Закрити
У сузір’ї стати зіркою
08 Березня 2012, 18:11 , Переглядів: 5880
FacebookTwitterLivejournal
У сузір’ї стати зіркою Фото: http://shkolazhizni.ru У сузір’ї стати зіркою

Програма виховної роботи. Робота учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень" у номінації "Авторська програма".

Пояснювальна записка

Реформування сучасної освіти, реалізація гуманістичної педагогіки зумовили необхідність створення нових виховних проектів. Серйозна деформація в ціннісних орієнтаціях молоді, падіння моральності вимагає залучення учнів до активної співпраці як суб’єктів виховання.

Виховання гармонійно розвиненої особистості – гідного громадянина незалежної України є кінцевою метою виховної роботи класного керівника з учнівським колективом за Програмою "У сузір’ї стати зіркою". Кожна дитина може бути успішною у житті, стати яскравою "зіркою", досягти значного успіху. Моя Програма – це шанс дитині знайти себе у суспільстві, реалізувати свої можливості на повну силу.

Програмою передбачено реалізацію таких основних завдань:

 • формування гармонійної особистості, патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації;
 • формування соціально активної, гуманістично спрямованої особистості, яка здатна будувати демократичну Україну;
 • формування моральної гідності, національної самосвідомості;
 • формування духовної, моральної, художньо-естетичної культури, високих патріотичних почуттів;
 • створення системи цілеспрямованого вивчення особистості учня на основі комплексної діагностики;
 • створення системи різнобічного впливу на особистість; 
 • залучення вихованців до колективних, групових, індивідуальних форм виховної роботи;
 • корекція та контроль процесу практичної діяльності особистості, що визначається активною життєвою позицією дитини, її адаптованістю, цілеспрямованістю до морального самовдосконалення.

В основу Програми покладаються принципи:

 • гуманізації та демократизації виховного процесу;
 • реалізації особистісно-орієнтованого підходу, діяльнісного та компетентісного підходів до організації роботи з дітьми;
 • педагогічної доцільності та спрямованості;
 • єдності сім’ї, школи та громадськості;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу;
 • наступності та системності;
 • природовідповідності;
 • єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;
 • зв’язку виховання з життям;
 • забезпечення активної позиції учнів у житті і колективній діяльності.

Основними групами методів виховного впливу є:

 • методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);
 • методи формування суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій, тренінги, дебати, рольові ігри);
 • методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);
 • методи контролю та аналізу ефективності виховання (моніторинг, анкетування, спостереження).

Однією із складових виховної роботи є моральне виховання, завданням якого є формування 4 груп якостей особистості: когнітивних, афективних, вольових, формування рис цілісного характеру, які тісно взаємопов’язані. Розкриємо їх зміст.

Когнітивні якості:

 • розмірковування про те, чого і як необхідно досягти;
 • аналіз свого життєвого досвіду, результатів власних дій для кращого розуміння характеру ситуацій, з якими доводиться мати справу;
 • передбачення, які ґрунтуються на особистих вироблених моральних якостях і критеріях, на соціальних нормах.

Афективні якості пов’язані з почуттями, які проявляються у таких діях особистості:

 • емоційна налаштованість;
 • установка на продуктивне використання позитивних і негативних емоцій;
 • перетворення почуття напруги, яке виникає при зіткненні з поставленим завданням у стимул для його максимально швидкого вирішення.

Вольові якості:

 • мобілізація енергії, наполегливості, волі;
 • тривалі вольові зусилля.

Таким чином формується цілісний характер дитини, в якому відображаються загальнолюдські цінності:

 • гуманність;
 • патріотизм;
 • доброчинність;
 • щирість;
 • порядність;
 • відповідальність;
 • правдивість, справедливість;
 • відвертість;
 • ввічливість, чуйність.

Програмою передбачено всебічне вивчення дітей, діагностика і проектування становлення особистості; реалізація особистісно-орієнтованого підходу шляхом створення можливостей для самовиховання; здійснення координації діяльності вчителів-предметників, які працюють у даному класі, з метою досягнення єдності у створенні простору для самореалізації дитини, взаємодії сім’ї та громадськості; робота з батьками з метою підвищення їх педагогічної культури.

