Закрити
Географія (9 клас)
08 Лютого 2005, 00:00 , Переглядів: 12265
FacebookTwitterLivejournal
Географія (9 клас) Географія (9 клас)

Ф.Д.Заставний "Економічна та соціальна географія України" підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Київ "Бліц", 2004 р.

З цього курсу починається вивчення економіки своєї держави. Вводиться цілий ряд нових понять, підвищується загальний рівень викладання. Учні готуються до вивчення населення і господарства своєї країни, і тут дуже важливо їм усвідомити органічний зв'язок природи і суспільства.

Підручник складає п'ять розділів, які чітко відповідають програмі, затвердженої міністерством освіти і науки України.

Він розрахований на 68 годин, 2 години на тиждень. Через всі розділи простежується науковість викладу навчального матеріалу.

Починаючи зі вступу, автор простежує зв'язок економічної і соціальної географії України з іншими науками, визначає її місце в системі географічних наук.

Розділ 1 "Україна на карті світу", формує світогляд, визначає розміри нашої держави, країни сусіди.

Учні визначають економіко-географічне положення України з економіко-географічним положенням інших держав. Роблять висновки про вплив географічного положення на роль і місце України у світовому господарстві. Набувають практичних навичок визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України.

Розділ 2 "Формування території України" та розділ 3 "Населення України", покликанні вирішувати надзвичайно важливі завдання не лише географії, але й усієї системи навчання і виховання в сучасній українській школі. Це пов'язано з тим, що географія України покликана, єдиною серед шкільних дисциплін, формувати в дітей сучасний, цілісний, реальний і комплексний образ своєї Батьківщини. Від природи - до населення, господарство і економічного стану довкілля. Після вивчення цих розділів головним досягненням учнів є:

- вміння визначати одиниці адміністративно-територіального поділу України;
- етнічні землі та етнографічні райони;
- характеристика понять ("природний приріст"; "природній рух"; "депопуляція"; "сальдо міграції");
- визначення особливостей розміщення населення;
- демографічні та соціальні проблеми України.

Актуальним завданням змісту підручника є виховання патріотизму і національної свідомості. Його важливість визначається тим, що від рівня патріотизму і національної свідомості прямо залежить не лише рівень розвитку економіки країни, розвиток її галузей, але й саме існування держави. Це визначити дозволяє розділ 4 "Господарство України".

Цьому розділу належить розвиваюча роль, вона пов'язана і з генетичною близькістю всього, що вивчається: близькістю географічних назв, природних і господарських особливостей держави. Учні все це бачать і відчувають щодня. Економічна та соціальна географія України допомагає осягнути свою Батьківщину ще й розумом.

Це дуже важливо у наш прагматичний час (вивчення галузей промисловості господарства, допоможе у виборі майбутньої професії...)

Актуальною проблемою курсу географії України в 9 класі є економічне районування. Нині - скільки авторів, стільки і схем територіальної диференціації господарства нашої країни. Цю проблему автор підручника вирішує в розділі 5 "Економічні райони".

В розділі визначено 9-ть економічних районів (відповідає програмі):

  1. Донецький;
  2. Придніпровський;
  3. Північно-Східний;
  4. Стоманий або Центральнополіський;
  5. Причорноморський;
  6. Карпатський;
  7. Подільський;
  8. Центральний або Центральноукраїнський;
  9. Західно-поліський або Західно-волинський.

В підручнику запропоновано кольорову карту "Економічні райони України", де чітко визначені райони та області, які входять до складу району. Цей розділ вирішує надзвичайно важливе завдання курсу щодо просторової орієнтації особистості на своїй рідній землі. Розділ завершується розкриттям актуальних проблем географії України, а саме:

- питання екології;
- демографії;
- економічної стабілізації.

Автор робить підсумки та висновки. Це дає можливість не теоретично, а на практиці втілити в життя ідею органічної єдності географічної науки, взаємозалежності природи, людини і господарства. В цьому криється величезне світоглядне значення всього курсу географії України.

Економічна і соціальна географія України завершує вивчення курсу географії України.

Підручник завершується планом вивчення економічної і соціальної географії своєї області; статистичними матеріалами для виконання практичних робіт, а саме головне, підручник має словник основних економічних термінів та понять.

Підручник має дидактичну досконалість, яка забезпечується через наочність викладу навчального матеріалу та достатність ілюстративного матеріалу.

Наприклад, кожна галузь починає характеризуватись через кольорову карту, де визначені центри та сировинна база ("чорна та кольорова металургія"); в кожному параграфі є кольорові фото ("Прокатний стан на комбінаті "Азовсталь" в Маріуполі").

В підручнику є різні види схем, діаграм (стовпчикових), запропоновані основні етапи виробництва на заводі ("Основні етапи виробництва на цукровому заводі"). Це все має методичну цінність і є великою допомогою при вивченні господарства країни.

Простежується висока якість поліграфічного виконання підручника; естетичне оформлення; витримані санітарно-гігієнічні вимоги щодо розміру шрифту, якості паперу, кольору...)

Поради та пропозиції

Бажано запропонувати в кінці кожного розділу:

- "підсумки теми"
- "можливості практичного застосування знань із теми"

Наприклад тема: "Структура господарства" має такі можливості практичного знань з теми:

1) Знання, одержані в темі щодо структури сучасного виробництва, можуть допомогти при визначенні професійного спрямування та місця (сфери) майбутнього працевлаштування.

2) Уявлення про зміст та форми організації, про структуру виробництва допоможе вам, якщо ви збираєтесь зайнятись підприємницькою діяльністю.

На початку вивчення розділу можна більш мотивувати:
"За час вивчення розділу ти ознайомишся"; наприклад розділ 3 "Населення України".

Ознайомитися:

- з динамікою населення;
- структурою (віковою, статевою);
- національним складом;
- системою розселення;
- зайнятістю населення... .

Навчитися:

- характеризувати поняття;
- будувати графік зміни кількості населення за певний період;
- будувати секторні та стовпчикові діаграми національного складу населення України... .

Більше вдосконалити контроль (можливість учням диференціювати свої знання)

Підготовка до самоконтролю, повторення основних понять та процесів, особливо це стосується економічної географії:

Наприклад.
Тема "Зовнішньоекономічні зв'язки"

Перший рівень
Назвіть 2-3 міжнародні організації, членом яких є Україна.

Другий рівень
Які основні напрямки зовнішнього економічного співробітництва нашої держави вам відомі?

Третій рівень
За різними джерелами знань, знайдіть матеріали, де йдеться про конкретну діяльність України на міжнародні арені, проаналізуйте їх, зробіть висновки щодо ефективності цієї діяльності.

В кінці вивчення кожного розділу, запропонувати цікаві факти, статистику, тести.

Обговорення (5)
vitalina11 07 Червня 2009, 10:59
smiley
chita drita 27 Вересня 2009, 10:19
smiley
JHg78 26 Листопада 2009, 16:45
а для чого це" завантажити ж не можна
Sam4ik 07 Лютого 2010, 12:23
Хотілося б,щоб хтось скинув один, чи декілька підручників... smiley
ola sou a lena 08 Грудня 2011, 22:12
а як можно скачать підручник???smiley
Видалити Відміна
Забанити Відміна