Закрити
Завдання (питання) для державної підсумкової атестації в усній формі у 9-х класах у 2011 році
18 Березня 2011, 00:00 , Переглядів: 11829
FacebookTwitterLivejournal
Завдання (питання) для державної підсумкової атестації в усній формі у 9-х класах у 2011 році Завдання (питання) для державної підсумкової атестації в усній формі у 9-х класах у 2011 році

З метою підготовки до державної підсумкової атестації у 2010/11 навчальному році у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів надсилаємо для практичного викорис­тання переліки питань предметів за вибором для проведення державної підсумкової атестації в усній формі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№  1/9-184 від  10.03.2011

Міністерство освіти і науки АР Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської  міськдержадміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти

Щодо переліків питань
для проведення державної підсумкової атестації в усній формі
у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

З метою підготовки до державної підсумкової атестації у 2010/11 навчальному році у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів надсилаємо для практичного викорис­тання переліки питань предметів за вибором для проведення державної підсумкової атестації в усній формі, що додаються.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський 

В цьому навчальному році для випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів державна підсумкова атестація в усній формі проводитиметься за такими питаннями ...

1. Українська література
2. Світова література
3. Інтегрований курс"Література" (російська та світова)
4. Історія України
5. Всесвітня історія
6. Правознавство
7. Художня культура
8. Хімія
9. Фізика
10. Інформатика

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Розкрийте багатство і жанрове розмаїття українського фольклору.
 2. Визначте, які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях.
 3. Визначте основні риси українських соціально-побутових пісень.
 4. Розкажіть про пісенну творчість Марусі Чурай.
 5. Розкажіть про весілля як оригінальну словесно-музичну драму.  Назвіть основних її учасників.
 6. Назвіть основні риси українських народних балад та визначте їхні провідні мотиви.
 7. Охарактеризуйте Біблію як духовну й літературну пам’ятку.  Назвіть відомі вам переклади Біблії українською мовою.
 8. Розкрийте особливості художнього відображення морально-етичного вчення Ісуса Христа в Новому Заповіті.
 9. Назвіть художні особливості оповідання "Про Прохора-чорноризця…".
 10. Визначте, яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик.
 11. Визначте основну ідею "Слова про Ігорів похід" і те, за допомогою яких образів вона розкривається у творі.
 12. Охарактеризуйте "Слова про Ігорів похід" як зразок героїчного епосу українського народу.
 13. Зробіть загальний огляд давньоукраїнської драматургії.
 14. Назвіть найвидатніших представників українського бароко та визначте основні риси цього літературного стилю.
 15. Визначте причини появи в українській літературі XVI-XVIІ ст.  полемічних творів та назвіть її основні риси.
 16. Розкажіть про життєвий шлях і філософські погляди Григорія Сковороди.
 17. Розкрийте значення алегоричних образів байок Г. Сковороди.
 18. Назвіть і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів).
 19. Охарактеризуйте ліричні твори Григорія Сковороди.
 20. Визначте жанрові особливості поеми І. Котляревського "Енеїда".
 21. Охарактеризуйте образ Енея за однойменною поемою І. Котляревського.
 22. Проаналізуйте роль пісень у п’єсі І. Котляревського "Наталка Полтавка".  
 23. Визначте засоби творення комічного в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма".
 24. Розкрийте ідейно-тематичну спрямованість твору Миколи Гоголя "Вечір проти Івана Купала".
 25. Визначте риси романтизму.  Прочитайте і проаналізуйте одну з поезій поетів-романтиків (на вибір).
 26. Визначте мотиви ранньої творчості Тараса Шевченка.  Прочитайте напам’ять уривок з вірша "Думи мої, думи мої…".
 27. Визначте основні сюжетні лінії поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".
 28. Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки".  Прочитайте напам’ять уривок із поеми.
 29. Охарактеризуйте поему Тараса Шевченка "Сон" як зразок політичної сатири.  Прочитайте напам’ять уривок із поеми.
 30. Охарактеризуйте образи-символи поеми Тараса Шевченка "Кавказ".  Прочитайте напам’ять уривок із поеми.
 31. Розкрийте основні мотиви послання Т. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним…".  Прочитайте напам’ять уривок із твору.
 32. Охарактеризуйте творчість Тараса Шевченка періоду "Трьох літ".  Прочитайте напам’ять поезію "Заповіт".
 33. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т. Шевченка "Садок вишневий коло хати…".
 34. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т. Шевченка "Мені однаково, чи буду…".  Висловіть власні міркування щодо цього тексту
 35. Розкажіть про особливості зображення у творчості Т. Шевченка долі жінки (на прикладі прочитаних творів).
 36. Розкрийте біблійні мотиви поезії Т. Шевченка "Ісаія.  Глава 35".
 37. Розкажіть про Тараса Шевченка – художника.
 38. Визначте жанр та особливості сюжету твору Марка Вовчка "Максим Гримач".
 39. Визначте жанрові, сюжетні та композиційні особливості роману П. Куліша "Чорна рада".
 40. Дайте характеристику образів Якима Сомка та Івана Брюховецького за романом П. Куліша "Чорна рада".
 41. З’ясуйте проблематику поеми Лесі Українки "Давня казка".
 42. Розкрийте роль митця і мистецтва за поемою Лесі Українки "Давня казка".
 43. Прочитайте напам’ять та проаналізуйте поезію Володимира Сосюри "Любіть Україну".
 44. Визначити жанрову своєрідність та ідейно-тематичну спрямованість роману Івана Багряного "Тигролови".
 45. Охарактеризуйте мотиви і образи творів Василя Герасим’юка.
 46. Розкажіть про творчість письменників рідного краю (на вибір учня).

