Закрити
Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 6 клас.
31 Жовтня 2008, 00:00 , Переглядів: 13494
FacebookTwitterLivejournal
 Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 6 клас. Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 6 клас

Орієнтовне календарно-тематуїчне планування складено згідно з програмами трудового навчання для 5-9 класів (видавництво „Шкільний світ, 2001 рік) за варіантом міських шкіл для класів, які поділяються на групи дівчаток і хлопчиків (технічні види праці). Програма, що подається у календарно-тематичному плануванні, має деякі зміни, на які вчителям варто звернути увагу.

Методичні рекомендації допоможуть учителям трудового навчання під час підготовки до нового навчального року та уроків.

ББК 74.263

ЗМІСТ

 1. Від авторів
 2. Загальний тематичний план
 3. Вимоги до знань та вмінь учнів (за модулями)
 4. Календарно-тематичний план і програма
 5. Критерії визначення рівня навчальних досягнень учнів
 6. Література

ВІД АВТОРІВ

Згідно з інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України "Про трудове навчання та вивчення креслення у загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 навчальному році" учні 6-х класів вивчатимуть предмет за програмою „Трудове навчання. 5-9 клас " (видавництво "Шкільний світ", 2001 рік). На допомогу вчителям трудового навчання авторами програми пропонується орієнтовний календарно-тематичний план і програма за модулями, з яких складається програма. У формулюванні тем і змісті програми є незначні зміни та уточнення.

Календарно-тематичний план складено за загальноприйнятою формою. Щоб учителю було легше орієнтуватись у визначенні теми уроку, яка складається з теоретичної частини та практичної роботи за вказаною темою, ця частини виділена відповідно у тексті. Під час виконання записів у класних журналах теми уроку з орієнтовного календарно-тематичного плану, їх не варто скорочувати або інтерпретувати за власним бажанням. Це свідчить про рівень методичної підготовки вчителя трудового навчання. У назвах практичних робіт у дужках є уточнення для вчителя, яке записувати у класний журнал не обов'язково, оскільки для цього обмаль місця.

Після теми уроку йде її зміст (програма), тобто ті питання, які вчитель має обов'язково висвітлити під час уроку.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п.п. Назва модулів і розділів К-сть годин
  Основна частина (стабільна) 50
1 Людина і виробництво 12
  Розділ 1. Основи виробничої діяльності. 2
  1.1 .Людина в трудовому процесі. 1
  1.2-Основи виробничих процесів 1
  Розділ 2. Основи графічної підготовки 4
  Розділ 3. Основи техніки 2
  Розділ 4. Електротехнічні роботи 4
2 Проектування та виготовлення виробів із деревини 18
  Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з деталей призматичної форми з циліндричними отворами 18
  1.1. Види пиломатеріалів. Загальні відомості про властивості деревини. Вади деревини 2
  1.2. Конструювання виробів із деталей призматичної форми з циліндричними отворами 2
  1.3. Технологічний процес пиляння деревини ножівкою 2
  1.4. Технологічний процес стругання. Шерхебель, рубанок 2
  1.5. Технологообіг на свердлильному верстаті 2
  1.6. Оздоблення виробів 2
3 Проектування та виготовлення виробів із металів 16
  Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з листового металу і сортового прокату 16
  1.1. Властивості чорних і кольорових металів 1
  1.2. Контрольно-вимірювальний інструмент 1
  1.3. Конструювання виробів з листового металу і сортового прокату 2
  1.4. Технологія різання листового металу і сортового прокату слюсарною ножівкою 4
  1.5. Технологія рубання листового металу зубилом 2
  1.6. Технологія обпилювання металевих заготовок напилками 4
  1.7. Технологія свердлильних робіт 2
4 Технологія благоустрою та озеленення території 4
  Розділ 1. Технологія вирощування рослин 2
  1.1. Технологія вирощування квіткових (овочевих) рослин 2
  Розділ 2. Догляд за тваринами і птахами 2
  1.1. Утримання домашніх тварин і догляд за ними 1
  1.2. Догляд за кімнатними і дикими птахами 1

