Закрити
Завдання (білети) для державної підсумкової атестації у 9-х класах у 2011 році
07 Квітня 2011, 00:00 , Переглядів: 6477
FacebookTwitterLivejournal
Завдання (білети) для державної підсумкової атестації у 9-х класах у 2011 році Завдання (білети) для державної підсумкової атестації у 9-х класах у 2011 році

В цьому навчальному році для випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів державна підсумкова атестація проводитиметься за такими завданнями (білетами) ...

В цьому навчальному році для випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів державна підсумкова атестація проводитиметься за такими завданнями (білетами) ...

1. Українська література
2. Література (російська та світова)
3. Світова література
4. Історія України
5. Всесвітня історія
6. Правознавство (практичний курс)
7. Художня культура
8. Хімія
9. Фізика
10. Інформатика

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білет № 1
1. Зробіть загальний огляд давньоукраїнської драматургії.
2. Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

Білет № 2
1. Визначте засоби творення комічного в повісті Г.Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма".
2. Розкрийте роль митця і мистецтва за поемою Лесі Українки "Давня казка".

Білет № 3
1. Розкрийте багатство і жанрове розмаїття українського фольклору.
2. Охарактеризуйте поему Тараса Шевченка "Сон" як зразок політичної сатири. Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

Білет № 4
1. Назвіть найвидатніших представників українського бароко та визначте основні риси цього літературного стилю.
2. Визначте жанр та особливості сюжету твору Марка Вовчка "Максим Гримач".

Білет № 5
1. Охарактеризуйте Біблію як духовну й літературну пам’ятку. Назвіть відомі вам переклади Біблії українською мовою.
2. Прочитайте напам’ять та проаналізуйте поезію Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Білет № 6
1. Назвіть основні риси українських народних балад та визначте їхні провідні мотиви.
2. Визначіть жанрову своєрідність та ідейно-тематичну спрямованість роману Івана Багряного "Тигролови".

Білет № 7
1. Охарактеризуйте ліричні твори Григорія Сковороди.
2. Розкажіть про Тараса Шевченка – художника.

Білет № 8
1. Визначте жанрові особливості поеми І.Котляревського "Енеїда".
2. Охарактеризуйте мотиви і образи творів Василя Герасим’юка.

Білет № 9
1. Проаналізуйте роль пісень у п’єсі І.Котляревського "Наталка Полтавка".
2. Розкрийте біблійні мотиви поезії Т.Шевченка "Ісаія. Глава 35".

Білет № 10
1. Розкрийте особливості художнього відображення морально-етичного вчення Ісуса Христа в Новому Заповіті.
2. Охарактеризуйте образи-символи поеми Тараса Шевченка "Кавказ". Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

Білет № 11
1. Назвіть і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів).
2. Розкажіть про особливості зображення у творчості Т.Шевченка долі жінки (на прикладі прочитаних творів).

Білет № 12
1. Розкажіть про весілля як оригінальну словесно-музичну драму. Назвіть основних її учасників.
2. Визначте основні сюжетні лінії поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".

Білет № 13
1. Розкажіть про пісенну творчість Марусі Чурай.
2. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т.Шевченка "Мені однаково, чи буду…". Висловіть власні міркування щодо цього тексту.

Білет № 14
1. Визначте причини появи в українській літературі XVI-XVIІ ст. полемічних творів та назвіть її основні риси.
2. Визначте мотиви ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитайте напам’ять уривок з вірша "Думи мої, думи мої…".

Білет № 15
1. Охарактеризуйте образ Енея за однойменною поемою І.Котляревського.
2. Розкажіть про творчість письменників рідного краю (на вибір учня).

Білет № 16
1. Визначте, які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях.
2. Розкрийте основні мотиви послання Т.Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним…". Прочитайте напам’ять уривок із твору.

Білет № 17
1. Назвіть художні особливості оповідання "Про Прохора-чорноризця…".
2. З’ясуйте проблематику поеми Лесі Українки "Давня казка".

Білет № 18
1. Розкрийте значення алегоричних образів байок Г.Сковороди.
2. Визначте жанрові, сюжетні та композиційні особливості роману П.Куліша "Чорна рада".

Білет № 19
1. Визначте основну ідею "Слова про Ігорів похід" і те, за допомогою яких образів вона розкривається у творі.
2. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т.Шевченка "Садок вишневий коло хати…".

Білет № 20
1. Розкажіть про життєвий шлях і філософські погляди Григорія Сковороди.
2. Дайте характеристику образів Якима Сомка та Івана Брюховецького за романом П.Куліша "Чорна рада".

Білет № 21
1. Охарактеризуйте "Слова про Ігорів похід" як зразок героїчного епосу українського народу.
2. Охарактеризуйте творчість Тараса Шевченка періоду "Трьох літ". Прочитайте напам’ять поезію "Заповіт".

Білет № 22
1. Визначте, яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик.
2. Визначте риси романтизму. Прочитайте і проаналізуйте одну з поезій поетів-романтиків (на вибір).

Білет № 23
1. Визначте основні риси українських соціально-побутових пісень.
2. Розкрийте ідейно-тематичну спрямованість твору Миколи Гоголя "Вечір проти Івана Купала".

До змісту

ЛІТЕРАТУРА (РОСІЙСЬКА ТА СВІТОВА)

Билет № 1
1. На примере произведения Ж.Б.Мольера "Мещанин во дворянстве" раскройте особенности классицистической комедии.
2. На конкретных примерах покажите особенности "золотого века русской поэзии".

Билет № 2
1. Прокомментируйте высказывание украинского исследователя Александра Белецкого об античной литературе: "Тяжело показать среди литературного наследия, оставленного нам …, хотя бы одного значительного писателя, творчество которого не было бы так или иначе связано с античной поэзией". Расскажите о влиянии античной литературы на развитие русской литературы.
2. Охарактеризуйте тип "тургеневской девушки" на примере главной героини повести "Ася".

Билет № 3
1. На примере изученных произведений обоснуйте роль эпохи античности в развитии мировой культуры.
2. Какую "модель мира" создает Д.Фонвизин в своей комедии "Недоросль""

Билет № 4
1. На примере изученных произведений обоснуйте понятие "вечные образы" в литературе
2. Раскройте основные мотивы стихотворений В.А.Жуковского. Прокомментируйте слова В.Г.Белинского: "Без Жуковского мы не имели бы Пушкина".

Билет №  5
1. На основе изученных произведений обоснуйте, зачем современному школьнику необходимо изучать произведения русского литературного средневековья.
2. Сравните образы безымянного героя рассказа Г. Бёлля "Путник, придёшь когда в Спа…" и Василия Тёркина из одноимённой поэмы А.Твардовского. Что в них общего, а чем они отличаются"

Билет № 6
1. На примере сонетов Ф.Петрарки раскройте отличительные признаки сонета как лирического жанра
2. Раскройте понятие "характер литературного героя". Назовите индивидуальные черты персонажей комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума".