До змісту

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Розкажіть про українську перекладацьку школу (традиції, постаті, здобутки).
 2. Назвіть вічні образи у світовій літературі (на прикладі вивчених творів). Охарактеризуйте один на вибір.
 3. Охарактеризуйте Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури
 4. Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації.
 5. Назвіть найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. Охарактеризуйте один з них на вибір.
 6. Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання.
 7. Дайте характеристику гомерівського епосу як енциклопедії життя стародавніх греків.
 8. Розкрийте ідею жертовності та стійкості в трагедії Есхіла "Прометей закутий". Поясніть суть поняття "прометеїзм".  
 9. Розкрийте тему патріотичного служіння державі, величі Риму як основного пафосу поеми Вергілія "Енеїда".
 10. Охарактеризуйте Середньовіччя як історичну і культурну добу (хронологічні межі, жанрове розмаїття, найвидатніші представники).
 11. Розкрийте особливості середньовічної китайської поезії (на прикладі вивчених творів Лі Бо і Ду Фу).
 12. Розкажіть про відображення внутрішнього світу і почуттів людини в поезії Омара Хайяма (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 13. Розкрийте особливості середньовічної персько-таджицької поезії (на прикладі вивчених творів Рудакі, Омара Хайяма, Гафіза).
 14. Поясніть роль поєднання історичної правди та художнього вимислу у героїчному епосі "Пісня про Роланда".
 15. Розкрийте духовний і моральний сенс подорожі героя в потойбічний світ у "Божественній комедії" Данте.
 16. Визначте особливості композиції "Божественної комедії" Данте та її роль у розкритті ідейного задуму твору.
 17. Охарактеризуйте Відродження як історичну і культурну добу (хронологічні межі, значення терміна, найвидатніші представники).
 18. Визначте своєрідність зображення теми кохання в "Книзі пісень" Франческо Петрарки. Прочитайте напам’ять сонет (за вибором учня).
 19. Розкрийте проблематику роману Сервантеса "Дон Кіхот". Поясніть суть поняття "донкіхотство".
 20. Дайте характеристику образу Санчо Панси в романі Сервантеса "Дон Кіхот".
 21. Визначте сутність конфлікту між ідеалом і дійсністю в романі Сервантеса "Дон Кіхот".
 22. Розкрийте своєрідність ренесансного сприйняття кохання в сонетах Вільяма Шекспіра (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 23. Визначте і прокоментуйте головні морально-філософські мотиви трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".
 24. Доведіть, що образ Гамлета у трагедії Вільяма Шекспіра є втіленням ренесансних ідеалів.
 25. Охарактеризуйте бароко як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники).
 26. Визначте філософсько-моральний конфлікт драми Педро Кальдерона "Життя – це сон".
 27. Охарактеризуйте класицизм як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття й найвидатніші представники).
 28. Поясніть природу сміху та назвіть засоби комічного у творі Мольєра "Міщанин-шляхтич".
 29. Охарактеризуйте Просвітництво як ідейний рух і літературну епоху (головні ідеї, найвідоміші представники).
 30. Поясніть ідейний зміст і зазначте особливості композиції філософської повісті Вольтера "Простак".
 31. Розкрийте проблему боротьби добра і зла як рушійної сили розвитку світу в трагедії “Фауст”  Й.В. Гете.
 32. Поясніть втілення вищих духовних поривань в образі Фауста (трагедія Й.В. Гете "Фауст").
 33. Поясніть своєрідність зображення теми кохання в трагедії "Фауст" Й.В. Гете. Охарактеризуйте образи Фауста й Маргарити.
 34. Поясніть, як у драмі Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль" втілюються просвітницькі ідеї.
 35. Охарактеризуйте романтизм як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники).
 36. Розкрийте моральний сенс історії злету й падіння крихітки Цахеса у творі Е.Т.А. Гофмана.
 37. Розкрийте сутність конфлікту між ентузіастами та філістерами в творі Е.Т.А. Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер".
 38. Поясніть поетичне новаторство творів Д.Н.Г. Байрона. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 39. Визначте риси характеру та світогляду романтичного героя на прикладі поеми Д.Н.Г. Байрона "Мазепа".
 40. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви поезій Генріха Гейне. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 41. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви "Кримських сонетів" Адама Міцкевича. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 42. Розкрийте романтичні й реалістичні тенденції в літературі першої третини XIX ст. (на прикладі вивчених творів).
 43. Зазначте основні особливості любовної лірики Олександра Пушкіна (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 44. Охарактеризуйте твір "Євгеній Онєгін" Олександра Пушкіна як соціально-психологічний роман у віршах.
 45. Дайте характеристику образу Тетяни Ларіної в романі Олександра Пушкіна "Євгеній Онєгін".
 46. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви лірики Михайла Лермонтова. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).
 47. Дайте характеристику образу Печоріна в романі Михайла Лермонтова "Герой нашого часу".
 48. Дайте характеристику жіночім персонажам роману Михайла Лермонтова "Герой нашого часу".
 49. Розкажіть про вплив української культури на розвиток творчості Миколи Гоголя як українського і російського письменника.
 50. Розкажіть про долю "маленької людини" та загальне значення цього визначення у повісті Миколи Гоголя "Шинель".

До змісту

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС "ЛІТЕРАТУРА"
(російська та світова)

