Закрити
Анотований перелік навчально-методичної літератури для роботи з обдарованими учнями (за предметами)
12 Грудня 2008, 00:00 , Переглядів: 14879
FacebookTwitterLivejournal
Анотований перелік навчально-методичної літератури для роботи з обдарованими учнями (за предметами) Фото: http://pribaikal.ru Анотований перелік навчально-методичної літератури для роботи з обдарованими учнями (за предметами)

Пропонується підбір літератури за предметами.

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

Анотований перелік
методичної та навчально-методичної літератури для роботи з обдарованою учнівською молоддю (за предметами)

Упорядники:

Гунько Л.В. - начальник відділу організації проведення масових заходів;
Пясецька Л.І. - завідуюча сектором відділу організації проведення масових заходів;
Черкаська Л.С. - методист відділу організації проведення масових заходів;
Борисова В.О. - методист відділу організації проведення масових заходів;
Литвиненко О.О. - методист відділу організації проведення масових заходів;
Мистюк С.П. - методист відділу організації проведення масових заходів.

Комп'ютерний набір:

Зикова Т.В. - провідний спеціаліст відділу організації проведення масових заходів;
Душина С.О. - провідний спеціаліст відділу організації проведення масових заходів.

Українська мова і література
Історія
Основи правознавства
Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька)
Математика
Фізика
Хімія
Біологія, екологія
Інформатика
Економіка

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1. Тихоша В.І. Програми для вивчення української мови в профільних філологічних класах. Рідна мова. 8-11 класи Київ: Педагогічна преса 2004 Програми для класів поглибленого вивчення та філологічного профілю. Укладено з розрахунку 4 години на тиждень
2. Скуратівський Л.В. та ін. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи Київ: Шкільний світ 2001 Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень
3. Ющук І.П. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи Київ: Освіта 2003 Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень
4. Мацько Л.І., Семиног О.М. Українська мова. 10-12 кл. Київ: Освіта 2005 Програма філологічного напряму, профіль українська філологія
5. Пентилюк М.І.та ін. Українська мова. 10-12 кл. - // - 2006 Програма спортивного, технологічного, природничо-математичного напрямів, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль)
6. Єрмоленко С.І. Синтаксис української літературної мови Київ: Шкільний світ 2005 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними
7. Жулинський М.Г. та ін. Українська література періодичні видання 2005-2006 Програма академічного рівня, художньо-естетичного, суспільно-гуманітарного напрямів
8. Жулинський М.Г. та ін. Українська література - // - - // - Програма філологічного напряму, профіль української філології
9. Пахаренко, В.І., Меседря О.І. Сучасна українська література. 10-11 кл. Київ: Шкільний світ 2007 Вводить школярів у світ національного письменства в останніх десятиліть, поглиблює навички комплексного аналізу сучасного літературного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
10. Владимиров В.М. Основи журналістики періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року з розрахунку 1 година на тиждень. Курс знайомить школярів із основами журналістської діяльності
11. Нікішіна Т.В. Основи журналістики періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликаний наблизити школярів до майбутнього фаху зорієнтувати термінології, поняттях, особливостях праці журналіста
12. Сьомочкіна О.М. Літературне редагування періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для засвоєння школярами теоретичних основ літературного редагування
13. Заболотний О.В. Основи науки про мову періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів у теоретичній лінгвістиці, головних поняттях і термінах науки про мову. Рекомендовано МОНУ
14. Сагач Г.М., Єрмаков І.Г. Зв'язки з громадськістю періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для розвитку комунікативної сфери школярів, вироблення у них навичок налагоджувати суспільний діалог, взаємодію з соціумом та його сегментами, відповідно до завдань професійної діяльності
15. Федоренко В.Л. Лінгвістичний аналіз тексту періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликаний озброїти школярів філологічної спеціалізації методикою поглибленого аналізу структурно-змістових особливостей тексту, комплексного дослідження його мовних особливостей
16. Вінтонів М.О. Прикладна лінгвістика періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), спрямовується на озброєння школярів філологічної спеціалізації методикою лінгвістичних досліджень, термінології мовознавчої науки, інформацією про головні напрями вивчення мови
17. Авраменко О.М. Історія української мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), орієнтує школярів філологічної спеціалізації в питання походження української мови, становлення її фонетичної системи, лексики, фразеології, морфологічного та синтаксичного рівня, стилістичних ресурсів тощо
18. Федоренко В.Л. Лексика української мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів в основних поняттях і термінологічній системі лексикології, докладно ознайомити школярів із словом як мовною одиницею особливостями його значення, походження і функціонування
19. Федоренко В.Л. Фразеологія української літературної мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний орієнтує школярів в історії становлення і розвитку фразеологічного фонду української мови типології та семантико-структурних особливостях українських фразеологізмів, головних джерелах їх походження. Рекомендовано МОНУ
20. Ющук І.П. Синтаксичний і змістовий аналіз речення періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), покликаний зміцнювати теоретичну поінформованість школярів щодо особливостей будови та змісту головної одиниці синтаксичного рівня мовної системи
21. Поправко Н.М. Лінгвістичний розбір періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний комплексно повторити найголовніші фахову відомості про найголовніші одиниці різних рівнів мовної системи
22. Пентилюк М.І. Культура мовлення і стилістика української мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 8-9 класах (1 година на тиждень), покликана поглиблювати у школярів знання про мову, її структуру і багатства виражальних засобів
23. Авраменко О.М Стилістика української мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), поглиблює знання учнів про мову і мовлення, спілкування, норми літературної мови, стилі мовлення та їх ознаки
24. Федоренко В.Л. Крилаті слова в українській мові періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 9 класі (1 година на тиждень), пропонує про вивчення матеріал про становлення і формування складу крилатих слів української мови, типології цих одиниць
25. .Єрмоленко С.І Синтаксис української літературної мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними
26. Оперчук О.П. Ділове українське мовлення періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 2 років 10-11 класах (1 година на тиждень), має на меті навчити школярів особливості усного та писемного спілкування за офіційних обставин, сформувати в них практичне вміння складати й оформлювати найпоширеніші види ділових паперів
27. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Основи риторики періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), передбачає глибше ознайомлення школярів із основами риторики, її законами, головними видами та жанрами промов
28. Булачек А.П. Основи красномовства періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 5-11 класів (1 година на тиждень), спрямовується на формування риторичної особистості з високим рівнем комунікативної мисленнєвої національно-мовної культури
29. Даналакі Д. Орфографія в комплексі з іншими розділами науки про мову періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 9-11 класів (1 година на тиждень), розгортатиме перед школярами синкретичні відомості про правописну систему української мови, сприяє закріпленню в них орфографічних навичок
30. Дем'янова Т.Г. Орфоепія і культура мовлення періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 8-9 класу (1 година на тиждень), знайомити учнів із головними імперативними і диспозитивними нормами української мови, сприятиме навичок літературної мови
31. Синюта В.В. Мовленнєвий етикет періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 5-9 класів (1 година на тиждень), сприятиме побільшенню поінформованості школярів щодо ключових питань української національної деонтології, привчатиме їх до культури поводження в різних ситуаціях спілкування
32. Старунська Н.В. Українська мова: курс до вузівської підготовки періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом 8-11 класів (1 година на тиждень), розрахований на поглиблення обізнаності школярів щодо шкільного курсу української мови в системі до вузівської підготовці
33. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Лексика української мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 8 класі (1 година на тиждень), й має на меті поглиблення у школярів знань про лексичну систему української мови, шляхи її становлення та розвитку, її головні поняття й одиниці, характер зв'язків між її компонентами
34. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська фразеологія періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 8 класі (1 година на тиждень), й має на меті глибше порівняно з базовою програмою ознайомити школярів із складниками фразеологічного фонду української мови, їхніми семантико-структурними різновидами, генезою фразеологічної системи української мови
35. Степанюк М.Г. Українська лексикографія періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 9 класі (1 година на тиждень), й має на меті поглиблення знань школярів про історію становлення та розвитку українського словникарства, ознайомлення їх із головними типами словників, правилами їх використання
36. Радишевська М.І. Словотвір і морфеміка української мови періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 10 класі (1 година на тиждень), спрямована на поглиблення знань школярів про словотвірний рівень мовної системи, його одиниці, найпродуктивніші моделі творення слів в українській мові, найпоширеніші словотвірні елементи та засоби
37. Левицька С.П. Ділове українське мовлення періодичні видання 2005-2007 Програма розрахована на вивчення в класах будь-якої спеціалізації, розрахований на проведення щотижня (1 година на тиждень) та сприятиме глибшому засвоєнню учнями відомостей про офіційно-ділове мовлення, головні жанри діловодства і правила оформлення найпоширеніших ділових паперів
38. Карпіловська Є., Вінтонів Н., Ситар Г. Комп'ютерна лінгвістика періодичні видання 2005-2007 Поглиблює знання учнів про сучасний стан і досягнення в галузі комп'ютерної лінгвістики. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ
39. Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу для 9 класу періодичні видання 2005-2007 Розширює знання учнів про мову, як основу буття народу. Розвиває творчі, науково-дослідні навички учнів. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ
40. Омельчук С. Конструктивно-функціональний синтаксис української мови. 8-11 кл. періодичні видання 2005-2007 Поглиблює і розширює знання учнів про функцій ні можливості синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ
41. Волошина Н.Й.та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12кл. Київ: Шкільний світ 2001 Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень.
42. за ред. Мовчан Р. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. 5-11 кл. Київ: Генеза 2004 Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень. Рекомендовано МОНУ
43. за ред. Мовчан Р Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 8-11 Київ: Генеза 2004 Програма для філологічного та художньо-естетичного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2,5 навчальних години на тиждень
44. Невінчана Н.В. Основи теорії літератури. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Забезпечує засвоєння школярами головних критеріїв і понять літературознавства. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
45. Дмитренко М.К. та ін. Українська фольклористика. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Ознайомлює школярів з історією становлення та розвитку системи жанрів української усної народної творчості
46. Медведєва О. Прикладна поетика. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Сприяє виробленню в школярів умінь аналізувати форму зразків художньої літератури
47. Невінчана Н.В. Історія української літературної думки. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Сприятиме глибшому осягненню школярами
48. Бійчук Г.Л. Українська постмодерна література. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Дає змогу краще зрозуміти роль та місце української літератури у загальному світовому контексті. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
49. Пахаренко В.І., Меседря О.І. Сучасна українська література. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Вводить школярів у світ національного письменства в останніх десятиліть, поглиблює навички комплексного аналізу сучасного літературного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
50. Ренчук Л.П. Поезія, як рід літератури. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Знайомить школярів із системою віршування української літератури та особливостями форми поетичного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
51. Федоренко В.Л. Сонет в історії української та світової літератури. 10 кл. фахові журнали, 2005-2007 Сприяє глибшому ознайомленню школярів із сонетами, особливостями його форми історії цього популярного жанру у світовому письменстві. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
52. Дмитренко М.К., Дмитренко Г.К., Шутенко Ю.М., Українська усна народна творчість. 7-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Вводить школярів у світ національного фольклору, знайомить з особливостями різновиду художньої творчості. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
53. Куценко Л.В. Література української діаспори. 9-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Знайомить школярів із українськими літературним процесом поза межами нашої землі, його етапам. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
54. Ящук О.В. Українська гумористична література. 9 кл. фахові журнали, 2005-2007 Сприяє кращій зорієнтованості школярів у становленні та розвитку гумористично-сатиричної традиції в українському письменстві. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
55. Куценко Л.В. Празька поетична школа. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Знайомить старшокласників з творчості поетів „Празької школи". Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
56. Куценко Л.В. Українська драматургія ІІ половина ХІХ - початку ХХ ст.. 10 кл. фахові журнали, 2005-2007 Ознайомлює школярів із вершинними здобутками національної драматургії часів її найбільшого розквіту. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
57. Москальчук В.М. Українська література постмодерну. 10-11 кл. фахові журнали, 2005-2007 Знайомить старшокласників із сучасним українським письменством (від 80-х років до сьогодення). Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень
58. Пясецька Л.І. Матеріали ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мов і літератури (2003-2008 рр.) журнал „Дивослово" 2003 -2008 Запропоновано завдання ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад юних філологів, аналіз їх виконання, зразки робіт учасників ІV етапу олімпіади. Подано методичні рекомендації щодо підготовки до інтелектуальних змагань.
Підручники. Посібники
59. Тихоша В.І. Рідна мова (підручник) для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю з поглибленим вивченням української мови Київ: Освіта 2008 У підручнику приділяється належна увага підготовці учнів до певної теми, незалежного зовнішнього тестування
60. Караман С.О., Караман О.В., Плющ Н.Я., Тихоша В.І. Рідна (українська) мова (підручник) для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю з поглибленим вивченням української мови Київ: Освіта 2008 У підручнику приділяється належна увага підготовці учнів до певної теми, незалежного зовнішнього тестування, збагачує словниковий запас учнів