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Модуль "Людина і виробництво"

Учні повинні знати: Правила безпечної праці в шкільних майстернях; основні поняття про технологічний процес; технологічні операції; основні базові технології; загальні поняття про конструкційні матеріали; загальні відомості про проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини; початкові відомості про механізми, які застосовуються в техніці; просту кінематичну схему; складові елементи електричного кола; електричну та монтажну схему нерозгалуженого кола: будову побутової електроарматури (лампового патрона, вимикача, штепсельного з'єднання). Учні повинні вміти: розпізнавати конструкційні матеріали за їх зовнішніми ознаками. Читати й виконувати креслення та ескізи деталей об'ємної о>орми (циліндричної, конічної); складати пасову та зубчасту передачі із деталей .Конструктора"; складати просте нерозгалужене електричне коло, монтажну схему; приєднувати проводи до електроарматури; дотримуватись правил безпечної праці.

Модуль "Проектування та виготовлення виробів з деревини"

Учні повинні знати: правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільній майстерні; організацію та обладнання робочого місця; пиломатеріали, їх види; основні механічні властивості деревини: вади деревини; поняття та принципи безвідходного виробництва; призначення і будову вимірювального та розмічального інструменту; інструмент для поперечного і поздовжнього пиляння деревини; інструмент для стругання; будову і принцип дії свердлильного верстата. Учні повинні вміти: дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці; організовувати робоче місце; визначати породи деревини, їх основні механічні властивості та види пиломатеріалів; розраховувати собівартість виробів; наносити розлл вільні лінії за допомогою рейсмуса, малки та єрунка; я/іконувати поперечне та поздовжнє пиляння; виконувати чорнове та чистове стругання, перевіряти якість обробки деталей виробу; виконувати свердління отворів в деталях виробу на свердлильному верстаті.

Модуль "Проектування та виготовлення виробів з металу"

Учні повинні знати: правила внутрішнього розпорядку, безпечної праці та організації робочого місця в слюсарних майстернях; основні властивості чорних та кольорових металів; будову свердлильного верстата, слюсарної і механічної ножівок, спірального свердла, напилків, слюсарного зубила; прийоми та операції, необхідні для виготовлення виробів з листового та сортового прокату, будову штангенциркуля ШЦ-1; правила безпечної роботі зі слюсарним інструментом та на свердлильному верстаті.

Учні повинні вміти: дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, безпечної праці та організувати робоче місце в слюсарних майстернях; виконувати операції з розрізання сортового прокату слюсарною ножівкою; рубати листовий метал на плиті та в лещатах, обпилювати заготовки напипками; виготовляти деталі та предмети з сортового прокату, свердлити отвори в заготовках, вимірювати розміри штангенциркулем; конструювати різні деталі до моделей, інструменту, пристроїв і пристосувань.

Модуль "Технологія благоустрою та озеленення територіЇ

Учні повинні знати: значення квітів ужитті людини; способи розмноження однорічних та багаторічних квітів; обробку насіння проти збудників хвороб і шкідників; технологію вирощування та висаджування розсади, догляд за рослинами; визначення стиглості, способи збирання та закладання насіння на зберігання; правила безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання робіт.

Загальну характеристику домашніх тварин та кімнатних птахів; санітарно-гігієнічні та психологічні умови їх утримання; захист від хижаків; специфіку поведінки; особливості годування, тренування, гігієну та профілактику захворювань, способи лікування; законодавство України про відповідальність господаря за збитки, заподіяні людям і довкіллю домашніми тваринами.

Учні повинні вміти: дотримуватись правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання робіт; розмножувати однорічні та багаторічні квіти; обробляти насіння проти збудників хвороб і шкідників, вирощувати та висаджувати розсаду, доглядати за рослинами; визначати стиглість, збирати та закладати насіння на зберігання.

Улаштовувати годівниці для диких, зимуючих у регіоні пташок, підгодовувати та оберігати їх взимку.

Правила безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання робіт із обробітку ґрунту.