 1. Известный писатель и переводчик Самуил Маршак утверждал, что "у каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книжки – однодневки, и есть, которые переходят от поколения к поколению". Какие из прочитанных в курсе "Литература" произведений вы порекомендуете прочитать последующим поколениям" Обоснуйте свой выбор.
 2. Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что"книга – это диалог, завязанный с читателем… Этому диалогу нет конца…"" На примере изученных произведений  расскажите, в  какой  диалог с книгами вы вступили в этом учебном году. 
 3. На примере изученных произведений обоснуйте роль эпохи античности в развитии мировой культуры. 
 4. Назовите роды античной литературы, отметьте их особенности (на примере 1-2 изученных)
 5. Обоснуйте, почему Эсхила называют "отцом трагедии".
 6. Раскройте понятие "вечные образы" в литературе на примере изученных произведений.  
 7. Прокомментируйте высказывание украинского исследователя Александра Белецкого об античной литературе: "Тяжело показать среди литературного наследия, оставленного нам …, хотя бы одного значительного писателя, творчество которого не было бы так или иначе связано с античной поэзией". Расскажите о влиянии античной литературы на развитие русской литературы.
 8. На основе изученных произведений обоснуйте, зачем современному  школьнику необходимо изучать произведения русского литературного средневековья.
 9. Назовите выдающихся представителей эпохи Возрождения. Охарактеризуйте особенности этого периода  в истории литературы.
 10. Назовите отличительные признаки сонета как лирического жанра на примере сонетов Ф.Петрарки.
 11. Охарактеризуйте образ Лауры в лирике Франческо Петрарки.
 12. Обоснуйте, почему сонеты Ф. Петрарки по-прежнему встречают живой отклик в сердцах читателей всего мира. Прочитайте наизусть один из сонетов Ф.Петрарки.
 13. На примере произведения Ж.Б.Мольера "Мещанин во дворянстве" раскройте особенности классицистической комедии.
 14. Обоснуйте, почему Ж.Б.Мольера называют "величайшим в мире комедиографом".
 15. Раскройте особенности русского классицизма как литературного направления. Перечислите его представителей.
 16. На примере изученных произведений раскройте характерные особенности жанра оды. Назовите русских писателей, создававших оды.
 17. Раскройте понятие "анакреонтическая поэзия". Назовите основных её представителей. 
 18. Объясните название пьесы Д. И. Фонвизина "Недоросль". Как вы думаете, почему для изображения явлений русской действительности ХVІІІ века писатель выбрал жанр сатирической комедии"
 19. Какую "модель мира" создает Д.Фонвизин  в комедии "Недоросль""
 20. Сравните комедии Ж.Б. Мольера "Мещанин во дворянстве" и Д. Фонвизина "Недоросль". Что общего в этих произведениях и в чём  их  различие"
 21. Назовите характерные черты сентиментализма как литературного направления (проанализируйте повесть Н. М. Карамзина "Бедная Лиза").
 22. На примере повести Н.М. Карамзина "Бедная Лиза" раскройте, как в литературе ХVІІІ века утверждалась идея ценности человеческих отношений. 
 23. На конкретных примерах обоснуйте, что общего и различного  в таких художественных направлениях русской литературы, как классицизм  и сентиментализм.
 24. На примере одного из изученных произведений  раскройте особенности литературы эпохи романтизма.
 25. Раскройте содержание понятия "мотив" в лирическом произведении и охарактеризуйте его особенности. Назовите мотивы, характерные для прочитанных вами стихотворений  Д. Байрона.
 26. Докажите, что “Паломничество Чайльд-Гарольда” Д. Байрона – романтическая поэма.
 27. Объясните значение понятий “байронизм”, “байронический герой”.
 28. Раскройте новаторство  лирики  В.А.Жуковского на примере одного из изученного вами произведения (на ваш выбор).
 29. Раскройте основные мотивы стихотворений В. А. Жуковского. Прокомментировать слова В. Г. Белинского: "Без Жуковского мы не имели бы Пушкина".
 30. Укажите особенности просветительского реализма в комедии А.Грибоедова "Горе от ума".
 31. Прокомментируйте высказывание И.А. Гончарова о комедии А.С.Грибоедова: "Горе от ума" - "…и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира". 
 32. Раскройте понятие "характер литературного героя". Назовите индивидуальные черты персонажей комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума".
 33. На конкретных примерах покажите особенности "золотого века русской поэзии". 
 34. Раскройте понятие "лирический герой" на примере изученных стихотворений А.С.Пушкина.
 35. Волнуют ли нас пушкинские строки и сегодня" Обоснуйте свой ответ.
 36. Охарактеризуйте основные темы и мотивы лирики А.Пушкина. Прочитайте наизусть одно из изученных стихотворений.
 37. Назовите и прокомментируйте основные особенности любовной лирики Александра Пушкина. Прочитайте стихотворение наизусть (на выбор). 
 38. На примере прочитанных стихотворений М. Ю. Лермонтова определите мотивы лирики поэта. Прочитайте наизусть одно из изученных произведений.
 39. Раскройте образ лирического героя в стихотворении М. Ю. Лермонтова "Смерть поэта".
 40. Сравните темы и мотивы лирики А.Пушкина и М.Лермонтова.
 41. Охарактеризуйте тип "тургеневской девушки"  на примере главной героини повести  "Ася".  
 42. Раскройте понятие “сатира”. На конкретных примерах покажите отличительные особенности сатирических  произведений.
 43. Обоснуйте, почему современники называли М.Е.Салтыкова-Щедрина "прокурором русской общественной жизни".
 44. На примере изученных произведений обоснуйте, чем реализм отличается от классицизма и романтизма.
 45. Как вы понимаете главную идею рассказа Г.Бёлля "Путник, придешь когда в Спа...".
 46. Обоснуйте, можно ли стихотворение А.Т. Твардовского “Я убит подо Ржевом” назвать поэтическим памятником безымянному солдату.
 47. Охарактеризуйте образ Василия Теркина из одноименной поэмы А. Твардовского. Выскажите свое отношение к этому герою. Чем он может быть интересен для современного человека"
 48. Продолжите определение: "Художественный тип – это…", Можно ли назвать типичным характер Василия Тёркина" Обоснуйте свой ответ.
 49. Сравните образы безымянного героя рассказа Г. Бёлля “Путник, придёшь когда в Спа…” и Василия Тёркина из одноимённой поэмы А.Твардовского. Что в них общего, и чем они отличаются"
 50. На примере одного из стихотворений Н.Рубцова раскройте особенности проблематики творчества поэта. Прочитайте наизусть одно из его стихотворений.

До змісту

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 1. Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердженні відтворювального господарства на землях України. 
 2. Охарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.
 3. Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі.
 4. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
 5. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя удільних князівств.
 6. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави. 
 7. Охарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
 8. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам’ятки.
 9. Охарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну постать; його внесок у розквіт Галицько-Волинської держави.
 10. Порівняйте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії.
 11. Порівняйте становище різних верств населення українських земель у ХV-ХVІ столітті.
 12. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.
 13. Охарактеризуйте князя Василя-Костянтина Острозького як історичну постать. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури.
 14. Визначте особливості розвитку культури другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.
 15. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.    
 16. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.    
 17. Охарактеризуйте значення Запорозької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Запорозької Січі.
 18. Визначте особливості розвитку української культури  ХVІІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.
 19. Розкрийте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.
 20. З'ясуйте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII століття. Охарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну постать.
 21. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення.
 22. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII століття.
 23. Наведіть приклади  культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи.   Охарактеризуйте його  як історичну постать.
 24. Розкрийте особливості основних етапів українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний.
 25. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.
 26. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.
 27. Охарактеризуйте зміст творів: "Малоросійські пісні..." М. Максимовича та "Закон Божий" М. Костомарова.
 28. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні.
 29. Розкрийте зміст головних ідей діячів „Руської Трійці”.
 30. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні першої половини ХІХ століття. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір).
 31. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини ХІХ століття. Охарактеризуйте діяльність одного з діячів (на вибір).
 32. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половині ХІХ ст. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження.
 33. Вкажіть нові тенденції розвитку архітектури і мистецтва у другій половині ХІХ століття.
 34. Охарактеризуйте внесок Михайла Грушевського в українську науку і культуру в 1890-х роках.
 35. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині ХІХ столітті.
 36. Порівняйте суспільно-політичний і визвольний рух в українських землях Російської та Австро-Угорської імперій.
 37. Поясніть суперечливий характер процесів модернізації українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття.
 38. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у VІ-ХV столітті.
 39. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у ХVІ – ХVІІІ столітті.
 40. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у ХІХ столітті.

До змісту

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

 1. Розкрийте причини та передумови Великих географічних відкриттів. Охарактеризуйте одну з доколумбових цивілізацій Америки.
 2. Висловіть судження щодо значення Великих географічних відкриттів.
 3. Визначте передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі. Мартін Лютер.
 4. Охарактеризуйте Московську державу у ХVIІ столітті та початок правління династії Романових.
 5. Встановіть особливості внутрішньої та зовнішньої політики Московської держави за правління Івана Грозного.
 6. Охарактеризуйте економічний розвиток і державну політику Польщі в ХVI – першій половині  XVII століття.
 7. Охарактеризуйте Московську державу у ХVIІ столітті та початок правління династії Романових.
 8. Визначте причини та наслідки Тридцятилітньої війни та  Вестфальського миру.
 9. Назвіть характерні риси внутрішньої та зовнішньої політики Петра І.
 10. Охарактеризуйте епоху "освіченого абсолютизму" в Росії та правління Катерини ІІ.
 11. Охарактеризуйте матеріальний світ і повсякденне життя людини раннього Нового часу.
 12. Охарактеризуйте економічний розвиток і державну політику Польщі в ХVI – першій половині XVII століття.
 13. Охарактеризуйте Османську імперію в ХVI- ХVII століттях. Сулейман І "Пишний".
 14. Охарактеризуйте поширення Відродження в Європі та творчість Леонардо да Вінчі
 15. Опишіть найвизначніші пам’ятки європейської архітектури ХVI - ХVII століть.
 16. Охарактеризуйте основні риси та назвіть найвизначніші пам’ятки стилю бароко.
 17. Поясніть особливості культури Індії та Китаю в ХVI – ХVII століттях.
 18. Охарактеризуйте Німецькі держави у XVIII столітті. Освічений абсолютизм Фрідріха ІІ.
 19. Охарактеризуйте повсякденне життя та дозвілля людей наприкінці ХVIІІ – у ХІХ столітті.
 20. Висловіть судження щодо історичного значення Французької революції кінця ХVIII століття.
 21. Проаналізуйте причини і наслідки франко-прусської війни та проголошення Третьої республіки у Франції.
 22. Розкрийте значення національно-визвольного руху у Нідерландах.
 23. Охарактеризуйте правління Наполеона Бонапарта часів Консульства та Імперії.
 24. Встановить наслідки наполеонівських війн Франції (1804-1815),  Віденського конгресу та його рішень.
 25. Охарактеризуйте правління Єлизавети І Тюдор.
 26. Висловіть судження щодо значення Англійської революції та діяльності Олівера Кромвеля.
 27. Визначте причини та наслідки революції 1848-1849 років у Європі. Назвіть головні події революції.
 28. Проаналізуйте особливості соціально-економічного та політичного розвитку Великої Британії у ХІХ столітті. Королева Вікторія.
 29. Розкрийте історичне значення об’єднання Італії та діяльності Каміло Бенсо Кавура.
 30. Розкрийте історичне значення об’єднання Німеччини та діяльності Отто фон Бісмарка.
 31. Визначте причини появи та поширення соціалістичних ідей у 50–60-х роках ХIХ століття.
 32. Визначте наслідки реформ Олександра ІІ в 60-70- х роках ХІХ ст. у Росії.
 33. Проаналізуйте міжнародні відносини наприкінці ХІХ століття.
 34. Охарактеризуйте розвиток літератури та мистецтва на початку XIX століття.
 35. Проаналізуйте процес формування індустріального суспільства наприкінці ХІХ століття. 
 36. Опишіть становище англійських колоній у Північній Америці, висловіть судження щодо причин, характеру і наслідків війни за незалежність.
 37. Визначте причини та наслідки громадянської війна у США та охарактеризуйте діяльність Авраама Лінкольна. Назвіть головні події війни.
 38. Поясніть причини економічного піднесення США наприкінці ХІХ ст.
 39. Визначте наслідки реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ в Австрійській імперії Габсбургів.
 40. Назвіть найважливіші досягнення науки і техніки у ХІХ століття.
 41. Охарактеризуйте становище Японії в середині ХІХ ст. та наслідки реформ Мейдзі в Японії.
 42. Назвіть характерні риси та найважливіші досягнення в мистецтві другої половини ХІХ століття.
 43. Проаналізуйте причини і наслідки франко-прусської війни та проголошення Третьої республіки у Франції.
 44. Проаналізуйте суспільні рухи в Росії  у 20 – 30-х роках ХІХ століття.

До змісту

ПРАВОЗНАВСТВО
(практичний курс)

 1. Соціальні норми: поняття, види, призначення, приклади.
 2. Приведіть приклади  ситуацій, в яких особа звер­тається по юридичну допомогу до представників різних юридичних професій.
 3. Правові норми як вид соціальних норм: поняття, основні ознаки, приклади. Галузі права: поняття, приклади.
 4. Назвіть правоохоронні органи в нашій державі. Складіть пам’ятку (порадник) "Визначте права неповнолітніх осіб при затри­манні, арешті, допиті".
 5. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види, склад. Юридичні факти: поняття, види (дії та події), приклади.
 6. Поясніть, як співвідносяться права і обов’язки батьків та дітей. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є батьки і діти. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.
 7. Закони і підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади.
 8. Як законодавство регулює та охороняє працю неповнолітніх осіб. Змоделюйте правову ситуацію, учасниками якої є роботодавець і неповнолітній працівник.
 9. Правопорушення: основні ознаки, види, приклади.
 10. Опишіть особливості укладання шлюбу неповнолітніми особами. Складіть правову ситуацію щодо укладання шлюбу неповнолітніми особами. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.
 11. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та основні види.
 12. Поясніть, що таке сім’я та в чому полягає її значення для вас особисто, суспільства, держави. Складіть правову ситуацію щодо прав і обов’язків подружжя. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.
 13. Конституція України: ознаки, основний зміст і значення.
 14. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності. Визначте, який вид підприємницької діяльності вас приваблює найбільше і чому. Поясніть, як неповнолітня особа може стати підприємцем.
 15. Права і свободи людини: поняття і види. ЗДПЛ та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення.
 16. Поясніть, що таке склад злочину. Приведіть приклад ситуації скоєння злочину, визначте у ній елементи складу злочину.
 17. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.
 18. Перерахуйте кілька ситуацій, в яких ви виступали в ролі споживача. Наведіть приклад порушення прав споживача. Надайте практичні поради споживачеві щодо захисту його прав у цій ситуації.
 19. Конституційні права і свободи: поняття і види. Конституційні обов’язки.
 20. Охарактеризуйте на конкретному прикладі договір купівлі продажу за сторонами, предметом і змістом. Поясніть, що, на вашу думку, означає усталений звичай "договори повинні виконуватись".
 21. Форми участі громадян у житті демократичної держави. Громадські об’єднання та дитячі і молодіжні організації: види, членство, порядок реєстрації.
 22. Перерахуйте кілька цивільних договорів, які ви нещодавно уклали. Поясніть, що означає принцип свободи укладання договору. Складіть правову ситуацію щодо договору дарування. Назвіть його предмет і сторони.
 23. Право на освіту: зміст та способи реалізації. Учасники навчально-виховного процесу, їхні основні права і обов’язки.
 24. Назвіть особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, в якій є склад адміністративного проступку. Поставте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.
 25. Право власності: зміст, підстави набуття і припинення. Форми права власності, приклади. Право власності малолітніх і неповнолітніх осіб.
 26. Поясніть, чи потребує дитина, на вашу думку, особливих прав, чому. Наведіть приклади прав дитини, які ви реалізуєте в своєму житті.
 27. Цивільно-правові договори: поняття і види. Приклади договорів, які можуть укладати неповнолітні.
 28. Складіть порадник для своїх однокласників "Як не стати жертвою зловмисників" (на вулиці, дискотеці, в громадському транспорті, дома тощо на вибір).
 29. Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб: підстави, порядок відшкодування шкоди.
 30. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасникам слід звернутись до правоохоронних органів. Складіть пам’ятку "Як звернутись до міліції".
 31. Захист прав споживача: основні положення законодавства, способи, приклади.
 32. Перерахуйте основні шляхи пошуку роботи та визначте, які з них, на вашу думку, є більш ефективними. Складіть порадник "Як написати резюме для працевлаштування".
 33. Шлюб: поняття, умови, порядок укладання. Значення державної реєстрації шлюбу. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя.
 34. Поясніть конституційні принципи: невідчужуваність прав людини та непорушність прав людини. Наведіть приклади реалізації громадянами своїх прав. Назвіть способи захисту громадянами своїх прав і свобод.
 35. Права та обов’язки батьків і дітей: підстави, види, приклади. Підстави позбавлення батьківських прав. Основні шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
 36. Розкажіть про місцеве самоврядування у вашому населеному пункті чи про учнівське самоврядування у вашій школі: порядок утворення органів, форми діяльності, значення.
 37. Право на працю: зміст, гарантії, способи реалізації.
 38. Поясніть, у чому значення обставин, що виключають злочинність діяння особи. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасники діяли в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності.
 39. Трудовий договір: сторони, зміст, порядок укладання і розірвання. Порядок працевлаштування неповнолітніх осіб. Пільги неповнолітніх у трудових відносинах.
 40. Назвіть основні відмінності між правомірною та протиправною поведінкою. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій порушено норми права. Визначте, до якого виду правопорушення (проступку чи злочину) слід віднести діяння учасників ситуації.
 41. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.
 42. Опишіть процедуру прийняття закону в нашій державі. Складіть коротку пам’ятку "Де і як знайти нормативно-правовий документ".
 43. Злочин: ознаки, види, приклади. Склад злочину.
 44. Наведіть два-три приклади правовідносин, визначте, нормами якої галузі вони регулюються. Назвіть учасників цих правовідносин та юридичні факти, що їх породили, змінили чи припинили. Поясніть, чому правовідносини називають "життям  права".
 45. Поняття кримінальної відповідальності. Покарання: основні ознаки і види. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб.
 46. Наведіть приклади двох-трьох життєвих ситуацій, що регулюються нормами різних галузей права. Визначте, які це галузі. Сформулюйте власний висновок щодо важливості існування в суспільстві норм права.
 47. Порядок розгляду кримінальних справ. Учасники кримінального процесу, приклади їхніх основних прав і обов’язків.  Принцип презумпції невинуватості: зміст і значення.
 48. Порівняйте норми моралі та норми права: що регулюють, де існують, чим підтримуються, ступінь загальнообов’язковості, наслідки порушення. Наведіть приклади моральних і правових норм з власного життя.

