Закрити
Роль води у природі, колообіг води
04 Лютого 2009, 00:00 , Переглядів: 42929
FacebookTwitterLivejournal
Роль води у природі, колообіг води Фото: http://urokchistoyvodi.blogspot.com Роль води у природі, колообіг води

Мета: сформувати в учнів знання про роль води у природі, колообіг води.

Завдання:

 • продовжувати формувати в учнів знання про поширення води в природі: у річках і озерах, морях і океанах, ґрунті, повітрі, організмах рослин і тварин; про значення води для життя на Землі;
 • продовжувати ознайомлювати учнів з роллю води у природі (утворення ярів, ущелин і печер тощо), про значення й використання води для задоволення потреб людини, з явищем колообігу води;
 • розвивати вміння користуватися фізичною картою;
 • продовжувати формувати науковий світогляд, розвивати в учнів потяг до дослідництва.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: колообіг, яри, печери, ущелини.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна), розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності), практичний (виконання завдань у робочих зошитах, за картками).

Обладнання: схема колообігу води, картини із зображенням ущелин, ярів, печер, гідроелектростанцій, вантажних і пасажирських теплоходів, зрошувальних установок, фізична карта України, картки із завданнями, підручник, робочий зошит.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Мотивація навчання школярів.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Підготовча бесіда. До якої частини природи (живої чи неживої) належить вода? Чому? Де в природі є вода? Покажіть на карті півкуль водні об'єкти нашої планети. Які види водойм є у нашій місцевості? Які водні об'єкти є на території нашої держави? Покажіть їх на фізичній карті України. Які властивості має вода? Як властивості води впливають на її роль у природі?

Сьогодні на уроці ми пригадаємо, де є вода у природі, які її властивості, яку роль вона відіграє у природі, у житті живих істот, у господарській діяльності людини. Також ми детальніше ознайомимось з явищем колообігу води та його значенням; заходами, спрямованими на збереження природи від руйнівної сили води.

План (записано на дошці)

 1. Колообіг води в природі.
 2. Робота води в природі.
 3. Використання води людиною.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди; демонстрування схеми колообігу води на таблиці.

Вода—найпоширеніша речовина у природі. В природі вона є: у річках, озерах, морях, океанах, ґрунті, повітрі, організмах рослин, тварин і людини. Які агрегатні стани води вам відомі? В яких станах вода частіше буває у природі? Вода частіше буває у вигляді рідини, але вона дуже поширена в природі в твердому й газоподібному станах.

Вода на Землі перебуває в безперервному русі, бере участь у безлічі процесів, які відбуваються в неживій і живій природі {демонстрування схеми колообігу води на таблиці). Розгляньте малюнок і поясність, яке явище на ньому зображене? Що означають стрілки?

Завдяки сонячній енергії вода випаровується з поверхні суходолу, океанів, морів, різних водойм. Повітря нижніх шарів атмосфери нагрівається і насичується водяною парою, піднімається вгору, де водяна пара конденсується, утворюються хмари. Вітер переносить хмари з одних місць до інших. Так, наприклад, вода, яка випарувалась з океану, опиняється над суходолом і випадає дощем, снігом або градом, поповнюючи поверхневі та підземні води. Вітер приносить вологу з океану, а річки знову повертають її до океану. Отже, завдяки здатності води переходити з одного агрегатного стану в інший відбувається колообіг води в природі.

Колообіг води виконує величезну роботу: він перерозподіляє тепло й вологу між різними ділянками Землі, здійснює обмін мінеральних речовин, змінює рельєф Земної поверхні. Це одне з природних явищ, що пов'язує природні компоненти Землі в єдине ціле.

2. Розповідь з елементами бесіди; демонстрування картин форм поверхні суші, утворених руйнівною дією води: ущелин, ярів, печер.

Вода у природі "працює" безперервно удень і вночі, взимку й улітку, переносячи різні речовини (пісок, глину, вапняк, каміння, солі та ін.) з однієї ділянки Земної поверхні на іншу. Внаслідок цього утворюються яри, ущелини, печери. Ущелини, яри, печери — це такі форми поверхні суші, які утворилися внаслідок руйнівної дії води (річок, дощової води тощо) протягом певного часу. Ущелини утворюються в результаті дії гірських річок протягом багатьох тисячоліть. У нашій країні ущелини є в гірських місцевостях (у Криму, в Карпатах) та на Поділлі (ущелини р. Смотрич, м. Кам'янець-Подільський) (демонстрування цихрайонів на фізичній карті України). Яр виникає під впливом дощової води й весняних снігових вод. Водою вимивається ґрунт на деяких ділянках посівних площ. З кожним роком зруйнована ділянка збільшується, й через 10-15 років утворюється великий яр. Утворення ярів має негативний вплив на величину посівних площ, а також на обробіток ґрунту та збирання врожаю машинами.                    