Нагору

ІСТОРІЯ

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1. авт. кол., керівник Кульчицький С.В. Програми з історії України. 10-11 класи Київ: Педагогічна преса 2005 Програма розраховані на вивчення історії України в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю (3 год. на тиждень), орієнтується на поглиблене вивчення вітчизняної історії, перевага надається різним аспектам соціально-політичної історії (економічне, духовне і повсякденне життя українського народу, його зв'язкам з іншими народами Європи і всього світу) Рекомендовано МОНУ
2. авт. кол., керівник Кульчицький С.В. Програми з всесвітньої історії. 10-11 класи Київ: Педагогічна преса 2005 Програми розраховані на вивчення всесвітньої історії в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю (4 год. на тиждень), акцентує увагу на основні тенденції, закономірності історичного процесу другої половини ХХ ст. та його протиріччя; особливості соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн і регіонів, становище в яких суттєво впливало на міжнародну обстановку, було проявом глобальних проблем людства Рекомендовано МОНУ
3. Гупан Н.М., Пометун О.І., Фрейман Г.О. Історія України Журнал „Історія школах України"   Програма суспільно-гуманітарного напряму, правового і філософського профілів
4. Кульчицький С.В., Лебедева Ю.Г. Історія України Журнал „Історія в школах України"   Програма суспільно-гуманітарного напряму, історичного профілю
Підручники. Посібники
5. Бойко О.Д. Історія України Київ:Академ-видав 2008 Посібник охоплює період з найдавніших часів до сьогодення. Вирізняється оригінальністю викладу та компактністю тексту
6. Білоножко С.В. та інші Історія епохи очима людини Київ: Генеза 2004 У навчальному посібнику події української історії ХХ ст. розкриваються на тлі світових та європейських подій. Запропоновано фрагменти текстових та візуальних джерел
7. Білоусько О.А. Україна давня: карти, ілюстрації. Євразійський контекст Київ: Генеза 2002 У виданні подано історію розвитку природи, суспільства і культури з давніх часів до к. V ст., що відображено знаково - у картах, таблицях, супроводжуваних ілюстраціями та коментарями. Показано також синхронність процесів і явищ, які відбувалися в Україні та інших територіях
8. Грицак Я.Й Нариси з історії України Київ: Генеза 2003 Видання, присвячене проблемі формуванні модерної української нації. Охоплює події новітньої історії України
9. За редакцією Смолія В. Нариси з історії України Київ: Генеза 2002 У навчальному посібнику викладено історію України від перших років ХХ ст. до сьогодення. Наголос зроблено на висвітленні подій другої половини минулого століття. Особливу увагу приділено діяльності Верховної Ради УРСР, розглянуто політичне, економічне і культурне життя України після здобуття незалежності
10. За редакцією Смолія В. Історія України: нове бачення у ІІ томах Київ: Наукова думка 2002 У виданні здійснюється огляд історичних подій, що відбувалися на території України з прадавніх часів до початку ХХ ст. Подаються вони у загальнонаціональному контексті розвитку світової цивілізації. Використані кращі здобутки дореволюційної, радянської та зарубіжної історіографії
11. Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Всесвітня історія Київ: Знання 2007 Посібник дає змогу поновити, доповнити, систематизувати знання з всесвітньої історії. Підготовлений авторським колективом науковців Київського національного університету
12. За редакцією Смолія В. Енциклопедія історії України т.1-4 Київ: Наукова думка 2003-2007 Видання враховує останні здобутки історичної науки. Поряд із статтями з історії України у ньому друкуються загальнотеоретичні матеріали, які висвітлюють сучасні досягнення світової історіографії та політології, а також подаються відомості про окремих визначних людей планети та найвпливовіші міжнародні організації
13. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник Київ: Наукова думка 1995 Довідник є зібранням фактографічного матеріалу з історії України, упорядкованого за хронологічним принципом. Він відтворює визначні події українського минулого від архаїчних часів. Події минулого розглядаються в контексті світової історії
14. Упор.: Підкова І.Р., Шуста Р.М., Гирич І.Б. Енциклопедичний довідник: Історія України Київ: Генеза 2008 Видання третє доповнене. Автори пояснюють основні історичні терміни та поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних політичних громадських, культурних і військових діячів, учених і митців, життя і діяльність яких було пов'язане з Україною
15. Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія (переклад з німецької ) Москва: Рыцари 2003 Довідникове видання, в якому подано картографічний і хронологічний виклад історичних подій
16. Баханов К.О. Всеукраїнські олімпіади юних істориків: сторінки історії, завдання, підсумки Запоріжжя: Просвіта 2004 Пропонована книжка містить методичні рекомендації з підготовки школярів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, приклади завдань та відповіді до них.
17. Упоряд.: Черкаська Л.С., Жив'юк А.А. Готуємось до історичної олімпіади. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії. у 2 ч. Київ: Шкільний світ 2006,2007 У посібниках вміщено матеріали з організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад юних істориків. До уваги читачів - статті з досвіду проведення різних етапів історичної олімпіади (шкільних районних, обласних та Всеукраїнського), а також зразки завдань та відповіді до них, методичні рекомендації з підготовки школярів до інтелектуальних змагань.
18. Черкаська Л.С. Методичний посібник „Олімпіади, турніри, конкурси." Газета „Історія України", №22-24, 2007 №22-24 2008 Запропоновано завдання ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад юних істориків 2007 та 2008 рр., аналіз їх виконання учасниками олімпіади та подано методичні рекомендації щодо підготовки до інтелектуальних змагань.
19. Ольхіна Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М., Черкаська Л.С. Історичні олімпіади. 8-11 класи Харків: Основа 2004 Збірник містить матеріали, які використовувалися на ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Збірник включає нормативні документи, методичні рекомендації щодо підготовки до олімпіад та поглибленого вивчення історії, завдання, тести та зразки відповідей на них.

Нагору

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1. Котюк О.І., Котюк І.І. Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства журнал "Історія в школах України" № 5 2002 Програми розраховані на вивчення правознавства в 10-11 класах з поглибленим вивченням правознавства (3 год. на тиждень). Курс має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних компетентностей і здібностей учнів, їх орієнтації на професійну діяльність. Рекомендовано МОНУ
2. Усенко І.Б., Наровлянський О.Д. Правознавство для юридичних ліцеїв і спеціалізованих юридичних класів журнал "Історія в школах України" № 3 1999 Програми розраховані на вивчення правознавства в 10-11 класах (3 год. на тиждень). Курс має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмету, розвитку відповідних компетентностей і здібностей учнів, їх орієнтації на професійну діяльність
3. Ратушняк С.П., Ремех Т.О. Правознавство для профільних класів. 10-12 кл. Вікторія 2008 Програма курсу розрахована на три роки навчання (2 години на тиждень), має на меті формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід'ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів
4. Пометун О.І., Ремех Т.О. Права людини журнал "Історія в школах України" № 4 2006 Програми розраховані на вивчення в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю (1 год. на тиждень), орієнтована на реалізацію завдань громадянської освіти та виховання учнів і може бути розглянутий як невід'ємна складова такої системи, яка будується сьогодні в школах України. Рекомендовано МОНУ
5. Пометун О.І., Ремех Т.О. та ін. Практичне право журнал "Історія в школах України" № 5 2003 Програми розраховані на вивчення курсу за вибором в 8 (9) класі (1 год. на тиждень), має на меті зацікавити учнів правознавством, озброїти їх уміннями діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог законів, закласти основи правових та громадянських знань. Рекомендовано МОНУ
Підручники. Посібники
6. Дзера О.В. Правознавство Київ: Юрінком Інтер 2007 У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології. Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів. На абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл. Книга може бути використана для підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
7. Журавський В.С. Основи правознавства (підручник) Київ: Юридична думка 2004 Подається виклад найважливіших положень теорії та історії держави і права та найважливіших галузей права
8. Котюк І.І., Котюк О.І. Курс правознавства ч. І. Основи теорії Київ: Версія 2003 На основі узагальнення теорії і практики сучасного правознавства та новітнього законодавства в системному та адаптованому вигляді викладено головні положення теорії держави і права
9. Котюк І.І., Котюк О.І. Курс правознавства ч. ІІ. Основи публічного права Київ: Версія 2004 Посібник присвячений галузям права України, норми яких регулюють публічні відносини (конституційне, адміністративне, екологічне, кримінальне право).
10. Котюк І.І., Котюк О.І. Курс правознавства ч. ІІІ. Основи приватного права Київ: Версія 2005 Посібник присвячений галузям права України, норми яких регулюють приватні правовідносини (цивільне, господарське, земельне, житлове та трудове право).
11. Пометун О.І., Ремех Т.О., Сущенко І. Права людини Київ: АСК 2006 У посібник висвітлено основні положення інституту прав людини.
12. Машіка В. Сімейне, трудове та кримінальне право у тестах, задачах та іграх Ужгород-Мукачево 2003 Збірка містить дидактичні матеріали з трьох галузей права (сімейного, трудового, кримінального), які надають змогу учням глибоко засвоїти навчальний матеріал. Більшість тестів, задач, рівнянь, ігор, запитань до брейн-рингу розраховані на школярів з високою освітньою підготовкою
13. Машіка В. Кримінальне право: тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі. Київ: Шкільний світ 2005 У книжці містяться практичні завдання п'яти типів розв'язання яких сприятиме оволодінню учнями основами знань з кримінального права. Значна частина завдань розрахована на учнів, які поглиблено вивчають кримінальне право. У книжці подаються і основні статті Кримінального кодексу України, а також враховані ті зміни, які були внесені до кодексу у 2002-2005 роках. Завдання можуть бути використані при підготовці до олімпіад з правознавства.
14. За ред. В.Гончаренка Юридичні терміни. Тлумачний словник Київ:Либідь 2003 У словнику вміщено понад 1000 основних юридичних термінів з різних галузей міжнародного, трудового, кримінального та цивільного права
15. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції Київ: Знання 1993 У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до 90-х років ХХ ст.
16. Євтушенко Р.І. Методичний посібник „Олімпіади, турніри, конкурси." Газета „Історія України", №22-24, 2007 №22-24 2008 Запропоновано завдання ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад юних правознавців 2007 та 2008 рр. та подано методичні рекомендації щодо підготовки до інтелектуальних змагань.

Нагору

ІНОЗЕМНІ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА, ІСПАНСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА)

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1. Редько В.Г.та інші Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи. Ірпень: Перун 2005 Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень. Рекомендовано МОНУ
2. Редько В.Г. та інші Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 5-12 класи Ірпень: Перун 2005 Програма для класів філологічного профілю. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 3 навчальних години на тиждень. Рекомендовано МОНУ
3.   Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. „Англійська мова. 1-12 класи" журнал „Іноземні мови в навчальних закладах" 2005 Програма для класів філологічного профілю. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 3 +(2) навчальних години на тиждень
4. Редько В.Г. Іноземна мова     Програма академічного рівня
5. Редько В.Г. Іноземна мова     Програма філологічного напряму, профіль іноземної філології
6. Редько В.Г. Друга іноземна мова     Програма філологічного напряму, профіль іноземної філології
7. Байов С., Басолі Н. та інші Програми з іноземних мов. 10-11 класи. Навчальна книга 2003 Програми для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів (2 год. на тиждень). Відповідають Державному стандарту. Рекомендовано МОНУ
8. Байов С., Басолі Н. та інші Програми з країнознавства. 10-11 класи Навчальна книга 2003 Програми для класів філологічного профілю (2 год. на тиждень). Програми передбачають ознайомлення учнів із соціокультурними особливостями інших країн, усвідомлення ними відмінностей між рідною країною та країнами, мова яких вивчається. Відповідають Державному стандарту. Рекомендовано МОНУ
9. Байов С., Басолі Н. та інші Програми з літератури. 10-11 класи Навчальна книга 2003 Програми для класів філологічного профілю (2 год. на тиждень). Передбачають ознайомлення учнів із літературою країн, мова яких вивчається.. Відповідають Державному стандарту. Рекомендовано МОНУ
10. Байов С., Басолі Н. та інші Програми з технічного перекладу. 10-11 класи Навчальна книга 2003 Програми для класів філологічного профілю (2 год. на тиждень). Передбачають ознайомлення учнів із особливостями перекладу технічних текстів. Відповідають Державному стандарту. Рекомендовано МОНУ
11. Біленька О., Павлюк А., Чепурна О. Програми з ділового мовлення. 10-11 класи Навчальна книга 2003 Програми для класів філологічного профілю (2 год. на тиждень). Передбачають ознайомлення учнів із особливостями діловодства, діловим етикетом та культурою ділового спілкування, із основами економічних знань та основними поняттями бізнес-сфери. Відповідають Державному стандарту. Рекомендовано МОНУ

Нагору

МАТЕМАТИКА

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
ПРОГРАМИ
1.   Програма незалежного зовнішнього оцінювання 2008 року для 11 класів Київ: УЦ оцінювання якості освіти 2007 Спрямована на здійснення перевірки відповідності знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам, рівня навчальних досягнень учнів, ступеня підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
2.   Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-9 класи) Математична газета, №6 2008 Функціональна лінія пронизує курс алгебри і розвивається у тісному зв'язку з тотожними перетворюваннями, рівняннями і нерівностями. Посилюється роль обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, формування різного роду алгоритмів.
3. Лавінський М.С., Пінчук О.П. Навчальна програма курсу за вибором для класів економічного профілю „Математика в економіці" Математична газета, №1 2008 Прикладна спрямованість вивчення програмового матеріалу.
4. Шаран О.В. Навчальна програма курсу за вибором для профільних математичних класів „Комплексні числа та їх застосування" Математика в школі №6 2004 Обґрунтоване вивчення дії з комплексними числами, їх застосування до розв'язання рівнянь.
Підручники. Посібники
5. Лейфура В.М., Мітельман І.М., Радченко В.М., Ясінський В.А. „Математичні олімпіади школярів України: 2001-2006" Львів: Євросвіт 2008 У книжці подано майже 800 оригінальних задач учнівських математичних олімпіад: ІІ-ІV етапів Всеукраїнської олімпіади, відбірково-тренувальних зборів кандидатів до команди України на Міжнародні математичні олімпіади, Міжнародних математичних олімпіад 2001-2006 рр., а також відкритих олімпіад Рішельєвського ліцею при Одеському національному університеті імені І.І.Мечнікова. До всіх завдань подано розв'язання
6. Укладач Рабець К.В. „Вибрані матеріали турнірів юних математиків України" Суми: Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка 2007 Збірник містить поради провідних вчених з підготовки до математичних турнірів, приклади завдань ТЮМ та їх розв'язання
7. Лейфура В.М., Мітельман І.М.,.Перестюк М.О, Рабець К.В., Ясінський В.А. „Турніри юних математиків України" Суми: УАБС НБУ 2007 У збірнику наведено положення про Всеукраїнський турнір юних математиків, завдання дев'яти Всеукраїнських турнірів, думки і поради організаторів ТЮМ
8. Борисова В.О., Лейфура В.М., Мітельман І.М., Ясінський В.А. „Змагання юних математиків України 2003 року" Харків: Основа 2004 Книга містить матеріали математичних змагань, які проводилися в Україні протягом 2003 року, а також матеріал 44-ої Міжнародної олімпіади. Книга включає формулювання та докладні розв'язання задач; у багатьох випадках наведено декілька розв'язань однієї і тієї ж задачі. Різний рівень складності та різноманітність тематики дозволяє використовувати цю книгу як для підготовки школярів до математичних олімпіад, так і для занять гуртків на факультативах
9. В.М.Лейфура, І.М.Мітельман „Розв'язуємо разом: Задачі з цілими числами. Комбінаторика клітчастої дошки" Харків: Основа 2003 Посібник присвячено задачам з цілими числами та аналізу даних типів комбінаторних задач про „клітчасті" дошки, котрі часто пропонуються на математичних олімпіадах різного рівня
10. Ясінський В.А. „Практикум з розв'язування задач математичних олімпіад" Харків: Основа 2006 Посібник допоможе школярам, які готуються до олімпіад з математики, опанувати методи та ідеї розв'язування олімпіадних задач з таких тем: „Алгебра", „Геометрія", „Комбінаторна", „Теорія чисел", „Конструкції". Посібник також стане у пригоді викладачам під час організації циклу гурткових факультативних занять
11. Лейфура В.М., Мітельман І.М., Ясінський В.А. „Змагання юних математиків України" 2005 рік Харків: Основа 2006 Книга містись матеріали математичних змагань, які проводилися в Україні протягом 2005 року, а також матеріали 46-ої Міжнародної олімпіади
12. Ясінський В.А. „Олімпіадна математика: функціональні рівняння, метод математичної індукції" Харків: Основа 2005 Основна мета пропонованої книги - надати вчителям, учням конкретну допомогу в розвитку вміння розв'язувати олімпіадні задачі з тем і „функціональні рівняння", „Метод математичної індукції". посібник містить необхідні теоретичні відомості, зразки розв'язання олімпіадних задач, завдання для самостійного розв'язування
13. Укладачі: Добосевич М.С., Добосевич А.С., Кокорузь Р.Є., Трущак Х.Р. Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру 2004" Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру 2005" Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру 2006" Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру 2007" Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру 2008" Львів: Каменяр 2004 2005 2006 2007 2008 Цей інформаційний вісник з матеріалами Міжнародного математичного конкурсу, розв'язками завдань, його результатами та статистичним звітом підготовлено оргкомітетом як один з призів учасникам конкурсу. книга стала у нагоді вчителям математики, учням та їх батькам при підготовці до наступних конкурсів
14. Федак Іван Готуємося до олімпіади з математики. Чернівці 2003 Розглядаються деякі найбільш поширені методи розв'язання задач з математики
15. Ясінський В.А. Олімпіадні задачі з геометрії. Київ: Шкільний світ 2008 У книжці розглянуто необхідні для розв'язування олімпіадних задач теоретичні матеріали, що не входять до традиційного курсу шкільної геометрії. Подано зразки розв'язань задач, які пропонувалися на Міжнародних математичних олімпіадах та Математичних олімпіадах країн близького і далекого зарубіжжя. В окремому розділі пропонуються задачі для самостійного опрацювання та розв'язання до них. Для учителів, які готують учнів до участі в олімпіадах, і учнів, які бажають досягти олімпійських вершин
16. Зуб В. Міські олімпіади юних математиків Київ: Шкільний світ 2008 Пропонована книжка містить завдання міських олімпіад юних математиків з 1998/1999 н.р. по 2007/2008 н.р. Наведені розв'язання і вказівки до завдань не претендують на однозначність і оригінальність. Матеріали, наведені в книжці, допоможуть організувати роботу з підготовки обдарованих учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики. Їх можна також використовувати на факультативних заняттях і засіданнях математичного гуртка. Для вчителів математики, студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів і учнів, які цікавляться математикою
17. укладачі: Поляков О.В., Безрукава О.Г., Ільченко І.Г., Кірман В.К., Ясносокирська І.Г. Перший регіональний математичний турнір „Еврика-2008". Збірник матеріалів Дніпропетровськ: Свідлер 2008 Збірник матеріалів призначений для вчителів математичних гуртків, батьків, учнів 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Читач знайде тут правила проведення регіонального математичного конкурсу 2008 року. Всі завдання очного туру наведені з розв'язаннями. До деяких задач наведені коментарі, які пояснюють природу та походження задачі. В збірнику наведені статистичні дані про участь і результативність виступу представників різних регіонів Дніпропетровської області в турнірі, що представляє певний інтерес для керівників методичних об'єднань