До змісту

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

 1. Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови.
 2. Поясніть, що являє собою процес творчості у мистецтві.
 3. Назвіть види візуальних об’ємно-просторових видів мистецтва. Наведіть приклади.
 4. Назвіть основні види та художні засоби архітектури. Які основні вимоги висуваються до архітектури"
 5. Назвіть основні види та особливості художньої мови скульптури.
 6. Назвіть види графіки та вкажіть особливості кожного з них.
 7. Розкажіть про художні можливості та основні напрями розвитку комп’ютерної графіки. Назвіть електронні графічні програми, що використовуються в комп’ютерній графіці
 8. Розкажіть про основні види живопису та особливості їх художньо-образної мови.
 9. Назвіть жанри живопису та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.
 10. Назвіть народні художні промисли. Яким основним вимогам має відповідати витвір декоративно-ужиткового мистецтва"
 11. Назвіть найпоширеніші види та центри декоративно-ужиткового мистецтва в Україні та вашому регіоні.
 12. Розкрийте зміст поняття "художня фотографія" та особливості її художньо-образної мови. У яких сферах діяльності використовують фотографію" Наведіть приклади.
 13. Назвіть жанри музики та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.
 14. Розкажіть про вокальну музику та її жанри, наведіть приклади.
 15. Розкажіть про форми інструментальної та симфонічної музики, наведіть приклади.
 16. Порівняйте виражальні засоби художньо-образної мови в опері, балеті, опереті та мюзиклі. Наведіть приклади творів музично-театрального жанру.
 17. Назвіть напрями музики масових жанрів, наведіть приклади.
 18. Розкрийте особливості художньо-образної мови театрального мистецтва. Назвіть види театру.
 19. Назвіть основні творчі театральні професії та визначте їхні особливості.
 20. Розкажіть про хореографію як вид сценічного мистецтва, наведіть приклади.
 21. Назвіть особливості кіномистецтва та його художні засоби. Назвіть видатних режисерів світового кіно та їхні найвідоміші фільми.
 22. Назвіть види і жанри кінематографу та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.
 23. Розкрийте зміст поняття "культура". Назвіть основні форми культури.  Поясніть роль культури в суспільстві.
 24. Розкрийте зміст понять "художня картина світу", "художній образ".
 25. Назвіть основні форми духовної культури.
 26. Укажіть характерні риси народної та професійної, духовної та світської  культур, наведіть приклади.
 27. Поясніть роль художньої культури як засобу самопізнання і творчої самореалізації особистості.
 28. Чим зумовлена багатозначність поняття "стиль"" Поясніть поняття "індивідуальний стиль" у мистецтві.
 29. Розкрийте зміст поняття "національний стиль" у мистецтві.
 30. Розкрийте зміст поняття "стиль епохи". Які ознаки йому притаманні" Назвіть основні європейські стилі в мистецтві.
 31. Назвіть видатні досягнення культури народів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, наведіть приклади.
 32. Назвіть характерні риси романського стилю в архітектурі, наведіть приклади.
 33. Визначте характерні особливості стилю готики, наведіть приклади.
 34. Назвіть видатні досягнення мистецтва епохи Відродження, наведіть приклади.  
 35. Назвіть характерні ознаки стилю бароко, наведіть приклади.
 36. Назвіть особливості музичного мистецтва епохи класицизму, наведіть приклади.
 37. Назвіть характерні ознаки мистецтва романтизму, наведіть приклади.
 38. Поясніть сутність реалізму як художнього методу. Наведіть приклади.
 39. У якому виді мистецтва започатковано імпресіонізм" Назвіть його особливості та найвідоміших представників.
 40. Назвіть провідні художні напрями мистецтва ХХ століття, наведіть приклади.
 41. Назвіть мистецькі течії, що виникли в епоху модернізму, наведіть приклади.
 42. Назвіть критерії, що поділяють культуру на західну та східну. У чому основні відмінності цих культур"
 43. Назвіть форми збереження культурної спадщини, наведіть приклади.
 44. Назвіть типи музеїв. За якими профілями вони різняться" Назвіть провідні музеї мистецтва різних країн світу та України.
 45. Розкажіть про пам’ятки культури, мистецтва та культурно-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо) рідного краю.
 46. Назвіть найвідоміші історико-культурні заповідники України. Які міста України належать до її архітектурної спадщини"
 47. Розкрийте зміст поняття "дизайн". Назвіть різновиди та об’єкти дизайну.
 48. Розкажіть про рекламу як складову художньої культури в сучасному суспільстві. Назвіть галузі використання та способи передачі реклами.
 49. Поясніть роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.
 50. Розкрийте зміст поняття "полікультурний образ світу". У чому полягає полікультурність сучасного суспільства"