Як же треба боротися з ярами?        

Утворенню ярів можна запобігти, висаджуючи дерева, які швидко ростуть і розвивають могутню кореневу систему, наприклад, горобину, осику, тополю та ін.            

В утворенні печер головну роль відіграє вода: вона просочується крізь глибокі шари кам'яної солі, гіпсу, вапняку, розчиняє й виносить їх. Через багато тисячоліть всередині гір утворюються порожнини — печери. Деякі печери простягаються на кілька десятків кілометрів. По них іноді течуть невеликі річки або вода збирається у вигляді озер. Є печери, в яких мешкають деякі нічні тварини, наприклад, кажани.

3. Робота з підручником.

Опрацювання фрагмента статті в підручнику про використання води для потреб людини.

4. Пояснювальна бесіда.

Для чого використовують воду в побуті? Яке значення має морське і річкове судноплавство? Як використовується вода для добування електричного струму г Для яких потреб використовується вода в сільському господарстві?

У побуті воду використовують для приготування їжі, миття, прання білизни, догляду за квартирою тощо. Річкове й морське судноплавство дає змогу перевозити велику кількість пасажирів і вантажів, що сприяє зміцненню торговельних зв'язків з багатьма країнами світу; будівництво гідроелектростанцій дає змогу виробляти дешеву електроенергію. У сільському господарстві вода використовується для зрошення полів і догляду за тваринами (демонстрування картин, де зображено гідроелектростанції, вантажні й пасажирські теплоходи, зрошувальні установки).

Чи вся вода придатна для використання людиною? Для використання людиною придатна не будь-яка вода. Наприклад, морську воду не використовують для зрошення полів, бо в ній багато розчинених солей. Брудну прісну воду не можна вживати в їжу — у ній дуже багато хвороботворних мікробів. З тієї ж причини не можна давати брудну воду свійським тваринам. У забруднених водоймах гине велика кількість водних тварин і рослин.

5. Фізкультхвилинка.               

4. Узагальнення і систематизація вивченого                

А. Контрольно-перевірна бесіда.

 1. Яку роботу виконує вода в природі?
 2. Якої шкоди завдають яри сільському господарству?
 3. Яка користь від зелених насаджень у боротьбі з ярами?
 4. Як утворюються печери?
 5. Для чого використовується вода в сільському господарстві?
 6. Де використовується вода в промисловості?
 7. Які ви знаєте гідроелектростанції на території України?
 8. Яке значення має річковий і морський транспорт?

Б. Виконання завдань у робочому зошиті.            

Зобразіть схематично колообіг води. Підпишіть на малюнку складові частини колообігу води. Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори.            

В. Робота учнів за індивідуальними картками (завдання вчитель групує довільно).

Середній рівень

 1. Завдяки якій своїй здатності відбувається колообіг води? (Здатності переходити з одного агрегатного стану в інший).
 2. Які властивості води відіграють велику роль в природі? (Текучість, пружність, зміна об'єму при зміні температури, мала теплопровідність, здатність розчиняти різні речовини).

Достатній рівень

 1. Як утворюються хмари? (Повітря нижніх шарів атмосфери нагрівається і насичується водяною парою, піднімається вгору, де водяна пара конденсується, й утворюються хмари).
 2. Як вода використовується у побуті? (Вода у побуті використовується для приготування їжі, миття посуду, змиття каналізації та вологого прибирання приміщень).

Високий рівень

 1. Як відбувається кругообіг води в природі? (Вода випаровується з поверхні ґрунту, річок, озер, океанів, піднімається в атмосферу, де формуються хмари. Вони, проходячи деякі дистанції і збираючи вологу, перетворюються на дощові хмари. При їх перенасиченні починається дощ, і вода осідає на інші території).
 2. Що здійснюється в природі завдяки кругообігу води? (Кругообіг води виконує величезну роботу: перерозподіляє тепло і вологу між різними ділянками Землі, здійснює обмін речовин, змінює характер Земної поверхні).

5. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок

6. Повідомлення домашнього завдання

 1. Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на поставлені у кінці тексту запитання
 2. Використовуючи матеріал підручника та додаткову літературу, напишіть розповідь про колообіг води в природі. Для відповіді скористайтесь такими термінами і поняттями: опади у вигляді дощу, снігу, граду, випаровування води живими організмами, конденсація водяної пари у холодних шарах атмосфери, агрегатні стани води тощо.
Видалити Відміна
Забанити Відміна