№ п/п Тема уроку та її зміст К-ть год. Клас Дата Примітка *
  Стабільна частина 50      
  Модуль людина та виробництво 8      
  Розділ 1. Основи виробничої діяльності. Людина в трудовому процесі. Основи виробничих процесів 2      
1 Технологічні процеси. Конструкційні матеріали. Лабораторно-практичні роботи. Ознайомлення з конструкційними матеріалами та їх розпізнання. Правила безпечної праці в шкільних майстернях. Основні поняття про технологічний процес. Роль людини в технологічному процесі. Технологічні операції. Основні базові технології (механічні, хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні). Загальні поняття про конструкційні матеріали, які застосовуються на виробництві для виготовлення виробів (деревина, метал, тканина, пластмаса тощо). Властивості конструкційних матеріалів. 2      
  Розділ 2. Основи графічної підготовки 4      
2 Поняття про проеціювання. Практична робота. Читання креслень, ескізів деталей об'ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне. Прямокутне проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини. 2      
3 Креслення деталей об'ємної форми Практична робота. Виконання креслення деталей, зображення яких потребує двох проекцій. Креслення деталей (циліндричної, конічної, призматичної) форми. 2      
  Розділ 3. Основи техніки 2      
4 Поняття про механізм Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з механізмами пасової і зубчастої передач. Механізми передачі обертального руху та перетворення руху (на прикладі пасової, зубчастої, гвинтової та рейкової передач, обладнання майстерні та деталей конструктора). Поняття про просту кінематичну схему. Умовні позначення на кінематичних схемах (на прикладі свердлильного верстата, швейної машини). Ознайомлення учнів з механізмами, що знаходяться у шкільних майстернях.        
  Розділ 4. Електротехнічні роботи. 4      
5 Електричне коло та його сегменти 2      
  Практична робота. Складання з деталей "Електроконструктора" нерозгалужених простих електричних кіл. Джерела і споживачі електричної енергії. Умовні позначення елементів електричного кола. Електрична та монтажна схема. Правила безпечної праці, організації робочого місця під час виконання робіт.        
6 Побутова електроарматура Лабораторно-практичні роботи. Приєднання проводів до електроарматури. Вивчення побутової електроарматури. Будова лампового патрона, вимикача, вилки, розетки. Ознайомлення з поняттям "коротке замикання". Будова запобіжника. Правила безпечної праці, організації і робочого місця під час виконання робіт. 2      
  Модуль „ Проектування та виготовлення виробів з деревини" 18      
7 Загальні відомості про властивості та вади деревини. Лабораторно-практичні роботи. Визначення порід деревини та и основних ; механічних властивостей та видів пиломатеріалів. Безпека праці та організація робочого місця в майстерні з обробки деревини. Деревина - основний матеріал у столярній і теслярській справі. Пиломатеріали, їх види. способи одержання та використання. Основні механічні властивості деревини. Вади деревини. Вологість деревини. Сушінні деревини. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній деревообробній промисловості. 2      
8 Конструювання виробів з деталей призматичної форми з циліндричними отворами. Практична робота. Розробка виробу. Вироби з деталей призматичної форми (з наскрізними і глухими отворами циліндричної форми). Розробка творчих проектів на конструювання виробів. Розробка послідовності виготовлення виробів. Етапи проектування вибраних об'єктів праці: 1. Пошук конструкції виробу на рівні технічних ідей: схеми. 2. Впровадження ідей у вигляді графічного документа (ескіза, креслення, технічного рисунка). 3. Прогнозування способів виготовлення виробу. 4. Вибір конструкційних матеріалів з урахуванням можливостей шкільних майстерень. 5. Прогнозування реальних властивостей, ефективності та цінності виробу. 6. Виготовлення пошукової конструкції ви робу. 7. Вибір найбільш продуктивної технології виробу, виходячи з реальних можливостей шкільної майстерні. 8. Складання коопераційної карти. 9. Захист проекту перед учителем та однокласниками. 10. Розробка поличок для посуду, рушників, сипучих ємностей, кухонних дощок, квітів, книг. 11. Розробка вішалок для передпокою. 12. Розробка рамок для фотографій, картин. 13. Розробка квіток для вигодовування і утримання домашньої птиці, кроликів. 14. Розробка тарних ящиків, ящиків для перенесення теслярських інструментів, для перенесення овочів і фруктів 2      
9 Вибір і підготовка пиломатеріалів для запланованих виробів. Практична робота. Вибір та розмічання заготовок пиломатеріалів (за допомогою рулетки, складаного метра, лінійки, столярного кутника). Призначення і будова вимірювального та розмічального інструменту: лінійки, столярного кутника, рейсмуса, малки, єрунка. Застосування складаних метрів та вимірювальних рулеток. Прийоми вимірювання заготовок з пиломатеріалів та їх розмічання інструментом. Припуски на обробку пиломатеріалів під час пиляння. Правила безпечної праці. 2      
10. Технологічний процес пиляння ножівкою. Практична робота (за вибором). Розведення і загострювання зубів ножівки. Випилювання заготовок виробу. Підготовка до роботи інструментів. Ножівка для поперечного змішаного, поздовжнього пиляння, їх будова, відмінність зубів за формою. Порівняння зубів рашпіля, пилочок для лобзика і ножівкового полотна столярної ножівки. Прийоми розведення і загострювання зубів ножівки. Правила безпечної роботи під час загострювання зубів ножівки. Прийоми запилювання і пиляння вздовж і впоперек волокон (з використанням підкладної дошки, в затискачах столярного верстака). Правила безпечної роботи під час пиляння. 2      
11 Поняття про механічне розпилювання деревини. Практична робота. Випилювання заготовок (запланованого для виготовлення виробу). 2      
12 Технологічний процес стругання. Практична робота (за вибором). 1. Розмічання деталей (відповідно до графічного зображення). 2.Чорнове стругання за лініями розмітки. Поняття про утворення стружки. Інструменту; для стругання (шерхебель, рубанок), їх конструкція і правила підготовки до роботи. Прийоми стругання кербелем на столярному верстаку пласті, кромки, фасок. Правила безпечної роботи. 2      
13 Технологічний процес чистого стругання. Практична робота (за вибором) 1 Розмічання деталей для стругання (відповідно до графічного зображення). 2. Чистове стругання (за лініями розмітки). Розмічання отворів у деталях (запланованого Правила підготовки до роботи рубанком. Прийоми стругання рубанком на столярному верстаку (пласті, кромки, фаски). Правила безпечної роботи. Правила перевірки якості стругання на просвіт лінійкою, кутником. 2      
14 Технологія робіт на свердлильному верстаті Практична робота (за вибором) Розмічання отворів. Свердління отворів (у деталях запланованого виробу) Призначення, будова і принцип роботи свердлильного верстата. Вимірювання шкилвів і визначення передаточного числа. Кінетична схема. Організація робочого місця свердлувальника. Підготовка верстата до робот Технологічні пристосування для свердління (ручні машинні лещата, кондуктори). Прийоми роботи на верстаті. Визначення послідовності операцій свердління отворів. Правила безпечної роботи під час свердління. 2      
15 Оздоблення виробів. Практична робота (за вибором). 1. З'єднання деталей клеєм ПВА, цвяхами та шурупами. 2. Оздоблення виробу. Види з'єднань дерев'яних деталей. З'єднання клеєм ПВА, цвяхами та шурупами. Зачищення з'єднань та остаточна обробка столярних виробів. Прийоми з'єднання деталей цвяхами та шурупами. Правила безпечної роботи. Види оздоблення виробів. Урахування текстури виробів під час виробу виду оздоблення. Відомості про технологічні процеси оздоблення виробів шліфуванням, покриття морилкою, фарбами, лаками, поліруванням. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги під час оздоблення виробів. 2      
  Модуль „Проектування та виготовлення виробів з металу" 16      
  Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з листового металу і сортового прокату 16      
16 Властивості чорних і кольорових металів. Лабораторно-практична робота. Визначення металів за їх основними властивостями (сталь, чавун, мідь, алюміній). Основні властивості металів: колір, твердість, міцність, пластичність, пружність, крихкість. Окислення металів та боротьба з корозією. Уявлення про виробництво сортового прокату. Профілі прокату, що широко застосовуються. Досягнення науки і техніки у розвитку металургійної промисловості. 2      