Билет № 7
1. Обоснуйте, почему сонеты Ф. Петрарки по-прежнему встречают живой отклик в сердцах читателей всего мира. Прочитайте наизусть один из сонетов Ф.Петрарки.
2. Раскройте понятие "сатира". На конкретных примерах покажите отличительные особенности сатирических произведений.

Билет № 8
1. Назовите выдающихся представителей эпохи Возрождения. Охарактеризуйте особенности этого периода в истории литературы.
2. Охарактеризуйте образ Василия Теркина из одноименной поэмы А. Твардовского. Выскажите свое отношение к этому герою. Чем он может быть интересен для современного человека"

Билет № 9
1. Известный писатель и переводчик Самуил Маршак утверждал, что "у каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книжки – однодневки, и есть, которые переходят от поколения к поколению". Какие из прочитанных в курсе "Литература" произведений вы порекомендуете прочитать последующим поколениям" Обоснуйте свой выбор.
2. Проанализируйте одно из стихотворений любовной лирики А.С. Пушкина.

Билет № 10
1. Раскройте особенности русского классицизма как литературного направления. Перечислите его представителей.
2. На примере одного из стихотворений Н.Рубцова раскройте особенности проблематики творчества поэта. Прочитайте наизусть одно из его стихотворений.

Билет № 11
1. На примере изученных произведений Назовите характерные особенности оды. Назовите русских писателей, создававших оды.
2. Раскройте содержание понятия "мотив" в лирическом произведении и охарактеризуйте его особенности. Назовите мотивы, характерные для прочитанных вами стихотворений Д. Байрона.

Билет № 12
1. Объясните название пьесы Д.И.Фонвизина "Недоросль". Как вы думаете, почему для изображения явлений русской действительности ХVІІІ века писатель выбрал жанр сатирической комедии"
2. На примере изученных произведений обоснуйте, чем реализм отличается от классицизма и романтизма.

Билет № 13
1. Назовите характерные черты сентиментализма как литературного направления (проанализируйте повесть Н.М.Карамзина "Бедная Лиза").
2. Обоснуйте, почему современники называли М.Е.Салтыкова-Щедрина "прокурором русской общественной жизни".

Билет № 14
1. Объясните значение понятий "байронизм", "байронический герой".
2. На примере повести Н.М. Карамзина "Бедная Лиза" раскройте, как в литературе ХVІІІ века утверждалась идея ценности человеческих отношений.

Билет № 15
1. На примере одного из изученных произведений раскройте особенности литературы эпохи романтизма.
2. Сравните комедии Ж.Б.Мольера "Мещанин во дворянстве" и Д.Фонвизина "Недоросль". Что общего в этих произведениях и в чем их различие"

Билет № 16
1. Сравните темы и мотивы лирики А.Пушкина и М.Лермонтова.
2. Назовите роды античной литературы, отметьте их особенности (на примере 1-2 изученных произведений).

Билет № 17
1. На конкретном примере одного из изученных вами произведения (на ваш выбор) раскройте новаторство лирики В.А.Жуковского.
2. Продолжите определение: "Художественный тип – это…". Можно ли назвать типичным характер Василия Тёркина" Обоснуйте свой ответ.

Билет № 18
1. Укажите особенности просветительского реализма в комедии А.Грибоедова "Горе от ума".
2. Обоснуйте, можно ли стихотворение А.Т. Твардовского "Я убит подо Ржевом" назвать поэтическим памятником безымянному солдату.

 Билет № 19
1. Прокомментируйте высказывание И.А. Гончарова о комедии А.С.Грибоедова: "Горе от ума" – "…и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира".
2. Раскройте понятие "анакреонтическая поэзия". Назовите основных ее представителей.

 Билет №  20
1.Раскройте понятие "лирический герой" на примере изученных стихотворений А.С.Пушкина.
 2.Обоснуйте, почему Ж.Б.Мольера называют "величайшим в мире комедиографом".

Билет №  21
1. Волнуют ли нас пушкинские строки и сегодня" Обоснуйте свой ответ.
2. Как вы понимаете главную идею рассказа Г.Бёлля "Путник, придешь когда в Спа...".

Билет № 22
1. Охарактеризуйте основные темы и мотивы лирики А.Пушкина. Прочитайте наизусть одно из изученных стихотворений.
2. Обоснуйте, почему Эсхила называют "отцом трагедии".

Билет №  23
1. Докажите, что "Паломничество Чайльд-Гарольда" Д.Байрона – романтическая поэма.
2. На конкретных примерах обоснуйте, что общего и различного в таких художественных направлениях русской литературы, как классицизм и сентиментализм.

Билет № 24
1. На примере прочитанных стихотворений М.Ю.Лермонтова определите мотивы лирики поэта. Прочитайте наизусть одно из изученных произведений.
2. Охарактеризуйте образ Лауры в лирике Франческо Петрарки.

Билет № 25
1. Раскройте образ лирического героя в стихотворении М.Ю.Лермонтова "Смерть поэта".
2. Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что "книга – это диалог, завязанный с читателем… Этому диалогу нет конца…"" На примере изученных произведений, расскажите в какой диалог с книгами вы вступили в этом учебном году.

До змісту

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Білет № 1
1. Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації.
2. Розкрийте проблему боротьби добра і зла як рушійної сили розвитку світу в трагедії "Фауст" Й.В. Гете.

Білет № 2
1. Назвіть найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. Охарактеризуйте один з них на вибір.
2. Поясніть втілення вищих духовних поривань в образі Фауста (трагедія Й.В.Гете "Фауст").

Білет № 3
1. Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання.
2. Поясніть своєрідність зображення теми кохання в трагедії "Фауст" Й.В. Гете. Охарактеризуйте образи Фауста й Маргарити.

Білет № 4
1. Дайте характеристику гомерівського епосу як енциклопедії життя стародавніх греків.
2. Охарактеризуйте бароко як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники).

Білет № 5
1. Охарактеризуйте романтизм як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники).
2. Розкрийте ідею жертовності та стійкості в трагедії Есхіла "Прометей закутий". Поясніть суть поняття "прометеїзм".

Білет № 6
1. Розкрийте тему патріотичного служіння державі, величі Риму як основного пафосу поеми Вергілія "Енеїда".
2. Поясніть, як у драмі Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль" втілюються просвітницькі ідеї.

Білет № 7
1. Охарактеризуйте Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури.
2. Розкрийте моральний сенс історії злету й падіння крихітки Цахеса у творі Е.Т.А.Гофмана.

Білет № 8
1. Охарактеризуйте Середньовіччя як історичну і культурну добу (хронологічні межі, жанрове розмаїття, найвидатніші представники).
2. Розкрийте сутність конфлікту між ентузіастами та філістерами в творі Е.Т.А.Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер".

Білет № 9
1. Поясніть роль поєднання історичної правди та художнього вимислу у героїчному епосі "Пісня про Роланда".
2. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви "Кримських сонетів" Адама Міцкевича. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 10
1. Розкрийте особливості середньовічної китайської поезії (на прикладі вивчених творів Лі Бо і Ду Фу).
2. Поясніть поетичне новаторство творів Д.Н.Г. Байрона. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 11
1. Розкажіть про відображення внутрішнього світу і почуттів людини в поезії Омара Хайяма (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
2. Визначте риси характеру та світогляду романтичного героя на прикладі поеми Д.Н.Г. Байрона "Мазепа".

