-виховна практика потребує технологій, які  сприяють створенню умов для саморозвитку та самореалізації особистості, забезпеченню щастя і радості дитинства, формуванню особистісної конкурентноспрможності. Однією з таких технологій є проектна діяльність.

В основу технології проектної діяльності дітей покладено:

 • комплексне дослідження, вивчення учнями певних проблем, тем, явищ, подій;
 • реалізація задуму, плану протягом певного проміжку часу через поєднання різних видів діяльності дітей (навчально-пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої, ігрової тощо).

Мета використання проектної технології має комплексний характер і передбачає:

 • змістовну організацію творчої діяльності дітей, у процесі якої вихованець стає суб’єктом виховного процесу;
 • формування в учнів практичних навичок організації власної діяльності, планування часу і виконання завдань за графіком;
 • виховання відповідальності, здатності до самоорганізації, самодисципліни; розвиток умінь і навичок творчого пошуку, створення, презентації і захисту власних знахідок і думок;
 • розширення світогляду, поглиблення впливу різних напрямків виховання;
 • розвиток інтелекту,  ініціативи, творчості, активності.

   Організація педагогічного проекту передбачає такі важливі етапи:

 • підготовка  -  визначення мети, виду, тривалості проекту;
 • планування  -  визначення основних кроків у досягненні поставленої мети, визначення джерел, засобів збору, методів інформації, форми та засобів презентації результатів;
 • виконання проекту  -  проведення конкретної справи або ряду практичних кроків до поставленої мети, збір і аналіз інформації, оформлення результатів;
 • презентація проекту;
 • підведення підсумків виконання проекту та визначення завдань для нових проектів.

Пропоную вам розв’язати  таке завдання: 

 • Загадайте число.
 • Додайте стільки ж.
 • Додайте 10.
 • Розділіть на два.
 • Відніміть задумане. 

У результаті в всіх повинно вийти число 5. Неважко здогадатися, що в основі завдання лежить якийсь алгоритм. Результат був відомий лише мені, але за допомогою напряму ваших дій, ми всі прийшли до однієї відповіді. Але спочатку ніхто про це не здогадувався. Аналогічно відбувається і в проектній діяльності учнів. Використовуючи алгоритм роботи, знаючи кінцевий результат, вчитель «веде» дітей по незвіданою  дорогою до правиної відповіді. Вся дорога від «старту» до «фінішу» і є проектна діяльність учнів.

Ключові моменти

 • Проблема
 • Різні способи її вирішення
 • Основополягаюче питання
 • Економія зусиль і часу
 • Конкретні результати і перемоги
 • Творчий підхід

Актуальність

Дитина має право на вільне висловлювання, тобто "свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини" (Стаття 13 Конвенції ООН про права дитини).

Проблема сучасної школи полягає в тому, що ми маємо допомогти дитині підготуватися до майбутнього життя, а яким воно буде, які знадобляться в цьому прекрасному далекому знання й уміння, сьогодні сказати важко... Так швидко все змінюється, таким складним, неоднозначним і непевним стає світ. Дитині потрібно надавати досвід самовизначення в складних ситуаціях, досвід поміркованого ставлення до інколи помилкових цілей і цінностей інших людей, свободи вибору, здобуття нових, сьогодні невідомих знань.  Тому у 2000 році і виникла ідея створення проекту "Шкільна газета".

Мета

Видання на сучасному рівні шкільної газети,  адже школа — це маленька держава, яка повинна мати свій засіб масової інформації.

Завдання

 • Виховання демократичних цінностей в учнів, уміння поважати думку іншого, відстоюючи власну позицію, вміння спілкуватись з дорослими на рівних.
 • Забезпечення права дитини на вільне висловлювання своїх думок, розширення знань школярів з громадянської освіти.
 • Розвиток навиків критичного мислення учнів.
 • Школярі одержують можливість реалізувати свої здібності в найрізноманітніших видах діяльності: адміністративно-організаторській, редакторській, журналістській тощо.
 • Шкільна газета надає можливість першої публікації починаючим поетам і письменникам.
 • Навколо шкільної газети створюється широке коло толерантного неформального спілкування, у яке, крім школярів, включаються вчителі, батьки, випускники школи.
 • У процесі реалізації проекту формуються навчально-інформаційні компетентності школярів: уміння самостійно знаходити необхідну інформацію в різних джерелах (в тому числі  в Інтернеті), опрацьовувати її, швидко  реагувати на події.

Обладнання.

 Комп’ютери, принтери, сканери, мультимедійний проектор.

Джерела фінансування.

Кошти батьків.

Очікуваний результат

 • Створення шкільного прес-центру.
 • Підвищення інформаційної культури учасників проекту.
 • Навчання учнів азам журналістської професії, комп’ютерної верстки.
 • Привернення  уваги громадськості до проблем дітей і підлітків.
 • Придбання учасниками проекту навиків соціальної поведінки і вміння застосовувати їх у житті.
 • Розвиток творчих здібностей учнів,  їх саморозвиток, самовираження особистості.

Етапи створення проекту

Підготовчий.  2000 – 2001 роки. Вибір назви шкільної газети. Визначення концепції,  основних рубрик газети.

Розробка проекту. 2001 – 2002 роки.  Організація навчання для юних журналістів та членів редакції  основам видавничої справи, оволодіння ними відповідними  комп’ютерними  програмами, інформування учнів про роботу шкільної редколегії, випуск перших номерів газети.

Основний етап. 2002 – 2005 роки. Залучення шкільного самоврядування для реалізації проекту. Організація регулярного випуску шкільної газети. Співдружність зі шкільними газетами міста.  Методична робота (консультації, семінари, зустрічі зі спеціалістами, тренінги, участь у майстер-класах відомих журналістів за  основними видами діяльності: творча, журналістська, видавнича.

Розширення проекту - нова якість. 2005 – 2011 роки. Участь у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках.

На першому етапі проекту у школі було проведено конкурс на кращу назву газети, у якому взяли участь учні, їхні батьки, вчителі. Переможцем конкурсу став учитель історії  Дзюба В. М. Запропонована ним назва газети "Вітамін-44" відображає сутність діяльності школи — школи, в якій питання збереження та зміцнення здоров’я дітей стоять на першому місці. У школі, де всю навчально-виховну діяльність побудовано на основі моделювання системи здоров’язберігаючих технологій,  де сама атмосфера партнерства й співпраці слугує розвитку успішної особистості та відповідального громадянина, впевненого у своїх силах, який уміє ризикувати та робити відповідальний вибір. Була розроблена Концепція шкільної газети "Вітамін-44". Відтворювати життя навчального закладу в усій його повноті, зберігати та розвивати кращі шкільні традиції, презентувати науково-методичні, літературні досягнення учнів та вчителів, вести батьківський всеобуч, пропагувати здоровий спосіб життя – так визначена мета цього видання. На першому ж етапі були визначені основні рубрики газети: "На шкільній хвилі", "Валеосторінка", "Проба пера", "Кліо", "Шкільна візитка" тощо.  Газета стала своєрідним літописом шкільного життя.

На другому етапі проекту було організованj навчання  юних журналістів та членів редакції  основам видавничої справи, оволодіння відповідними  комп’ютерними  програмами, інформування учнів про роботу шкільної редколегії, випуск перших номерів газети.

Щоб газета була цікавою, користувалася популярністю, потрібно бажання, творче натхнення, колектив однодумців і певний обсяг знань із основ журналістики та видавничої справи.

Важливу роль відіграє навчання дітей та підлітків, які займаються створенням матеріалів для шкільної газети. Для цього в самій газеті була започаткована рубрика "Школа журналістської майстерності", яку веде головний редактор. У школі працює гурток юних журналістів, де проводяться теоретичні та практичні заняття. На теоретичних заняттях висвітлюються теми: професія "журналіст", вимоги й особливості професії, журналістська етика, історія виникнення та розвитку газети, функції та види засобів масової інформації, журналістські жанри та їх особливості. На практичних заняттях закладаються основи журналістської майстерності та видавничої справи, вдосконалюються навички літературної творчості.

На третьому етапі проекту до його реалізації було залучено шкільне самоврядування. Одним із структурних підрозділів шкільного парламенту (органу шкільного самоврядування) є прес-служба. Очолює роботу прес-служби заступник головного редактора газети "Вітамін-44". До роботи у прес-службі залучаються юні кореспонденти, класні керівники, вчителі-консультанти, вчителі-предметники, представники адміністрації школи. Члени прес-служби на своїх засіданнях визначають тематику газетних номерів відповідно до плану діяльності шкільного парламенту та школи в цілому.

На цьому ж етапі передбачена серйозна методична робота (консультації, семінари, зустрічі зі спеціалістами, тренінги, участь у майстер-класах відомих журналістів тощо) за  основними видам діяльності: творча, журналістська, видавнича.

Четвертий етап проекту – його розширення - нова якість: участь у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках.

У  2006 році  газета взяла  участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі шкільних періодичних друкованих видань "Голоси молодих", який проводився редакцією газети "Позакласний час" при підтримці Національної спілки журналістів України та Міністерства освіти та науки України,  і стала номінантом конкурсу.

У 2008 році газета "Вітамін – 44" стала переможцем Національного конкурсу шкільних газет, який щорічно проводиться Миколаївським коледжем телебачення та преси.

2009 рік –  участь і перемога  у Національному конкурсі шкільних газет.

2009 рік – участь у Міжнародному фестивалі дитячої творчості, телебачення, радіо та преси «Золота осінь Славутича – 2009». Стали лауреатами  фестивалю в номінаціях «Преса» та «Фото».

2009 рік – участь у V Всеукраїнській Виставці газетних видань молоді "Молодіжний акцент" (м. Запоріжжя). Газета занесена до Каталогу молодіжної преси України та отримала Диплом у номінації "Шкільна преса міст України".

2010 рік – участі у Всеукраїнському  конкурсі на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва. Нагорода -  Подяка  Державного комітету телебачення та радіомовлення України за внесок у розвиток молодіжної журналістики.

2010 рік – участь у IX Відкритому фестивалі дитячих і молодіжних ЗМІ  в Донбасі "Жми на RECord". Редакція газети отримала дипломи  в номінаціях "Преса" та "Радіо".

2010 рік - участь і перемога у конкурсі газетних видань молоді у проекті "VI  Всеукраїнська Виставка газетних видань молоді "Молодіжний акцент – 2010" у номінації "Шкільна преса міст України" (дебют видання у проекті).

2011 рік – участь у Всеукраїнському конкурсі серед молодих журналістів "Нащадки переможців".

2011 рік – участь у Х Відкритому  фестивалі дитячих і молодіжних засобів масової інформації України в Донбасі "Жми на RECord!". Нагороди: дипломи в номінаціях "Преса" і "Радіо".

2011 рік – ІІ місце у конкурсі газетних видань молоді в проекті "VIІ  Всеукраїнська Виставка газетних видань молоді "Молодіжний акцент – 2011" у номінації "Шкільна преса";

І місце у фото-вернісажі  "Соціальне фото" в рамках Виставки за серію фотографій на тему  "Гринвич - совсем рядом". Диплом переможця за краще оформлення Виставкової площі.

Перспективи розвитку проекту

 • Об’єднання в єдиному інформаційному просторі учнів школи, їх батьків, учителів.
 • Висвітлення діяльності шкільного прес-центру  в ЗМІ (міських, обласних).
 • Створення  шкільного радіо, телестудії.
 • Започаткування проведення міського,  обласного фестивалю шкільних газетних видань.

Зв'язок, партнерство з іншими проектами, програмами

 • Адміністрація, педагогічний колектив школи.
 • Батьківська громада.
 • Сайт школи.
 • Прес-центри, сайти шкіл міста.
 • Прес-служба міського голови.
 • Міські бібліотеки.
 • Редколегія пізнавального журналу "Один вдома".
 • Донецький центр дітей та юнацтва Донецької області.
 • Запорізька молодіжна організація "Молодіжний акцент".

Додатки

 1. Положення про шкільну газету.
 2. Положення про шкільний конкурс "Сам собі журналіст".
 3. Положення про щорічний тиждень преси в школі.
 4. Положення про шкільний фотоконкурс "Кожного дня - світ новий".
 5. Анкета видання.
 6. Анотація на видання -  газету "Вітамін-44".
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Біла Ольга Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої школи № 44 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Новинки інтернет-магазину

Реклама

Обговорення (1)
Mister D 02 Квітня 2012, 09:51
Добре зроблено!smiley
Видалити Відміна
Забанити Відміна