Програма розрахована для учнів 5-11 класів на сім років і має таку структуру:

 • напрями виховної роботи;
 • шляхи реалізації;
 • орієнтовні форми виховної роботи.

Для кожного дитячого віку в Програмі вказані завдання виховної роботи і шляхи їх здійснення. В залежності від конкретного класу, від кожної дитини, вказані шляхи реалізації можуть змінюватися з метою найкращого втілення в життя важливого завдання – формування  дитини, як гармонійної особистості.

Очікувані результати рівня вихованості учнів:

 • гнучкість адаптування  у мінливих життєвих ситуаціях;
 • самостійність та критичність мислення;
 • уміння бачити та формувати проблему;
 • знаходження раціональних шляхів вирішення завдань;
 • творчість мислення та генерування нових ідей;
 • грамотність у роботі з інформацією;
 • комунікабельність та контактність;
 • уміння працювати в колективі;
 • високий рівень самовиховання, самооцінки та самоконтролю.

Зміст  Програми

№ п/п Напрями виховної роботи Шляхи реалізації Орієнтовні форми виховної роботи
  5 клас
1. Формування колективу Вивчення індивідуальних психологічних особливостей кожної дитини. Визначення лідерів класу. Налагодження роботи органів учнівського самоврядування. Формування в учнів уміння спілкуватися. Діагностика рівнів соціального, духовного, фізичного і  психічного розвитку. Бесіда  "Я – маленька частинка цілого". Самопрезентація "Моє місце в колективі". Рольова гра "Чарівний стілець". Розробка законів життя класу. Участь у конкурсі "Свято квітів". Екскурсії рідним містом "Сторінками історії". Спільна робота на шкільній ділянці і в класному приміщенні – операція "Ми – господарі".
  6 клас
    Вивчення індивідуальних особливостей колективу. Створення активу класу. Формування згуртованості, вміння відстоювати свою думку. Моніторинг по вивченню індивідуальних особливостей класу. Диспут "Лідер чи спостерігач – моя позиція". Рольова гра "Я так думаю…". Участь у конкурсі "Свято квітів". Рольова гра "Чарівний стілець". Спільна робота на шкільній ділянці і в класному приміщенні – операція "Затишок".
  7 клас
    Корекція індивідуальних особливостей колективу. Згуртування класного колективу навколо активу. Формування цілеспрямованості учнівського колективу в досягненні спільної мети. Дебати  "Я – староста". Тренінгові заняття  "Що вагоміше – "моє" чи "наше" ? Участь у конкурсі  "Свято квіті". Спільна робота на шкільній ділянці і в класному приміщенні – операція  "Зелений куточок". Екскурсія до Ботанічного саду міста Києва  "Разом відкриємо прекрасне".
  8 клас
    Моніторинг акцентуації характерів учнів класу. Формування міжособистісних взаємин та ціннісно-орієнтаційної єдності в колективі. Досягнення високого рівня самоствердження. Анкетування по визначенню акцентуації характерів учнів. Диспут  "Всі разом – це чудовий колектив, окремо кожен – індивідуальність". Година спілкування  "Лиш у дружбі пізнаєш себе". Екскурсія до міста Канева  "Тобі, великий Кобзарю, вклоняємося низько". Операція  "Прекрасне поруч". Участь у конкурсі  "Свято квітів".
  9 клас
    Сприяння високому рівню розвитку самовизначення колективу, його згуртованості, емоційності. Моніторинг рівня життєвої активності учнів. Диспут  "Колектив чи особистість – чия думка вагоміша?" Круглий стіл  "Ти не один". Операція  "Школа – твій дім". Участь у конкурсі  "Свято квітів".
  10 клас
    Виховання відповідальності кожної особистості за весь колектив. Підтримка високого рівня самовизначення колективу, його згуртованості і емоційності. Тренінгові заняття  "Хто сильніший – я чи колектив?" Круглий стіл  "Я = МИ". Година спілкування  "Ми тільки перші, щоб не затівали – всі за одного і один за всіх". Операція  "Створи прекрасне поруч себе". Участь у конкурсі  "Свято квітів".
  11 клас
    Виховання відповідальності кожної особистості за весь колектив. Підтримка високого рівня самовизначення колективу, його згуртованості і емоційності. Дослідження професійної спрямованості учнів. Тренінгові заняття  "Я впливаю на колектив чи він на мене?" Диспут  "Чи повинен колектив відповідати за мене?" Круглий стіл  "Сучасний світ – адаптованість у ньому". Участь у конкурсі  "Свято квітів". Операція  "Після себе – добру згадку".
2. Формування громадянської свідомості    
  5 клас
    Виховання поваги до символіки та атрибутів державності. Виховання поваги до своєї малої Батьківщини. Бесіда  "Державні символи України". Година спілкування  "Яготин – моя мала Батьківщина". Урок мужності до Дня міста  "Живемо, поки пам’ятаємо". Бесіда  "Десять заповідей людяності". Акція  "Милосердя".
  6 клас
    Виховання патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етнічної  спільності на основі поваги до національних традицій. Круглий стіл  "Національні традиції рідного краю". Урок мужності до Дня міста  "Живемо, поки пам’ятаємо". Екскурсія до музею Яготинського району  "Добраничівська стоянка". Акція  "Милосердя".
  7 клас
    Виховання громадянської свідомості на основі історичного досвіду українського народу. Гра-екскурсія  "Стежки в минуле українського народу". Урок мужності до Дня міста  "Роки ідуть, а пам’ять у серці – назавжди!" Екскурсія до музею під відкритим небом до міста Переяслава "Славні сторінки нашої історії". Акція  "Милосердя".
  8 клас
    Формування національної свідомості учнів, принциповості. Диспут  "Міцна сім’я – міцна держава". Година спілкування  "Краса народу – її мова". Вахта пам’яті до Дня Перемоги. Урок пам’яті "Трагедія і біль Чорнобиля". Диспут  "Чи завжди правда – це спасіння?" Круглий стіл  "Я – маленька частинка України". Екскурсія до музею Великої Вітчизняної війни міста Києва. Акція  "Милосердя".
  9 клас
    Формування національної свідомості. Вивчення державної мови, піднесення її престижу. Діагностика громадянських якостей учнів. Година спілкування  "Громадянські цінності". Круглий стіл  "Наша мова – криниця". Зустріч з місцевим письменником Іваном Царинним. Вахта пам’яті до Дня Перемоги. Диспут  "Яким я потрібен своїй державі?" Акція  "Милосердя".
  10 клас
    Утвердження почуття громадянського обов’язку, гідності. Закладення основ гендерної культури. Виховання взаємин хлопців і дівчат. Створення пам’ятки молодого громадянина України. Година спілкування  "Жити, щоб пам’ятати". Диспут  "Жити для людей. Твоя активна життєва позиція". Диспут  "Добро чи зло – що переможе?" Круглий стіл  "Сучасний світ і гендерна рівновага". Акція  "Милосердя".
  11 клас
    Виховання гідного громадянина незалежної України. Поглиблення гендерної культури. Виховання взаємин хлопців і дівчат. Диспут  "Чи я живу за законами пам’ятки молодого громадянина України?" Година спілкування  "Чи хочу я мирні бачити сни?" Круглий стіл  "Я – громадянин!" Тренінгові заняття  "Чи маю в житті я вибір?" Тренінгові заняття  "Партнерство в родині. На шляху до гендерного паритету". Акція  "Милосердя".
3. Превентивне виховання    
  5 клас
    Попередження відхилень у поведінці. Вивчення Статуту школи. Бесіда  "Мої права та обов’язки".  Анкетування  "Шкідливі звички – які вони?" Година спілкування  "Чому звичка називається шкідливою?"
  6 клас
    Стимулювання до здорового способу життя. Година спілкування  "Моє здоров’я в моїх руках". Диспут  "Чи всі звички шкідливі?" Рольова гра  "Скажемо  -  ні шкідливим звичкам!"
  7 клас
    Закладення основ правової культури. Тренінгові заняття  "Я маю права…" Рольова гра  "Суд над цигаркою". Диспут  "Вчинки і відповідальність".
  8 клас
    Зміцнення основ правової культури. Формування стійкості проти шкідливих звичок. Круглий стіл  "Я і закон". Конкурс агітбригад  "Ми за здоровий спосіб життя". Тренінги по попередженню шкідливих звичок. Година спілкування  "Права дитини в моїй державі".
  9 клас
    Формування правової культури. Вироблення стійкості до негативних впливів соціального оточення. Круглий стіл  "Я і сучасний світ". Година спілкування  "Конвенція ООН про права дитини". Диспут  "Вчинок і відповідальність". Брейн-ринг "Ми – правознавці!" Тренінг  "Чи здатний я здолати шкідливу звичку?" Круглий стіл  "Я досягну успіху без куріння!"
  10 клас