Білет № 12
1. Охарактеризуйте Відродження як історичну і культурну добу (хронологічні межі, значення терміна, найвидатніші представники).
2. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви поезій Генріха Гейне. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 13
1. Розкрийте духовний і моральний сенс подорожі героя в потойбічний світ у "Божественній комедії" Данте.
2. Зазначте основні особливості любовної лірики Олександра Пушкіна (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 14
1. Розкрийте особливості середньовічної персько-таджицької поезії (на прикладі вивчених творів Рудакі, Омара Хайяма, Гафіза).
2. Охарактеризуйте твір "Євгеній Онєгін" Олександра Пушкіна як соціально-психологічний роман у віршах.

Білет № 15
1. Визначте особливості композиції "Божественної комедії" Данте та її роль у розкритті ідейного задуму твору.
2. Дайте характеристику образу Тетяни Ларіної в романі Олександра Пушкіна "Євгеній Онєгін".

Білет № 16
1. Охарактеризуйте класицизм як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття й найвидатніші представники).
2. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви лірики Михайла Лермонтова. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 17
1. Поясніть природу сміху та назвіть засоби комічного у творі Мольєра "Міщанин-шляхтич".
2. Дайте характеристику образу Печоріна в романі Михайла Лермонтова "Герой нашого часу".

Білет № 18
1. Охарактеризуйте Просвітництво як ідейний рух і літературну епоху (головні ідеї, найвідоміші представники).
2. Визначте своєрідність зображення теми кохання в "Книзі пісень" Франческо Петрарки. Прочитайте напам’ять сонет (за вибором учня).

Білет № 19
1. Розкрийте романтичні й реалістичні тенденції в літературі першої третини XIXст. (на прикладі вивчених творів).
2. Розкрийте своєрідність ренесансного сприйняття кохання в сонетах Вільяма Шекспіра (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 20
1. Визначте і прокоментуйте головні морально-філософські мотиви трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".
2. Дайте характеристику жіночім персонажам роману Михайла Лермонтова "Герой нашого часу".

Білет № 21
1. Доведіть, що образ Гамлета у трагедії Вільяма Шекспіра є втіленням ренесансних ідеалів.
2. Розкрийте проблематику роману Сервантеса "Дон Кіхот". Поясніть суть поняття "донкіхотство".

Білет № 22
1. Визначте філософсько-моральний конфлікт драми Педро Кальдерона "Життя – це сон".
2. Дайте характеристику образу Санчо Панси в романі Сервантеса "Дон Кіхот".

Білет № 23
1. Поясніть ідейний зміст і зазначте особливості композиції філософської повісті Вольтера "Простак".
2. Розкажіть про вплив української культури на розвиток творчості Миколи Гоголя як українського і російського письменника.

Білет № 24
1. Назвіть вічні образи у світовій літературі (на прикладі вивчених творів). Охарактеризуйте один на вибір.
2. Розкажіть про долю "маленької людини" та загальне значення цього визначення у повісті Миколи Гоголя "Шинель".

Білет № 25
1. Визначте сутність конфлікту між ідеалом і дійсністю в романі Сервантеса "Дон Кіхот".
2. Розкажіть про українську перекладацьку школу (традиції, постаті, здобутки).

До змісту

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Білет № 1
1. Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердженні відтворювального господарства на землях України.
2. З’ясуйте причини Національно-визвольної війни українського ¬народу середини XVII століття. Охарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну постать.

Білет № 2
1. Охарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.
2. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII століття.

Білет № 3
1. Охарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов’янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VІІІ – ІХ ст.).           
2. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Охарактеризуйте його як історичну постать.

Білет № 4
1. Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі.
2. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення.

Білет № 5
1. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
2. Визначте особливості розвитку культури другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

Білет № 6
1. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя удільних князівств.
2. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у ХІХ столітті.

Білет № 7
1. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
2. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні.

Білет № 8
1. Охарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
2. Розкрийте зміст головних ідей діячів „Руської Трійці”.

Білет № 9
1. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам’ятки.
2. Охарактеризуйте зміст творів: "Малоросійські пісні..." М. Максимовича та "Закон Божий" М. Костомарова.

Білет № 10
1. Охарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну постать; його внесок у розквіт Галицько-Волинської держави.
2. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.

Білет № 11
1. Порівняйте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії.
2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні першої половини ХІХ століття. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір).

Білет № 12
1. Порівняйте становище різних верств населення українських земель у ХV-ХVІ столітті.
2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини ХІХ століття. Охарактеризуйте діяльність одного з діячів (на вибір).

Білет № 13
1. Охарактеризуйте князя Василя-Костянтина Острозького як історичну постать. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури.
2. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

Білет № 14
1. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.
2. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половині ХІХ ст. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження.

Білет № 15
1. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.        
2. Охарактеризуйте внесок Михайла Грушевського в українську науку і культуру в 1890-х
роках.

Білет № 16
1. Охарактеризуйте значення Запорозької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Запорозької Січі.
2. Вкажіть нові тенденції розвитку архітектури і мистецтва у другій половині ХІХ століття.

Білет № 17
1. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у VІ-ХV столітті.
2. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині ХІХ столітті.

Білет № 18
1. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у ХVІ – ХVІІІ столітті.
2. Розкрийте особливості основних етапів українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний.

Білет № 19
1. Визначте особливості розвитку української культури ХVІІІ століття. Назвіть найвидатніші пам'ятки.
2. Порівняйте суспільно-політичний і визвольний рух в українських землях Російської та Австро-Угорської імперій.

Білет № 20
1. Розкрийте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.
2. Поясніть суперечливий характер процесів модернізації українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття.

До змісту

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Білет № 1
1. Розкрийте причини та передумови Великих географічних відкриттів. Охарактеризуйте одну з доколумбових цивілізацій Америки.
2. Проаналізуйте міжнародні відносини наприкінці ХІХ століття.

Білет № 2
1. Висловіть судження щодо значення Великих географічних відкриттів.
2. Розкрийте причини та наслідки Французької революції кінця ХVIII ст. Назвіть головні події революції.

Білет № 3
1. Охарактеризуйте матеріальний світ і повсякденне життя людини раннього Нового часу.
2. Висловіть судження щодо історичного значення Французької революції кінця ХVIII століття.

Білет № 4
1. Розкрийте значення національно-визвольного руху у Нідерландах.
2. Охарактеризуйте правління Наполеона Бонапарта часів Консульства та Імперії.

Білет № 5
1. Визначте передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі. Мартін Лютер.
2. Встановить наслідки наполеонівських війн Франції (1804-1815), Віденського конгресу та його рішень.

Білет № 6
1. Охарактеризуйте правління Єлизавети І Тюдор.
2. Визначте причини та наслідки революції 1848-1849 років у Європі. Назвіть головні події революції.

