Закрити
Гетьман Пилип Орлик та його Конституція
08 Березня 2012, 18:14 , Переглядів: 16362
FacebookTwitterLivejournal
Гетьман Пилип Орлик та його Конституція Фото: http://visionary.management.com.ua Гетьман Пилип Орлик та його Конституція

Розробка уроку з історії України у 8 класі. Робота учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Мета:

 • Вивчити діяльність першого гетьмана-емігранта,скласти історичний портрет гетьмана П. Орлика, визначити його роль у спробі відновлення незалежності Гетьманщини;  проаналізувати сутність видатної пам’ятки української правничої та європейської суспільно-політичної думки-Конституції гетьмана; провести історичні паралелі із сучасним Основним Законом України;
 • Здійснювати подальше виховання учнів   в патріотичному дусі;
 • Розвивати вміння учнів працювати з документами та робити узагальнюючи висновки , розвивати вміння та навички використовувати історичний атлас як джерело додаткових знань, заповнювати текстову таблицю ; формувати вміння давати оцінку діяльності історичної особи, використовувати різні точки зору. Продовжити роботу над формуванням предметних компетенцій.

Обладнання: підручник,портрет Пилипа Орлика, витяги з документів, Конституція України,музична композиція Леонтовича "Козака несуть".

Поняття: Конституція, еміграція, деспотизм, коаліція

Проблемні питання:

 1. Чи можна вважати Пилипа Орлика героєм України?
 2. Чи міг П. Орлик звільнити Україну  від деспотичної влади московського царя?

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • давати характеристику діяльності гетьмана в еміграції — Пилипа Орлика;
 • аналізувати зміст основних положень Конституції П. Орлика;
 • оцінювати діяльність українських гетьманів і старшини в її боротьбі за відновлення незалежності України;
 • розвинути вміння досліджувати джерела правового характеру, здобувати з них потрібну інформацію, узагальнювати її, робити висновки, висловлювати власну точку зору й аргументувати її.

Хід уроку

Організаційний момент                                            

Актуалізація

1.Лунає музика   Леонтович "Козака несуть"

Які почуття викликає у вас така музика?

Як ця музична композиція пов’язана з  історією України поч.18 ст. ?  

Орієнтовні відповіді:

(сум, жалоба, трагізм укр.народу, наступ на нац.права після Полтавської битви).Ця музика символізує непохитність українців у боротьбі за незалежність. Разом із поразкою гетьмана І.Мазепи почався період ще більшого обмеження автономії України. Хоча гетьманування І. Мазепи ( це героїчна сторінка самовідданої боротьби укр. народу за незалежність, в якій дуже мудрий і розважливий політик, йшов до повстання поступово. Його тонка дипломатична гра з європейськими володарями мала забезпечити гетьманові перемогу. Але складність політичної ситуації й прорахунки  гетьмана призвели до поразки.

Гетьман Мазепа втаємничив у свої плани лише вузьке коло сподвижників-боячись зради.

А хто був в найближчому оточенні І. Мазепи?

(кошовий отаман К.Гордієнко, Самійло Іванович,Захар Іскра,Пилип Орлик)

Отже наш сьогоднішній урок присвячений діяльності Пилипа Орлика

  Мотивація.

Пам'яткою політичної та юридичної думки XVIII ст. стала Конституція Пилипа Орлика "Пакти і Конституція законів і вільностей Війська Запорозького", датована 5 квітня 1710 р. Цей документ окреслив шляхи визвольних змагань кільком наступних поколінням українців.

Найбільший аеропорт у Франції носить назву "Орлі", яка пов’язана у свою чергу, з подіями в нашій державі в 18 ст. Чому?( Син гетьмана Григір Орлик після смерті батька переїхав жити до Франції. Він служив Людовику XV, був генерал-поручником кавалерії і загинув у Семилітній війні. 3 його іменем пов'язана назва паризького аеропорту Орлі.)

Тема уроку.

Робота з поняттям Конституція.

Мета ( разом з учнями).

План вивчення нової теми:

 1. Історична постать П.Орлика
 2. Вибори першого гетьмана в еміграції після смерті І.Мазепи
 3. "Конституція прав, свобод Війська Запорізького"- перший конституційний проект України

Вчитель. Хто такий Пилип Орлик, що волею долі виявився на чолі боротьби значної частини українців проти Росії ?

Робота з образною наочністю          

(формування мовленевої  та логічної компетенцій)

Портрет Пилипа Орлика (Д.Л.Десятов. Методика розвитку історичного мислення засобами наочності,стор. 40-43)

Вчитель. Уявіть собі, що до нас завітав П. Орлик. Як ви думаєте, що він зміг би нам розповісти?

Рольова гра. Учень від першої особи розповідає про життя Пилипа Орлика

Вчитель. Як ви вважаєте,чому саме цю людину було обрано гетьманом ?

Орієнтовні відповіді

 • Освіта (єзуїтська школа, Києво-Могилянська академія, знав мови: українську, польську, церковно-слов’янську,болгарську,латинську,італійську, німецьку, шведську, грецьку, турецьку-10 мов).
 • Вміння спілкуватися (полюбляв риторику, гарний промовець, філософ).
 • Обіймав посаду генерального писаря(канцлер, мав найбільшу силу на Раді Старшин), а в канцелярію йшли люди освіченні-ті, що кінчили Київську Духовну академію. Через його руки проходили усі найважливіші державні справи-тому й недивно, що Орлик був утаємничений в усі справи Мазепи.

П.Орлик був відданий І. Мазепі та ідеям визволення України, тому кандидатура претендента на гетьманування майже ні в кого не викликала заперечень.

5 квітня 1710 р. в Бендерах на козацькій раді гетьманом було обрано генерального писаря Пилипа Орлика. У 1711 р.  він організував похід на Правобережжя, під час якого правобережні полки визнали його владу. Протягом 1711–1714 рр. робив спроби організувати антимосковську коаліцію. Був останнім гетьманом часів Гетьманщини.

Вчитель. Чому П.Орлика називають гетьманом у вигнанні?     

(формування просторової та аксіологічної  компетенцій)  

Робота з атласом.

Завдання:

 1. Назвіть державу в якій відбулася Козацька рада в квітні 1710 року
 2. Надайте версії чому була обрана Молдова для створення Європейської коаліції?

Робота з поняттями: еміграція, деспотизм 

(логічна та мовленева компетенція)

Вчитель. Прийшовши до влади Пилип Орлик починає формувати органи державної влади.

Бесіда: що ви розумієте під поняттям "держава", що включає в себе це поняття?

Робота з поняттям "державна влада".

Держава поширює свою владу  на всіх, хто проживає на її території, захищає права й свободи кожної людини. Здійснення державної влади відбувається за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу й судову.

Вчитель. Новообраний гетьман в еміграції — Пилип Орлик — уклав із своїми виборцями та запорозькими козаками договір, який дістав назву "Конституція прав і вольностей Війська Запорозького".

Робота з документом

Документ 2. Із Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

...Щоб на Україні була утверджена вічно єдина віра православна східного сповідання під послушенством святійшого апостольського трону константинопольського.

...Вітчизна наша щоб у потверджених пактами Річі Посполитої і Московської держави кордонах, які відійшли по ріку Случ за гетьманства славної пам’яті Богдана Хмельницького, була відступлена, вічно віддана й пактами укріплена від Речі Посполитої в гетьманську область, щоб не були насильно змінені й порушені її кордони.

...Має Ясновельможний Гетьман із найяскравішим ханом кримським дбати через послів про відновлення давнього з Кримською державою братерства, військової колегації та потвердження постійної приязні, на яку оглядаючись довколишні держави не наважувалися б бажати уярмлення собі України і її будь-чому присилування.

...При трактуванні найяснішого його милості короля шведського з Московською державою про мир об тім дбати, щоб Дніпро від городків та фортець московських, так і ґрунти військові було очищено від московської посесії і до первісної області Війська Запорозького повернено.

...Коли деякі Війська Запорозького гетьмани, привласнивши собі неслушно й безправно самодержавну владу, узаконили самовладне таке право: "Так хочу, так повеліваю!" — то через те самодержавство, невластивегетьманському урядуванню, виросли численні в запорозькому війську незлагоди, розорення прав та вольностей, посполите утяження, легке насильне і купне розкладення урядів військових: генеральної старшини, полковників та значного товариства. Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися й постановили з Ясновельможним Гетьманом таке право, яке має бути збережено постійно в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина... За ними за звичайним порядком слідують городові полковники, нехай вони будуть пошановані як публічні радники. Крім того, з кожного полку до загальної Ради мають бути обрані за гетьманською угодою генеральні радники — по одній значній старовинній, добророзумній та заслуженій особі. І з тими всіма генеральними особами, полковниками й генеральними радниками мають радитися Ясновельможний Гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро і всілякі публічні справи, нічого без їхнього дозволу й поради не зачинаючи приватною своєю владою, не встановлюючи і до завершення не приводячи.

...У гетьманській резиденції тричі на рік має обиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. На ній, окрім названих вище представників, мають бути посли Запорозького Низового війська, тобто Січі. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповіді.

...А коли б щось було б помічено з Ясновельможного Гетьмана супротивного, негаційного, шкідливого правам та вольностям військовим, тоді ж таки генеральна старшина, полковники й генеральні радники матимуть силу вільними голосами чи то приватно, чи публічно на Раді його вельможності виказати і заявити про порушення прав та вольностей вітчизняних без найменшого ушкодження високого рейментарського гонору. На такі викази не має Ясновельможний Гетьман вражатися і чинити помсти, а дбатиме такі недолади справити». (CD "Історія України")

Документ 3

"...Якщо хтось... учинить злочин, що шкодить Гетьманській честі, виявившись винним через нечестивий умисел або випадково, у такому разі подібних винуватців не повинен карати сам Ясновельможний Гетьман, але таке правопорушення має підлягати розглядові Генерального Суду, який повинен винести рішення не поблажливе й не лицемірне, а таке, якому кожен мусить підкоритися як переможений законом.

...Подібно до того, як Ясновельможному Гетьману з обов’язку його уряду належить керувати й наглядати за порядком щодо всього Війська Запорозького, так само він повинен пильно дбати про те, щоб на рядовий і простий народ не покладали надмірних тягарів, утисків і надмірних вимог..." (Баханов К. О. Дослідницька робота учнів на уроках історії. — Харків: ВГ "Основа", 2004. — С. 140)

Яку роль в державі відіграє Конституція?

Лабораторно-практична робота з документом

(інформаційна,логічна,аксіологічна компетенції)

Завдання. Опрацювати текст "Конституції П.Орлика" й оформити свої висновки у вигляді  схем та таблиць.

Робота в групах

І гр.              

     

ІІ гр.

Проаналізуйте фрагменти Конституції П. Орлика за таким планом: ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

   
 1. релігія
Православна, київська митрополія мала вийти з підпорядкування Московському патріархові
      2.  територія В межах зборівської угоди
      3. управління республіканська
      4. військо реєстр
      5. Міжнародні відносини Союз із Кримським ханством, під протекторатом шведського короля, заборона гетьманові підтримувати секретні зносини з іноз. державами
      6. державна скарбниця Розмежування гетьманської скарбниці й державної
      7. становище народу Забезпечення прав й привілеїв запорожців, визначено особливий статус запорожців, захист малозабезпечених

Ось такі мав погляди гетьман на державний устрій майбутньої держави( внутрішня територіальна організація держави)

ІІІ гр.

З’ясувати в чому полягала новизна та демократизм Конституції П.Орлика

 • Розподіл влади.
 • Виборність влади.
 • Державна скарбниця(захист малозабезпечених).
 • Гарантування прав і свобод. 
 • Конституція укладалася між гетьманом  і запорізьким козацтвом від імені українського народу.

Вчитель. Чим Конституція П.Орлика відрізнялась від попередніх угод гетьманів?

Орієнтовані відповіді

 • Всі попередні угоди укладалися між гетьманом та іноземними країнами.
 • Політика стосувалася окремо узятих людей.
 • Територія обмежувалася у рамках іноземних держав.

Вчитель. Давайте спробуємо провести історичну паралель й порівняти сучасну Конституцію України з Конституцією П. Орлика.

Робота з документом

(аксіологічна,інформаційна,мовленева компетенції)

Конституції України Ст.1, 5,6, 8, 10, 17, 35, 102 ( робота  в парах )

Вчитель. Чому Конституцію П.Орлика можна вважати  основою  у  створенні сучасної Конституції України?

 Україна має давні конституційні традиції. Конституція незалежної України стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу.

ВИСНОВКИ. У Конституції Пилипа Орлика вироблено незнані в Європі демократичні засади сучасного життя, затвердила принцип виборності й підзвітності всіх державних посад. Розробив модель вільної і незалежної держави,яку ми досягли в 1991 році .

Самостійно досягти незалежності України П.Орлику не вдалося б й він змушений був шукати союзників для того , щоб втілити в життя розроблений законопроект необхідно було відновити державність.

Вчитель. Як ви думаєте чи міг самотужки П.Орлик досягти  автономії України?

Давайте з вами з’ясуємо, до якого висновку дійшов П.Орлик у своїх міркуваннях щодо досягнення свободи.

Театральна  вистава.

Батько і син мовчали. Довго дивились одне одному в вічі.

Тату,- нарешті озвався хлопчик.

Питай,сину,- зажурено, але твердо вимовив батько.

Ти казав,що найголовніше в житті людини – віра у Бога і справедливість,а ще в кращу долю рідної землі. Чому ж засмучений,невже зневірився?

Дякую, Григоре,що розумієш мене,- відказав батько й міцно обійняв сина .- Вибач ,що чиню так! Вчинив би інакше,коли б мав вибір…Затям,сину:найтяжчий людській гріх-війна,одначе пам’ятай й те,що Україна має бути вільною.

Гетьман П.Орлик вийшов з кімнати не озираючись. Тепер він знав ,як діяти! Аби змусити Туреччину не укладати мир з Московією,а підтримати  Україну  в її визвольній боротьбі ,він укладе союз із турецьким султаном,кримчакам же заручником віддасть власного сина. А до володарів Європи звернеться з маніфестом.

"Козацькій народ,що стогне під ярмом Москви,прагне лише того,щоб домогтися своєї волі,- писав у маніфесті П.Орлик, - ми не можемо байдуже дивитися на нещастя,який зазнає наш народ,на порушення наших прав,ми не будемо діяти з почуттям помсти ,а лише зі справедливості та згідно з правом,яке дозволяє кожному захищати свою справу і свою мету".

Отже  гетьман дійшов висновку :пошук союзників з метою створення антимосковської коаліції.

Рефлексія

Відповідь на проблемне питання уроку №1

Метод "Займи позицію"

 1. Чи можна вважати Пилипа Орлика героєм України?

використовуючи пам’ятку  "Алгоритм доведення й спростування"

Оцінювання.

Домашнє завдання.

Прочитати відповідний параграф підручника

Диференційоване завдання:

1) випереджаюче завдання :"Іван Скоропадський-людина і політик", "Утворення Малоросійської колегії".

Творче завдання (на вибір учня):

 1. скласти можливий діалог  гетьмана Б.Хмельницького з П. Орликом;
 2. скласти питання на відповідність;
 3. написати статтю до газети "Роль П.Орлика в українському національно-визвольному русі";
 4. скласти сенквейк до вивченої теми.

1.Перший рядок-поняття якому присвячений вірш,зазвичай іменник.

2.Другий рядок-два прикметники,що визначають цей іменник і описуюють уявлення про нього.

3.Три дієслова,що показують що з ним відбувається.

4.Фраза з 4-х слів,що передає ваше ставлення до поняття.

5.Одне-два слова,через які людина висловлює свої почуття,асоціації пов’язанні з даним поняттям.

Наприклад:

Канікули

Світлі,незабутні.

Відпочиваємо,розслабляємося,любимо.

Щасливий час,бажаний для всіх.

Щастя.

Джерело: Острів знань
Автор: Соколова Наталія Леонідівна, учитель історії вищої категорії, Миколаївський Морській ліцей імені професора М.Александрова

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна