Закрити
План-конспект уроку "Статевовіковий склад населення, його наслідки. Причини погіршення демографічної ситуації. Гендерна рівність"
01 Січня 1970, 02:00 , Переглядів: 11537
FacebookTwitterLivejournal
План-конспект уроку Фото: http://www.0-ua.com План-конспект уроку "Статевовіковий склад населення, його наслідки. Причини погіршення демографічної ситуації. Гендерна рівність"

Розробка уроку з економічної та соціальної географії України у 9 класі учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень"

Мета: сформувати уявлення про статевовікову структуру населення України, з’ясувати чинники, що на неї впливають; акцентувати увагу учнів на причини погіршення демографічної ситуації, розвивати вміння і навички формулювати висновок на основі вивченого матеріалу і статистичних даних про демографічну політику в Україні, створювати аналітичні ситуації з метою реалізації практичних навичок побудови діаграм на основі статистичних даних; вчити усвідомлювати особисту причетність до подій, що відбуваються, сприяти усвідомленню поняття "гендерна рівність".

дидактичні:

 • ознайомити учнів з основними тенденціями гендерної політики;
 • на конкретних історичних прикладах простежити стереотипність мислення більшості опонентів.

розвиваючі:

 • Відпрацювати навички порівняння гендерної політики в різних країнах світу та в Україні;

виховні:

 • виховувати толерантне ставлення до кожної особистої думки учнів;
 • сприяти формуванню у школярів активної життєвої позиції з гендерного виховання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

Епіграф на дошці

"Відстоюючи принцип гендерної рівності, ми виступаємо за рівність прав, соціальну справедливість, продуктивність праці й розвиток бізнесу, у такий спосіб роблячи ще один крок назустріч загальному соціальному прогресу."
Хуан Сомавія
Генеральний Директор МОП

Розповідь вчителя

Пояснення нового матеріалу супроводжується показом слайдів

Слайд № 1, 2

Здавалось, давно канули в Лету часи, коли йшли суперечки про те, чи можна вважати жінку людиною. Проте , донині не стихають дебати про гендерну рівність у суспільстві.

Не дивно, що дотепер тема гендерної рівності у світовому співтоваристві актуальна. Актуальна вона й для України. Адже патріархальний уклад нашого суспільства мимоволі ставить жінку на більш низьку сходинку. Заради об'єктивності, слід зазначити, що в Україні право політичного голосу на виборах жінки мають давно, вони беруть активну участь у суспільно-політичнім житті, але все-таки права їх далеко нерівнозначні тим, які є у високорозвинених європейських країнах.

Приємно, що в останні роки в Україні теж стали більше уваги приділяти гендерній політиці, створені навіть гендерні центри. Залишилося тільки дочекатися, коли теорія стане практикою, і для жінок будуть створені аналогічні умови, як у цивілізованих країнах з рівними правами й можливостями в гендерному напрямку.

Слайд № 3

Сьогодні на уроці ми повинні розібратися в причинах та наслідках цього явища у нашій країні.

ІІІ. Перевірка раніше засвоєних знань.

Вчитель

Перед вивченням нової теми я пропоную вам запитання, а ви повинні дати на них відповідь.

Запитання.

 1. Хто в родині повинен заробляти гроші?
 2. Хто в родині повинен займатися вихованням дітей?
 3. Хто в родині повинен виконувати щоденну домашню роботу?
 4. Чи хотіли б ви, щоб у школі працювало більше вчителів-чоловіків?
 5. Під керівництвом чоловіка чи жінки ви хотіли б працювати?
 6. Хто повинен керувати державою?
 7. У кого в нашому суспільстві більше шансів стати успішною людиною?

Для підбиття підсумків нашого опитування виберемо рахункову комісію, яка визначить мовою цифр ваше відношення до цих питань.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Природний рух населення України.

 1. Скільки у вас рідних братів і сетер? Скільки братів і сестер у ваших батьків?
 2. Яким був склад родини вашої бабусі? Дідуся?
 3. Які висновки можна зробити щодо зміни кількості вашої родини?
 4. Як це відбивається на кількості населення країни?

Розповідь вчителя

Природний приріст населення країни почав зменшуватися 50 років тому. У зниженні народжуваності немає нічого незвичайного, подібні процеси відбуваються в бiльшостi європейських країн. Це пов'язано з багатьма причинами, у тому числі зі збільшенням кiлькостi міського населення, розвитком медицини, зростанням освітнього й культурного рівня населення, збільшенням віку укладення шлюбу, старінням населення. Але в основі зниження народжуваності лежить зміна соціального становища жінки в суспiльствi, її залучення до суcпiльного виробництва, отримання рівних прав із чоловіком.
В Україні й у деяких сусідніх країнах до цих чинників в останні два десятиліття додалося нестійке економічне становище бiльшостi громадян, а також складна екологічна ситуація. У країні знизився доступ до якісних медичних послуг, посилився вплив негативних чинників, пов'язаних із соціальним стресом. Усе це призвело до порушень у механізмах при¬родного приросту населення.

У наш час демографічні процеси в Україні характеризуються низьким рівнем народжуваності, високою смертністю й негативним природним приростом. У країні відбувається процес депопуляції, тобто систематичне зменшення абсолютної кiлькостi населення країни.

Слайд № 4

Дотепер, відповідно до традицій, вважається, що чоловік неодмінно повинен бути сильним, прагнути влади, повинен багато заробляти. А жінка - соціально пасивною, домашньою, затишною, залежною від чоловіка.

Але життя перекидає ці стереотипи. І чоловікам, і жінкам довелося в роки реформ у своїй реальній поведінці відмовитися від них. Тисячі жінок виявилися набагато більш пристосованими до нових часів, чим їхні чоловіки. Багато хто з них очолили великі підприємства, відкрили свою справу. Їхнім чоловікам довелося брати на себе турботу про будинок і дітей.

Слайд № 5, 6, 7

Вони освоїли нові ролі, але не поміняли відповідного відношення до своєї ідентичності - до того, що відповідає "мужності" і "жіночності". Звідси - домашні сварки, невдоволення собою й життям, постійні стреси. Чоловіки психологічно більш складно переносять економічні проблеми, а саме безробіття, який довгий час в Україні тримається на рівні 8-10%, невдале кар'єрне просування, низьку заробітну плату та ін.

Істотне погіршення екологічної ситуації, включаючи наслідки аварії на ЧАЕС, високі темпи поширення епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, інфекцій, переданих статевим шляхом, також відбилося на репродуктивнім здоров'ї чоловіків.

У Західній Європі ситуація більш сприятлива, однак показники природного приросту тут нижчі за 6%, а в деяких країнах смертність перевищує народжуваність.

Робота з контурними картами та картами атласу

Практична робота.  Побудова стовпчикової діаграми (за результатами анкетування).

Повідомлення дітей

(завдання отримано заздалегідь)

Учень

Радянське законодавство містило положення, що гарантували рівні можливості для жінок і чоловіків, включаючи сферу праці й економіку. Однак у радянський період існувала тенденція для жінок займатися "жіночими" професіями, приділяючи більше часу вихованню дітей; при цьому держава забезпечувала їх різними виплатами й пільгами. Жінки могли вільно повернутися на своє колишнє робоче місце, тому що держава гарантувала захист від безробіття. У той же час чоловіки традиційно виконували функції годувальника родини й займали більш високе положення, працюючи на керівних постах, хоча 30- процентна квота була гарантована й жінкам. У перехідний період багато жінок були змушено перейти з державного сектору економіки в неформальний сектор, щоб прокормити свої родини, але втрачаючи при цьому соціальний захист і гарантії зайнятості. У цей час економічна активність жінок у регіоні продовжує залишатися досить високої: 80 працюючих жінок припадає на кожні 100 чоловіків. У той же час частка жінок у високооплачуваних галузях, що динамічно розвиваються, продовжує скорочуватися, і все більше число жінок залишаються без роботи тривалий період часу.

Вчитель

2. Віковий склад населення

Демографічну ситуацію в країні відбиває вікова структура населення. Розглянемо, яким чином приріст населення впливає на дану структуру.

Вікова структура населення – це співвідношення між різними віковими групами населення країни (в процентах).

Прийнято виділяти три основні вікові групи:

1-а – 0 – 14років – молодша;
2-а – 15 – 59 років – середня;
3-я – 60 років і більше – старша.

Старіння населення характерне для західноєвропейських держав, але там цей процес пов'язаний iз високою тривалістю життя, а в Україні передусім зi зменшенням народжуваності. Тривалість життя в кpaїнi майже на десять років менша, ніж у 3ахiднiй Європі. Ще одна відмінність - велика різниця між тривалістю життя чоловiкiв i жінок, яка сягає майже 12 років. Смертнicть серед чоловiкiв значно вища, ніж серед жінок, особливо це проявляється в працездат¬ному вiцi. Більше 40 % чоловiкiв помирає віком від 20 до 60 років. Це головний чинник переважання кiлькостi жінок у статевому склaдi населення України.

Різниця в тривалості життя жінок і чоловіків пов'язана, насамперед, з недостатньою увагою до охорони здоров'я чоловіка й до профілактики негативних впливів.

Повідомлення дітей

Учень

Слайд № 8

Згідно зі статистикою число самогубств серед чоловіків працездатного віку було майже в 8 раз вище, чим серед жінок. Отруєння алкоголем вище в 6 раз.
На сьогоднішній день 45% дітей виховуються в неповних родинах, а в Україні проживає 100 тис. безпритульних дітей. Спостерігається таке негативне явище, як насильство в родині. Сумна статистика.
Гендерна освіта є одним зі способів уникнути таких катастроф. Воно орієнтує людей на нову реальність, з новими цінностями й нормам соціальної поведінки.

Вчитель

Слайд № 9

3. Статевий склад населення.

Статева структура населення – це співвідношення між кількістю чоловіків і жінок.
Статевий склад є одним із найважливіших характеристик населен¬ня. На нього впливає тривалість i рівень життя населення, становище жінки в родині й суспiльствi, а також рiзнi iсторичнi події.
Україна ще сильніше скотилася в рейтингу гендерної рівності, що щорічно складається Всесвітнім економічним форумом.

Зараз наша країна займає 63- е місце, між Ботсваною й Венесуелою, хоча рік тому в України була 61- я позиція, а в 2006 році - 48- я.

У рейтингу враховуються чотири складових: політичні, економічні показники, турбота про материнство й дитинство, а також сфера освіти. В області політики бали країні приносить велика кількість жінок у парламенті й на посадах міністрів, а також якщо жінка займала вищий пост у державі за останні 50 років.

Самими гендерно рівними державами стали Ісландія, Норвегія, Фінляндія й Швеція. Франція скотилася на 46- е місце після того, як у країні стало менше жінок-міністрів. США, навпаки, піднялися на 12 позицій і вперше за 5 років потрапили в ТОП-20: зміна адміністрації привела жінок на керівні пости, а, крім того, скоротився розрив між середньою жіночою й середньою чоловічою зарплатою.

Слайд № 10

У наш час жінок на 3,5 млн. більше, ніж чоловiкiв. У середньому на 100 жінок припадає 86 чоловiкiв. При цьому спостерігаються значні peгioнальнi відмінності: менша статева диспропорція в ряді областей 3ахiдної України. Так, у 3акарпатськiй області на 100 жінок припадає 92,9 чоловік (найвищий показник у країні), У Львiвськiй - 90,1, в Iвано-Франкiвськiй - 89,3. Бiльшi диспропорції в Чернiгiвськiй області - 83 чоловіка на 100 жінок (максимальний показник), у Харкiвськiй - 84,8, в АР Крим - 85,2, Київській області - 85,9 i ряді інших областей.

Слайд № 11

Статева диспропорція створює труднощі в укладенні шлюбу та є однією з причин підвищення питомої ваги дітей, народжених незамiжнi¬ми жінками. Слід відзначити й таку проблему, як спiввiдношення між статями в старшій вiковiй групі й пов'язану з цим проблему самотності. Бiльшiсть людей похилого віку становлять жінки, тому що в Україні вони в середньому живуть майже на 12 років більше.

Повідомлення дітей

(завдання отримано заздалегідь)

Учень

Можна назвати кілька причин на користь явної й відвертої дискримінації жінок. Це стосується її дітородної функції, якої не мають чоловіки. На думку фахівців, саме цей факт викликає в чоловіків неусвідомлену заздрість до жінки. У той же час, оскільки у вищих органах влади, як правило, домінують службовці чоловічої статі, у суспільстві, м'яко кажучи, безвідповідально ставляться до жінки-матері. Інакше кажучи, на сучасному етапі українській жінці досить складно об'єднати свої материнські обов'язки зі службовою кар'єрою. І починається такі "неподобства" з побутових дріб'язків. Наприклад, молода мама не може безперешкодно пересуватися по місту з дитячою коляскою - для цього ні в суспільному транспорті, ні в під'їздах житлових будинків не передбачені спеціально обладнані пандуси. З дитячою коляскою не можна ввійти в який б то ні було магазин. А про кімнати, пристосовані для переповивання дитини не тільки в парламенті, але й у будь-якому іншому місці поки що можна тільки мріяти. Усі ці "дріб'язки" непомітно витісняють жінку із суспільства, як би викреслюючи її на якийсь час із соціального життя.

Природно, усі перелічені, м'яко кажучи, "незручності", лише мала частина реальних проблем у чисто життєвому плані жіночої долі. Як говориться, це лише верхівка айсберга. Але ті перешкоди, з якими прекрасна половина суспільства зустрічається в нашій країні щодня, у більш розвинених європейських державах давним-давно переборені.

Вчитель

Робота в зошитах

Виходячи з вище означеного, давайте спробуємо зробити висновки стосовно напрямків гендерного розвитку суспільства:

 • рівні сприятливі можливості для жінок і чоловіків при найманні на роботу й рівний доступ до вакантних робочих місць;  
 • рівна винагорода для жінок і чоловіків за рівну працю;
 • рівні можливості для підвищення кваліфікації, перепідготовки й просування по службі;
 • сприятливі умови для вагітних жінок і батьків з малолітніми дітьми;
 • створення безпечних умов праці, що забезпечують збереження життя й здоров'я як жінок, так і чоловіків.

V. Закріплення нового матеріалу.

Підсумкове  слово вчителя

Слайд № 12

Рівний доступ до гідних робочих місць, освіті й участі в керівних органах залишаються ключовими завданнями для жінок у країнах СНД. Завдання полягає в тому, щоб, забезпечуючи можливість одержання гідної зайнятості як для жінок, так і чоловіків, допомогти державам більш ефективно вирішувати широке коло питань, з якими вони сьогодні зустрічаються, включаючи скорочення бідності, економічний розвиток, удосконалювання системи соціального захисту й соціального забезпечення. Просування по шляху гендерної рівності у великому ступені залежить від усвідомлення й систематичного обігу на всіх рівнях - від парламенту до місцевих адміністративних органів, підприємств, родин і окремих людей - до специфічних і часто різних між собою проблемам і потреб жінок і чоловіків.

Перегляд мультфільму "Дарю тебе звезду"

 • Чи змінились, на вашу думку, стереотипи поведінки чоловіків або жінок протягом століть?
 • Чи можна здолати ці стереотипи?

VI. Підсумок уроку.

Завдання нашого уроку - зробити вас однодумцями, союзниками. Це трапляється зовсім не щораз . Дуже часто доводиться натрапляти на завзятий опір незвичним ідеям. І щоб подолати його потрібно знайти такі "аргументи й факти", які спрацюють саме в цьому конкретному випадку. Наприклад, зуміти переконати в тому, що дотримання принципу гендерної рівності - одне з найважливіших умов нормального функціонування демократичного суспільства. Адже демократія означає, насамперед , відповідальність і зацікавленість усіх громадян - як чоловіків, так і жінок - у справах суспільства.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Ненчіна Ірина Володимирівна, вчитель вищої категорії Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (Луганська обл.)

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна