Закрити
Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних винахідників "Технік-юніор"
08 Грудня 2009, 00:00 , Переглядів: 2895
FacebookTwitterLivejournal
Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних винахідників Фото: http://myvin.com.ua Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних винахідників "Технік-юніор"

Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних винахідників "Технік-юніор" (далі – Конкурс) проводиться для учнів 7- 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.98 р. № 305 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.98 № 598/3038.

Зміст

1. Oрганізація проведення конкурсу

2. Участь у конкурсі

3. Зміст і структура завдань, їх оцінювання

4. Нагородження учасників конкурсу

5. Фінансування конкурсу "Технік – юніор"

Мета конкурсу

Aктивізація дослідницької, конструкторської, винахідницької діяльності, формування експериментальних вмінь і розвиток творчих здібностей школярів.

Завдання конкурсу:

 • підвищити інтерес учнів 7-9 класів до дослідницької діяльності та винахідництва;
 • поглибити, структурувати, забезпечити інтеграцію і практичну спрямованість школярів при вивченні основ фізико-математичних, природничих та інженерних наук та у формуванні наукового світогляду;
 • залучити учнів до технічної творчості та винахідництва.

1. Oрганізація проведення конкурсу

1.1. Етапи проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь учні 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за власним бажанням.

Конкурс проводиться у два етапи:

 • І (заочний) етап конкурсу "Технік-юніор” – проводиться у квітні за тестовими завданнями, які надсилаються координаторам областей, районів (міст) та окремих загальноосвітніх навчальних закладів.
 • ІІ (очний) етап проводиться щорічно у червні на базі Запорізького технічного ліцею і Класичного приватного університету. До участі у ІІ (очному) етапі конкурсу Оргкомітетом запрошуються переможці І етапу.

1.2. Робочі органи конкурсу

Конкурс проводиться Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Центром "Обдарованість” при Запорізькому технічному ліцеї та Класичним приватним університетом.

Адреса Оргкомітету: 69002 м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 11, Запорізький технічний ліцей.
Тел. (061)720-33-34; (061)720-33-35; факс: (061)220-10-02;
тел./факс: (0612) 65-21-16 , моб. (097)234-50-94
e-mail: iator@mail.ru;
сайт: www.da-ztl.at.ua ; www.technik-junior.org.ua

1.3 Організаційний комітет конкурсу

Для організації проведення конкурсу створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).
Організаційний комітет – постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення та підбиття підсумків конкурсу, організовує заходи щодо удосконалення проведення змагань.

Для участі у конкурсі "Технік – юніор” Оргкомітетом встановлюється організаційний внесок, який вносить кожний учасник відповідного етапу та керівник команди. Організаційний внесок витрачається на проживання, харчування учнів та керівників команд, оплату поштових послуг, послуг мережі Інтернет, оплату роботи журі, виготовлення грамот та дипломів, придбання призів тощо. Керівникам команд надається звіт про використання доброчинних внесків.

Оргкомітет конкурсу:

 • налагоджує зв’язки з регіональними координаторами конкурсу в областях, районах (містах) та загальноосвітніх навчальних закладах;
 • визначає дату проведення І і ІІ етапів конкурсу, забезпечує регіональних координаторів рекламними матеріалами;
 • складає і затверджує кошторис конкурсу;
 • готує завдання, тиражування та розсилання текстів завдань, бланків реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкцій та інших додаткових матеріалів;
 • забезпечує перевірку, рецензування творчих робіт, які надсилаються учасниками І етапу конкурсу;
 • визначає переможців І етапу конкурсу і запрошує їх до участі у ІІ етапі;
 • організує проведення ІІ етапу змагань, у тому числі роботу журі та майстер-класи для координаторів (керівників команд);
 • визначає порядок відзначення та заохочення переможців і учасників змагань;
 • розробляє та друкує бланки сертифікатів для відзначення учасників конкурсу;
 • готує та розсилає звіти про результати конкурсу координаторам;
 • проводить семінари координаторів з метою узагальнення підсумків конкурсу, удосконалення його проведення;
 • подає звіт до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України про результати конкурсу;
 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки змагань до засобів масової інформації.

1.4. Координаційна рада

На місцях конкурс проводять фахівці-координатори. Дорадчим органом є координаційна рада, до складу якої входять найбільш активні й досвідчені координатори в областях, районах (містах), загальноосвітніх навчальних закладах.

Координаційна рада - періодично діючий орган конкурсу, який складається з координаторів від областей, районів (міст), загальноосвітніх навчальних закладів. Оргкомітет запрошує до роботи у координаційній раді активних та досвідчених учителів. Діяльність координаторів може охоплювати одну або кілька загальноосвітніх навчальних закладів.

Оргкомітет разом з координаційною радою може пропонувати зміни до чинних Правил проведення конкурсу, встановлювати мінімальні розміри доброчинних внесків.
Оргкомітет звітує перед координаційною радою про витрати на організацію і проведення конкурсу та інших заходів.

1.5. Координатори конкурсу "Технік – юніор”

Інформація про конкурс поширюється і доводиться Оргкомітетом до відома Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим; управлінь освіти і науки обласних, у містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій, керівникам територіальних відділень Малої академії наук. Координаторами конкурсу можуть бути вчителі, методисти територіальних відділень Малої академії наук, керівники гуртків, які залучають і готують учнів до участі у конкурсі "Технік – юніор”.

Проведення конкурсу на місцях здійснюється регіональними координаторами, які:

 • поширюють ідеї конкурсу в областях, районах (містах), загальноосвітніх навчальних закладах;
 • допомагають учням, вчителям і батькам у підготовці до участі у конкурсі;
 • надсилають на розрахунковий рахунок Благодійного фонду конкурсу доброчинні внески учасників, а на адресу Оргкомітету – ксерокопію квитанції переказу та заявку на участь усіх бажаючих;
 • забезпечують учасників рекламними матеріалами, завданнями конкурсу, бланками відповідей та реєстраційними бланками, інструктивними матеріалами, які отримують від Оргкомітету;
 • забезпечують самостійність і чесність роботи учнів над завданнями І етапу конкурсу;
 • надсилають бланки з відповідями та компакт-диски з презентаціями творчих завдань учасників І етапу конкурсу;
 • повідомляють учасників про результати конкурсу, організовують відзначення учнів сертифікатами та заохочувальними призами;
 • подають звіт до Оргкомітету про використання сертифікатів та інших відзнак;
 • організують підготовку учнів, запрошених для участі в ІІ (очному) етапі конкурсу;
 • за узгодженням з місцевими управліннями (відділами) освіти виконують обов’язки керівників команд під час проведення ІІ (очного) етапу змагань;
 • залучають спонсорів для проведення конкурсу на місцях.

До змісту

2. Участь у конкурсі

2.1 І етап конкурсу "Технік – юніор”

І етап конкурсу проводиться заочно до 30 квітня поточного року в усіх регіонах України за єдиними завданнями для кожної вікової групи.

Для участі у І етапі конкурсу учень повинен зареєструватися у свого координатора. Надати йому допомогу можуть учителі й керівники гуртків, які не є координаторами, але залучають своїх учнів до участі у змаганнях та проводять їх на місцях.

Участь у І етапі конкурсу забезпечується доброчинним внеском, який витрачається на пересилання бланків відповідей, дисків з презентаціями творчих завдань, звітної документації та на інші потреби.
Заявки на участь у І етапі конкурсу приймаються на групу учнів від 10 осіб і більше, до якої можуть входити представники різних вікових категорій.

Учасники І етапу виконують:

 • тестові завдання, пов’язані з винахідництвом, конструюванням, принципами дії певних пристроїв, з історією творців науки і техніки, їх відкриттів;
 • творчі роботи (проекти), які готують заздалегідь.

Бланки тестових завдань (вибір відповіді за певною буквою з числа запропонованих варіантів, словесні відповіді, креслення, малюнки тощо) надаються на окремих аркушах, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові учня, його учителя та (або) керівника гуртка.

Презентації творчих робіт (проектів) учасники повинні записати на СD, підписати компакт-диски спеціальним чорним маркером (прізвище, ім’я учня, адресу, прізвище та ініціали вчителя (керівника гуртка), назву проекту) і передати координатору.

Координатори

 • до 20 лютого поточного року надсилають доброчинні внески на рахунок Благодійного фонду конкурсу, до Оргкомітету – ксерокопію квитанції переказу доброчинних внесків згідно із заявкою;
 • отримують від учасників виконані ними завдання, презентації творчих робіт (проектів) та надсилають до Оргкомітету.

Сертифікати та запрошення для участі у ІІ (очному) етапі змагань надсилаються Оргкомітетом у травні.
Координатори, вчителі та учасники конкурсу можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо його проведення та змісту завдань. Усі претензії щодо результатів І етапу конкурсу приймаються до 1 липня поточного року.

Бланки відповідей та компакт-диски з презентаціями проектів зберігаються один рік в Оргкомітеті.

2.2. ІІ етап конкурсу "Технік – юніор”

ІІ етап змагань проводиться у три тури:

 • 1 тур – учасник публічно презентує свою творчу роботу (проект), яку надіслав раніше;
 • 2 тур – під час тренувальних занять-семінарів учні демонструють свої здібності та ерудицію, набираючи відповідну кількість балів;
 • 3 тур – змагання винахідників - самостійне розв’язування винахідницької або конструкторської задачі з подальшим представленням свого розв’язку.