17 Контрольно-вимірювальний інструмент. Практична робота. Вправи та вимірювання штангенциркулем товщини, діаметра та глибини отвору виробу. Будова штангенциркуля ШЦ-1 та прийоми роботи з ними. Технологія конструювання виробів (з листового металу і сортового прокату). Практичні роботи. Конструювання виробу. Описання виробу (назва, призначення, вид матеріалу, кількість деталей). Ескіз кріплення виробу (деталі). Поняття про процес конструювання. Планування раціональної послідовності робіт для конструювання та виготовлення виробу відповідно до технічних вимог (за розробленою документацією). Підрахування витрат матеріалу та виготовлення виробу. Розрахунок собівартості майбутнього виробу. Технічні вимоги до виробу. 2      
18 Технологія конструювання виробів (з листового металу і сортового прокату). Практичні роботи. Конструювання виробу. Описання виробу (назва, призначення, вид матеріалу, кількість деталей). Ескіз кріплення виробу (деталі). Поняття про процес конструювання. Планування раціональної послідовності робіт для конструювання та виготовлення виробу відповідно до технічних вимог (за розробленою документацією). Підрахування витрат матеріалу та виготовлення виробу. Розрахунок собівартості майбутнього виробу. Технічні вимоги до виробу. 2      
  Технологія різання листового металу і сортового прокату (слюсарною ножівкою). Практична робота. Вимірювання штанген-циркулем. Розрізання металу ножівкою. Будова слюсарної ножівки. Будова і принцип дії механічної ножівки. Прийоми розмітки деталей за допомогою лінійки або шаблона та різання листового і сортовою прокату ножівкою. Економна розмітка заготовок.        
20 Технологія рубання листового металу зубилом. Практична робота. Рубання листового металу в лещатах і на плиті. Будова слюсарного зубила. Залежність кута заточування зубила від твердості металу Прийоми рубання листового металу зубилом. Правила безпечної праці. 2      
21 Технологічний процес пиляння металу. Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з видами напилків. Визначення видів напилок у залежності від зубів. Пиляння - один із видів різання металу. Технологічний процес пиляння. Ручний інструмент для пиляння. Напилки, їх будова, призначення, класифікація за розмірами зубів пилки та формі профіля. Правила безпечної роботи під час пиляння. Пиляння процес 2      
22 Технологічний напилком. Практичні роботи. Обпилювання базових сторін, площин по лінії розмітки та розміщених під різними кутами. Призначення пиляння. Прийоми обпилювання металу напилками різної форми з різною насічкою. Вимоги до якості та точності виробу. Правила безпечної праці. 2      
23 Технологія свердлильних робіт. Практична робота. Свердління і розсвердлювання отворів у заготовках. Свердління отворів під різьбу Свердлильний верстат - технологічна машина. Поняття про процес свердління. Свердла. Кути загострення свердел. Вибір режимів свердління. Технологічні пристрої. Прийоми керування свердлильним верстатом. Свердління, розсвердлювання. Правила безпечної праці. 2      
  Модуль "Технологія благоустрою і озеленення території"        
  Розділ 1. Технологія вирощування рослин        
24 Технологія вирощування квіткових (овочевих) рослин. і Практичні роботи. Перевірка схожості насіння та обробка його проти збудників хвороб, висівання. Значення і місце квітів у житті людини. Способи розмноження однорічних і багаторічних квітів. Розсадний спосіб вирощування квітів (овочевих рослин - капусти, помідорів, перцю, баклажанів). Добір сортів. Перевірка схожості насіння. Підготовка ґрунту. Обробка насіння проти збудників хвороб і шкідників. Технологія вирощування і висаджування розсади. Безрозсадний спосіб вирощування квітів (овочів), переваги, недоліки. Догляд рослинами. Визначення стиглості, збирання та закладання на зберігання насіння (плодів).        
  Розділ 2. Догляд за тваринами і птахами        
25 Утримання домашніх тварин та кімнатних птахів, догляд за ними. Практична робота. Влаштування годівниць для диких пташок. Загальна характеристика домашніх тварин: котів, собак та ін. Санітарно-гігі'єнічні та психологічні умови їх утримання. Правильний вибір породи. Специфіка поведінки. Годівля і тренування. Режим. Гігієна та профілактика захворювання, способи лікування. Законодавство України про відповідальність господаря за збитки, заподіяні людям і довкіллю домашніми тваринами. Загальна характеристика кімнатних птахів: папуг, канарейок та ін. Умови їх утримання, догляду і розмноження, захист від хижаків. Годівля, прибирання кліток, тренування, правила поведінки з ними. Улаштування годівниць для диких, зимуючих в регіоні, пташок. Підгодовування і оберігання їх взимку. 2      
  Всього: 50      
  Варіативна частина 18      
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
  Всього: 68      