Нагору

ФІЗИКА

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1. Кремінський Б.Г. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів Педагогічна преса, журнал „Фізика та астрономія в школі" 2004 Подано програми, затверджені МОНУ, за якими проводяться навчання фізики у профільних 10-11 класах СЗШ, ліцеїв, гімназій (для одинадцятирічного терміну здобуття середньої освіти).
Підручники. Посібники
2. Гончаренко С.У. Фізика (підручник) Київ: Освіта 2004, 2005, 2006 Подано матеріал, розрахований на учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних засобів з поглибленим вивченням фізики, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій фізико-математичного профілю.
3. Гончаренко С.У. Фізика (підручник) Київ: Освіта 2002, 2005, 2006 Посібник розраховано на учнів 10 класів середніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв природничо-наукового профілю. Корисним посібник є також для учнів класів фізико-математичного профілю.
4. Гончаренко С.У. Фізика (підручник) Київ: Освіта 1995 Посібник розраховано на учнів 11 класів середніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв природничо-наукового профілю. Корисним посібник є також для учнів класів фізико-математичного профілю.
5. Засєкіна Т.М. Фізика. Теорія. Задачі. Лабораторні роботи (навчальний посібник для ЗПЗ фізико-математичного профілю) Навчальна книга -Богдан 2007 Посібник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ рівня, гімназій, ліцеїв фізико-математичного профілю. У посібнику вміщено теоретичний матеріал 10-11 класів, задачі, поради щодо їх розв'язання, описання лабораторних робіт, та вказівки щодо їх виконання.
6. Кремінський Б.Г. Всеукраїнські олімпіади з фізики . Збірник Львів: Євросвіт 2003, 2006, 2007 Збірник містить уривки та розв'язки задач теоретичних турів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з фізики (1996-2006). Книжка рекомендована для вдосконалення навичок самостійного розв'язання задач з фізики, підготовки до олімпіад.
7. Алексійчук В.І. Обласні олімпіади з фізики. Збірник Львів: Євросвіт 2004,2007 Збірник містить уривки та розв'язки задач теоретичних турів обласних олімпіад (ІІІ етап), які пропонувалися керівниками у Львівської області протягом 1995-2006 років. Книжка рекомендована для вдосконаленні навичок розв'язання задач з фізики, підготовка до олімпіад тощо.
8. Кремінський Б.Г., Пінкевич І.П. Задачі міжнародних фізичних олімпіад. 1987-1999 рр. Випуск 3. 152 с. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан 2000 У збірнику подані умови задач теоретичних турів Міжнародних фізичних олімпіад 1987-1999 рр. та їх розв'язки. Мета посібника-допомогти учням та вчителям у поглибленому вивченні фізики, зорієнтувати їх на міжнародний рівень знань.
9. За ред. Козела С.М., Слободянина В.П. Всероссийские олипиады по физике. 392 с. (російською мовою) М.: Вербум-Б 2002 У книгу ввійшли матеріали Всеросійських олімпіад школярів за 10 років з 1992 по 2002 рік. Подано умови та розв'язання теоретичних та експериментальних завдань двох останніх етапів олімпіад з фізики (окружного та заключного). Посібник адресований учням 9-11 класів, а також абітурієнтам. Видано в Росії.
10. Слободянюк А.Й, Маркович Л.Г., Лавриненко А.В. Олимпиады по физике. 273 с. (російською мовою) Мінськ: Аверсэв 2003 До посібника вміщено задачі, які пропонувалися на міських, обласних, республіканських олімпіадах Республіки Білорусь, а також деякі задачі Міжнародних олімпіад з фізики. Подано розв'язки задач з коментарями та поясненнями і малюнками. Збірник адресовано учням, які бажають поглибити знання з фізики та набути вміння розв'язувати складні фізичні задачі. Видано у Мінську, Білорусь, російською мовою.
11. Терещук Б.М., Лапінський В.В. Фізика. Довідник старшокласника та абітурієнта Харків: Торсінг 2005 Книга містить теоретичний матеріал, приклади розв'язування задач, відомості про уживані в наш час одиниці фізичних величин. Поєднання необхідного мінімуму теорії та практики розв'язування задач полегшить формування цілісної картини тем, розділів і навчального курсу фізики в цілому. Книга стане орієнтиром і добрим порадником для тих, хто має обмаль часу, але має велике бажання успішно скласти іспит, підготуватися до уроку, тематичної атестації. Цьому сприятимуть зручність подання інформації, легкість викладу, компактність.
12. Кремінський Б.Г. Всеукраїнські олімпіади з фізики. Задачі та розв'язки. 1-е видання 2-ге видання 3-е видання (доповнене) Львів: Євросвіт 2003 2006 2007 Книжка містить умови та розв'язки задач Всеукраїнських олімпіад з фізики (1995-2006). У ній подано 239 задач та їхні розв'язки, що містять рисунки, графіки, коментарі. Подано орієнтовну програму ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з фізики, перелік переможців цих олімпіад за 1995-2006 роки. У додатках подано методи наближеного обчислення фізичних величин тощо. Книжка рекомендована для вдосконалення навичок самостійного розв'язування задач з фізики, підготовки до олімпіад та інших творчих змагань школярів. Для вчителів фізики, школярів та усіх, хто цікавиться фізикою

Нагору

ХІМІЯ

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1. Базелюк І., Буринська Н., Величко Л. та інші Хімія, 10 -11 кл.: Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 44 с. Київ: Педагогічна Преса 2004. Програма для природничого профілю Програма передбачає системне вивчення учнями старшої школи основ природничих наук, формування і розвиток умінь практичного використання здобутих знань та поглиблення компетентності у предметних галузях профілю (хімія. Біологія, географія, медицина, екологія тощо), пов'язаних з вибором професії чи подальшим навчанням. На виконання програм навчальним планом передбачено по 4 години на тиждень у 10 -11 класах.
Підручники. Посібники
2. Боєчко Ф., Найдан В., Грабовий А. Органічна хімія, 10-11 класи (пробний підручник для класів (шкіл) хімічних профілів та з поглибленим вивченням) Київ: Вища школа 2001 Матеріал підручника складений за програмою для класів (шкіл) хімічних профілів та з поглибленим вивченням для 10-11 класів. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, а також учителям хімії.
3. Слєта Л., Чорний А., Холін Ю.. 11001 задача з хімії з відповідями, розв'язками. 368 с. Харків: Ранок 2001 У збірнику представлені задачі з розв'язаннями із загальної, неорганічної та органічної хімії. За складністю вони розподіляються на три групи: типові; для класів із поглибленим вивченням хімії; конкурсні та олімпіадні. Значну увагу приділено питанням суміжним із програмним матеріалом. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, а також учителям хімії.
4. Слета Л.А., Холин Ю.В. 12002 задачи по химии. 685 с. Харків.: Фолио 2003 В сборнике собраны разнообразные задачи по химии - от простых до самых сложных. Участники олимпиад и их наставники найдут задачи повышенной сложности, абитуриенты - конкурсные задачи с решениями. Над задачами можно работать самостоятельно, этому помогут решения и комментарии ко всем задачам.
5. Кочерга И.И., Холин Ю.В., Слета Л.А.и др. Олимпиады по химии: сборник задач. 400 с. Харьков: Веста: Издательство" Ранок" 2002 В сборнике собраны задачи, которые в разное время предлагались на Всеукраинских, областных, районных олимпиадах юных химиков, даны их решения. Представлена программа подготовки к Всеукраинским олимпиадам. Пособие предназначено для старшеклассников, абитуриентов, для учителей химии при подготовке учащихся к олимпиадам, в работе кружков и факультативов.
6. Упоряд.: Мальченко Г.І. Я готуюсь до химичних олімпіад. 128 с. Київ: Шкільний світ 2006. У посібнику вміщено задачі з розв'язками, які пропонувалися учням під час III і IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, задачі національних олімпіад інших країн та міжнародні олімпіади.
7. Григорович О.В. Готуємось до турнірів з хімії (Олімпіади, конкурси. турніри). 192 с. Харків: Веста: Издательство "Ранок" 2008 Видання містить докладну інформацію про підготовку команд до участі в турнірах. Запропонована в посібнику методика може стати основою для організації цілого напрямку творчості навчального закладу. У формі турніру можна провести заняття гуртка. Підсумковий урок. Конкурс.