До змісту

ХІМІЯ

Теоретичні питання

 1. Опишіть предмет хімії, місце хімії серед наук про природу. Обґрунтуйте роль хімічних знань у пізнанні природи, значення хімічних процесів у природі, роль хімії в житті суспільства.
 2. Розкрийте зміст закону збереження маси речовин, його значення в хімії. Поясніть сутність хімічних рівнянь.
 3. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості кисню. Наведіть приклади його добування в лабораторії. Опишіть застосування кисню, його біологічну роль.
 4. Дайте характеристику фізичних та хімічних властивостей заліза. Опишіть поширення Феруму в природі, застосування заліза.
 5. Поясніть сутність закону Авогадро та поняття молярний об’єм газів.
 6. Охарактеризуйте склад, назви оксидів. Опишіть поширення оксидів у природі. Наведіть приклади способів їх добування.
 7. Охарактеризуйте оксиди, їх склад, класифікацію, хімічні властивості. Наведіть приклади використання оксидів.
 8. Охарактеризуйте кислоти, їх склад. Наведіть приклади їх класифікації, загальних способів добування. Опишіть заходи безпеки під час роботи з кислотами.
 9. Охарактеризуйте кислоти, їх склад. Поясніть хімічні властивості кислот у світлі теорії електролітичної дисоціації.
 10.  Охарактеризуйте склад, класифікацію основ. Наведіть приклади загальних способів добування лугів та нерозчинних основ. Опишіть заходи безпеки під час роботи з лугами.
 11.  Охарактеризуйте основи, їх склад. Поясніть хімічні властивості основ у світлі теорії електролітичної дисоціації.
 12.  Охарактеризуйте солі, їх склад. Поясніть хімічні властивості середніх солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.
 13.  Охарактеризуйте склад, класифікацію солей. Наведіть приклади загальних способів добування солей.
 14.  Охарактеризуйте амфотерні гідроксиди, їх склад, властивості.
 15.  Дайте характеристику природних родин хімічних елементів: лужні елементи, галогени, благородні гази.
 16.  Поясніть будову атома: ядро і електронні оболонки. Проаналізуйте склад ізотопів.
 17.  Розкрийте суть періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Поясніть структуру періодичної системи.
 18.  Дайте характеристику хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.
 19.  Поясніть періодичну зміну властивостей хімічних елементів ІІ періоду від зарядів ядер їхніх атомів.
 20.  Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксисеном.
 21.  Дайте характеристику ковалентного зв'язку, розкрийте механізм його утворення. Поясніть різницю між ковалентним полярним і неполярним зв’язком.
 22.  Поясність суть поняття електронегативності хімічних елементів. Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та їх електронегативністю.
 23.  Дайте характеристику йонного зв'язку, розкрийте механізм його утворення.
 24.  Охарактеризуйте кристалічні ґратки різних типів. Обґрунтуйте залежність властивостей речовин від типу кристалічної ґратки.
 25.  Дайте характеристику воді як розчиннику. Поясніть будову молекули води. Розкрийте механізм утворення водневого зв’язку.
 26.  Охарактеризуйте розчини, їх склад, класифікацію. Розкрийте суть процесу розчинення речовин у воді. Поясніть вплив факторів на розчинність речовин у воді. Опишіть значення розчинів у природі та житті людини.
 27.  Розкрийте суть електролітичної дисоціації кислот, основ, солей у водних розчинах. Охарактеризуйте поняття "ступінь дисоціації". Наведіть приклади сильних й слабких електролітів.
 28.  Поясніть суть реакцій йонного обміну, умови, за яких вони відбуваються.
 29.  Поясніть сутність хімічних реакцій. Наведіть приклади класифікацій хімічних реакцій за різними ознаками.
 30.  Розкрийте суть перетворення енергії під час хімічних реакцій. Наведіть приклади екзо- та ендотермічних реакцій. Поясніть поняття тепловий ефект реакції, термохімічне рівняння.
 31.  Поясність суть поняття швидкості хімічної реакції. Обґрунтуйте залежність швидкості реакції від різних чинників.
 32.  Охарактеризуйте склад, структурну формулу, поширення у природі, фізичні та хімічні властивості метану.
 33.  Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості етилену.
 34.  Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості ацетилену.
 35.  Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування етанолу.
 36.  Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування оцтової кислоти.
 37.  Охарактеризуйте склад молекули, поширення в природі, фізичні властивості, застосування, біологічну роль глюкози.
 38.  Охарактеризуйте склад жирів, їх утворення, поширення в природі, біологічну роль. Розкрийте суть гідролізу та гідрування жирів.
 39.  Охарактеризуйте склад молекули, поширення в природі, фізичні властивості та застосування сахарози. Опишіть загальну схему виробництва цукру.
 40.  Охарактеризуйте склад і будову молекул білків. Поясніть суть гідролізу та денатурації білків. Опишіть біологічну роль білків.

Розрахункові задачі та вправи

 1. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення масової частки елемента в речовині.
 2. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення відносної густини і молекулярної маси газу.
 3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.
 4. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини, яка бере участь в реакції, за відомою масою іншої реагуючої речовини.
 5. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції маси продуктів, якщо відомі маси реагуючих речовин.
 6. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції об’єму продуктів, якщо відомі маси реагуючих речовин.
 7. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини реагуючих речовин, якщо відомі маси продуктів.
 8. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси одного з продуктів реакції за відомою масою вихідної речовини, яка містить певну частку домішок.
 9. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.
 10. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення молярної концентрації розчиненої речовини.
 11. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення молярної концентрації еквівалентів розчиненої речовини.
 12. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси речовини, яка виділяється на катоді, якщо крізь розчин пропускається струм певної сили.
 13. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення з використанням об’ємних відношень газів при хімічних реакціях.
 14. Складіть рівняння реакцій, які відображають генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.
 15. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу.
 16. Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.
 17. Складіть рівняння реакцій гідролізу солей.

Практична частина

 1. Добудьте кисень і доведіть дослідним шляхом його наявність.
 2. Добудьте амфотерний гідроксид і доведіть його амфотерність.
 3. Здійсніть реакції, характерні для розчинів кислот.
 4. Здійсніть реакції, характерні для розчинів лугів.
 5. Здійсніть хімічні реакції за наведеною схемою.
 6. Визначте три неорганічні речовини за допомогою індикатора.
 7. Визначте три органічні речовини за допомогою якісних реакцій.

До змісту

ФІЗИКА

Теоретичні питання

 1. Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте методи дослідження фізичних явищ. Наведіть узагальнені плани характеристики фізичного явища, фізичної величини, закону. 
 2. Розкрийте суть понять "механічний рух" і "відносність руху". Охарактеризуйте прямолінійний рівномірний рух. Дайте означення середньої швидкості нерівномірного руху. Зобразіть і прокоментуйте графіки рівномірного та нерівномірного руху.
 3. Охарактеризуйте рівномірний рух тіла по колу. Розкрийте поняття "лінійна швидкість рівномірного руху по колу", "період обертання" та "обертова частота".
 4. Охарактеризуйте взаємодію тіл. Розкрийте поняття "маса" та "сила". Поясність, що таке додавання сил. Дайте визначення рівнодійної сили.
 5. Наведіть приклади гравітаційної взаємодії тіл. Порівняйте поняття "сила тяжіння" та "вага тіла". Розкрийте зміст поняття "невагомість".
 6. Дайте характеристику силам пружності. Розкрийте сутність закону Гука. Охарактеризуйте сили тертя. Наведіть приклади використання сил пружності та тертя  в природі й техніці.
 7. Порівняйте поняття "тиск" і "сила тиску". Дайте визначення закону Паскаля та наведіть приклади його використання  в природі та техніці. Розкрийте зміст поняття "атмосферний тиск". Поясність, як визначається тиск рідини на дно і стінки посудини.
 8. Дайте характеристику силі Архімеда. Поясність умову плавання тіл та наведіть приклади її використання в судноплавстві та повітроплаванні.
 9. Розкрийте суть понять "кінетична" та "потенціальна" енергія. Наведіть та поясніть приклади перетворення одного виду механічної енергії на інший. Розкрийте сутність закону збереження  енергії в механічних процесах.
 10.  Охарактеризуйте коливальний рух. Наведіть приклади видів коливань. Розкрийте зміст понять "амплітуда", "період" і "частота коливань". Дайте характеристику видам маятників.
 11.  Дайте визначення внутрішньої енергії та поясніть способи її зміни. Назвіть види теплопередачі та наведіть приклади їх використання в природі й техніці. Розкрийте суть понять "кількість теплоти" та "питома теплоємність речовини".
 12.  Охарактеризуйте процеси плавлення й кристалізації тіл. Розкрийте зміст поняття "питома теплота плавлення". Зобразіть та прокоментуйте графічну інтерпретацію процесів плавлення  та кристалізації.
 13.  Порівняйте процеси випаровування та конденсації. Поясніть, як здійснюється процес кипіння рідин. Розкрийте зміст поняття "питома теплота пароутворення". Наведіть приклади процесів пароутворення в природі та побуті.
 14.  Розкрийте сутність закону збереження енергії в теплових і механічних процесах. Поясніть принцип дії теплових двигунів. Розкрийте зміст поняття "коефіцієнт корисної дії". Обґрунтуйте роль теплових двигунів у життєдіяльності людини та виробництві; екологічні проблеми, пов'язані з використанням теплових двигунів.
 15.  Назвіть види електричних зарядів, наведіть приклади їхньої взаємодії. Поясність, як здійснюється електризація тіл. Охарактеризуйте сутність законів збереження електричного заряду та Кулона. Розкрийте суть поняття "електричне поле".
 16.  Розкрийте суть поняття "електричний струм" та наведіть приклади дії електричного струму. Поясніть умови виникнення та існування електричного струму. Порівняйте природу електричного струму в різних середовищах. Розкрийте суть понять "сила струму" та "напруга", поясніть, як здійснюються їх вимірювання.
 17.  Розкрийте сутність закону Ома для ділянки електричного кола. Розкрийте суть понять "електричний опір" та "питомий опір провідника". Поясніть, яка залежність опору провідника від температури. Наведіть приклади використання реостатів.
 18.  Дайте визначення понять "робота" й "потужність електричного струму". Розкрийте сутність закону Джоуля–Ленца. Наведіть приклади використання теплової дії електричного струму в техніці.
 19.  Дайте характеристику магнітного поля. Назвіть види магнітів, наведіть приклади їхньої взаємодії та практичного за­стосування. Охарактеризуйте магнітне поле провідника та котушки зі струмом. Поясніть, у чому полягає дія магнітного поля на провідник зі струмом.
 20.  Наведіть приклади оптичних явищ у природі та використання їх в техніці. Поясніть різницю між поняттями "світловий промінь" та "пучок світла". Розкрийте сутність законів прямолінійного поширення світла та відбивання  світла. Здійсніть побудову зображення, що дає плоске дзеркало, та  дайте його характеристику.
 21.   Дайте характеристику лінз. Розкрийте суть понять "оптична сила" та "фокусна відстань лінзи". Поясніть формулу тонкої лінзи. Здійсніть побудову зображень, що дає тонка лінза, і охарактеризуйте їх. Охарактеризуйте вади зору та їх способи корекції.
 22.  Поясніть суть понять "атом" і "атомне ядро". Опишіть досліди Йоффе-Міллікена та Резерфорда. Охарактеризуйте ядерну модель атома. Розкрийте зміст поняття "йон".
 23.  Розкрийте суть поняття "радіоактивність". Назвіть види радіоактивного випромінювання. Поясніть, у чому полягає йонізуюча дія радіоактивного випромінювання та який його вплив на живі організми. Наведіть приклади ядерних реакцій.

Практична частина

 1. Виконайте експериментальне завдання. Вимірювання лiнiйних розмірів, площі поверхні, об’єму фізичних тіл та визначення інструментальної похибки вимірювальних приладів.
 2. Виконайте лабораторну роботу Визначення густини твердих тіл і рідин.
 3. Виконайте експериментальне завдання. Визначення характеристик рівномірного руху тіла по колу (період обертання, обертова частота, лінійна швидкість)
 4. Виконайте експериментальне завдання. Вимірювання жорсткості пружини.
 5. Виконайте лабораторну роботу. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.
 6. Виконайте лабораторну роботу. З'ясування умови плавання тіл.
 7. Виконайте лабораторну роботу. Визначення густини тіла гідростатичним методом.
 8. Виконайте лабораторну роботу. З’ясування умов рівноваги важеля.
 9. Виконайте лабораторну роботу. Визначення центра тяжіння пласких пластин.
 10.  Виконайте експериментальне завдання. Визначення  коефіцієнта корисної дії простого механізму.
 11.  Виконайте лабораторну роботу. Дослідження коливань тіла, підвішеного на нитці.
 12.  Виконайте лабораторну роботу. Визначення питомої теплоємності речовини.
 13.  Виконайте лабораторну роботу. Вивчення теплового балансу під час змішування води різної температури.
 14.  Виконайте лабораторну роботу. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра.
 15.  Виконайте експериментальне завдання. Визначення питомого опору провідника.
 16.  Виконайте лабораторну роботу. Дослідження залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу.
 17.  Виконайте лабораторну роботу. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.
 18.  Виконайте лабораторну роботу. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
 19.  Виконайте лабораторну роботу. Визначення роботи та потужності споживача електричного струму.
 20.  Виконайте лабораторну роботу. Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії.
 21.  Виконайте лабораторну роботу. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.
 22.  Виконайте експериментальне завдання. Одержання зображень за допомогою збиральної лінзи, визначення характеристик зображень.
 23.  Виконайте лабораторну роботу. Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи.

