Закрити
Географія (7 клас)
04 Лютого 2005, 00:00 , Переглядів: 11381
FacebookTwitterLivejournal
Географія (7 клас) Географія (7 клас)

В.Ю. Пестушко, В.О. Сасихов, Г.Є. Уварова "Географія материків і океанів" підручник для 7 класу середньої загальноосвітньої школи

Затверджено Міністерством освіти і науки України. Видання друге, доповнене Київ, Абрис 2001 р.

Підручник побудований так, що він є не лише джерелом інформації для учнів, але й організатором їх навчально-пізнавальної діяльності. Він складений відповідно до програми курсу (68 годин за рік, 2 години на тиждень) і розкриває її основні навчально-виховні ідеї. Структура підручника, послідовність викладання матеріалу відображають логічні зв'язки кожної наступної теми з попередніми, що забезпечує відпрацювання основних ідей, теорій, понять курсу протягом всього року завдяки їх багаторазовому повторенню і застосуванню в нових навчальних ситуаціях.

Науковість викладу матеріалу відображена через зміст всіх смислових частин підручника, що відображає основні світоглядні ідеї курсу: єдність і цілісність природи планети, взаємозв'язки природних компонентів у географічній оболонці, неоднорідність географічної оболонки, ідея взаємодії природи і суспільства.

Головним структурним компонентом підручника "Географія материків і океанів" є текст параграфів. Для кращого його розуміння і засвоєння учнями, полегшення орієнтування в ньому, у тексті виділені різні елементи. На початку параграфа подані питання для актуалізації опорних знань, без яких розкрити зміст нового матеріалу складно. Ці питання дають змогу пригадати попередній матеріал, певні терміни і факти.

Текст параграфів поділено на смислові пункти, що освітлюють невеликі питання, які є логічними етапами до розкриття своєї теми. Багато слів виділено шрифтом: це терміни і поняття (наприклад, "ізотерми", "атмосферний фронт", "платформа", "природна зона", "циклон" тощо). Курсивом набрані назви географічних об'єктів, які слід відшукати на картах атласу і запам'ятати їх місцезнаходження.

Текст кожного параграфа побудований так, що повністю не розкриває всього матеріалу, а передбачає вивчення учнями низки завдань, що мають залучити до роботи, тематичні карти атласу, кліматичні діаграми, карти-схеми підручника. В тексті також іншим шрифтом виділено додатковий описовий матеріал, що не обов'язковий для засвоєння. Але він допомагає розкрити основні поняття, взаємозалежності, події, що описані в тексті.

Завершують виклад матеріалу висновки, що підкреслюють головне, що йдеться у параграфі.

Деякі параграфи, особливо розділу "Загальні географічні закономірності" містять "проміжні" висновки в самому тексті. Вони виділені червоною рамкою і являють собою провідні ідеї кожного пункту.

Після кожного параграфа подані запитання і завдання, які розбиті на три рівні складності. Найбільш прості питання, що виділені блакитним квадратиком, передбачають відтворення знань на репродуктивному рівні. Умовно можна сказати, що це питання на задовільну оцінку. Жовтим квадратиком виділенні питання творчого характеру, безпосередніх відповідей на які в тексті параграфа відшукати не можна. Вони потребують знань з багатьох тем і вільне оперування основними поняттями курсу. Ці питання також передбачають встановлення причинно-наслідкових зв'язків між об'єктами і явищами. (наприклад, "Чому в Австралії область внутрішнього стоку є більшою за площею, ніж області, що мають стік до океанів?", "Чим пояснити різну ступінь заселеності окремих районів Південної Америки" тощо). Червоним квадратиком подані завдання підвищеної складності. Такі завдання передбачають аналіз географічних карт, їх зіставлення, а також вміння робити висновки. На основі знаходження логічних зв'язів між явищами і об'єктами (наприклад, "чи можна змерзнути в пустелі?", "Чи є в Африці зима?", "Де у Північній Америці клімат, схожий на клімат України?"…)

Великого значення у підручнику надається поза текстовим компонентам. Вони покликані створити умови для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці й дома. Ілюстративний матеріал допомагає створити образ території, що вивчається. До поза текстових компонентів даного підручника належать: карти і картосхеми, схеми, ґрунтові профілі, діаграми, таблиці.

Особливе методичне навантаження несуть кліматичні діаграми, які використовують при виконанні практичних робіт.

У кінці підручника вміщено словники, що подають необхідний мінімум для засвоєння матеріалу. Вдало розмежовано словник термінів і понять та словник географічних назв.

Додатки містять методично важливий матеріал, що може бути використаний як на практичних роботах , так і при виконанні окремих завдань практичного спрямування, наприклад, типові плани характеристик.

Отже, підручник містить 6 розділів:
Вступ.
Розділ І - "Загальні географічні закономірності"
Розділ ІІ - "Особливості природи світового океану"
Розділ ІІІ - "материки тропічних широт"
Розділ ІV - "Антарктида - льодовий материк планети"
Розділ V - "Материки північної півкулі"
Розділ VІ - "Земля - наш спільний дім"
Додатки:
Додаток 1
Додаток 2

Таким чином, підручник "Географія материків і океанів" розраховано на різні рівні засвоєння матеріалу, що враховує індивідуальні особливості учнів, які працюватимуть з ним. Підручник створено на принципово новому методичному рівні і враховує останні досягнення педагогічної науки.

Поліграфічне виконання підручника високоякісне. Задоволені санітарно-гігієнічні вимоги, підручник естетично оформлений. Обкладинка дає можливість поринути у світ історично-географічних знань, у світ мандрівників які допоможуть уявити на планету-земля з її природою та пошук відповідей на запитання "Що? Де? Коли?".

Поради і пропозиції відсутні.

Видалити Відміна
Забанити Відміна