Закрити
Програма реалізації науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів" на 2009-2011 рр.
07 Лютого 2010, 00:00 , Переглядів: 4838
FacebookTwitterLivejournal
Програма реалізації науково-педагогічного проекту Програма реалізації науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів" на 2009-2011 рр

Додаток 3 до наказу МОН України від 29.12.09 р. № 1231. Програма реалізації науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів" на 2009-2011 рр.

Додаток 3
до наказу МОН України
від 29.12.09 р. № 1231

ПРОГРАМА
реалізації науково-педагогічного проекту
"Дистанційне навчання учнів" на 2009-2011 р.р.

Загальна мета: відпрацювання сучасних дистанційних технологій навчання учнів із загальноосвітньої підготовки

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Очікувані результати
І. Нормативно-правове забезпечення
1. Підготувати та укласти договори про співпрацю з закладами учасниками проекту. Протягом 2009-2010 р. Науковий керівник,
директори загальноосвітніх навчальних закладів
Організація реалізації проекту. Укладання договорів.
2. Розробити нормативно-правові документи щодо реалізації дистанційного навчання в рамках проекту (оформлення та зарахування результатів навчання, порядок відвідування занять, організація роботи тьюторів та учнів, розроблення, залучення та використання інформаційних ресурсів тощо). Листопад 2009 р. -
вересень 2010 р.
Науковий керівник, члени науково-методичної ради Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання учнів.
3. Удосконалити нормативно-правову базу системи освіти (умови акредитації, норми оплати праці тощо). Протягом реалізації проекту Науковий керівник, члени науково-методичної ради Доповнення нормативно-правової бази галузі освіти.
ІІ. Організаційне забезпечення
4. Розробити Концепцію науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів". Жовтень-листопад
2009 р.
Науковий керівник Концепція проекту
5. Створити науково-методичну координаційну раду. забезпечення спільної роботи наукових та методичних підрозділів, закладів освіти, індивідуальних учасників проекту. Листопад 2009 р. Науковий керівник Забезпечення спільної роботи наукових та методичних підрозділів, навчальних закладів, індивідуальних учасників проекту.
6. Організувати співробітництво з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, обласними управліннями освіти, з асоціацією директорів шкіл та іншими установами. Жовтень 2009 р. Науковий керівник,
члени науково-методичної ради, керівники обласних ІППО, керівники обласних управлінь освіти
Організація реалізації проекту. Угоди про співпрацю, спільні плани заходів щодо виконання проекту проведення, семінарів, конференцій тощо.
7. Створити офіційне представництво проекту в мережі Інтернет. Серпень 2009 р. Науковий керівник, відповідальний виконавець Інформація про реалізацію проекту
8. Надання батькам інформації щодо навчальної діяльності дітей в умовах експерименту, можливостей та переваг дистанційного навчання. Постійно протягом реалізації проекту Адміністрація навчальних закладів, педагоги експериментатори, психологи Інформування батьків з умовами експерименту.
9. Створити реєстр учасників проекту з можливістю самостійної реєстрації (навчальні заклади, учні, тьютори). Жовтень 2009 р. Науковий керівник, відповідальний виконавець навчальних закладів-учасників проекту Реєстр учасників на офіційному сайті для організованого початку реалізації проекту.
10. Організувати семінари для спеціальної підготовки тьюторів.  Січень 2010
січень 2011 (*)
Науковий керівник,
керівники обласних та міських інститутів ППО, керівники обласних, міських, районних управлінь освіти
Кадрове забезпечення проекту.
11. Організувати методичну та технічну допомогу вчителям через організацію мережевої спільноти учасників проекту на соціальних сервісах Веб 2.0. 2009-2010 н.р. Науковий керівник,
керівники обласних та міських інститутів ППО, керівники обласних, міських, районних управлінь освіти
Кадрове забезпечення проекту шляхом мережевої спільноти вчителів.
12. Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що заплановані Міністерством освіти і науки України на 2009-2011 навчальні роки. 2009-2011 р.р. (*) Науковий керівник,
всі учасники експерименту
Популяризація результатів проекту та поширення досвіду використання дистанційного навчання учнів.
13. Проводити протягом експерименту підсумкові конференції. з метою обговорення результатів проекту та затвердження плану роботи на наступний рік. Щорічно Науковий керівник,
всі учасники експерименту
Обговорення результатів проекту та затвердження плану роботи на наступний рік.
ІІІ. Навчально-методичне забезпечення
14. Проводити теоретичні семінари з метою ознайомлення вчителів з дистанційними технологіями навчання. Протягом реалізації проекту Науковий керівник Підвищення рівня професійних компетентностей вчителів.
15. Модернізація програм підготовки та перепідготовки вчителів для роботи у середовищі дистанційного навчання. Протягом реалізації проекту Науковий керівник,
всі учасники експерименту
Кадрове забезпечення проекту.
16. Розробити організаційно-педагогічні, методичні рекомендації щодо навчання учнів з використанням середовища дистанційного навчання. І квартал 2010 Науковий керівник Методичне забезпечення реалізації проекту.