Білет № 7
1. Охарактеризуйте абсолютизм у Франції за кардинала Ришельє.
2. Проаналізуйте суспільні рухи в Росії у 20 – 30-х роках ХІХ століття.

Білет № 8
1. Встановіть особливості внутрішньої та зовнішньої політики Московської держави за правління Івана Грозного.
2. Проаналізуйте Францію у період Реставрації та Липневої революції.

Білет № 9
1. Охарактеризуйте Московську державу у ХVIІ столітті та початок правління династії Романових.
2. Проаналізуйте особливості соціально-економічного та політичного розвитку Великої Британії у ХІХ столітті. Королева Вікторія.

Білет № 10
1. Охарактеризуйте економічний розвиток і державну політику Польщі в ХVI – першій половині XVII століття.
2. Розкрийте історичне значення об’єднання Італії та діяльності Каміло Бенсо Кавура.

Білет № 11
1. Охарактеризуйте Османську імперію в ХVI- ХVII століттях. Сулейман І "Пишний".
2. Розкрийте історичне значення об’єднання Німеччини та діяльності Отто фон Бісмарка.

Білет № 12
1. Поясніть особливості культури Індії та Китаю в ХVI – ХVII століттях.
2. Охарактеризуйте повсякденне життя та дозвілля людей наприкінці ХVIІІ – у ХІХ столітті.

Білет № 13
1. Охарактеризуйте поширення Відродження в Європі та творчість Леонардо да Вінчі.
2. Визначте причини появи та поширення соціалістичних ідей у 50–60-х роках ХIХ століття.

Білет № 14
1. Опишіть найвизначніші пам’ятки європейської архітектури ХVI - ХVII століть.
2. Визначте наслідки реформ Олександра ІІ в 60-70- х роках ХІХ ст. у Росії.

Білет № 15
1. Висловіть судження щодо значення Англійської революції та діяльності Олівера Кромвеля.
2. Охарактеризуйте розвиток літератури та мистецтва на початку XIX століття.

Білет № 16
1. Визначте причини та наслідки Тридцятилітньої війни та Вестфальського миру.
2. Проаналізуйте процес формування індустріального суспільства наприкінці ХІХ століття.

Білет № 17
1. Охарактеризуйте Німецькі держави у XVIII столітті. Освічений абсолютизм Фрідріха ІІ.
2. Опишіть становище англійських колоній у Північній Америці, висловіть судження щодо причин, характеру і наслідків війни за незалежність.

Білет № 18
1. Назвіть характерні риси внутрішньої та зовнішньої політики Петра І.
2. Визначте причини та наслідки громадянської війна у США та охарактеризуйте діяльність Авраама Лінкольна. Назвіть головні події війни.

Білет № 19
1. Охарактеризуйте епоху "освіченого абсолютизму" в Росії та правління Катерини ІІ.
2. Поясніть причини економічного піднесення США наприкінці ХІХ ст.

Білет № 20
1. Визначте наслідки реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ в Австрійській імперії Габсбургів.
2. Назвіть найважливіші досягнення науки і техніки у ХІХ століття.

Білет № 21
1. Охарактеризуйте основні риси та назвіть найвизначніші пам’ятки стилю бароко.
2. Проаналізуйте причини і наслідки франко-прусської війни та проголошення Третьої республіки у Франції.

Білет № 22
1. Охарактеризуйте становище Японії в середині ХІХ ст. та наслідки реформ Мейдзі в Японії.
2. Назвіть характерні риси та найважливіші досягнення в мистецтві другої половини ХІХ століття.

До змісту

ПРАВОЗНАВСТВО
(практичний курс)

Білет 1
1. Соціальні норми: поняття, види, призначення, приклади.
2. Приведіть приклади  ситуацій, в яких особа звертається по юридичну допомогу до представників різних юридичних професій.

Білет 2
1. Правові норми як вид соціальних норм: поняття, основні ознаки, приклади. Галузі права: поняття, приклади.
2. Назвіть правоохоронні органи в нашій державі. Складіть пам’ятку (порадник) "Визначте права неповнолітніх осіб при затриманні, арешті, допиті".

Білет 3
1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види, склад. Юридичні факти: поняття, види (дії та події), приклади.
2. Поясніть, як співвідносяться права і обов’язки батьків та дітей. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є батьки і діти. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

Білет 4
1. Закони і підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади.
2. Як законодавство регулює та охороняє працю неповнолітніх осіб. Змоделюйте правову ситуацію, учасниками якої є роботодавець і неповнолітній працівник.

Білет 5
1. Правопорушення: основні ознаки, види, приклади.
2. Опишіть особливості укладання шлюбу неповнолітніми особами. Складіть правову ситуацію щодо укладання шлюбу неповнолітніми особами. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

Білет 6
1. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та основні види.
2. Поясніть, що таке сім’я та в чому полягає її значення для вас особисто, суспільства, держави. Складіть правову ситуацію щодо прав і обов’язків подружжя. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

Білет 7
1. Конституція України: ознаки, основний зміст і значення.
2. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності. Визначте, який вид підприємницької діяльності вас приваблює найбільше і чому. Поясніть, як неповнолітня особа може стати підприємцем.

Білет 8
1. Права і свободи людини: поняття і види. ЗДПЛ та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення.
2. Поясніть, що таке склад злочину. Приведіть приклад ситуації скоєння злочину, визначте у ній елементи складу злочину.

Білет 9
1. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.
2. Перерахуйте кілька ситуацій, в яких ви виступали в ролі споживача. Наведіть приклад порушення прав споживача. Надайте практичні поради споживачеві щодо захисту його прав у цій ситуації.   

Білет 10
1. Конституційні права і свободи: поняття і види. Конституційні обов’язки.
2. Охарактеризуйте на конкретному прикладі договір купівлі продажу за сторонами, предметом і змістом. Поясніть, що, на вашу думку, означає усталений звичай "договори повинні виконуватись".

Білет 11
1. Форми участі громадян у житті демократичної держави. Громадські об’єднання та дитячі і молодіжні організації: види, членство, порядок реєстрації.
2. Перерахуйте кілька цивільних договорів, які ви нещодавно уклали. Поясніть, що означає принцип свободи укладання договору. Складіть правову ситуацію щодо договору дарування. Назвіть його предмет і сторони.

Білет 12
1. Право на освіту: зміст та способи реалізації. Учасники навчально-виховного процесу, їхні основні права і обов’язки.
2. Назвіть особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, в якій є склад адміністративного проступку. Поставте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

Білет 13
1. Право власності: зміст, підстави набуття і припинення. Форми права власності, приклади. Право власності малолітніх і неповнолітніх осіб.
2. Поясніть, чи потребує дитина, на вашу думку, особливих прав, чому. Наведіть приклади прав дитини, які ви реалізуєте в своєму житті.

Білет 14
1. Цивільно-правові договори: поняття і види. Приклади договорів, які можуть укладати неповнолітні.
2. Складіть порадник для своїх однокласників "Як не стати жертвою зловмисників" (на вулиці, дискотеці, в громадському транспорті, дома тощо на вибір).

Білет 15
1. Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб: підстави, порядок відшкодування шкоди.
2. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасникам слід звернутись до правоохоронних органів. Складіть пам’ятку "Як звернутись до міліції".

Білет 16
1. Захист прав споживача: основні положення законодавства, способи, приклади.
2. Перерахуйте основні шляхи пошуку роботи та визначте, які з них, на вашу думку, є більш ефективними. Складіть порадник "Як написати резюме для працевлаштування".

Білет 17
1. Шлюб: поняття, умови, порядок укладання. Значення державної реєстрації шлюбу.  Особисті немайнові та майнові права і обов’язки  подружжя.
2. Поясніть конституційні принципи: невідчужуваність прав людини та непорушність прав людини. Наведіть приклади реалізації громадянами своїх прав. Назвіть способи захисту громадянами своїх прав і свобод.

Білет 18
1. Права та обов’язки батьків і дітей: підстави, види, приклади. Підстави позбавлення батьківських прав. Основні шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Розкажіть про місцеве самоврядування у вашому населеному пункті чи про учнівське самоврядування у вашій школі: порядок утворення органів, форми діяльності, значення.

Білет 19
1. Право на працю: зміст, гарантії, способи реалізації.
2. Поясніть, у чому значення обставин, що виключають злочинність діяння особи. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасники діяли в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності.

Білет 20
1. Трудовий договір: сторони, зміст, порядок укладання і розірвання. Порядок працевлаштування неповнолітніх осіб. Пільги неповнолітніх у трудових відносинах.
2. Назвіть основні відмінності між правомірною та протиправною поведінкою. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій порушено норми права. Визначте, до якого виду правопорушення (проступку чи злочину) слід віднести діяння учасників ситуації.

Білет 21
1. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.
2. Опишіть  процедуру прийняття закону в нашій державі. Складіть коротку пам’ятку "Де і як знайти нормативно-правовий документ".

Білет 22
1. Злочин: ознаки, види, приклади. Склад злочину.
2. Наведіть два-три приклади правовідносин, визначте, нормами якої галузі вони регулюються. Назвіть учасників цих правовідносин та юридичні факти, що їх породили, змінили чи припинили. Поясніть, чому правовідносини називають "життям  права".

Білет 23
1. Поняття кримінальної відповідальності. Покарання: основні ознаки і види. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб.
2. Наведіть приклади двох-трьох життєвих ситуацій, що регулюються нормами різних галузей права. Визначте, які це галузі. Сформулюйте власний висновок щодо важливості існування в суспільстві норм права.

Білет 24
1. Порядок розгляду кримінальних справ. Учасники кримінального процесу, приклади їхніх основних прав і обов’язків. Принцип презумпції невинуватості: зміст і значення.
2. Порівняйте норми моралі та норми права: що регулюють, де існують, чим підтримуються, ступінь загальнообов’язковості, наслідки порушення. Наведіть приклади моральних і правових норм з власного життя.

До змісту

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Білет № 1
1. Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови.
2. Назвіть основні форми духовної культури.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 2
1. Поясніть, що являє собою процес творчості у мистецтві.
2. Розкрийте зміст понять "художня картина світу", "художній образ".
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет №3
1. Назвіть види візуальних об’ємно-просторових видів мистецтва. Наведіть приклади.
2. Поясніть роль художньої культури як засобу самопізнання і творчої самореалізації особистості.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 4
1. Назвіть основні види та художні засоби архітектури. Які основні вимоги висуваються до архітектури"
2. Розкрийте зміст поняття "стиль епохи". Які ознаки йому притаманні" Назвіть основні європейські стилі в мистецтві.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 5
1. Назвіть основні види та особливості художньої мови скульптури.
2. Чим зумовлена багатозначність поняття "стиль"" Поясніть поняття "індивідуальний стиль" у мистецтві.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 6
1. Назвіть види графіки та вкажіть особливості кожного з них.
2. Розкрийте зміст поняття "національний стиль" у мистецтві.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 7
1. Розкажіть про основні види живопису та особливості їх художньо-образної мови.
2. Назвіть видатні досягнення культури народів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 8
1. Назвіть жанри живопису та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.
2. Назвіть характерні риси романського стилю в архітектурі, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 9
1. Назвіть народні художні промисли. Яким основним вимогам має відповідати витвір декоративно-ужиткового мистецтва"
2. Визначте характерні особливості стилю готики, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 10
1. Назвіть найпоширеніші види та центри декоративно-ужиткового мистецтва в Україні та вашому регіоні.
2. Назвіть видатні досягнення мистецтва епохи Відродження, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 11
1. Розкрийте зміст поняття "художня фотографія" та особливості її художньо-образної мови. У яких сферах діяльності використовують фотографію" Наведіть приклади.
2. Назвіть характерні ознаки стилю бароко, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).
.
Білет № 12
1. Розкажіть про художні можливості та основні напрями розвитку комп’ютерної графіки. Назвіть електронні графічні програми, що використовуються в комп’ютерній графіці
2. Назвіть особливості музичного мистецтва епохи класицизму, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 13
1. Назвіть жанри музики та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.
2. Назвіть характерні ознаки мистецтва романтизму, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 14
1. Розкажіть про вокальну музику та її жанри, наведіть приклади.
2 . Поясніть сутність реалізму як художнього методу. Наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 15
1. Розкажіть про форми інструментальної та симфонічної музики, наведіть приклади.
2. У якому виді мистецтва започатковано імпресіонізм" Назвіть його особливості та найвідоміших представників.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 16
1. Порівняйте виражальні засоби художньо-образної мови в опері, балеті, опереті та мюзиклі. Наведіть приклади творів музично-театрального жанру.
2. Назвіть провідні художні напрями мистецтва ХХ століття, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 17
1. Назвіть напрями музики масових жанрів, наведіть приклади.
2. Назвіть критерії, що поділяють культуру на західну та східну. У чому основні відмінності цих культур"
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 18
1. Розкрийте особливості художньо-образної мови театрального мистецтва. Назвіть види театру.
2. Поясніть роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 19
1. Назвіть основні творчі театральні професії та визначте їхні особливості.
2. Назвіть мистецькі течії, що виникли в епоху модернізму, наведіть приклади.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 20
1. Розкажіть про хореографію як вид сценічного мистецтва, наведіть приклади.
2. Назвіть типи музеїв. За якими профілями вони різняться" Назвіть провідні музеї мистецтва різних країн світу та України.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 21
1. Назвіть види і жанри кінематографу та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.
2. Розкрийте зміст поняття "дизайн". Назвіть різновиди та об’єкти дизайну.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 22
1. Назвіть особливості кіномистецтва та його художні засоби. Назвіть видатних режисерів світового кіно та їхні найвідоміші фільми.
2. Розкажіть про рекламу як складову художньої культури в сучасному суспільстві. Назвіть галузі використання та способи передачі реклами.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 23
1. Розкрийте зміст поняття "культура". Назвіть основні форми культури. Поясніть роль культури в суспільстві.
2. Розкажіть про пам’ятки культури, мистецтва та культурно-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо) рідного краю.
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 24
1. Назвіть форми збереження культурної спадщини, наведіть приклади.
2. Назвіть найвідоміші історико-культурні заповідники України. Які міста України належать до її архітектурної спадщини"
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 25
1. Укажіть характерні риси народної та професійної, духовної та світської культур, наведіть приклади.
2. Розкрийте зміст поняття "полікультурний образ світу". У чому полягає полікультурність сучасного суспільства"
3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

До змісту

ХІМІЯ

Білет № 1
1. Розкрийте зміст закону збереження маси речовин, його значення в хімії. Поясніть сутність хімічних рівнянь.
2. Охарактеризуйте кислоти, їх склад. Поясніть хімічні властивості кислот у світлі теорії електролітичної дисоціації.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

Білет № 2
1. Опишіть предмет хімії, місце хімії серед наук про природу. Обґрунтуйте роль хімічних знань у пізнанні природи, значення хімічних процесів у природі, роль хімії в житті суспільства.
2. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування оцтової кислоти.
3. Добудьте кисень і доведіть дослідним шляхом його наявність.

