Закрити
Наказ МОН України № 1153 від 21.12.2009
24 Грудня 2009, 00:00 , Переглядів: 3666
FacebookTwitterLivejournal
Наказ МОН України № 1153 від 21.12.2009 Наказ МОН України № 1153 від 21.12.2009

Затвердження плану задів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

Міністерство освіти і науки України

Наказ

м. Київ

№ 1153 від 21.12.2009

Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482-р "Про затвердження плану задів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1482-р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року ", що додаються.
  2.  Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, відповідальним за виконання заходів, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання зазначених заходів.
2.2. Подавати щороку до 1 червня департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) інформацію про виконання заходів для узагальнення та подання до 1 липня Кабінетові Міністрів України.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОН
від 21.12. 2009 № 1153

Заходи
Міністерства освіти і науки України щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці
1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти" щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. До 1 липня 2010 року Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
2. Розробити та затвердити положення про клас з інклюзивним навчанням і спеціальний клас для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, загальноосвітнього навчального закладу. До
1 вересня 2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
3. Внести зміни до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації у зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання, проведення комплексної реабілітації та інтеграції у суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку. До
1 червня 2010 року
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з
4. Розглянути питання щодо утворення навчально-реабілітаційних центрів на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, залучення фахівців і використання обладнання зазначених шкіл з метою поліпшення навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, в класах з інклюзивним навчанням і спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів та у разі необхідності подати Кабінетові Міністрів України проекти відповідних рішень. До
1 вересня 2012 року
Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
5. Розробити систему моніторингу досягнень у навчанні учнів інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг. До 1 вересня
2012 року
Академія педагогічних наук, департамент загальної середньої та дошкільної освіти
6. Включити у навчальні програми вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта", курс "Дидактика інклюзивного навчання".  1 вересня
2011 року
Департамент вищої освіти спільно з Академією педагогічних наук
7. Забезпечити підготовку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інклюзивного та інтегрованого навчання, зокрема шляхом створення в інститутах післядипломної педагогічної освіти відповідних кафедр (лабораторій). До 1 вересня
2011 року
Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
8. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками і наочними дидактичними посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку. Постійно Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, передбачивши посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. До
1 жовтня
2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
10. Подати Мінфіну пропозиції до нормативу фінансування витрат, пов’язаних з навчанням дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних навчальних програм і планів До
1 квітня
2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти,
департамент економіки та фінансування
11. Увести до штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням посади вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника за наявності контингенту учнів з розрахунку одна посада на кожен навчальний заклад. До
1 вересня
2010 року
Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, департамент загальної середньої та дошкільної освіти
12. Вжити заходів щодо створення у складі місцевих органів управління освітою структурного підрозділу з питань навчання дітей, які потребують корекції фізичного та / або розумового розвитку.   До
1 вересня 2010 року
Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
13. Організувати підвезення учнів з порушеннями опорно-рухового апарату, зору до місця навчання (проживання) спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі підготовленого персоналу. Постійно Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
14 Надати пропозиції до проекту акта про внесення змін до державних будівельних норм і стандартів з питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах До
1 листопада
2010 року
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
15. Забезпечити умови для безперешкодного доступу дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням. До
1 вересня
2010 року
Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, департамент загальної середньої та дошкільної освіти
16. Передбачити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2010 рік та складання проектів державного бюджету на наступні роки збільшення обсягу видатків для виконання плану заходів, спрямованих на запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного та інтегрованого навчання. Постійно Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,

 

Видалити Відміна
Забанити Відміна