Нагору

БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
Програми
1.   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія (12-річна школа) Ірпінь: Перун 2005  
2.   Програма для профільних 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія Київ: Педагогічна преса 2004  
Підручники. Посібники
3. Мороз І.В., Мороз Л.І. Словник-довідник з біології Київ: Генеза 2000 Словник-довідник з біології допоможе зорієнтуватися у великій кількості понять, термінів, біологічних закономірностей
4. Назарук М. Основи екології та соціоекології Львів: Афіша 2000 У книзі розглядаються основні теоретичні і практичні питання екології та соціоекології із залученням найновіших матеріалів. Для викладачів, а також фахівців в галузі екології
5. Джигирей В.С., Сторожук В.М. Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища Львів: Афіша 2001 Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи
6. Кучерявий В.П. Екологія Львів: Світ 2001 У підручнику відповідно до програм ВНЗ природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Один з розділів присвячений прикладним проблемам екології - природничим, соціальним і технологічним проблемам
7. Ващенко Л.С., Данилова О.В., Макарчук М.Ю., Мотузний В.О. Біологічні олімпіади школярів Київ: Генеза 2002 У посібнику подано завдання, які використовувались на шкільних біологічних олімпіадах різного рівня - від районного до міжнародного та відповіді на них. Для широко кола читачів, а також для учнів, вчителів та викладачів навчальних закладів
8. Бровдій В.М., Гаца О.О. Системоутворюючі закони екології Київ 2002 У посібнику розглянуто близько 100 системних, еволюційних і біологічних законів, принципів і правил екології визначено методичні підходи до їх вивчення. Серед них понад 20 екологічних закономірностей встановлено та обґрунтовано вперше
9. Богданова Т.Л., Брайон О.В., Данилова О.В. та інші Довідник з біології Київ: Наукова думка 2003 У довіднику повно представлені всі основні розділи біології: ботаніка, зоологія, анатомія та фізіологія людини, загальна біологія. Для учителів, учнів старших класів, абітурієнтів та всіх зацікавлених сучасним станом біології
10. Горяна Л.Г. Екологічна освіта та виховання учнівської молоді Харків: Основа 2003 Для активізації екологічної освіти та виховання молоді у даному посібнику пропонуються різноманітні ігри, тренінги для організації навчально-виховного процесу з екології. Матеріали посібника стануть корисними методистам, учителям, керівникам гуртків, студентам, координаторам екологічних проектів
11. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та інші Біологія. Довідник для абітурієнтів Київ: Генеза 2003 Мета довідника - допомогти абітурієнтам ефективно і якісно підготувати до фахового іспиту з біології, дати необхідний обсяг знань, який відповідає вимогам чинної програми з біології
12. за редакцією Вербицького В.В. Основи еколого-натуралістичної освіти Київ 2005 Мета посібника - надання наукової, науково-методичної і практичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх, профільних та вищих навчальних закладів в усвідомленні нових підходів до організації творчих учнівських об'єднань еколого-натуралістичного спрямування
13. Данилова О.В., Данилов С.В., Задорожний К.М., Шабанов Д.А. Біологічні олімпіади Харків: Основа 2007 У посібнику подано завдання, які використовувались на шкільних біологічних олімпіадах різного рівня - від районного до міжнародного та відповіді на них
14. Омельковець Я.А., Журавльов О.А. Біологія. Тести. 6-11 класи Київ: Академія 2007 Тестові завдання посібника укладено відповідно до чинних програм з вивчення біології у 6-11 класах загальноосвітньої школи. Вони містять тести закритого і відкритого типів, які охоплюють три рівні складності, спрямовані на перевірку знань з біології. Для вчителів, учнів середніх загальноосвітніх шкіл, вступників до вищих навчальних закладів
15. Шамрай С.М., Задорожний К.М. Біологічні експерименти в школі Харків. Видавнича група „Основа" 2003 У посібнику розглядаються особливості біологічних експериментів в шкільних умовах. На конкретних прикладах зроблено аналіз типових помилок при проведені експериментальних досліджень учнями. Посібник дозволить значно підвищити ефективність досліджень біологічних гуртків, робіт МАН та проектів екологічних олімпіад
16. Міхеєва Г.М. Біологія: запитання, задачі, вправи, тести Київ: Генеза 2007 Посібник містить запитання, задачі, вправи та тестові завдання з біології спрямовані на перевірку знань.
17. наук.ред. Страшко С.В., Животовська Л.А., Гринева М.В. Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І,ІІ, ІV-VІІ міжнародних біологічних олімпіад Київ: Вища школа 2006 У посібнику подано тести теоретичної частини І,ІІ, ІV-VІІ міжнародних олімпіад з біології.
18. Ткачова Л.В. Лабораторний практикум. Біологія 11 клас (для учнів біолого-хімічного профілю навчання) Янтар 2006 У посібнику представлені інструктивні картки для проведення лабораторних робіт, що відповідають програмі з біології для учнів 11 класу біолого-хімічного профілю навчання
19. Неведомська С.О. Робота з біологічними термінами та поняттями Фенікс 2003 У посібнику розроблена система роботи з біологічними термінами і поняттями. Посібник рекомендований учням, вчителям біології
20. Барма М.М., Похила Л.С., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. Дроб'янки. Рослини. Гриби Навчальна книга-Богдан 2000 Посібник містить цікаві розповіді про окремих представників царств Дроб'янки, Рослин, Гриби