Білет № 3
1. Дайте характеристику природних родин хімічних елементів: лужні елементи, галогени, благородні гази.
2. Охарактеризуйте склад, структурну формулу, поширення у природі, фізичні та хімічні властивості метану.
3. Здійсніть реакції, характерні для розчинів лугів.

Білет № 4
1. Дайте характеристику воді як розчиннику. Поясніть будову молекули води. Розкрийте механізм утворення водневого зв’язку.
2. Охарактеризуйте склад молекули, поширення в природі, фізичні властивості та застосування сахарози. Опишіть загальну схему виробництва цукру.
3. Складіть рівняння реакцій, які відображають генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

Білет № 5
1. Поясніть сутність хімічних реакцій. Наведіть приклади класифікацій хімічних реакцій за різними ознаками.
2. Охарактеризуйте склад молекули, поширення в природі, фізичні властивості, застосування, біологічну роль глюкози.
3. Здійсніть хімічні реакції за наведеною схемою.

Білет № 6
1. Дайте характеристику хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.
2. Охарактеризуйте склад жирів, їх утворення, поширення в природі, біологічну роль. Розкрийте суть гідролізу та гідрування жирів.
3. Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

Білет № 7
1. Охарактеризуйте кристалічні ґратки різних типів. Обґрунтуйте залежність властивостей речовин від типу кристалічної ґратки.
2. Охарактеризуйте кислоти, їх склад. Наведіть приклади їх класифікації, загальних способів добування. Опишіть заходи безпеки під час роботи з кислотами.
3 Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення молярної концентрації розчиненої речовини або молярної концентрації еквівалентів розчиненої речовини.

Білет № 8
1. Поясніть будову атома: ядро і електронні оболонки. Проаналізуйте склад ізотопів.
2. Охарактеризуйте солі, їх склад. Поясніть хімічні властивості середніх солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення відносної густини і молекулярної маси газу.

Білет № 9
1. Поясніть суть реакцій йонного обміну, умови, за яких вони відбуваються.
2. Дайте характеристику фiзичних та хімічних властивостей заліза. Опишіть поширення Феруму в природі, застосування заліза.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси одного з продуктів реакції за відомою масою вихідної речовини, яка містить певну частку домішок.

Білет № 10
1. Охарактеризуйте розчини, їх склад, класифікацію. Розкрийте суть процесу розчинення речовин у воді. Поясніть вплив факторів на розчинність речовин у воді. Опишіть значення розчинів у природі та житті людини.
2. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості ацетилену.
3. Здійсніть реакції, характерні для розчинів кислот.

Білет № 11
1. Дайте характеристику йонного зв'язку, розкрийте механізм його утворення.
2. Охарактеризуйте склад і будову молекул білків. Поясніть суть гідролізу та денатурації білків. Опишіть біологічну роль білків.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення масової частки елемента в речовині.

Білет № 12
1. Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном.
2. Охарактеризуйте амфотерні гідроксиди, їх склад, властивості.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

Білет № 13
1. Розкрийте суть електролітичної дисоціації кислот, основ, солей у водних розчинах. Охарактеризуйте поняття "ступінь дисоціації". Наведіть приклади сильних й слабких електролітів.
2. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості кисню. Наведіть приклади його добування в лабораторії. Опишіть застосування кисню, його біологічну роль.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції об’єму продуктів, якщо відомі маси реагуючих речовин.

Білет № 14
1. Розкрийте суть періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Поясніть структуру періодичної системи.
2. Охарактеризуйте склад, назви оксидів. Опишіть поширення оксидів у природі. Наведіть приклади способів їх добування.
3. За допомогою якісних реакцій визначить три органічні речовини або за допомогою індикатора визначить три неорганічні речовини.

Білет № 15
1. Дайте характеристику ковалентного зв'язку, розкрийте механізм його утворення. Поясніть різницю між ковалентним полярним і неполярним зв’язком.
2. Охарактеризуйте склад, класифікацію солей. Наведіть приклади загальних способів добування солей.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси речовини, яка виділяється на катоді, якщо крізь розчин пропускається струм певної сили.

Білет № 16
1. Поясніть періодичну зміну властивостей хімічних елементів ІІ періоду від зарядів ядер їхніх атомів.
2. Охарактеризуйте склад, класифікацію основ. Наведіть приклади загальних способів добування лугів та нерозчинних основ. Опишіть заходи безпеки під час роботи з лугами.
3. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу.

Білет № 17
1. Розкрийте суть перетворення енергії під час хімічних реакцій. Наведіть приклади екзо- та ендотермічних реакцій. Поясніть поняття тепловий ефект реакції, термохімічне рівняння.
2. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування етанолу.
3. Складіть рівняння реакцій гідролізу солей.

Білет № 18
1. Поясніть сутність закону Авогадро та поняття молярний об’єм газів.
2. Охарактеризуйте основи, їх склад. Поясніть хімічні властивості основ у світлі теорії електролітичної дисоціації.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини реагуючої речовини, якщо відомі маси продуктів або маса іншої реагуючої речовини.

Білет № 19
1. Поясність суть поняття швидкості хімічної реакції. Обґрунтуйте залежність швидкості реакції від різних чинників.
2. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості етилену.
3. Добудьте амфотерний гідроксид і доведіть його амфотерність.

Білет № 20
1. Поясність суть поняття електронегативності хімічних елементів. Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та їх електронегативністю.
2. Охарактеризуйте оксиди, їх склад, класифікацію, хімічні властивості. Наведіть приклади використання оксидів.
3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення з використанням об’ємних відношень газів при хімічних реакціях.

До змісту

ФІЗИКА

Білет № 1
1. Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте методи дослiдження фiзичних явищ. Наведіть узагальнені плани характеристики фізичного явища, фiзичної величини, закону.
2. Лабораторна робота. Дослідження коливань тіла, підвішеного на нитці.
3. Задача на період піврозпаду ізотопу (розділ 17).

Білет № 2
1. Розкрийте суть понять "механічний рух" і "відносність руху". Охарактеризуйте прямолінійний рівномірний рух. Дайте означення середньої швидкості нерівномірного руху. Зобразіть і прокоментуйте графіки рівномірного та нерівномірного рухів.
2. Лабораторна робота. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.
3. Задача на застосування поняття коефіцієнту корисної дій електричного нагрівника (розділ 8).

Білет № 3
1. Охарактеризуйте рівномірний рух тіла по колу. Розкрийте поняття "лінійна швидкість рівномірного руху по колу", "період обертання" та "обертова частота".
2. Лабораторна робота. Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії.
3. Задача на розрахунок кількості речовини, що виділяється під час електролізу (розділ 10).

Білет № 4
1. Охарактеризуйте взаємодію тіл. Розкрийте поняття "маса" та "сила". Поясність, що таке додавання сил. Дайте визначення рівнодійної сили.
2. Лабораторна робота. Дослідження залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу.
3. Задача на рівняння ядерних реакцій (розділ 17).

Білет № 5
1. Наведіть приклади гравітаційної взаємодії тіл. Порівняйте поняття "сила тяжіння" та "вага тіла". Розкрийте зміст поняття "невагомість".
2. Лабораторна робота. Визначення роботи та потужності споживача електричного струму.
3. Задача на застосування закону збереження енергії в теплових та механічних процесах (розділ 6).

Білет № 6
1. Дайте характеристику силам пружності. Розкрийте сутність закону Гука. Охарактеризуйте сили тертя. Наведіть приклади використання сил пружності та тертя в природі й техніці.
2. Лабораторна робота. Визначення питомої теплоємності речовини.
3. Задача на розрахунок загального опору послідовного й паралельного з'єднання провідників (розділ 8).

Білет № 7
1. Порівняйте поняття "тиск" і "сила тиску". Дайте визначення закону Паскаля та наведіть приклади його використання в природі та техніці. Розкрийте зміст поняття "атмосферний тиск". Поясність, як визначається тиск рідини на дно і стінки посудини.
2. Лабораторна робота. Визначення густини твердих тіл і рідин.
3. Задача на застосування закону Джоуля-Ленца (розділ 8).

Білет № 8
1. Дайте характеристику силі Архімеда. Поясність умову плавання тіл та наведіть приклади її використання в судноплавстві та повітроплаванні.
2. Експериментальне завдання. Визначення характеристик рівномірного руху тіла по колу (період обертання, обертова частота, лінійна швидкість)
3. Задача на розрахунок роботи або потужності електричного струму (розділ 8).

Білет № 9
1. Розкрийте суть понять "кінетична" та "потенціальна" енергія. Наведіть та поясніть приклади перетворення одного виду механічної енергії на інший. Розкрийте сутність закону збереження енергії в механічних процесах.
2. Лабораторна робота. Визначення центра тяжіння пласких пластин.
3. Графічна задача на побудову ходу променів у лінзах (розділ 15).

Білет № 10
1. Охарактеризуйте коливальний рух. Наведіть приклади видів коливань. Розкрийте зміст понять "амплітуда", "період" і "частота коливань". Дайте характеристику видам маятників.
2. Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи.
3. Задача на застосування закону Кулона (розділ 7).

Білет № 11
1. Дайте визначення внутрішньої енергії та поясніть способи її зміни. Назвіть види теплопередачі та наведіть приклади їх використання в природі й техніці. Розкрийте суть понять "кількість теплоти" та "питома теплоємність речовини".
2. Лабораторна робота. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра.
3. Задача на розрахунок механічної роботи або потужності (розділ 3).

Білет № 12
1. Охарактеризуйте процеси плавлення й кристалізації тіл. Розкрийте зміст поняття "питома теплота плавлення". Зобразіть та прокоментуйте графічну інтерпретацію процесів плавлення та кристалізації.
2. Експериментальне завдання. Визначення питомого опору провідника.
3. Задача на розрахунок механічної енергії (розділ 3).

Білет № 13
1. Порівняйте процеси випаровування та конденсації. Поясніть, як здійснюється процес кипіння рідин. Розкрийте зміст поняття "питома теплота пароутворення". Наведіть приклади процесів пароутворення в природі та побуті.
2. Експериментальне завдання. Визначення коефіцієнта корисної дії простого механізму.
3. Задача на застосування законів заломлення світла (розділ 15).

Білет № 14
1. Розкрийте сутність закону збереження енергії в теплових і механічних процесах. Поясніть принцип дії теплових двигунів. Розкрийте зміст поняття "коефіцієнт корисної дії". Обґрунтуйте роль теплових двигунів у життєдіяльності людини та виробництві; екологічні проблеми, пов'язані з використанням теплових двигунів.
2. Експериментальне завдання. Вимірювання жорсткості пружини.
3. Задача на застосування закону Ома для ділянки електричного кола (розділ 8).

Білет № 15
1. Назвіть види електричних зарядів, наведіть приклади їхньої взаємодії. Поясність, як здійснюється електризація тіл. Охарактеризуйте сутність законів збереження електричного заряду та Кулона. Розкрийте суть поняття "електричне поле".
2. Лабораторна робота. З’ясування умов рівноваги важеля.
3. Задача на застосування закону збереження механічної енергії (розділ 3).

Білет № 16
1. Розкрийте суть поняття "електричний струм" та наведіть приклади дії електричного струму. Поясніть умови виникнення та існування електричного струму. Порівняйте природу електричного струму в різних середовищах. Розкрийте суть понять "сила струму" та "напруга", поясніть, як здійснюються їх вимірювання.
2. Лабораторна робота. Визначення густини тіла гідростатичним методом.
3. Задача на застосування закону Гука (розділ 2).

Білет № 17
1. Розкрийте сутність закону Ома для ділянки електричного кола. Розкрийте суть понять "електричний опір" та "питомий опір провідника". Поясніть, яка залежність опору провідника від температури. Наведіть приклади використання реостатів.
2. Лабораторна робота. З'ясування умови плавання тіл.
3. Задача на відбивання світла від плоского дзеркала (розділ 15).

Білет № 18
1. Дайте визначення понять "робота" й "потужність електричного струму". Розкрийте сутність закону Джоуля–Ленца. Наведіть приклади використання теплової дії електричного струму в техніці.
2. Лабораторна робота. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.
3. Задача на застосування рівняння теплового балансу (розділ 6).

Білет № 19
1. Дайте характеристику магнітного поля. Назвіть види магнітів, наведіть приклади їхньої взаємодії та практичного застосування. Охарактеризуйте магнітне поле провідника та котушки зі струмом. Поясніть, у чому полягає дія магнітного поля на провідник зі струмом.
2. Лабораторна робота. Вивчення теплового балансу під час змішування води різної температури.
3. Задача на застосування умови плавання тіл (розділ 2).

Білет № 20
1. Наведіть приклади оптичних явищ у природі та використання їх в техніці. Поясніть різницю між поняттями "світловий промінь" та "пучок світла". Розкрийте сутність законів прямолінійного поширення світла та відбивання світла. Здійсніть побудову зображення, що дає плоске дзеркало, та дайте його характеристику.
2. Лабораторна робота. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.
3. Задача на застосування закону Архімеда (розділ 2).

Білет № 21
1. Дайте характеристику лінз. Розкрийте суть понять "оптична сила" та "фокусна відстань лінзи". Поясніть формулу тонкої лінзи. Здійсніть побудову зображень, що дає тонка лінза, і охарактеризуйте їх. Охарактеризуйте вади зору та їх способи корекції.
2. Лабораторна робота. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
3. Задача на механічні коливання (розділ 11).

Білет № 22
1. Поясніть суть понять "атом" і "атомне ядро". Опишіть досліди Йоффе-Міллікена та Резерфорда. Охарактеризуйте ядерну модель атома. Розкрийте зміст поняття "йон".
2. Експериментальне завдання. Одержання зображень за допомогою збиральної лінзи, визначення характеристик зображень.
3. Задача на відносність механічного руху (розділ 1).

Білет № 23
1. Розкрийте суть поняття "радіоактивність". Назвіть види радіоактивного випромінювання. Поясніть, у чому полягає йонізуюча дія радіоактивного випромінювання та який його вплив на живі організми. Наведіть приклади ядерних реакцій.
2. Експериментальне завдання. Вимірювання лiнiйних розмірів, площі поверхні, об’єму фізичних тіл та визначення інструментальної похибки вимірювальних приладів.
3. Задача на рівномірний рух тіла по колу (розділ 1).

До змісту

ІНФОРМАТИКА

Білет № 1
1. Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій та галузі їх застосовування.
2. Обґрунтуйте призначення та опишіть принцип дії, класифікацію та застосування антивірусних програм. Опишіть правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.
3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

Білет № 2
1. Охарактеризуйте відеосистему комп’ютера. Опишіть призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Наведіть приклади мультимедійного обладнання.
2. Опишіть правила та алгоритм стискання, архівування та розархівовування даних. Охарактеризуйте архіватори та операції з архівами.
3.  Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 3
1. Охарактеризуйте поширені файлові системи та відмінності між ними. Опишіть поняття файлу, каталогу, імені файлу та каталогу, розширення імені файлу. Назвіть імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Опишіть правила визначення шляху до файлу.
2. Опишіть використання та налагодження браузера. Поясніть вибір системи кодування символів під час перегляду веб-сторінок. Опишіть алгоритм збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері.
3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 4
1. Назвіть види оптичних носіїв даних. Опишіть алгоритм запису даних на оптичні носії та копіювання дисків.
2. Поясніть поняття: робочої групи, домену, користувача, сеансу користувача, входу у локальну мережу. Опишіть права доступу до ресурсів та правила навігації локальною мережею.
3. Практичне завдання на опрацювання документу в середовищі текстового процесора.

Білет № 5
1. Охарактеризуйте інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, опрацювання і передавання інформації.
2. Опишіть призначення, можливості та класифікацію систем оброблення текстів. Охарактеризуйте середовище текстового процесора. Назвіть формати файлів документів. Опишіть алгоритми: створення, відкриття, збереження текстового документа та використання довідкової системи текстового процесора.
3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 6
1. Опишіть правила обслуговування зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, перевірки, очищення та дефрагментації жорстких дисків.
2. Опишіть алгоритм спільного використання файлів і папок. Поясніть принципи надання доступу до ресурсів, спільного використання принтерів і спільного доступу до глобальної мережі.
3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 7
1. Розкажіть про історію розвитку обчислювальної техніки та охарактеризуйте покоління ЕОМ.
2. Опишіть поняття комп’ютерної графіки. Охарактеризуйте та порівняйте растрові й векторні зображення та їх властивості.
3. Практичне завдання на створення архіву та роботу з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву).

Білет № 8
1. Опишіть алгоритм запуску програм на виконання. Охарактеризуйте типи файлів та зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.
2. Поясніть призначення й структуру мережі Інтернет. Охарактеризуйте протоколи обміну даними в Інтернеті. Опишіть адресацію в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.
3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 9
1. Опишіть класифікацію та основні характеристики принтерів.
2. Опишіть структуру гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Опишіть поняття всесвітньої павутини та навігацію нею.
3. Практичне завдання на виконання операцій з файлами та каталогами (папками) в середовищі операційної системи.

Білет № 10
1. Опишіть способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Опишіть алгоритм вимірювання довжини двійкового коду.
2. Дайте визначення форматів графічних файлів. Охарактеризуйте та порівняйте засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

Білет № 11
1. Опишіть призначення та алгоритм створення контрольних точок відновлення операційної системи.
2. Охарактеризуйте глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Опишіть апаратне й програмне забезпечення мереж, призначення сервера та клієнтського комп’ютера. Охарактеризуйте мережні протоколи.
3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 12
1. Опишіть принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, флеш-пам’яті та оперативної пам’яті.
2. Опишіть правила та алгоритм форматування символів і абзаців засобами текстового процесору.
3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 13
1. Опишіть алгоритм пошуку даних на комп’ютері та правила використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.
2. Наведіть приклади джерел й параметрів растрових зображень. Охарактеризуйте поняття роздільної здатності, глибини кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Опишіть принципи побудови й обробки векторних зображень.
3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 14
1. Класифікуйте основні функції та складові операційних систем. Опишіть поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Охарактеризуйте різновиди інтерфейсу користувача.
2. Опишіть алгоритм віддаленого керування комп’ютером.
3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 15
1. Опишіть поняття про інформацію та способи її подання. Дайте означення даних. Охарактеризуйте різновиди інформаційних повідомлень, поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Опишіть алгоритм вимірювання обсягу даних.
2. Охарактеризуйте способи підключення до Інтернету, функції провайдера та служби Інтернету.
3. Практичне завдання на роботу з дисками, папками та файлами в середовищі операційної системи.

Білет № 16
1. Класифікуйте та опишіть основні характеристики процесорів.
2. Наведіть приклади, охарактеризуйте та порівняйте засоби пошуку інформації в Інтернеті. Опишіть принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем та їх застосовування.
3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 17
1. Охарактеризуйте системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Опишіть правила встановлення й вилучення програм.
2. Опишіть правила та алгоритми уведення, редагування тексту, виділення фрагментів тексту та операції з ними, перевірки правопису, пошуку та автоматичної заміни текстових фрагментів.
3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 18
1. Опишіть правила та алгоритми опрацювання об’єктів файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення файлів та папок, використовування ярликів. Поясніть правила використовування буфера обміну та відновлення вилучених даних.
2. Поясніть правила створення і використовування списку сайтів, обраних для швидкого доступу, засобами браузера.
3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 19
1. Опишіть правила роботи з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Поясніть призначення та використовування вікон, меню, елементів керування.
2. Охарактеризуйте комп’ютерні віруси. Наведіть класифікацію вірусів і троянських програм.
3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 20
1. Охарактеризуйте типову архітектуру персонального комп’ютера. Опишіть класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних, комунікаційні пристрої.
2. Поясніть призначення та класифікацію засобів обробки графічних даних. Охарактеризуйте колірні системи та їх призначення.
3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.

До змісту

Джерело: МОН
Теги: дпа, білети
Видалити Відміна
Забанити Відміна