    Створення позитивної соціальної орієнтації учнів. Запобігання створенню умов для прояву у вихованців "гедоністичного ризику". Зустріч з представниками правоохоронних органів "Вчинки і відповідальність". Диспут  "Чи важко боротися з шкідливими звичками?" Тренінгові заняття  "Конфлікт і його вирішення". Круглий стіл  "Я контролюю емоції". Тренінгове заняття  "Я досягну успіху без куріння".
  11 клас
    Формування імунітету до негативних впливів соціального оточення. Запобігання створенню умов для прояву  у вихованців “гедоністичного ризику”. Анонімне дослідження  "Які шкідливі звички притаманні мені?" Зустріч з представниками відділу кримінальної міліції по незаконному обігу наркотичних засобів. Лекція  "Падіння моралі – наслідки". Конференція  "Не знати – не означає не відповідати". Тренінгове заняття  "Свідомий вибір моделей просоціальної поведінки". Диспут  "В житті немає глухих кутів" (профілактика суїциду).
4. Сприяння творчому розвитку особистості    
  5 клас
    Формування художньо-естетичних смаків, пізнавальних інтересів. Залучення учнів до гурткової роботи. Вивчення дозвілля учнів та структури його використання. Рольова гра  "Я не такий, як всі". Випуски тематичних газет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності. Екскурсія до картинної Галереї міста  "К.Білокур та творчість місцевих художників".
  6 клас
    Формування художньо-естетичних смаків, пізнавальних інтересів, глибокого інтелекту. Залучення до гурткової роботи. Вивчення дозвілля вихованців. Тренінг  "Моя візитна картка". Зустріч з місцевим письменником Іваном Кирієм. Подорож парком рідного міста  "У пошуках прекрасного". Випуски тематичних газет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності. Рольова гра  "Чарівний стілець".
  7 клас
    Формування художньо-естетичних смаків, пізнавальних інтересів, глибокого інтелекту. Залучення до гурткової роботи. Вивчення дозвілля вихованців. Брейн-ринг  "Прекрасне – навколо". Зустріч з місцевою поетесою Любов Галалюк. Гра-екскурсія  "Якби я змінив своє місто". Випуски тематичних газет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності.
  8 клас
    Формування вміння бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, людських взаєминах. Презентація  "Прекрасне в моєму житті". Рольова гра  "Мій імідж". Диспут  "Чи повноцінне життя без творів мистецтва?" Відвідування вистави театру юного глядача в місті Києві. Випуск тематичних стінгазет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.
  9 клас
    Формування потреби пізнавальних інтересів, розширення естетичних смаків. Формування здатності самоаналізу, самооцінки. Формування  "Я – концепції". Година спілкування  "Світ моїх захоплень". Ситуативне моделювання  "Мій життєвий проект". Тренінгове заняття  "Вміння в калюжі побачити зорі". Випуск тематичних стінгазет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.
  10 клас
    Сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку учнів. Виховання почуття прекрасного. Боротьба з его-потягами. Виховання потреби до самовдосконалення. Диспут  "Від  "Я" фізичного до  «Я» особистісного". Тренінгові заняття  "Хочеш бути щасливим – будь ним". Година спілкування  "Прекрасне живе поруч з нами". Відвідування театрів міста Києва. Година спілкування  "Що таке его?" Участь у літературних конкурсах. Випуск тематичних стінгазет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.
  11 клас
    Сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку учнів. Виховання почуття прекрасного. Боротьба з его-потягами. Виховання потреби до самовдосконалення. Круглий стіл  "Я – творець свого щастя". Самопрезентація  "Я можу створити прекрасне". Диспут  "Особа і особистість". Свято талантів  "Не тільки на небі є зорі". Година спілкування  "Причини его-проявів та боротьба з ними". Випуск тематичних стінгазет і плакатів. Участь у конкурсах художньої самодіяльності і КВК.

 

Джерело: Острів знань
Автор: Лисенко Олена Євгенівна, Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Яготинського району Київської області

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна