Закрити
Програми для середньої загальноосвітньої школи 3-4 клас (Трудове навчання)
29 Липня 2008, 00:00 , Переглядів: 14571
FacebookTwitterLivejournal
Програми для середньої загальноосвітньої школи 3-4 клас (Трудове навчання) Фото: http://funnypicture.zoda.ru Програми для середньої загальноосвітньої школи 3-4 клас (Трудове навчання)

Програма з трудового навчання розроблена відповідно до вимог стандарту освітньої галузі "Технології". У стандарті зазначено: "Вимоги освітньої галузі "Технології" конкретизуються у типових програмах з предметів "Художня праця", "Трудове навчання".

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ

для середньої загальноосвітньої школи
3-4 класи

Київ

"Початкова школа" 2003

УДК 371.214.1:
373.5.046.12
П 78

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Лист Міністерства освіт и і наук и України №1/11- 3104 від 19.09.2002, №1/11-4518 від 29.11.2001, №1/11-656 від 24.05.2002, №1/11-3765 від 18.11.2002, №1/11-3886 від 27.11.2002).

П 78
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи.
К.: "Початкова школа". - 2003. - 296 с.

Програми підготували наукові співробітники лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

Відповідальні за випуск:
головний спеціаліст відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти
головного управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Заїка Антоніна Михайлівна;

завідувачка відділу початкової освіти Науково-методичного центру середньої освіти
Манюк Лариса Володимирівна

© Міністерство освіти І науки України, 2003.
© Академія педагогічних наук України, 2003.
© ТОВ "Видавництво "Початкова школа", 2003.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Пояснювальна записка

Програма з трудового навчання розроблена відповідно до вимог стандарту освітньої галузі "Технології". У стандарті зазначено: "Вимоги освітньої галузі "Технології" конкретизуються у типових програмах з предметів "Художня праця", "Трудове навчання". Вони є невід'ємною частиною осо-бистісно орієнтованої моделі освіти, сприяють формуванню активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах краси і доцільності".

Мета і завдання трудового навчання в 3-4 класах реалізуються на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: людина - природа, людина - людина, людина - знакові системи, людина -техніка, людина - художні образи. Відповідно до зазначених напрямів у програмі виділено п'ять модулів: "Людина і природа", "Я сам та інші люди", "Людина і знаки інформації", "Людина і техніка", "Людина і художнє довкілля". Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв'язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання із іншими навчальними предметами.

Нова програма орієнтує на конструктивно-технологічний підхід до вирішення завдань трудового навчання. Відомості з конструювання і технології виділені у переважній більшості тем кожного розділу програми.

Відповідно до конструктивно-технологічного підходу пріоритетним завданням трудового навчання є розвиток загальнотрудових і конструктивних умінь учнів. Недопустимим є орієнтування школярів на оволодіння лише технологічними знаннями і уміннями. Важливо поєднувати формування загальнотрудових умінь із знаннями про матеріали, техніки їх обробки, а також особисто значущими для учнів результатами трудових дій.

З урахуванням особливостей мікровікового періоду учнів 3-4 класів та згідно з дидактичним принципом наступності у програмах визначено нові пріоритети. У 3 класі звертається увага на особливості професій (мету, умови) за різними напрямками трудової діяльності. У 4 класі в полі зору вчителя мають бути кваліфікаційні якості представників професій, які пов'язані з тим чи іншим напрямом трудової діяльності.
Теми запропоновані варіативно. Вчитель вибирає їх з урахуванням наявності обладнання.

ПРОГРАМА

3 клас (35 год)

1. Вступ

Тема 1.1. Повторення тематичного розділу "Вступ" за 1-2 класи. Види суспільно корисної праці та їх особливості.

Тема 1.2. Елементи проектної графіки (графічної грамоти).
Визначення розмірів предметів для побудови креслень та ескізів.
Правила нанесення розмірів (виносна і розмірна лінії, діаметр, радіус кола).