Нагору

ІНФОРМАТИКА

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
ПРОГРАМИ
1. Укладачі: Голубнича Н.В., Караванова Т.П., Костюков В.П.) Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування, с.206-244 Запоріжжя: Прем'єр 2003 Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків.
2. Караванова Т.П., Костюков В.П. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Технологічний напрям, с.68-134. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах №2-3 2008 Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів технологічного напряму: інформаційно-технологічний профіль
3. Караванова Т.П., Костюков В.П. Зміст навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів,с.23-36. Комп'ютер у школі та сім'ї., №6. 2008 Зміст навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних заклад. Напрям - технологічний. Профіль - інформаційно-технологічний
Підручники. Посібники
4. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієв Ш.І. Всеукраїнські олімпіади з інформатики - 234 с.: іл. ISBN 966-630-041-4 Херсон: Айлант 2005 У посібнику описані правила проведення олімпіад з інформатики, організаційні питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач.
5. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієв Ш.І. Всеукраїнські олімпіади з інформатики. 284 с.: іл. ISBN 966-630-091-4 Херсон: Айлант 2005 У книзі описані правила проведення олімпіад з інформатики, організаційні питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач.
6. Караванова Т.П. За заг. ред. Згуровського М.З. Інформатика: основи алгоритмізації та програмує.: 777 задач з рек. та прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки. 286 с: іл. - Бібліограф, с. 286. I8ВN 966-504-466-4 К.: Генеза, 2006 "У навчальному посібнику розглядаються питання алгоритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмування Pascal.
7. Караванова Т.П. Інформатика: Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчисл. Алгоритми: Навч. Посіб. Для 9-10 кл. із поглибл. Иввч. Інформатики. 216с.: іл. - Бібліогр.: с.212. ISBN966-504-538-5 К.: Генеза 2007 Матеріал навчального посібника відповідає "Програмі для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. У навчальному посібнику розглядаються питання методики загальної побудови алгоритмів, структур даних, пошукових алгоритмів та сортування. Усі теми супроводжуються питаннями для самоконтролю та завданнями, виконання яких дозволить закріпити новий матеріал. Посібник розрахований на вчителів та учнів, що вивчають інформатику за поглибленою програмою, а також буде корисним учням старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, що готуються до олімпіад, конкурсів, турнірів з інформатики, студентам училищ, технікумів, середніх спеціальних навчальних закладів та ВНЗ.
8. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієв Ш.І. Всеукраїнські олімпіади з інформатики (друге видання, доповнене і перероблене). 572с.: іл.ISBN966-7403-93-9 Херсон: Айлант. 2007 У посібнику описані правила проведення олімпіад з інформатики, організаційні питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач.
9. Пасіхов Ю.Я., Сімонов К.К., Кравець Г.П., Непомнящий Г.І, Порубльов І.М. Всеукраїнські Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI Універсам-Вінниця 2006 В книзі зібрані всі задачі вінницької олімпіади з інформатики, які містять коментарі та розв'язки.
10. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки. 286 с. Київ Генеза 2006 У посібнику розглядаються основні питання алгоритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмування Паскаль. Розглянуті основні можливості інтегрованого середовища Turbo Pascal 7.0, описані типові помилки користувача до кожної з тем посібника. Посібник містить велику кількість прикладів, практичних порад, запитань для самоконтролю, різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють всі теми алгоритмізації. Підручник розрахований на вчителів та учнів, що вивчають інформатику за програмою поглибленого вивчення цього предмету, а також буде корисним учням інших загальноосвітніх навчальних закладів, студентам училищ, технікумів, середніх спеціальних навчальних закладів та ВНЗ.
11. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування. Київ:Генеза 2006 У навчальному посібнику розглядаються питання алгоритмізації. Складання алгоритмів базується на мові програмування Pascal. Посібник містить велику кількість прикладів, практичних порад, запитань для самоконтролю, різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють усі теми алгоритмізації, а також розглянуто основні можливості інтегрованого середовища Turbo Pascal 7.0, описано топові помилки користувача до кожної з тем посібника. Посібник розрахований на вчителів та учнів, що вивчають інформатику за „Програмою для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування для шкіл і ліцеїв. 8-11 класи"
12. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки - 333 с. Київ Генеза . 2008 Навчальний посібник містить достатньо повний об'єм матеріалу, необхідного для оволодіння навичками побудови алгоритмів різної складності: алгоритми для роботи з довгими числами, елементи комбінаторики в алгоритмічних задачах, NP-повні задачі, алгоритми на графах, основи лінійного та динамічного програмування, жадібні алгоритми, алгоритми обчислювальної геометрії, алгебраїчні методи розв'язування алгоритмічних задач. Даний навчальний посібник може бути корисним як при вивченні алгоритмізації у шкільному курсі поглибленої інформатики, так і при підготовці учнів інших навчальних закладів до олімпіад, турнірів, конкурсів з інформатики. Рекомендується також як навчальний посібник для самостійного вивчення. Для широкого кола читачів, а також для учнів, студентів, учителів и викладачів загальноосвітніх навчальних закладів.
13. Кирюхин В. М. Методика решения задач по информатике. Международные олимпиады / В. М. Кирюхин, С. М. Окулов. 600 с. ил. ISBN 978-5-94774-680-8 Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний 2007 Приведен анализ решений задач 18 международных олимпиад по информатике для школьников (1989-2006 гг.). Основной акцент сделан на обсуждении методики решения задач и на самостоятельной подготовке школьников (студентов) при решении задач по олимпиад-ной информатике. Книга предназначена для школьников и студентов, увлекающихся информатикой и желающих сделать информатику своей профессией, а также для преподавателей информатики, не ограничивающихся в своей работе рамками стандартных образовательных программ.
14. Кірюхін В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачі з інформатики. Міжнародні олімпіади 1989-1996 рр.- 272 с. ISBN5-87484-060-5 М.:АВF 1996. В книзі зібрані всі задачі І-VІІІ міжнародних олімпіад з інформатики, які були проведені 1989-1996 рр.
15. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У двох частинах. Частина 1. Київ: Навчальна книга 2006 Частина 1 підручника містить курс інформатики для старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; відповідає чинній програмі. Розрахований на підготовку кваліфікованих користувачів, які знають будову й основні принципи роботи комп'ютера, володіють навичками його використання. Для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, зокрема й фізико-математичного профілю
16. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально-освітніх навчальних закладів. У двох частинах. Частина 2. Київ: Навчальна книга 2006 Частина 2 підручника - курс інформатики старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; відповідає чинній програмі. Його призначення - дати учням знання з використання електронних таблиць, розробки баз даних і систематизації процесу розв'язування будь-якого завдання за допомогою комп'ютера, ознайомити з принципами і методами алгоритмізації та основами програмування. Для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, зокрема й фізико-математичного профілю
17. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. Шепетівка: Аспект 2003 Матеріал, викладений у посібнику, відповідає вимогам програми „інформатика. 10-11 класи" для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендується як посібник і для самостійного вивчення. Містить вправи і практичні роботи для закріпленні набутих знань і навичок
18. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування. Шепетівка: Аспект 2004 Збірник містить достатню кількість різноманітних за складністю вправ та задач, що охоплюють всі ключові теми алгоритмізації. Кожний розділ збірника починається з вправ по даній темі. В збірнику для кожного типу задач пропонуються ідеї їх розв'язання та фрагменти алгоритму. Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів
19. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. 544 с.: іл. ISBN 978-966-613-5165-5, ISBN978-966-313-315-5 Київ: Ін Юре 2007 У підручнику викладено основи програмування мовою Borland Pascal.
20.   Готуємося до олімпіади з інформатики. Бібліотека шкільного світу    
21. Меньшиков Ф. В. Олимпиадные задачи по программированию (+CD). 315 с: ил. ISBN 5-469-00765-0 СПб.: Питер 2006 Цель этой книги - познакомить читателей с некоторыми часто встречающимися типами задач, предлагаемых на олимпиадах по программированию. В разных источниках можно найти немало олимпиадных задач, но примеры решений публикуются далеко не всегда, а без них начинающему программисту-олимпийцу подготовиться к реальным соревнованиям бывает тяжело. В этой книге опубликован детальный разбор задач, взятых из ранее проводившихся олимпиад. Кроме примеров решения, автор обращает внимание читателей на особенности языков программирования, которые часто упускают из виду, но которые очень важны для успешного решения задачи. К книге прилагается компакт-диск с набором тестовых данных и тестирующей системой, позволяющими проверить правильность решения каждой из 90 задач.
22. Долинский М.С. Решение сложных и олимпиадных задач по программированию. 364с. Питер 2006 У посібнику розглядаються розв'язки задач олімпіадного рівня.
23. Порублев И.Н., Ставровский А.Б. Алгоритмы и программы (решение олимпиадных задач). 470с. Диалектика 2007 У посібнику розглянуті методи розв'язання олімпіадних задач.
24. Окулов С. М. Основы программирования. 424 с: ил. ISBN 5-94774-003-6 М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ 2002 В учебнике рассмотрены основные управляющие конструкции системы программирования Турбо Паскаль, процедуры и функции, строковый, вещественный и файловый типы данных. Приводится материал для изучения массивов, методов сортировки и поиска, а также по динамическим структурам данных. Рассмотрены следующие структуры данных: списки, стеки, очереди, двоичные деревья, АВЛ-деревья и £-деревья. В материалах для чтения обсуждаются практически все вопросы, входящие в школьный минимум знаний по информатике. Книга является достаточно полным учебником по программированию, реализующим сложную задачу - формирование у читателя структурного стиля мышления. Учебным материалом является система программирования Турбо Паскаль, а также большое число задач, включая задачи на алгоритмы сортировки и поиска. Достаточно подробно рассмотрена работа с динамическими структурами данных. Книга рассчитана на широкий круг читателей от школьника и студента до специалиста, решающего с помощью программирования прикладные задачи.
25. Окулов С. М. Программирование в алгоритмах. 341 с: ил. ISBN 5-94774-010-9 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2002 Искусство программирования представлено в виде учебного курса, раскрывающего секреты наиболее популярных алгоритмов. Освещены такие вопросы, как комбинаторные алгоритмы, перебор, алгоритмы на графах, алгоритмы вычислительной геометрии. Приводятся избранные олимпиадные задачи по программированию с указаниями к решению. Практические рекомендации по тестированию программ являются необходимым дополнением курса. Предназначен для школьников, студентов и специалистов, серьезно изучающих программирование, а также для преподавателей учебных заведений.
26. Скиена С. С, Ревилла М. А. с. Олимпиадные задачи по программированию. Руководство по подготовке к соревнованиям/ Пер. с англ. 416 с. М: КУДИЦ-ОБРАЗ 2005 Книга представляет собой перевод учебника по подготовке к международным соревнованиям по программированию, написанный по материалам АСМ - олимпиад. Бестселлер, признанный Journal of Object Technology как "Лучшая книга 2003г.", в своих 14 главах книга охватывает все основные категории задач международных соревнований. Каждая глава содержит необходимое теоретико-алгоритмическое введение, разбор типовых задач и серию тренировочных заданий уровня АСМ. Поддержка книги осуществляется сайтом: http://www.programmmg-challenges.com, а также популярным тренировочным сайтом http://onHne-judge.uva.es. "Эта книга вызывает восхищение любого, кто способен оценить красивую программу или кто имеет интерес к решению задач, структурам данных или алгоритмам." - таков отзыв о книге известного теоретика и практика программирования, тренера сборной АСМ А. М.Тененбаума, опубликованный в АСМ Computing Reviews вскоре после ее выхода в свет. Так ли это - предоставляется судить читателю. Книга предназначена для учащихся, их преподавателей и тренеров, а также других специалистов, интересующихся олимпиадным программированием и алгоритмами.
27. Долинский М. С. Решение сложных и олимпиадных задач по программированию: Учебное пособие.366 с: ил.ISBN 5-469-00794-4 СПб.: Питер 2006 В книге рассматриваются решения оригинальных задач международных и национальных олимпиад по информатике и программированию для школьников и студентов. Задачи сгруппированы по темам: максимальный поток, минимальное остовное дерево, деревья, скрытые графы, стратегические игры, табло Янга. В начале каждой главы лаконично, но доступно излагается необходимый теоретический материал по теме, затем для каждой задачи приводятся условие, идея решения и описание конкретной реализации на языке программирования Паскаль. Для школьников, студентов и их преподавателей.
28. Долинский М. С. Алгоритмизация и программирование на Turbo Pascal: от простих до олимпиадных задач: Учебное пособие.237 с: ил.ISBN 5-469-00444-9 СПб.: Питер 2005 Книга содержит введение в язык программирования Паскаль и систему программирования Turbo Pascal. He предполагается знание каких бы то ни было сведений из курса информатики - все необходимое, в полном объеме, но в компактной форме, излагается в тексте. С первых страниц читатель ориентируется на самостоятельную работу в среде системы Turbo Pascal и практическое закрепление изученного материала. Основное содержание книги - обучение решению задач: от простейших до олимпиадного уровня сложности. Рассмотрены фундаментальные алгоритмы, приемы их программирования и примеры их применения: очередь, стек, рекурсия, рекуррентные соотношения, динамическое программирование, графы, генерация комбинаторных объектов. Книга предназначена как для школьников и студентов, начинающих обучение программированию, так и для тех, кого заинтересует решение олимпиадных задач. Книга безусловно будет полезна и преподавателям.
29. Абрамов С.А., Гнєзділова Г.Г., Капустіна Є.Н., Селюн Задачі з програмування. 224 с. ISBN 5-02-013774-Х. М.: Наука. Головний редактор фізико-математичної літератури 1988 Містить збір задач (більше тисячі), призначених для вироблення основних прийомів програмування
30. Пільщиков В.Н. Збірник вправ з мови Паскаль. Навчальний посібник для вузів. 160 с. - ISBN 5-02-013995-5 М.: Наука. Головний редактор фізико-математичної літератури 1989- Представленні вправи та задачі з мови Паскаль та програмування в ньому.
31. Шень А. Програмування: теореми і задачі. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. 296 с.: ілл. ISBN 5-94057-144-1 М.: МЦНМО 2004 Книга містить задачі з програмування різної складності.
