Закрити
Підручник "Біологія (8,9 клас)"
01 Грудня 2004, 00:00 , Переглядів: 24602
FacebookTwitterLivejournal

Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. "Біологія людини" Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів К,: Генеза, 2004 - 192 с.

Комплект з двох підручників продовжує знайомство з наукою про життя - біологією. У попередніх класах учні познайомилися з рослинним і тваринним світами, бактеріями та грибами, тепер їм пропонується ознайомитися з біологією людини.

Перший підручник (для 8 класу) розкриває основні питання анатомії та фізіології людини.

У вступному розділі наводяться відомості про місце людини у біологічному світі, а також короткі відомості про галузі біології, які на різних рівнях вивчають будову та функціонування організму людини.

Перший розділ підручника присвячений розгляду організму людини як біологічної системи. Наведено дані про клітинну будову, типи та особливості тканин, які зустрічаються в організмі людини. Окрім того, дано поняття про органи та системи органів, які більш детально описуються у наступних розділах підручника. Так, розкриваються питання нейро-гуморальної регуляції фізіологічних функцій, функціонування опорно-рухової системи, системи крові, кровообігу та дихання, травної системи, обміну речовин та енергії в організмі, терморегуляції та виділення.

Перший розділ другого підручника (для 9 класу) присвячений фізіології сенсорних систем: зорової, слухової, нюхової, смакової, тактильної та больової чутливостей організму.

У другому розділі висвітлено біологічні основи поведінки людини. Дано поняття про вищу нервову діяльність та розкрито деякі її механізми та прояви: умовні та безумовні рефлекси, мислення, увага, пам'ять, емоції, свідомість, сон, тощо.

Третій розділ присвячено питанням розмноження та індивідуального розвитку людини. Наведено відомості про фізіологію статевої системи, запліднення, вагітність та основи вікової фізіології.

У четвертому розділі підручника розповідається про походження людини як біологічного виду.

Заключний розділ підручника присвячений екології людини. У ньому розповідається, зокрема, про особливості взаємодії людини з довкіллям, особлива увага приділена впливу на організм іонізуючої радіації.

Кожен параграф підручників супроводжується запитаннями для контролю засвоєння учнем знань, а в кінці кожного розділу наводяться тестові завдання чотирьох рівнів складності. Текстовий матеріал ілюстровано численними рисунками та схемами. Окрім основного матеріалу підручник містить додаткові відомості, які повинні зацікавити учня і розширити його ерудованість, та 12 лабораторних робіт. Відомості про кожну фізіологічну систему організму супроводжуються матеріалами про їх гігієну та профілактику захворювань, що сприятиме формуванню у учнів науково-обґрунтованого уявлення про здоровий спосіб життя.

Підручники рекомендовані Міністерством освіти та науки України.

За змістом матеріал обох підручників відповідає програмі 9 класу з курсу "Біологія" для загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручники видані за рахунок державних коштів і не можуть поступати у продаж.

Обговорення (1)
Фанатка 17 Лютого 2008, 17:07
Почитати не можна"
Видалити Відміна
Забанити Відміна