Закрити
Географія (10 клас)
08 Лютого 2005, 00:00 , Переглядів: 15104
FacebookTwitterLivejournal
Географія (10 клас) Географія (10 клас)

За редакцією Б.П.Яценка "Економічна і соціальна географія світу" підручник для 10 класу загальноосвітньої школи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
"Форум", 2004 р.

Вивчення географії в цілому, та економічної географії зокрема, завершується курсом економічної та соціальної географії світу. Це єдиний курс у нашій школі, який дає комплексні знання про сучасну політичну карту світу, країни, історико-географічні й політико-економічні регіони світу. Учні ознайомлюються з особливостями природних ресурсів світу, його населення і господарства; інтеграційних процесів. Завершується курс вивченням окремих регіонів та економіко-географічною характеристикою найбільших країн світу.

Значення цього курсу дуже велике. Без відповідної шкільної освітньої бази людям дуже важко зрозуміти сутність подій у світі, і де вони відбуваються.

Курс економічної та соціальної географії світу має також значний виховний потенціал. Пізнаючи світ у всьому його розмаїтті, школярі вчаться з розумінням ставитися до проблем розвитку інших країн і народів, відчувати себе часткою великої родини світу.

Курс вивчення має дуже обмежений час на його засвоєння - 34 години, 1 годину на тиждень, за програмою МОН України. А треба вирішити складні навчальні та виховні завдання. В цілому завданням економічної і соціальної географії світу є сформування у свідомості учнів складну географічну картину нашої планети. Подальше вироблення і закріплення практичних навичок пошуку, обробки усного чи письмового представлення матеріалу по регіонах світу і окремих країнах.

Зміст підручника складається:

Вступ;
Розділ I "Загальна економіко-географічна характеристика світу";
Розділ II "Регіони та країни світу";
Розділ III "Глобальні проблеми людства".

За програмою економічна і соціальна географія світу складається з двох великих розділів (загальна характеристика світу, вивчення регіонів та країн світу). Автор підручника завершує курс висновками, які підсумовують знання всієї географії, а особливо економічної, це дає можливість оцінити глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини.
Розділ III "Глобальні проблеми людства" розкриває та робить висновки процесу взаємодії суспільства і природи, кількісної та якісної їх оцінки. Автор чітко та науково характеризує найважливіші групи глобальних проблем: міжнародні геополітичні проблеми і проблеми, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності та якості життя людини, екологічні проблеми.

Зміст підручника, підтриманий кольоровими малюнками та картами, схемами, графіками (наприклад: "Глобальна військово-політична ситуація наприкінці ХХ ст."; "Загальні риси глобальної екологічної ситуації"; графік "Динаміки природного руху населення в історико-географічних регіонах світу"...). Це все має методичну цінність.

Перший розділ складається з п'яти тем, які є загальним підгрунттям для вивчення регіонів та країн світу.

Перша тема присвячена розгляду політичної карти світу. Учні одержують загальні відомості про території, країни і держави, типи країн, суверенні держави та міжнародні організації. В цій темі висвітлюються історико-географічні регіони світу. Тема висвітлює міжпредметні зв'язки (з політологією, історією, тощо),формує на їх основі інтегративні уявлення про навколишній світ...

У другій темі, традиційно і цілком логічно, автор розглядає населення світу.

У третій темі вивчаються природні ресурси світу, їх класифікація та використання.

Четверта тема присвячена загальній характеристиці світового господарства. Розглядається сучасне світове господарство як єдина система, його структура.

У п'ятій темі розділу розглядаються основні галузі світового господарства. Розділ несе в собі науковість викладу матеріалу (конкретні факти, поняття), формує світогляд через внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки; виховний потенціал (виховання громадської позиції, патріотичних почуттів, екологічне виховання...).

Другий розділ цього підручника розглядає регіони та окремі країни світу.

Характеристика регіонів і країн починається із загального огляду країн регіону, а кожної окремої країни здійснюється за схемою: загальні відомості про країну, природно-ресурсний потенціал, населення, господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв'язки, внутрішні відмінності. В залежності від величини та економічного потенціалу країн змінюється і обсяг матеріалу.

Зміст розділу:

- країни Західної та Центральної Європи;
- країни Східної Європи, Північної і Центральної Азії;
- країни Середнього Сходу, Південної та Східної Азії;
- країни Америки;
- країни Африки;
- Австралія та країни Океанії.

Послідовне викладення матеріалу має розвивальний ефект, розвиває інтелект і логічне мислення дитини. Наочний матеріал підручника має дидактичну досконалість, допомагає учням розвивати практичні навики (характеризувати, робити висновки, визначати, пояснювати, аналізувати...).

Підручник має високі ергономічні показники:

- висока якість поліграфічного виконання;
- естетичне оформлення;
- задоволення санітарно-гігієнічних вимог (розмір шрифту, якість паперу, підбір кольорів, тощо).

Поради та пропозиції.

Для чіткого уявлення вивчення нової теми чи розділу можна запропонувати:

Ввести сторінку цікавих фактів (за різними джерелами).
Для перевірки знань і самоконтролю учнів використовувати більше тестів. Наприклад, тема "Політична карта світу", тест:

1. До унітарних країн світу належать...
а) Росія; б) Польща; в) США.

2. До федеративних держав світу належать...
а) Швеція; б) ФРН; в) Італія.

3. Республіками є...
а) Китай; б) Бельгія; в) Швеція; г) Фінляндія.

4. До складу ЄС входять...
а) Словаччина; б) ФНР; в) Франція; г) Румунія.

Варіантів тестових завдань може бути безліч. Їх перевага в тому, що вони не дають можливості пропустити нюанси даної теми, це дає можливість до тестового контролю учнів з боку вчителя, а саме головне, - до постійного тестового самоконтролю учнів.

Завдання і запитання в кінці кожного параграфу диференціювати по рівням.
Скласти словник основних понять та економічних термінів.

Обговорення (7)
Andrey_xXx 30 Січня 2008, 17:52
Люди допоможіть будьласка як скопіювати геогафію на компьютер"
Andrey_xXx 30 Січня 2008, 17:52
Люди допоможіть будьласка як скопіювати геогафію на компьютер" smiley
NestNatali 09 Вересня 2008, 15:51
как закачать географию 10 класс "
350z 21 Грудня 2008, 16:58
smiley как скачать"
Dashik11 21 Грудня 2008, 18:40
Действительно, как скачать "!
Ltv43 01 Травня 2009, 12:25
]:->
vitalina11 07 Червня 2009, 11:00
:roll
Видалити Відміна
Забанити Відміна