32. Меньшиков Ф. Олимпиадные задачи по программированию. Питер 2006 Посібник містить 90 задач до яких є коментарі, а також диск із тестами і тестуючою програмою.
33. Шестопалов Є.А. Інформатика, комп'ютерні тести, практичні роботи. Шепетівка: Аспект 2004 Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів 12-баліній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується при вивченні інформатики з використанням сучасних комп'ютерів, що працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить єдині для всіх профілів загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерні тести та практичні роботи для перевірки знань і навичок учнів. Для вчителів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів
34. Шестопалов Є.А. Word'97&2000 для почат-ківця. Шепетівка: Аспект 2004 Просто, доступно і досить повно описана робота з текстовими редакторами Word'97 або Word'2000. Рекомендується для вивчення роботи з текстовими документами на ІВМ-сумісних комп'ютерах, які працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить багато вправ, послідовне виконання яких допоможе навчитися створювати різноманітні текстові документи. Людині без спеціальної освіти текст книги цілком доступний. Для широко кола читачів і різного роду комп'ютерних курсів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів
35. Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П. Інформатика. Базовий курс. 9 клас. Шепетівка: ПП Шестопалов Є.А. 2008 Рекомендується для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів з 12-річним навчанням. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. У зручній та доступній формі викладені основи роботи з графічним редактором CorelDRAW, програмами Excel (електронні таблиці), Access (система управління базами даних). В кінці кожної теми є питання для самоконтролю і вправи для закріплення набутих знань
36. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Шепетівка: Аспект 2004 Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується як посібник для загальноосвітніх навчальних закладів і для самостійного вивчення. Просто і доступно описані основні відомості про бази даних Access і всесвітню мережу Internet. До кожної теми є вправи для закріплення набутих знань і навичок
37. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Шепетівка: Аспект 2004 Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується як посібник для загальноосвітніх навчальних закладів і для самостійного вивчення. Просто і доступно описані основні відомості про графічний редактор Paint, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel. До кожної теми є вправи для закріплення набутих знань і навичок. Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів
38. Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи Львів :Деол 2002 Посібник складається з двох книжок. У першій книжці вивчаються основи алгоритмізації і програмування з застосуванням мови Паскаль і засобів візуального програмування Delphi для розв'язування типових навчальних задач. У другій подані головні поняття інформатики, описано будову і принципи функціонування комп'ютерів, операційні системи MS-DOS, Windows 9x та Unix, правила створення та використання текстових документів, електронних таблиць і баз даних
39. Арсак Ж. Программирование игр и головоломок: Пер. с франц. 224 с. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 Рассматриваются способы программирования различных занимательных игр и головоломок с числами, геометрическими фигурами и др. Изложение большинства игр и головоломок ведется в несколько этапов. Сначала разъясняется сама постановка задачи и требования, предъявляемые к алгоритму ее решения. В следующем разделе книги обсуждается сам алгоритм и возможные пути его реализации. В конце книги по многим играм и головоломкам даются наброски их программной реализации. Используемый при этом язык типа Паскаля допускает перевод на другие широко распространенные языки программирования. Для начинающих программистов, студентов вузов и техникумов.
40. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. Пер. с англ. Уч. пос. 384 с., ил. М.: Издательский дом "Вильямс" 2000 В этой книге подробно рассмотрены структуры данных и алгоритмы, которые являются фундаментом современной методологии разработки программ. Показаны разнообразные реализации абстрактных типов данных, начиная от стандартных списков, стеков, очередей и заканчивая множествами и отображениями, которые используются для неформального описания и реализации алгоритмов. Две главы книги посвящены методам анализа и построения алгоритмов; приведено и исследовано множество различных алгоритмов для работы с графами, внутренней и внешней сортировки, управления памятью. Книга не требует от читателя специальной подготовки, только предполагает его знакомство с какими-либо языками программирования высокого уровня, такими как Pascal. Вместе с тем она будет полезна специалистам по разработке программ и алгоритмов и может быть использована как учебное пособие для студентов и аспирантов, специализирующихся в области компьютерных наук.
41. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. 368 с. Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997 В компактной форме изложен мастерски написанный курс обучения основам программирования. Первая часть книги представляет собой учебник Паскаля и тренировочный курс программирования вообще. Во второй части описаны разнообразные алгоритмы обработки данных. Часть третья представляет собой учебник по ассемблеру и системному программированию. Книга предназначена для школьников старших классов, студентов и всех желающих освоить программирование. Специальных знаний для чтения книги не требуется.
42. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. 2-е изд. 208 (Пробл. науки и техн. прогресса) М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988 Популярно излагаются основы исследования операций - науки о выборе разумных, научно обоснованных решений во всех областях человеческой деятельности. Главное внимание уделяется не математическому аппарату, а вопросам методологии. Для инженеров, научных работников, руководителей предприятий, интересующихся проблемами выбора решений.
43. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. 2-е изд., испр.352 с., ил. СПб.: Невский Диалект 2001 Книга известного швейцарского специалиста посвящена изложению фундаментальных принципов построения эффективных и надежных программ. В ней содержится также описание и анализ основных алгоритмов. Изложение ведется с использованием языка Модула-2, что, однако, не снижает ценность излагаемого материала для пользователей других языков программирования. Для программистов разной квалификации, преподавателей и студентов
44. Грузман М. Эвристика в информатике. 308 с. Винница: Арбат, 1998 Эта работа ориентирована на читателя, который желает не только постигнуть основы информатики, но также и приобрести навыки самостоятельного решения задач. Эвристика - не совсем точно очерченная область исследования, относимая то к логике, то к философии, то к психологии. Цель эвристики - исследовать методы и правила, как делать открытия и изобретения - решать задачи. Книга посвящена методике решения задач "по информатике", и потому называется: "Эвристика в информатике". Издание ориентировано в первую очередь на учителей информатики и студентов - будущих учителей, а также на широкий круг любителей задач "по информатике".
45. Зубов В.С. Справочник программиста. Базовые методы решения графовых задач и сортировки. 256 с. М.: Информационно-издательский Дом "Филинъ" 1999 В книге рассматриваются распространенные структуры данных и оригинальные композиции для сортировки и решения графовых задач. Более 90 примеров и ответов к заданиям иллюстрируют методы и технологию программирования. В книгу включены наиболее быстродействующие алгоритмы, минимальные по затратам памяти и дискового пространства. Прилагаемая к книге дискета содержит оттестированные примеры и программы приложений, реализованные на языке Турбо Паскаль, которые можно использовать как блоки создаваемых программ. Для студентов и преподавателей вузов, лицеев и техникумов, а также для программистов-практиков.
46. Кармен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы построение и анализ.957с. Москва: МЦНМО 2002 У книзі розглянуто теоретичні основи побудови алгоритмів.
47. Касаткин В.Н., Владыкина Л.И. Алгоритмы игры. 80 с. Київ: Рад. шк., 1984 Увлекательное, доступное и эффективное продвижение вглубь математики предлагается осуществить читателю при работе с этой книгой. Здесь описаны занимательные математические игры - неисчерпаемый источник разнообразнейших задач, игры древние и совсем молодые, игры, секрет которых уже известен, и игры, беспроигрышная стратегия для которых еще ожидает своего первооткрывателя. От необычных примеров применения двоичной системы счисления и использования чисел Фибоначчи до граф-схем алгоритмов, по которым игровой поединок с человеком ведет ЭВМ, - таков диапазон тем, обсуждаемых в книге. Предназначен учащимся 8-10 классов.
48. 1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. 960 с., 263 ил. М.: МЦНМО 2001 Книга представляет собой перевод учебника по курсу построения и анализа эффективных алгоритмов, написанного в Массачусетском технологическом институте; в ней разбираются важнейшие классы быстрых алгоритмов и приемы их построения. Изложение подробное и математически строгое. Книгу можно использовать в качестве учебника и справочника; она будет полезна как студентам, так и профессионалам в области computer science и программирования.
49. 2. Липский В. Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. 213 с., ил. М.: Мир 1988 Книга польского специалиста по программированию знакомит читателей с широким спектром комбинаторных и теоретико-графовых алгоритмов. Описание алгоритмов дано на языке Паскаль; стиль изложения близок к справочному - постановка задачи, алгоритм ее решения, комментарии, трудоемкость, примеры. Русское издание дополнено новыми результатами. Для специалистов в области информатики, исследования операций, методов оптимизации, а также для студентов вузов как учебное пособие.
50. Макконнелл Дж. Анализ алгоритмов.Вводный курс. 304 с. Москва: Техносфера 2002 По истечении десятилетия элементная база компьютеров, операционные системы, средства доступа и внешний вид программ меняются коренным образом. Однако структуры и алгоритмы, лежащие в их основе, остаются неизменными в течении гораздо большего времени. Эти основы начали закладываться тысячелетия назад, когда были разработаны первые алгоритмы. В предлагаемой вниманию читателя книге обсуждаются алгоритмы решения наиболее распространенных классов задач, покрывающих практически всю область программирования: поиск и сортировка, численные алгоритмы и алгоритмы на графах. Особое внимание уделено алгоритмам параллельной обработки, редко освещаемым в литературе на русском языке. Книга носит учебный характер. Она может быть использована как вузовскими преподавателями для организации семестрового курса - так и для самостоятельного изучения. Изложение неформальное и чрезвычайно подробное, с большим количеством упражнений, позволяющих вести самоконтроль. Книга может заинтересовать всех, кому приходится самостоятельно писать программы - от программистов банковских систем до научных работников.
51. Мозговой. М. Занимательное программирование. 208с Питер 2004 У книзі викладені основи комп'ютерної геометрії та теорії графів.
52. Седжвик Роберт Фундаментальні алгоритми на С++. (т.1,2,3,4,5).      
53. Ставровський А.Б., Карнаух Т.О. Перші кроки програмування. 390с. Диалектика. 2005 У підручнику викладено основи програмування мовою Borland Pascal.
54. Шестопалов Є.А. Інформатика, комп'ютерні тести, практичні роботи. Шепетівка: Аспект 2004 Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам „Програми з інформатики, 10-11 класи" для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується при вивченні інформатики з використанням сучасних комп'ютерів, що працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить комп'ютерні тести та практичні роботи для перевірки знань і навичок.
55. Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Шепетівка: Аспект 2004 Просто, доступно, лаконічно і досить повно описана робота у всесвітній мережі Internet з електронною поштою, групами новин та Web-сторінками за допомогою програм Outlook Express та Internet Explorer. Містить вправи, послідовне виконання яких допоможе навчитися працювати у всесвітній мережі Internet.
56. Шестопалов Є.А. Excel'2000&XPдля початківця. Шепетівка: Аспект 2004 Просто, лаконічно і доступно описана робота з програмним продуктом Excel'2000 і Excel'XP. Рекомендується для різноманітних курсів або самостійного вивчення роботи з електронними таблицями на комп'ютерах, які працюють під керуванням операційної системи Windows'98 (NT, 2000, XP). Містить вправи, послідовне виконання яких допоможе навчитися створювати різноманітні табличні документи за допомогою Excel. Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів.
57. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. Шепетівка: Аспект 2005 Просто і доступно описані основні відомості про інформацію та інформаційні процеси, інформаційну систему Windows, основи роботи з графічним редактором Paint, текстовими редакторами „Блокнот" і Word, програми Excel (електронні таблиці), PowerPoint (комп'ютерні презентації), Access (система управління базами даних), всесвітньою мережею Internet. До кожної теми є питання для самоконтролю і вправи для закріплення набутих знань. Рекомендується для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Відповідає вимогам з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів
58. Шестопалов Є.А. Word'97&2000 для почат-ківця. Шепетівка: Аспект 2005 Просто, доступно і досить повно описана робота з текстовими редакторами Word '97 або Word'2000. Рекомендується для вивчення роботи з текстовими документами на -сумісних комп'ютерах, які працюють під керуванням операційної системи Windows. Містить багато вправ, послідовне виконання яких допоможе навчитися створювати різноманітні текстові документи. Людині без спеціальної освіти текст книги цілком доступний. Для широко кола читачів і різного роду комп'ютерних курсів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів
59. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Шепетівка: Аспект 2005 Матеріал, викладений у книзі, відповідає вимогам діючих програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів та 12-бальній системі оцінювання знань учнів. Рекомендується як посібник для загальноосвітніх навчальних закладів і для самостійного вивчення. Просто і доступно описані основні відомості про інформацію та інформаційні процеси, інформаційну систему, клавіатуру комп'ютера, операційну систему Windows'ХР, основи роботи з дисками. Майже до кожної теми є вправи для закріплення набутих знань і навичок. Для широко кола читачів, а також для учнів, студентів, вчителів та викладачів навчальних закладів
60. Шестопалов Є.А., І.І. Інформатика. Базовий курс. 8 клас. Шепетівка: Аспект 2006 Рекомендується для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів з 12-річним навчанням. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів. Навчальний посібник у зручній та доступній формі містить закінчення базового курсу операційної системи Windows'ХР і текстового процесора Word'ХР. Крім того в ньому описані створення презентацій за допомогою програми PowerPoint та користування глобальною мережею Internet. І кінці кожної теми є питання для самоконтролю, вправи для закріплення набутих знань, практичні і тематичні роботи