17. Добір та апробація середовищ дистанційного навчання у навчально-виховному процесі. Протягом 2009-2011 н.р. (*) Науковий керівник,
керівники обласних та міських інститутів ППО, керівники обласних, міських, районних управлінь освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі-експериментатори 
Створення середовищ дистанційного навчання. Реєстр середовищ дистанційного навчання та матеріали апробації.
18. Створення та наповнення реєстру навчальних дистанційних ресурсів доступних для учасників проекту. Протягом 2009-2010 н.р. (*) Науковий керівник відповідальний виконавець, учасники проекту Навчальне забезпечення дистанційного навчання учнів. Реєстр дистанційних ресурсів.
19. Добір та апробація дистанційних курсів, методичних розробок та дидактичних матеріалів для середовища дистанційного навчання. Протягом 2009-2010 н.р. (*) Науковий керівник,
керівники обласних та міських інститутів ППО, керівники обласних, міських, районних управлінь освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі-експериментатори
Навчальне забезпечення дистанційного навчання учнів. Реєстр дистанційних курсів, методичних та дидактичних матеріалів.
20. Створити спеціалізовані центри дистанційного навчанн учнів (навчальні ресурси, технології, підготовка кадрів, навчання учнів). Протягом реалізації проекту (*) Науковий керівник Кадрове та навчальне забезпечення проекту.
21. Розробити моделі використання середовища дистанційного навчання в різних умовах за різними навчальними предметами у навчально-виховному процесі. Вересень 2010 р. Науковий керівник,
науково-методична рада проекту
Навчально-методичне забезпечення реалізації проекту.
22. Розміщення дистанційних курсів. розроблених вчителями (за навчальними предметами) в середовищі дистанційного навчання. Протягом 2009-2011 н.р.. Науковий керівник,
вчителі-експериментатори
Навчальне забезпечення проекту. Підвищення рівня кваліфікації вчителів.
23. Створити методичний посібник "Організація дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах". Грудень 2011 р. Науковий керівник,
вчителі-експериментатори
Поширення результатів проекту в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
24. Узагальнення та опис підсумків проекту за 2009/2010 н.р. Листопад 2010 р. Науковий керівник Аналіз та внесення змін до Програми реалізації проекту на 2010-2011 р.р.
25. Узагальнення та опис підсумків проекту за 2009-2011р.р. Листопад 2011 р. Науковий керівник Науковий звіт про завершення реалізації проекту.
ІV. Діагностичне забезпечення
26. Розробити методики вимірювання впливу середовища дистанційного навчання на його результати. Грудень 2009 р. Науковий керівник Аналіз реалізації Концепції дистанційного навчання учнів.
27. Розробити анкети та опитувальникі для учасників проекту. Грудень 2009 р. Відповідальні виконавці Діагностичне забезпечення реалізації проекту.
28. Розробити тести. Протягом 2009-2011 н.р. (*) Науковий керівник,
вчителі, методисти
Моніторингове забезпечення проекту.
29. Розробити програмне забезпечення обробки даних проекту. Серпень 2010 р. Відповідальні виконавці Програмне забезпечення реалізації проекту.
30. Розробити бази даних проекту "Дистанційне навчання учнів". Грудень 2009 р. Відповідальний виконавець Інформаційно-діагностичне забезпечення проекту.
31. Розробити інтерфейс бази даних проекту з навчальними середовищами дистанційного навчання, що використовуються у проекті. 2009-2010 р.р. Науковий керівник, відповідальні виконавці, директори загальноосвітніх навчальних закладів, власники навчальних середовищ Технічна документація щодо підключення до бази даних експерименту.
32. Визначити результативність використання дистанційного навчання у напрямах:
- зміни рівня навчальних досягнень учнів;
- зміни мотивації навчальної діяльності учнів;
- розвитку уміння ефективно спілкуватись;
- розвитку уміння самостійно працювати
- підвищення інформаційно-технологічної компетентності вчителів та учнів.
ІІ півріччя 2011 р. Науковий керівник,
всі учасники eксперименту
Позитивні зміни у навчально-виховному процесі з використанням дистанційного навчання учнів.
V. Матеріально-технічне забезпечення
33. Забезпечення тьюторів, вчителів-учасників проекту доступом до ІКТ та мережі Інтернет, у обсягах, достатніх для роботи у проекті. Відповідно до термінів угод про участь у проекті (*) Керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, директори загальноосвітніх навчальних закладів Матеріально-технічне забезпечення проекту: функціонуючий комплект ІКТ, підключення до Інтернет.
34. Забезпечення участі тьюторів у навчальних семінарах. Відповідно до термінів угод про участь у проекті та планів проведення семінарів (*) Керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, директори загальноосвітніх навчальних закладів Кадрове забезпечення дистанційного навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

* - елементи програми виконуються з урахуванням наявного фінансування та матеріально технічного забезпечення.

Науковий керівник, кандидат технічних наук Ю.М. Богачков

Координатор проекту Г.Е. Самойленко

Видалити Відміна
Забанити Відміна