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІ ЗА 12-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер і повинні визначати:

 • рівень оволодіння передбаченими програмою теоретичними знаннями, уміннями застосовувати ці знання в практичній роботі;
 • рівень самостійності у процесі організації та виконання роботи (планування трудових процесів, виявлення елементів творчості, самоконтроль, тощо);
 • вміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;
 • дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); рівень сформованості трудових прийомів і умінь та навичок при виконанні технологічних операцій;
 • дотримання норм часу на виготовлення виробу (якщо час зазначений); вміння організовувати робоче місце і підтримувати відповідний порядок на ньому під час теоретичних та практичних занять; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.
1 початковий 1 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Знаходячись під постійною опікою вчителя може виконувати лише окремі фрагменти практичних завдань (технологічних операцій). Вимагає постійної уваги і допомоги при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, вимог техніки безпеки та санітарної гігієни.
  2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловити думку. Під постійною опікою вчителя може виконати незначну частину практичних робіт (технологічних операцій). Вимагає суттєвої допомоги при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, вимог техніки безпеки та санітарної гігієни.
  3 Учень відтворює меншу частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні практичні роботи (технологічні операції). Виготовлений виріб (виконана робота) має низький рівень якості. Вимагає періодичної допомоги при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, вимог техніки безпеки й санітарної гігієни.
II середній 4 Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний витворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Під керівництвом учителя може виконувати близько половини практичних завдань (технологічних операцій). Виготовлений виріб (виконана робота) хоч і має суттєві відхилення від встановлених якісних показників, проте можливе їх виправлення. В окремих випадках вимагає допомоги в організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, дотриманні правил техніки і безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  5 Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. За допомогою вчителя може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати і проаналізувати його, зробити і висновки. Під час виконання практичних завдань (технологічних операцій) потребує систематичної допомоги учителя. Виготовлений виріб (виконана робота), маючи певні відхилення від встановлених якісних показників, може бути використаний за призначенням. Вимагає постійного контролю вчителя при організації робочого місця, виконанні трудових .і-триномів, дотриманні правил техніки безпеки та санітарно-гігієничних вимог.
  6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна але недостатньо осмислена. За допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки, виправляти допущені помилки. Під час виконання практичних робіт вимагає постійної консультації вчителя. Виготовлений виріб (виконана робота) середнього рівня якості. Вимагає епізодичного контролю при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, дотриманні правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
III достатній 7 Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. При виконанні практичних завдань вимагає періодичної консультації вчителя. Вміє користується необхідною конструкторсько-технолопчною документацією. Виготовлений виріб (виконана робота) достатнього рівня якості. Правильно виконує переважну більшість технологічних операцій. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  8 Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повністю логічна, обґрунтована але з деякими неточностями. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка передбачена програмою. Виготовлений виріб (виконана робота) ; хорошого рівня якості, хоча і може мати незначні відхилення від якісних показників. Виконує прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  9 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, уміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Може користуватись конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програмою. Виготовлений виріб (виконана робота) хорошого рівня якості. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
