Закрити
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Я і Україна. Довкілля. 2-4 класи.
20 Жовтня 2008, 00:00 , Переглядів: 7837
FacebookTwitterLivejournal
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Я і Україна. Довкілля. 2-4 класи. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Я і Україна. Довкілля. 2-4 класи

Додаток № 8 до наказу МОН України № 755. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Затверджено
Наказ МОН України № 755 від 20.08.2008

Я І УКРАЇНА

ДОВКІЛЛЯ
2-4 класи

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуємо ступінь сформованості у них компетентностей: навчальної, загальнокультурної, комунікаційної, громадянської, соціальної, інформаційної, здоров'язберігаючої.

Учитель має враховувати, що основою формування цілісності знань є уявлення учнів про найзагальніші зв'язки у природі, які відображені в загальних закономірностях природи (збереження; спрямованості самочинних процесів до найбільш імовірного, рівноважного стану; повторюваності, періодичності процесів у природі). Доведено, що зміст цих закономірностей доступний дітям 6-7-річного віку. Саме через послідовне застосування найбільш загальних зв'язків у природі (обмін речовиною, енергією, інформацією) між об'єктами довкілля учні набувають знань щодо самозбереження, збереження свого природного і суспільного середовища. Водночас відбувається соціалізація свідомості дитини, оскільки саме систематизація знань - важлива умова формування соціально зрілої особистості, громадянина, патріота своєї Батьківщини.

Програмою реалізується діяльнісний підхід у пізнанні дитиною свого середовища життя - довкілля - у взаємозв'язках його компонентів (суспільного, природного, зміненого людиною).

У кожному класі курс має підназву відповідно до основного виду діяльності школярів. У 1-2 класі, де учні вчаться формулювати запитання і шукати відповіді на них, курс має підназву "Запитую довкілля", у 3 класі - "Спостерігаю довкілля", у 4 класі - "Досліджую довкілля".

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І Початковий
1-3
Учень засвоїв одиничні уявлення про об'єкти, що вивчаються. Знання носять фрагментарний характер. У навчальних діях потребує значної допомоги вчителя. Більшість компетентностей відсутні.
ІІ Середній
4-6
Учень засвоїв матеріал як сукупність елементів знань згідно з програмою. Під час відтворення навчального матеріалу користується прикладами з підручника, допомогою вчителя чи учнів. Учень виконує завдання на уроках серед природи, моделює з незначними помилками, за допомогою вчителя робить висновки.
ІІІ Достатній
7-9
Учень самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу. Відповідає на запитання, відповідь ілюструє власними прикладами, робить висновки, намагається виправити помилки самостійно.
ІV Високий
10-12
Учень засвоїв навчальний матеріал, здатний самостійно робити висновки. На додаток до критеріїв попереднього рівня: учень самостійно відповідає на поставлені запитання, виконує завдання (вносить свої пропозиції щодо моделювання, виконання завдань на уроках серед природи).


 

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І Початковий
1
Учень засвоїв одиничні уявлення про об'єкти, що вивчаються; самостійно не може їх висловити. У навчальних діях потребує значної допомоги вчителя.
2
Додатково до попереднього учень співпрацює в групі, в класі та на уроках серед природи за допомогою вчителя. Знання носять фрагментарний характер. У навчальних діях потребує значної допомоги вчителя. Більшість компетентностей відсутні.
3
Додатково до критеріїв 1, 2 учень намагається вказати зв'язки між об'єктами і явищами довкілля, зобразити їх малюнком. Більшість компетентностей відсутн
ІІ Середній
4
Учень засвоїв матеріал як сукупність елементів знань згідно з програмою. За допомогою вчителя чи учнів виконує самостійні завдання.
5
Додатково до попереднього критерію учень намагається самостійно наводити приклади, формулювати запитання, виконувати малюнки. Під час відтворення навчального матеріалу користується прикладами з підручника, допомогою вчителя чи учнів.
6
Додатково до критеріїв 4, 5 учень співпрацює в групі, виконує завдання на уроках серед природи, моделює з незначними помилками, з допомогою вчителя робить висновки.
ІІІ Достатній
7
Учень самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу. Виявляє вміння складати розповідь, виділяти головне, моделювати.
8
Відповідає на запитання, відповідь ілюструє власними прикладами, робить висновки, намагається виправити помилки самостійно
9
Додатково до критеріїв 7, 8 учень володіє необхідними знаннями та вміннями для розв'язання задач. Здатний оцінити свої компетентності.
ІV Високий
10
Учень здатний в основному відтворювати навчальний матеріал, коментувати його, самостійно робити висновки. Учень співпрацює в групі, результати спостережень вміє відтворювати словесно, у вигляді малюнка, моделі.
11
Додатково до попереднього учень висловлює самостійні судження, аргументує свої відповіді, ілюструючи їх власними прикладами, робить висновки, намагається виправити помилки самостійно.
12
На додаток до критеріїв попереднього рівня: учень самостійно відповідає на поставлені запитання; творчо підходить до виконання завдань (вносить свої пропозиції під час моделювання). Навчальні проблеми розв'язує самостійно і творчо

 

Видалити Відміна
Забанити Відміна