Нагору

ЕКОНОМІКА

№ п/п Автор Назва Видавництво Рік видання Коротка анотація
ПРОГРАМИ
1. Радченко В.В., Бицюра Ю.В. Збірник програм з економіки для ЗНЗ Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 Частина 1. Збірник програм з економіки містить варіанти програми „Основи економіки" для 10-11 класів різних профілів навчання.
2. Радченко В.В., Бицюра Ю.В. Збірник програм з економіки для ЗНЗ (для курсів за вибором) Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 Частина 2. „Збірник програм з економіки…" вміщено програми курсів за вибором для здійснення допрофільного та поглибленого вивчення економіки. Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.
Підручники. Посібники
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань Київ: Вища школа 1999 У навчальному посібнику в науково-популярній формі викладено найновітніші досягнення світової економічної науки та сучасної практики перехідного періоду в Україні. Серед них - ринок та його інфраструктура, взаємодія ринків товарів і грошей, банківської системи і фінансів, принципи і особливості формування підприємництва, механізм функціонування національної економіки. Виклад ілюстровано прикладами, малюнками і схемами. Для учнів ліцеїв, гімназії та середніх закладів освіти з поглибленим вивченням економіки. Може бути корисним студентам економічних факультетів інших навчальних закладі
4. Ганаба С.О. Чи грамотний ви споживач? Практикум з „Основ споживчих знань" Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА 2006 У даному посібнику представлено тести, завдання, юридичні ситуації, які дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його взаємовідносин, сприяють набуттю навичок юридично правильного захисту споживачів. Для викладачів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
5. Ганаба С.О. Чи грамотний ви споживач? Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 У даному посібнику представлено тести, завдання, юридичні ситуації, які дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його взаємовідносин, сприяють набуттю навичок юридично правильного захисту споживача. Для викладачів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
6. Ганаба С.О., Мартинюк О.В. Основи споживчих знань Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 У даному посібнику представлено тести, завдання, юридичні ситуації, які дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суті його взаємовідносин, сприяють набуттю навичок юридично правильного захисту споживача. Для викладачів та учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв.
7. Гильберг Т., Думанская Г., Юхимович О. Путешествие в мир экономики Кам'янець-Подольский: Аксиома (Абетка-НОВА) 2008 Часть 1. пособие включает в себя задания к урокам по курсу "Путешествие в мир экономики", практические работы, тестовые задания для самоконтроля. После каждого раздела поданы задания для тематического оценивания учебных достижений учащихся. В конце пособия - словарик экономических терминов. Издание адресовано учащимся общеобразовательной школы и учителям экономики.
8. Гильберг Т., Юхимович О. Путешествие в мир экономики Кам'янець-Подольский: Аксиома (Абетка-НОВА) 2008 Часть 2. пособие включает в себя задания к урокам по курсу "Путешествие в мир экономики", практические работы, тестовые задания для самоконтроля. После каждого раздела поданы задания для тематического оценивания учебных достижений учащихся. В конце пособия - словарик экономических терминов. Издание адресовано учащимся общеобразовательной школы и учителям экономики и родителям, которые заботятся об экономической образованности детей с раннего возраста.
7. Горленко Г.О. Збірник задач з економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю. Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА 2006 Збірник задач за структурою тем відповідає Програмі „Економіка", для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю (автори Радіонова І.Ф. та ін.) Містить понад 600 завдань 4-х рівнів складності, адаптованих з урахуванням економічних процесів в Україні, доповнений статистичними даними. Дозволяє сформувати навички економічного аналізу, закріпити теоретичні знання і здійснити контроль за рівнем знань і вмінь учнів з курсу економіки
8. Горленко Г.О. Тестові завдання з економіки: Навчальний посібник для 8-10 класів. Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 Збірник структурований за темами відповідно до програми „Економіка" для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напрямку, що вивчають економіку на профільному рівні (авторів І.Ф.Радіонової, В.В.Радченко, Ю.В.Бицюри), але може бути використаний при викладанні і предмета за будь-якою іншою програмою. Містить більше 1000 завдань різних типів і різного рівня складності. представлені тестові завдання можуть бути використані для поточного, тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у класі, а також для підготовки і самопідготовки учнів до контрольних робіт та іспитів з економіки. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які поглиблено вивчають основи економіки, для учителів економіки, абітурієнтів.
9. Дж. Дж. Линч, М.В.Уотс, Д.Р.Олесневич Міжнародна економіка: Навчально-методичний посібник Львів 2000 Спеціально для українського читача запропоновано переклад популярного американського підручника - лідера на ринку базової освітньої економічної літератури США і першого видання такого типу в Україні. Книга вводить у захопливий, однак складний і незбагненний, на перший погляд, світ міжнародної економіки і робить його набагато ближчим і зрозумілішим. Двадцять у простій і доступній формі пояснюють, що таке міжнародна торгівля, закордонні інвестиції, платіжний баланс, міжнародні розрахунки та підприємництво, валютні курси та багато інших важливих питань цієї навчальної дисципліни. Книга ілюструє новий підхід і методику навчання: виклад матеріалу зроблено на цікавих прикладах життя, передбачено активну участь слухачів у ділових іграх, виконання вправ, самостійну роботу. Для вчителів шкіл, викладачів коледжів та інститутів, учнів старших класів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку міжнародної економіки
10. Жовтанецький О.М., Чуба Н.В. Цікава економіка: Навчальний посібник з економіки для учнів 10-11 класів Кам'янець-Подільський: Аксіома 2007 „Цікава економіка" - навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Його тематика відповідає вимогам МОН України і включає базові знання із таких дисциплін, як економічна теорія, макро- та мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, економічна історія, історія економічних учень, економіка підприємства, основи права та ін. Водночас при написанні підручника використано найновіші дані та досвід визнаних українських, російських та польських авторів щодо подачі матеріалу у подібних працях. „Цікава економіка" написана легким, доступним для школяра стилем. Теоретичний матеріал збагачено цікавими історичними фактами, прикладами з економічного життя окремих країн, підприємств, успішних підприємців, унаочнено таблицями, графіками, діаграмами, схемами. Виклад матеріалу відповідає поділові навчального року на семестри, що полегшить роботу учителя. Теми поділено на параграфи, у яких виділено ключові питання. Кожен із них завершується підсумком та контрольними запитаннями. Список додаткової літератури та Інтернет-ресурсів допоможуть учителеві організувати додаткові заняття. Запропонований у посібнику матеріал було апробовано авторами під час викладання курсу економіки у Львівській українській приватній гімназії
11. Панчишин С.М. економіка для учнів 10 класу Львів:Тріада плюс 2008 У книжці розкриваються загальні основи господарської діяльності людей та функціонування ринкової економіки. Особливу увагу приділено економічній ролі держави, поведінці фірм та домогосподарств, макроекономічним показникам та економічному зростанню, інфляції, безробіттю, стабілізаційній політиці та міжнародним економічним відносинам. посібник устаткований рисунками і таблицями, містить тести і задачі до кожної теми. Найважливіша перевага підручника - поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл та для усіх, хто хоче засвоїти теоретичні основи макро-і мікроекономіки.
12. Прокопенко І.Ф. Шкільний курс економіки Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 Посібник містить системне викладання основ економічної теорії у відповідності до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Він націлений на ознайомлення з основами економіки та на формування навичок економічної діяльності. Розглядаються не тільки теоретичні питання, а й сучасні економічні процеси та особливості економічної політики в Україні. Після теоретичної частини в кожній темі має місце економічний практикум у вигляді тестів, вправ та задач. Для учнів, вчителів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться економічною теорією.
15. Співак Л.М., Матвіюк Л.О., Шкурак В.С., Сивак О.Д. Математика + Економіка: Методичні рекомендації Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА 2004 Методичні рекомендації щодо використання задач з економічним змістом на уроках математики у 5-11 класах розраховані на вчителів математики у загальноосвітніх школах за обраним профілем „Економіка", та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.010103 „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки". Методичні рекомендації будуть корисними також під час підготовки та проведення бінарно-інтегрованих уроків з математики та економіки.
17. Циндук О.М., Супричов О.В. Основи економіки (10-11 клас) Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 Навчальний посібник призначено для підготовки і проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів, які вивчають курс „Основи економіки" за редакцією І.Ф.Радіонової (35 годин). Матеріал Зошита охоплює всі основні теми курсу і містить згідно з навчальною програмою 5 тематичних атестацій (по 4 варіанти в кожній) і 8 практикумів, призначених для якіснішої підготовки до тематичних атестацій.
18. Циндук О.М., Супричов О.В. Основи економіки (10-11 клас) Кам'янець-Подільський: Аксіома 2008 Посібник призначений для підготовки та проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів, у яких вивчається курс „Основи економіки", згідно з навчальною програмою за редакцією І.Ф.Радіонової (70 або 35 годин). Матеріали зошита містять відповіді до завдань 8 практикумів і 7 тематичних атестацій по 4 варіанти у кожній (для класів суспільно-гуманітарного профілю), і 5 тематичних атестацій (для загальноосвітніх навчальних закладів інших профілів), призначених для якіснішої підготовки до тематичних атестацій.
19. Шебулдаєва І.В. Основи споживчих знань. Навчальний посібник Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА 2002 У даному посібнику викладені основні споживчі поняття, що дозволяють скласти правильне розуміння ролі споживача і суть його взаємин з іншими учасниками ринку, прищепити знання правових основ цих взаємин, своїх прав і обов'язків, меж домагань і відповідальності. Книга призначена для викладачів і загальноосвітніх навчальних закладів, що вчаться, а також для всіх, хто цікавиться правами споживача і бажає виробити навики юридично грамотного їх захисту

Нагору

Видалити Відміна
Забанити Відміна