IV високий 10 Учень володіє глибокими, міцними знаннями, всебічно використовує їх під час виконання різних видів практичних робіт. Вміє користуватись необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка визначена програмою. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує зразкову організацію праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
  11 Учень володіє узагальненими, глибокими знаннями з предмета, цілеспрямовано використовує їх при виконанні практичних знань. Користується різними видами конструкторсько-технологічної документації. Використовує додаткові джерела інформації. Правильно і впевнено виконує усі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
  12 Учень має системні знання, здатність приймати раціональні рішення у виконанні теоретичних і практичних завдань, Вільно користується різними видами конструкторсько-технологічної документації та додатковими джерелами інформації, які рекомендовані програмою. Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Самостійно і систематично забезпечує зразкову організацію праці і робочого місця, дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. Харків:Скорпіон,2000.- 120с.
 2. Головатий М.Ф. Навчи себе сам. - К.: МАУП, 2002. - 120 с.
 3. Гушулей Й.М. Основи техніки.-К.: Освіта, 1996. 144с.
 4. Кальней В.А., Капралов В.С.. Подякон В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения. -М: Просвещение, 1987. 191 с.
 5. Левченко Г.Є., Терещук Б.М Трудове навчання. Робочий ЗОШИТ дія 5 класу (технічні види праці). - К.: Махаон-Україна, 1998. 96 с.
 6. Левченко Г.Є., Терещук Б.М. Трудове навчання. Робочий зошит для 6 класу (технічні види Праці). К.:Сакцент, 1998.-128 с.
 7. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1977. - 232 с.
 8. Мадзігон В.М та ін. Трудове навчання: Навч. посібник для 5 кл. - К.: Освпа. 1996. 192 с.
 9. Методика формирования трудових умсний и навыков у учашихся 5-7 кпвсеов /1 Іод ред. В.И.Кдчнева К.: Радянська школа, 1989. 144с.
 10. Помчук А.М. Падалка О.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. -К.: Просвіта, 2000. 368 с. Онишук В.О. Типи. структура і методика уроку в школі. - К.: "Ратянська школа", 1973. -186 с'
 11. Падалка О.С.. Нісімчук АМ, Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. -К.: Українська енциклапедія ім. М.І.Бажана, 1995. 253 с.
 12. Педагогічна мапсіерність./За заг.рсд.І.А.Зязюна-К.:Вищашк., 1997. -349с.
 13. Носата О.М., Кіктенко Л.З., Любарська О.М. та іп. Освітні технолога / За заг. ред. О.М1 Ієхоїк - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
 14. ПрокопьеваЗ.И., Бережкова ГМ Словарь-справочник по трудовому обучению.-Мн.: Нар. асвета. 1987. -96 с.
 15. Сидоренко В.К.. Терешук Г.В.. Юрченко В.В. Основи техніки і технології Навчальний посібник. К.: ї ОТУ ІМ. М.І Щрагоманова, 2001. 163 с.
 16. Слюсаренко Н.В. РОЗВИТОК творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої прані засобами ігрової діяльності: Навчалдьно-мстодичний посібник. - Херсон. 2002. -148 с.
 17. Тхоржевський Д.О. ГИешдика трудового та професійного навчання. Ч. І. - К.: ВидавництвоРНПЦ, ДІНІТ 2000. 248с.
 18. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. II. - К.: ВидавництвоРННЦ, ДІНІТ,2000. 186с.
 19. ХолмянскийЛ.М., ЩипановА.С. Дизайн. - М.: Просвещение, 1985. -240с.
Автор: Н. Боринець, В. Вдовченко, Г. Кондратюк, О. Романчук Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні виг.ч праці) 6 клас. - 2-ге видання, доповнене. К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. -18 с.
Видалити Відміна
Забанити Відміна