Крім того пропонується розв’язати задачі на:

 • відносність механічного руху;
 • рівномірний рух по колу;
 • застосування закону Гука;
 • застосування закону Архімеда;
 • застосування умови плавання тіл;
 • розрахунок механічної роботи і потужності;
 • застосування поняття "коефіцієнт корисної дії";
 • розрахунок механічної енергії;
 • застосування закону збереження енергії;
 • механічні коливання;
 • застосування рівняння теплового балансу;
 • застосування закону Кулона;
 • застосування закону Ома;
 • розрахунок повного опору послідовного і паралельного з’єднання провідників;
 • розрахунок роботи і потужності електричного струму;
 • застосування закону Джоуля-Ленца;
 • розрахунок кількості речовини, що виділяється під час електролізу;
 • відбиття світла від плоского дзеркала;
 • застосування законів заломлення світла;
 • побудову ходу променів у лінзах;
 • період піврозпаду речовини;
 • рівняння ядерних реакцій.

До змісту

ІНФОРМАТИКА

 1. Опишіть поняття про інформацію та способи її подання. Дайте означення даних. Охарактеризуйте різновиди інформаційних повідомлень, поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Опишіть алгоритм вимірювання обсягу даних.
 2. Охарактеризуйте інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, опрацювання і передавання інформації.
 3. Опишіть способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Опишіть алгоритм вимірювання довжини двійкового коду.
 4. Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій та галузі їх застосовування.
 5. Охарактеризуйте типову архітектуру персонального комп’ютера. Опишіть класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних, комунікаційні пристрої.
 6. Класифікуйте та опишіть основні характеристики процесорів.
 7. Опишіть принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, флеш-пам’яті та оперативної пам’яті.
 8. Назвіть види оптичних носіїв даних. Опишіть алгоритм запису даних на оптичні носії та копіювання дисків.
 9. Опишіть класифікацію та основні характеристики принтерів.
 10. Охарактеризуйте відеосистему комп’ютера. Опишіть призначення  та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Наведіть приклади мультимедійного обладнання.
 11. Розкажіть про історію розвитку обчислювальної техніки та охарактеризуйте покоління ЕОМ.
 12. Охарактеризуйте системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Опишіть правила встановлення й вилучення програм.
 13. Класифікуйте основні функції та складові операційних систем. Опишіть поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Охарактеризуйте різновиди інтерфейсу користувача.
 14. Охарактеризуйте поширені файлові системи та відмінності між ними. Опишіть поняття файлу, каталогу, імені файлу та каталогу, розширення імені файлу. Назвіть імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Опишіть правила визначення  шляху до файлу.
 15. Опишіть правила роботи з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Поясніть призначення та використовування вікон, меню, елементів керування.
 16. Опишіть правила та алгоритми опрацювання об’єктів файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення файлів та папок, використовування ярликів. Поясніть правила використовування буфера обміну та відновлення вилучених даних.
 17. Опишіть алгоритм запуску програм на виконання. Охарактеризуйте типи файлів та зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.
 18. Опишіть алгоритм пошуку даних на комп’ютері та правила використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.
 19. Опишіть правила обслуговування зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, перевірки, очищення та  дефрагментації жорстких дисків.
 20. Опишіть призначення та алгоритм створення контрольних точок відновлення операційної системи.
 21. Практичне завдання на роботу з дисками, папками та файлами в середовищі операційної системи.
 22. Практичне завдання на виконання операцій з файлами та каталогами (папками) в середовищі операційної системи.
 23. Охарактеризуйте комп’ютерні віруси. Наведіть класифікацію вірусів і троянських програм.
 24. Обґрунтуйте призначення та опишіть  принцип дії, класифікацію та застосування антивірусних програм. Опишіть правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.
 25. Опишіть правила та алгоритм стискання, архівування та розархівовування даних. Охарактеризуйте архіватори та операції з архівами.
 26. Практичне завдання на створення архіву та роботу з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву).
 27. Охарактеризуйте глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Опишіть апаратне й програмне забезпечення мереж, призначення сервера та клієнтського комп’ютера. Охарактеризуйте мережні протоколи.
 28. Поясніть поняття: робочої групи, домену, користувача, сеансу користувача, входу у локальну мережу. Опишіть права доступу до ресурсів та правила навігації локальною мережею.
 29. Опишіть алгоритм спільного використання файлів і папок. Поясніть принципи надання доступу до ресурсів, спільного використання принтерів і спільного доступу до глобальної мережі.
 30. Опишіть алгоритм віддаленого керування комп’ютером.
 31. Поясніть призначення й структуру мережі Інтернет. Охарактеризуйте протоколи обміну даними в Інтернеті. Опишіть адресацію в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.
 32. Охарактеризуйте способи підключення до Інтернету, функції провайдера та служби Інтернету.
 33. Опишіть структуру гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Опишіть поняття всесвітньої павутини та навігацію нею.
 34. Опишіть використання та налагодження браузера. Поясніть вибір системи кодування символів під час перегляду веб-сторінок. Опишіть алгоритм збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері.
 35. Поясніть правила створення і використовування списку сайтів, обраних для швидкого доступу, засобами браузера.
 36. Наведіть приклади, охарактеризуйте та порівняйте засоби пошуку інформації в Інтернеті. Опишіть принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем та їх застосовування.
 37. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.
 38. Опишіть призначення, можливості та класифікацію систем оброблення текстів. Охарактеризуйте середовище текстового процесора. Назвіть формати файлів документів. Опишіть алгоритми: створення, відкриття, збереження текстового документа та використання довідкової системи текстового процесора.
 39. Опишіть правила та алгоритми уведення, редагування тексту, виділення фрагментів тексту та операції з ними, перевірки правопису, пошуку та автоматичної заміни текстових фрагментів.
 40. Опишіть правила та алгоритм форматування символів і абзаців засобами текстового процесору.
 41. Практичне завдання на опрацювання документу в середовищі текстового процесора.
 42. Опишіть поняття комп’ютерної графіки. Охарактеризуйте та порівняйте растрові й векторні зображення та їх властивості.
 43. Поясніть призначення та класифікацію засобів обробки графічних даних. Охарактеризуйте колірні системи та їх призначення.
 44. Дайте визначення форматів графічних файлів. Охарактеризуйте та порівняйте засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
 45. Наведіть приклади джерел й параметрів растрових зображень. Охарактеризуйте поняття роздільної здатності, глибини кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Опишіть принципи побудови й обробки векторних зображень.
 46. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора
 47. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

До змісту

Джерело: МОН
Видалити Відміна
Забанити Відміна