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виконання виробів за готовими кресленнями.
2. Зняття розмірів із нескладних предметів і нанесення їх на креслення.
3. Особливості розмічання різних матеріалів за кресленнями. Базова сторона, базова лінія для прямокутних заготовок.
4. Проектування виробів за власним задумом. Розробка креслень. Виготовлення виробів за кресленнями.
Орієнтовні результати праці; розгортки об'ємних виробів (на вибір учителя і учнів).

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій "людина - природа".
Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - природа" (овочівник вирощує овочі, щоб отримати урожай і забезпечити людей продуктами харчування; геолог вивчає місцевість, щоб визначити місцезнаходження корисних копалин).
Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері природи. Узагальнення результатів профдіагностики за 1-2 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання куточка професій природничої галузі.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - природа".
3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у сфері природи.

Тема 2.2. Робота з рослинними матеріалами. Ікебана як мистецтво компонування рослинних форм.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Творення композицій з рослинних форм.
2. Виготовлення об'ємних виробів з природних матеріалів.
3. Робота з насінням квітів та лікарськими рослинами.

Орієнтовні результати праці: сюжетні композиції за малюнком або власним задумом; колективні композиції об'ємних виробів з рослинних матеріалів; естетично оформлені пакети з насінням квітів, лікарськими рослинами або інші роботи на вибір учителя і учнів.

Тема 2.3. Робота з глиною (пластиліном).
Ліплення пластичне і конструктивне.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виготовлення скульптурних мініатюр способом "витягування" з цілісної основи.
2. Конструювання об'ємних виробів способом "примазування".

Орієнтовні результати праці: виставка - композиція скульптурних мініатюр за мотивами природи.

Тема 2.4. Узагальнююча практична робота.
Створення колективної композиції - виставки за тематикою розділу.

3. Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій "людина - людина
Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - людина" (лікар лікує, вчитель навчає, юрист консультує, офіціант обслуговує, культпрацівник організовує відпочинок на дозвіллі).
Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері "людина - людина". Узагальнення результатів профдіагностики за 1-2 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання куточка професій сфери "людина - людина".
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - людина".
3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у сфері "людина - людина".

Тема 3.2. Побутова праця.
Купівля товарів першої необхідності як вид побутової праці. Види магазинів: гастрономи, магазини господарчі, універмаги, універсами, супермаркети тощо. Товари вітчизняного виробництва і доцільність їх придбання.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Використання калькулятора для розрахунків економічної доцільності витрат на придбання товарів першої необхідності.
2. Визначення терміну споживчої придатності харчових продуктів.

Орієнтовні результати праці: з'ясування асортименту і вартості "споживчого кошика" сім'ї, способів його здешевлення; рольова гра "У магазині".

Тема 3.3. Культура зовнішності людини. Робота з різними матеріалами.
Одяг як атрибут професійної діяльності. Особливості вбрання медичних, культосвітніх працівників, представників сфери обслуговування, педагогів, юристів.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виготовлення макетів професійного одягу сфери "людина - людина".
2. Розробка проектних моделей і пошукових макетів професійного одягу.

Орієнтовні результати праці: графічні моделі і пошукові макети професійного одягу з паперу, ниток і тканин на вибір учителя і учнів.

Тема 3.4. Подарунки та сувеніри до свят. Продовження роботи з різними матеріалами.
Вироби зі світловим ефектом. Елементи електротехніки: схема і монтаж електрокола з послідовним з'єднанням деталей.

Способи виконання теми:
1. Графічне зображення схеми електрокола з послідовним з'єднанням деталей (батарейки, лампочки, вимикача).
2. Монтаж простого електрокола з послідовним з'єднанням деталей.
3. Виготовлення електрифікованих виробів з різних матеріалів.

Орієнтовні результати праці: "миколайчики" для рідних і близьких, ялинкові іграшки, прикраси для новорічного і різдвяного інтер'єрів (за добором учителя і учнів).

Тема 3.5. Узагальнююча практична робота. Колективне оформлення класної кімнати і виготовлення карнавальних костюмів до Новорічного і Різдвяного свят.

4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1. Світ професій "людина - знакові системи".
Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина- знакові системи" (бухгалтер нараховує зарплату, оператор комп'ютерної техніки складає тексти і малюнки, телефоніст набирає коди міст і номери абонентів тощо).
Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері знакової інформації. Узагальнення результатів профдіашостики за 1-2 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання куточка професій із знаковою інформацією.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина-знакові системи".
3. Виготовлення наочності про трудову діяльність у сфері знакової інформації.

Тема 4.2. Умовні знаки передачі інформації. Робота з різними матеріалами.
Історичний розвиток знаків математичної символіки і знаків писемного мовлення (вітчизняних, зарубіжних). Елементи поліграфічного мистецтва. Кольорографія.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Макетування для ігор електронних пристроїв управління, мобільних телефонів, шахових дощок. Позначення умовних знаків на кнопках, клавіатурі, шаховій дошці.
2. Виготовлення макетів книжечок оригінальної форми і їх художнє оформлення різними знаками.
3. Друкування кольорових відбитків у техніці монотипії.
4. Творення кількох кольорових відбитків способом акватипії.

Орієнтовні результати праці: макети дистанційних пультів управління телевізорами, калькуляторів, мобільних телефонів, шахових дощок, макети книжечок оригінальної форми, відбитки монотипії та акватипії або інші вироби за добором учителя і учнів.

Тема 4.3. Узагальнююча практична робота.
Виготовлення унаочнення з математики, мови, читання з використанням різних інформаційних знаків (засобів візуальної комунікації), елементів поліграфічного мистецтва, кольорографії.

5. Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій "людина - техніка".
ПрофінцЬормація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - техніка" (інженер-конструктор спільно з промисловим дизайнером розробляють проект технічної конструкції, токарі виготовляють деталі, слюсарі складають конструкції машин, електрозварювальники зварюють металеві деталі тощо).
Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері техніки. Узагальнення результатів профдіагностики за 1-2 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання куточка професій технічної галузі.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - техніка".
3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у технічній галузі.

Тема 5.2. Технічні конструкції. Робота з різними матеріалами.
Cучасні технологічні, транспортуючі і транспортні технічні конструкції та їх ретроаналоги у вітчизняному машинобудуванні.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Технічне моделювання з різних матеріалів на основі готових креслень.
2. Реконструювання із внесенням змін у ескізи майбутніх виробів.
3. Проектне моделювання з різних матеріалів за технічними умовами з самостійною розробкою графічних зображень (начерків, ескізів, креслень, технічних рисунків).

Орієнтовні результати праці: графічні зображення, технологічні картки; моделі технологічних транспортуючих і транспортних засобів з різних матеріалів (на вибір учителя і учнів).

Тема 5.3. Робота з технічним конструктором.
Технічне моделювання з деталей конструктора "Школяр".

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Технічне конструювання за графічними зображеннями і технічними умовами інструкції до конструктора "Школяр".
2. Реконструювання із внесенням змін у графічні зображення і технічні умови інструкції до конструктора "Школяр".
3. Проектне моделювання з розробкою власних графічних зображень, технічних умов та складання пошукових макетів з деталей конструктора "Школяр".

Орієнтовні результати праці: технічні моделі з деталей конструктора "Школяр" (за добором учителя і учнів).

Тема 5.4. Робота з будівельним набором та іншими матеріалами.
Макетування будівельних споруд у вітчизняному архітектурному стилі.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Макетування архітектурних форм способом трансформації паперу.
2. Складання макетів споруд із деталей будівельних наборів.
3. Виготовлення архітектурних форм з природних матеріалів (в тому числі способом ліплення).

Oрієнтовні результати праці: макети будівельних споруд з різних матеріалів і деталей будівельних наборів (за добором учителя і учнів).

Тема 5.5. Узагальнююча практична робота за тематикою розділу.
Колективна виставка-композиція будівельних споруд вітчизняного архітектурного стилю, транспортних засобів вітчизняного дизайну.

6. Людина і художнє довкілля

Тема 6.1. Світ професій "людина - художні образи".
Профінформація про особливості творчої діяльності у сфері "людина - художні образи" (письменник творить образи засобами художнього мовлення, художник використовує як засоби художньої виразності пластику лінії і колірної плями; для скульптора, архітектора, майстра-художника декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнера засобами художньої виразності є пластика просторових форм; для музиканта - музичні звуки, для хореографа - пластика руху, для актора - пантоміміка і художнє мовлення).
Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері художньої творчості. Узагальнення результатів профдіагностики за 1-2 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Oбладнання куточка професії мистецької галузі.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери мистецтва.
3. Виготовлення наочної профінформації про види художньої творчості.

Тема 6.2. Художні техніки декоративного і ужиткового мистецтв.
Види декоративно-ужиткового мистецтва: художня вишивка, ґердани, кераміка, художня обробка деревини, випилювання лобзиком, випалювання та ін.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Використання у вишивках оздоблювальних швів "стебнівка" (назад голкою, ручна строчка), "ланцюжок" (тамбур).
2. Техніка нанизування бісеру в ґерданах.
3. Mакетування з деревини і пиломатеріалів традиційних селянських знарядь праці.
4. Вироби із шпону або стружок із деревини та сучків з І декоративною текстурою.
5. Випилювання лобзиком, випалювання випалювачем.
6. Карбування (тиснення на фользі).
7. Виготовлення народних іграшок з глини або пластиліну.

Орієнтовні результати праці: зразки оздоблювальних швів "стебнівка", "ланцюжок"; візерунки ґерданів; макети традиційних селянських знарядь праці (веретена, вил, ціпа, лопати тощо); вироби зі шпону, стружки, сучків; твори з фанери і оЬольги, вироби з інших видів декоративно-ужиткового мистецтва (за добором учителя і учнів).

Тема 6.3. Макетування архітектурних форм.
Східний і західний стилі в архітектурі. Особливості архітектурних форм Сходу.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Поєднання об'ємних просторових форм конуса і циліндра, кулі у макетах будівель східної архітектури.
2. Техніка мозаїчного декору з паперу або інших матеріалів.

Орієнтовні результати праці: макети будівель східного стилю, зразки архітектурної мозаїки у колі, квадраті, смужці за добором учителя і учнів.

Тема 6.4. Художнє конструювання предметів побуту (дизайн).
Текстильний дизайн (етнодизайн) і його різновиди: в'язання гачком, макраме, м'яка іграшка, аплікація із тканини та інші види.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. В'язання за допомогою гачка ланцюжків і нескладних колоподібних мотивів.
2. В'язання найпростіших вузлів у техніці макраме.
3. Конструювання м'яких іграшок із поролону і текстильних матеріалів.
4. Виготовлення настінних декоративних композицій.
5. Компонування і художнє оздоблення серветок, килимків, рукавичок-прихваток, подушечок для голок тощо.
6. Макетування інтер'єру житлового приміщення.

Орієнтовні результати праці: пано на тканині, рукавичка-прихватка, килимок, серветка, подушечка, м'яка іграшка, кашпо або інші вироби (за добором учителя та учнів).

Тема 6.5. Елементи паркового мистецтва. Мистецтво ландшафтного дизайну, весняний фітодизайн.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Декорування шкільної клумби (ділянки) до календарно-обрядового свята "зав'язування плоду"; виконання циклу весняних робіт.
2. Прикрашання подвір'я і приміщення "клечанням" (гілками і травами) до свята Трійці ("Зеленої неділі").

Орієнтовні результати праці: клумба (ділянка) оригінальної форми; декорації до свята "зав'язування плоду" (лозопле-тений тин, вінки та інші атрибути свята); зразок подвір'я і приміщення, підготовлених до "Зелених свят".

Основні навчальні досягнення на кінець року

Учні повинні мати уявлення про:

- види суспільно корисної праці;
- умови і мету трудової діяльності у сферах природи, техніки, знакової інформації, обслуговування однієї людини іншою, художнього довкілля;
- технічну творчість: технічне конструювання, винахідництво;
- розміри лінії у кресленнях та ескізах;
- конструктивність природних форм, технологічні властивості природних матеріалів;
- асортимент, вартість "споживчого кошика" сім'ї; способи розрахунків економічної доцільності витрат;
- культуру зовнішнього вигляду людини (специфічність вбрання у представників різних професій);
- елементи електротехніки (електроколо з послідовним з'єднанням деталей);
- графічні і кольорові засоби передачі інформації у поліграфії і рекламі;
- види технічних конструкцій (технологічних, транспортуючих, транспортних) у вітчизняному машинобудуванні;
- макетування будівельних споруд у вітчизняному архітектурному стилі;
- регіональні види декоративно-ужиткового мистецтва (художню обробку дерева, художній текстиль, кераміку та інші);
- види дизайну (промисловий, графічний, дизайн середовища);
- весняний фітодизайн українських обрядових свят.

Учні повинні знати:

- власний тип сприймання предметів і явищ довкілля (емоційне, абстрактне, конкретне);
- мету і особливості творчості інженера-конструктора (технічного конструювання) і дизайнера (художнього конструювання);
- основні способи технічного конструювання за зразком:
елементний (із чітко окреслених деталей),
модельний (за цілісним зразком загальної форми), біоморфний (за формою і функцією природних аналогів).

Учні повинні вміти:

- реалізувати творчі задуми за напрямами:

  • від матеріалу до задуму,
  • від зображення до задуму,
  • від випадкових асоціацій до задуму;

- словесно формулювати творчий задум із зазначенням предметів, засобів праці, способів трудових дій у їх технологічній послідовності;
- виконувати найпростіші креслення та ескізи із нанесенням необхідних розмірів;
- раціонально розмічати заготовки відповідно до креслень, ескізів;
- володіти складнішими способами обробки матеріалів порівняно з 1-2 класами;
- працювати в складі мікрогруп за інтересами та індивідуально.

4 клас

(35 год)

1. Вступ

Тема 1.1. Повторення тематичного розділу "Вступ" за 1-3 класи. Ділові якості працівників і умови праці для різних видів професійної діяльності.

Тема 1.2. Елементи проектної графіки (графічної грамоти):
Читання креслень та ескізів виробів.
Умовні позначення способів дій на картках-завданнях.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виконання виробів у техніці орігамі за умовними графічними зображеннями.
2. Графічне зображення послідовності виготовлення виробів у техніці орігамі.
3. Вибір форм і розмірів заготовок для реалізації проектного задуму.
4. Виготовлення виробів у техніці орігамі за власним задумом.

Орієнтовні результати праці: вироби учнів, виконані в техніці орігамі.

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій "людина - природа".
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників природничих галузей вироби (знання про тварин, рослини, | корисні копалини; уміння доглядати живі істоти тощо).
Констатуюча діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері природи. Узагальнення результатів аналогічної профдіагностики за 1-3 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання майданчика професій природничої галузі.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - природа".
3. Виготовлення наочних посібників про трудову діяльність у сфері природи.

Тема 2.2. Робота з рослинними матеріалами.
Аранжування букетів та композицій з натуральних і штучних квітів. Рослинна символіка.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Компонування осінніх і зимових букетів.
2. Виготовлення штучних квітів у різних техніках.
3. Створення композицій із квітковими формами.
4. Робота з лікарськими рослинами або насінням медоносних квітів.

Орієнтовні результати праці: виставка зимових або осінніх букетів, штучні квіти з різних матеріалів, настінні па-но з квітами, прикраси для одягу, естетично оформлені пакети з насінням медоносних квітів, лікарськими рослинами або інші роботи (за добором учителя і учнів).

Тема 2.3. Робота з глиною (пластиліном).
Комбіноване виготовлення виробів з глини або пластиліну.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Поєднання способів "витягування" з цілого шматка глини (пластиліну) і "примазування" деталей до основи.
2. Ліплення стрічковим (спірально-кільцевим) способом.
3. Виготовлення виробів способом вибирання глини (пластиліну) із цілісної форми.
4. Ліплення на основі пласта.

Орієнтовні результати праці: скульптурні мініатюри природних форм (за добором учителя і учнів).

Тема 2.4. Узагальнююча практична робота.
Створення колективної композиції-виставки за тематикою розділу.

3. Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій "людина - людина".
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників сфери "людина - людина" (медичних працівників, педагогів, юристів, культосвітніх діячів, представників сфери обслуговування).
Констатуюча діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері "людина - людина".
Узагальнення результатів профдіагностики за 1-3 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання майданчика професій сфери "людина - людина".
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - людина".
3. Виготовлення наочності про трудову діяльність у сфері "людина - людина".

Тема 3.2. Побутова праця.
Розподіл обов'язків у сім'ї. Особливості колективної праці. Види самообслуговування (миття індивідуального посуду і прання дрібних речей). Миючі засоби і засоби прання (вітчизняні і зарубіжні). Господарчі товари вітчизняного виробництва і доцільність їх придбання.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виготовлення корисних для сім'ї речей у міні-групах.
2. Розрахунки економічної доцільності витрат на придбання миючих засобів для посуду і засобів для прання.
3. Використання традиційних побутових миючих засобів і засобів прання для дрібних речей.
4. Технологічна послідовність миття посуду і прання з використанням сучасних миючих і пральних засобів.

Орієнтовні результати праці: речі домашнього вжитку, самостійно розроблений "Цінник пральних і миючих засобів", чистий індивідуальний посуд, випрані дрібні речі особистого користування або інші аналогічні результати праці (за добором учителя і учнів).

Тема 3.3. Культура зовнішності людини. Робота з різними матеріалами.
Стиль зовнішності людини. Стильова єдність одягу, його галантерейних і ювелірних виробів.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Рольові ігри та інсценізації з використанням одягу різного стилю ("На уроці", "У лікарні", "Суд іде", "Диригент з оркестром").
2. Розробка іграшкових моделей і макетування різних стилів одягу з його галантерейними та ювелірними виробами.

Орієнтовні результати праці: костюм для рольових ігор та інсценізацій, іграшкові макети стильного одягу, колективно розроблений "Цінник фірмового одягу українських модельєрів" або інші аналогічні результати праці (за добором учителя і учнів).

Тема 3.4. Подарунки та сувеніри до свят. Продовження роботи з різними матеріалами.
Подарунки та сувеніри у народних традиціях.

Спосіб виконання теми:
Виготовлення подарунків та сувенірів у народних традиціях.

Орієнтовні результати праці: "миколайчики" для рідних і близьких, іграшки для ялинки, прикраси для новорічного і різдвяного інтер'єрів (за добором учителя і учнів).

Тема 3.5. Узагальнююча практична робота.
Виготовлення карнавальних костюмів і масок, колективне оформлення класної кімнати до Новорічних і Різдвяних свят.

4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1. Світ професій "людина - знакові системи".
Профінформація про кваліфікаційні якості фахівців знакової комунікації (рекламіст знає шрифт і колірну гаму, верстальник володіє комп'ютерними програмами, працівник ДАІ обізнаний з дорожніми знаками тошо).
Констатуюча діагностика нахилів учнів до трудової діяльності у сфері знакової інформації. Узагальнення результатів профдіагностики за 1-3 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання куточка професій, пов'язаних зі знаковою інформацією.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - знакові системи".
3. Виготовлення наочності про трудову діяльність у сфері знакової інформації.

Тема 4.2. Умовні знаки передачі інформації. Робота з різними матеріалами.
Елементи топографії, топоніміки. Умовні графічні знаки.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виготовлення карт-саморобок з відповідними позначеннями, географічними умовними знаками (географічними, топографічними тошо).
2. Макетування знаків різних держав та визначення поточного курсу валюти.
3. Виготовлення графічної схеми київського метрополітену, використання схеми-макета в іграх.

Орієнтовні результати праці: макети карт-саморобок з умовними знаками, макети знаків різних держав, схема-ма-кет "Київський метрополітен" або інші аналогічні вироби (за добором учителя і учнів).

Тема 4.3. Узагальнююча практична робота.
Колективна гра-подорож з використанням різних засобів візуальної комунікації (інформаційних знаків) або інша форма узагальнення тематики розділу.

5. Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій "людина - техніка".
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників технічної галузі (знання про техніку, уміння ремонтувати технічні конструкції, керувати транспортними засобами тошо).
Констатуюча діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері техніки. Узагальнення результатів профдіагностики за 1-3 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання майданчика професій технічної галузі.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - техніка".
3. Виготовлення наочності про трудову діяльність у технічній галузі.

Тема 5.2. Технічні конструкції. Робота з різними матеріалами.
Сучасні технологічні, транспортуючі і транспортні технічні конструкції та їх ретроаналоги у зарубіжному машинобудуванні.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Технічне моделювання за зразками-макетами, графічними зображеннями, технологічними картками.
2. Реконструювання моделей-зразків, удосконалення графічних зображень, внесення змін у технологічну картку.
3. Проектування технічних моделей: розробка графічних зображень, технологічної картки, виготовлення пошукового макета.

Орієнтовні результати праці: графічні зображення, технологічні картки, технічні моделі з різних матеріалів (за добором учителя і учнів).

Тема 5.3. Робота з технічним конструктором.
Технічне моделювання з деталей конструктора "Школяр" та інших технічних конструкторів.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Технічне конструювання відповідно до завдань інструкцій конструкторів.
2. Реконструювання моделей, запропонованих в інструкціях.
3. Проектне моделювання з деталей конструкторів за власним задумом.

Орієнтовні результати праці: технічні моделі з деталей різних конструкторів (за добором учителя і учнів).

Тема 5.4. Робота з будівельним набором і різними матеріалами.
Макетування будівельних споруд у вітчизняному і зарубіжному стилях.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Макетування будівельних конструкцій з різних матеріалів за аналогом (графічним зображенням, макетом-зразком, технологічною карткою, детальним словесним описом).
2. Конструювання будівельних макетів із внесенням змін у технічні завдання інструкцій.
3. Проектування макетів споруд за власним задумом (графічне зображення, пошуковий макет).

Орієнтовні результати праці: макети будівельних споруд вітчизняного і зарубіжного стилів (за добором учителя І учнів).

Програми

3-4 класи

Тема 5.5. Узагальнююча практична робота за тематикою розділу.
Колективна виставка-композиція макетів будівельних споруд і моделей транспортних засобів вітчизняного і зарубіжного дизайну.

6. Людина і художнє довкілля

Тема 6.1. Світ професій "людина - художні образи".
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників мистецької сфери (розвинені уява, фантазія, емоційно-почуттєва сфера, художньо-образне мислення, відчуття органічної єдності з довкіллям тошо).
Констатуюча діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері мистецтва. Узагальнення результатів профдіагностики за 1-3 класи.

Способи виконання теми (на вибір учителя):
1. Обладнання майданчика професій мистецької сфери.
2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - художні образи".
3. Виготовлення наочних посібників про трудову діяльність у сфері мистецтва.

Тема 6.2. Художні техніки декоративного і ужиткового мистецтва (етнодизайну).
Види декоративно-ужиткового мистецтва: художня вишивка, ґердани, художня обробка деревини і пиломатеріалів та ін.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Використання у вишивках найпростіших оздоблювальних швів.
2. Нанизування бісеру в ґерданах.
3. Макетування з гілок, фанери, фольги селянських знарядь праці (за зразками давнього українського побуту).
4. Виготовлення виробів зі шпону і фанери (маркетрі-мо-заїка, випилювання лобзиком, випалювання).
5. Тиснення на фользі, карбування з м'якої жерсті.
6. Макетування давнього інтер'єру української хати.

Орієнтовні результати праці: вишивки найпростішими оздоблювальними швами; ювелірні вироби в техніці ґерданів; макети давніх знарядь праці (коси, серпа тошо); художні вироби з пиломатеріалів (шпону, фанери), фольги або вироби інших видів декоративно-ужиткового мистецтва (на вибір учителя і учнів).

Тема 6.3. Макетування архітектурних форм.
Східний і західний стилі в архітектурі. Особливості архітектурних форм Заходу.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Поєднання об'ємних просторових форм призми, куба, паралелепіпеда у будівлях західної архітектури.
2. Використання техніки паперового вітражу для оздоблення будівельних споруд.

Орієнтовні результати праці: макети будівель західного стилю, зразки паперових вітражів.

Тема 6.4. Художнє конструювання предметів побуту (дизайн).
Дизайн (етнодизайн) інтер'єрів та його різновиди: папе-роплетення та конструювання з пиломатеріалів, лозоплетіння та інші види.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Плетення з кольорових смужок картону, цукеркових обгорток, фольги.
2. Конструювання виробів з дроту і дерев'яних брусочків.
3. Конструювання побутових виробів у техніці лозоплетіння.
4. Макетування сучасного інтер'єру кімнати.

Орієнтовні результати праці: декоративні вази, кошики, підвазонники або інші вироби (на вибір учителя і учнів).

Тема 6.5. Елементи паркового мистецтва.
Мистецтво ландшафтного дизайну. Весняний фітодизайн. Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):
1. Виконання весняного циклу робіт на клумбі (ділянці).
2. Виготовлення традиційних декорацій календарно-обрядового свята "зав'язування плоду".
3. Підготовка і проведення спільно з дорослими "зільниць-кого обряду", пов'язаного зі збиранням лікарських рослин.

Орієнтовні результати праці: художньо оформлена клумба (ділянка), декорації до весняних календарно-обрядових свят, гербарій лікарських рослин.

Основні навчальні досягнення на кінець року

Учні повинні мати уявлення про:

- кваліфікаційні якості працівників за основними напрямами трудової діяльності ("людина - природа", "людина - техніка", "людина - знаки інформації*", "людина - інші люди", "людина - художні образи");
- основні методи технічного конструювання (словесний, афічний, предметно-перетворювальний);
- умовні графічні позначення способів, дій, читання ростих креслень, ескізів;
- біоніку (науку про конструювання машин, приладів, еханізмів на основі природних організмів);
- переваги товарів вітчизняного виробництва для потреб побуту;
- культуру зовнішнього вигляду людини (індивідуальний стиль одягу, особистих речей);
- способи передачі інформації топографічними знаками;
- види технічних конструкцій (технологічних, транспортних, транспортуючих) у зарубіжному машинобудуванні;
- макетування будівельних споруд за зразками зарубіжних стилів (західного і східного);
- художні техніки кількох регіональних народних промислів;
- дизайн середовища і його різновиди (дизайн інтер'єрів, текстильний дизайн тощо);
- ландшафтний дизайн українських обрядових свят.

Учні повинні знати:

- власний тип переважаючого способу мислення (логічно-понятійного або художньо-образного);
- способи проектного моделювання за власним задумом: словесний, графічний, матеріально-предметний.

Учні повинні вміти:

- виконувати трудові завдання за технічними умовами: словесно-графічними (технологічними картками); графічними (начерками, технічними рисунками, схемами, ескізами, кресленнями); словесними (описами змісту трудових завдань);
- письмово і графічно оформляти дитячі "раціоналізаторські пропозиції (винаходи)" за усталеною формою;
- виконувати і читати креслення та ескізи;
- розмічати заготовки з урахуванням базової сторони і базової лінії;
- працювати за зразком, технологічною картою, технічними умовами в типових ситуаціях, технічними умовами у нетипових ситуаціях, за власним задумом;
- працювати у складі творчих груп та індивідуально;
- оцінювати власні творчі досягнення і досягнення товаришів відповідно до чинних критеріїв.

Автор: Володимир Тименко, канд. пед. неук, провідний наук, співробітник;Людмила Денисенко, канд. пед.наук, зав. лабораторії;Віктор Вдовченко, мол. наук, співробітник (лабораторія трудової підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки АПН України)
Видалити Відміна
Забанити Відміна