Відповідно до загальної кількості балів, отриманої кожним учасником ІІ етапу, визначаються переможці конкурсу.

2.3 Графік проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу "Технік – юніор”

Заходи Терміни виконання
1 Повідомлення про конкурс та умови його проведення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі 1-25 січня
2 Організація роботи координаторів січень
3 Реєстрація Оргкомітетом заявок на участь у конкурсі до 1 березня
4 Отримання благочинних внесків до 1 березня
5 Проведення конкурсу до 30 квітня
6 Підбиття підсумків конкурсу Квітень-травень
7 Оголошення результатів конкурсу, розсилання сертифікатів до 31 травня
8 Підготовка, видання, розсилання збірників тестових завдань, відповідей на них Кінець серпня-початок вересня

До змісту

3. Зміст і структура завдань, їх оцінювання

3.1. Зміст тестових завдань та їх оцінювання

Завдання складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми відповідного рівня. До цих завдань будуть включатися запитання:

 • пов’язані з конкретними знаннями в галузі фізико-математичних та природничих наук, з історією розвитку науки та техніки, визначних відкриттів, винаходів та їх творців – учених, конструкторів і винахідників;
 • щодо вибору певних розв’язків поставленої практичної задачі (питання формулюється таким чином, щоб можна було запропонувати кілька способів для вирішення проблеми, яка й складає суть питання).

3.2. Творчі роботи, вимоги до них та їх оцінювання

Учасник конкурсу готує творче завдання (проект) на заздалегідь визначену і об’явлену тему. Це може бути комп’ютерна модель відомого явища, презентована оригінально і наочно. У проектах можна представляти цікаві експерименти, досліди, прилади та пристрої, винаходи, удосконалення технічних систем тощо.

Презентацію свого проекту необхідно записати на компакт-диск (СD). Презентація не повинна перевищувати 15 слайдів. Диск підписується і надсилається координатором конкурсу на адресу Оргкомітету разом з відповідями на тести. До презентації додаються короткі (не більше однієї сторінки) тези дослідницької роботи (проекту), де вказується:

 • тема проекту;
 • прізвище, ім’я та по батькові учня (автора) проекту;
 • місто, ЗНЗ, клас;
 • прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника (учителя);
 • висновки та аналіз проведеної роботи

Презентації та тези оцінюються журі. Враховується оригінальність, самостійність і актуальність проекту. Реферативні або не самостійно виконані роботи не можуть бути високо оцінені.

Творчі роботи (проекти) оцінюються окремо відповідно до розроблених критеріїв та вимог. Кількість балів за презентацію та тези творчої роботи (проекту) додається до кількості балів, отриманих за виконання тестових завдань.

Учні, які сумарно отримали найбільшу кількість балів, стають переможцями І етапу й запрошуються для участі у ІІ етапі конкурсу "Технік – юніор".

До змісту

4. Нагородження учасників конкурсу

4.1. Нагородження в особистій першості

Нагородження і заохочення учасників здійснюється за рахунок доброчинних внесків учнів та окремих спонсорів конкурсу.

Дипломом переможця І етапу (заочного) конкурсу "Технік – юніор" нагороджується один учень відповідної вікової категорії від кожної області, який має право взяти участь у ІІ (очному) етапі змагань у складі регіональної команди. Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня нагороджуються переможці ІІ (очного) етапу конкурсу, які отримали найбільшу кількість балів, але не більше 50% від загальної кількості учасників заключного етапу. Учасники, які показали найкращі результати у конкурсі творчих завдань, отримують додатково заохочувальні призи.

Сертифікатами "Відмінний результат " нагороджуються учні, які набрали понад 75% від максимальної кількості балів.

Кожний конкурсант отримує спеціальний сертифікат учасника та інформаційний збірник "Технік – юніор" з відповідями до завдань й аналізом результатів змагань.

4.2. Командна першість

У командній першості зараховуються результати усіх виконаних робіт групи учнів з 10 осіб і більше у кожній віковій категорії.

Кращі команди отримують дипломи та заохочувальні призи.

До змісту

5. Фінансування конкурсу "Технік – юніор"

Організація та проведення конкурсу здійснюється за рахунок доброчинних внесків його учасників, окремих спонсорів (від 12 грн. від кожного учня).

Доброчинні внески перераховуються на рахунок Благодійного фонду "Освіта" - 12 грн. від кожного учасника, що входить до групи не менше 10 учнів, розрахунковий рахунок
2600631513056 Донецької обл. філії "Укрсоцбанку";
МФО 334011; код ОКПО 24904278; Телефони для довідок - моб. (097)234-50-94,
дом. (0612) 628569 – Білоус С.Ю. e-mail: iator@mail.ru

До змісту

Видалити Відміна
Забанити Відміна