Закрити
Програма корекції соціальної дезадаптації дітей
05 Березня 2008, 00:00 , Переглядів: 21465
FacebookTwitterLivejournal
Програма корекції соціальної дезадаптації дітей Фото: http://hoboctu.com Програма корекції соціальної дезадаптації дітей

Ця програма спрямована на корекцію соціальної дезадаптації і стане значною допомогою педагогічним колективам у роботі з важковиховуваними дітьми.

Передмова
І. Патологія поведінки дітей як результат соціальної дезадаптації особистості
ІІ. Використання асоціальних моделей поведінки як психологічні реакції учнів
ІІІ. Напрями роботи педагогічного колективу з корекції соціальної дезадаптації дітей
IV. Профілактика асоціальної поведінки учнів
V. Виявлення „групи ризику" і координаційна допомога по усуненню
негативних факторів впливу мікро соціального оточення

VI. Педагогічна корекція соціальної деградації дітей

ПЕРЕДМОВА

Виховання дитини передбачає гармонійний фізичний і психічний розвиток. Більшість батьків знають, як доглядати, готувати і оберігати дитину від захворювань. Вони порівняно швидко помічають відхилення від нормального фізичного стану і намагаються їх усунути. Значно рідше звертають увагу на психологічні особливості розвитку дитини, що призводить до порушення елементарних норм виховання.

Досить поширена серед батьків помилкова думка, що вихованням повинні займатися навчальні заклади. Батьки - перші вихователі, а сім'я - справжній педагогічний університет.

На формування особистості впливають її соціальне положення і характер суспільства, у якому вона живе. Дитина народжується без будь-яких соціальних моделей поведінки, вона має лише природжений біонергетичний потенціал (відчуття голоду, спраги тощо). Специфічно людські психічні особливості, здібності, форми поведінки формуються під вирішальним впливом умов життя в суспільстві.

Якщо ж виховання ставало стихійним, і в ньому батьками допускалися перерви чи прогалини, спостерігається соціальна дезадаптація дитини (неприйняття моральних і правових норм поведінки і побудова власної моделі життя в суспільстві).

Ця програма спрямована на корекцію соціальної дезадаптації і стане значною допомогою педагогічним колективам у роботі з важковиховуваними дітьми.

Нагору

І. ПАТОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Соціальна дезадаптація дитини - неприйняття суспільного досвіду і побудова власної (часто хибної) моделі соціальної поведінки.

Групи учнів, що перебувають корекції соціальної дезадаптації:

 • учні, схильні до правопорушень;
 • діти, які вживають алкоголь і наркотичні речовини;
 • учні з порушенням поведінки;
 • суїциданти (діти, схильні до суїцидальної поведінки).

Причини виникнення соціальної дезадаптації

Особистість - це індивідуальність, неповторна своєрідність психічних і фізичних особливостей, їх поєднань, форм, ступеня вираження, які властиві певній особі і відрізняють її від інших людей. Особистість - поняття широке і багатопланове. У процесі формування особи, що триває ціле життя, вирішальними є дитячий і підлітковий вік, коли закладаються структурні основи психіки людини, дитина відкриває для себе навколишній світ, виділяє з нього своє "я", складаються стосунки між "я" і середовищем.

Своєчасно виявивши різними діагностичними засобами соціальну дезадаптацію, можна провести результативну корекцію.

Для ефективної роботи слід поділити учнівство на три вікові групи:

 • молодший шкільний вік (91-4 класи);
 • середній шкільний вік (5-7 класи);
 • старший шкільний вік (8-11 класи).

Відмінність у підході до учнів різних вікових категорій грунтується виключно на психологічних особливостях певного віку. Наведемо їх.

1. Молодший шкільний вік

Перехід до навчання в школі різко змінює життя дитини, починається її залучення до справжньої праці, що вимагає певних зусиль. У процесі навчання дитина спілкується з ровесниками, він член колективу, перед ним постають нові вимоги. У молодшому віці діяльність і поведінка дитина стійкіші. Вона діє під впливом не лише імпульсивних почуттів, а й свідомо, відповідно до поставленої мети.

Особливості молодшого шкільного віку:

 1. поряд з батьками все більшу роль у вихованні відіграють вчитель і колектив ровесників;
 2. інтерес до всього нового породжує бажання вчитися;
 3. прослідковується активність і старанність у виконанні навіть нецікавих завдань;
 4. зростає потяг до інтелектуального напруження.

Ознаки соціально дезадаптованих молодших школярів:

 1. різке зменшення старанності, ретельності і відповідальності;
 2. ухилення від серйозної роботи;
 3. домінування авторитету дитячого оточення над думкою батьків і вчителів;
 4. невміння гальмувати свої бажання призводить до негативних моделей соціальної поведінки;
 5. пасивність на уроках і перервах;
 6. схильність до брехні;
 7. дрібні крадіжки;
 8. паління;
 9. вирішення проблем з однокласниками силовими засобами (участь у бійках).

Риси характеру в молодшому шкільному віці нестійкі. Вони проявляються у дитини по-різному, залежно від його настрою і обставин. Тому необхідно пильно стежити за поведінкою молодшого школяра, щоб виявити симптоматику на ранній стадії і вжити необхідних заходів.

2. Середній шкільний вік

Цей період називають перехідним, бо в цей час закінчується дитинство і починається юність. Період 5-7 класи характеризується такими особливостями:

 1. прискорюється ріст і розвиток організму;
 2. статеве дозрівання;
 3. діти стають незграбними, соромливими і вразливими;
 4. намагаються звернути увагу тільки на себе;
 5. хвилюються за свою зовнішність;
 6. зростає протест проти опіки з боку дорослих;
 7. збільшується прагнення до самостійності;
 8. люблять моменти, коли кожна виявити свої креативні можливості;
 9. намагаються звільнитися з-під опіки дорослих;
 10. зростання ролі колективу.

3. Старший шкільний вік

У старший класах навчально-виховна робота ускладнюється, тому що має свої особливості. Оскільки учні цієї вікової категорії мають певні риси:

 1. у багатьох уже склався характер, звички;
 2. з'явилися постійні друзі;
 3. більшість уже знайома з тютюном і алкоголем;
 4. страх бути в компанії "білою вороною";
 5. занадто критичне ставлення до дорослих;
 6. хвилює питання майбутнього вибору;
 7. юнацький цинізм;
 8. егоїстичне себелююбство.

Розглянувши психологічні особливості вікових груп учнівства, можна підібрати найефективніші методи і засоби корекції соціальної дезадаптації учнів.

Нагору

ІІ. ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ УЧНІВ

На формування особистості впливають дві групи факторів

У процесі виховання не можна змінити біологічній потенціал дитини, проте значною мірою можливо модифікувати мікросоціальне середовище.

У цьому розділі описані складні порушення формування особистості.

Розглянемо їх окремо.

1. Реакція протесту

Найбільш часто в поведінці дітей зустрічаються реакції протесту. Вони об'єднують досить широку групу різноманітних перехідних розладів поведінки, що виникають на грунті афективних хвилювань.

Реакція протесту виникає внаслідок:

 • несправедливості;
 • ображеного самолюбства;
 • невдоволення ставленням близьких;
 • принизливі методи покарання;
 • наявність другої дитини в сім'ї, якій приділяється вся увага, тощо.

При реакції протесту спостерігається така симптоматика

Спільною рисою цих дій є спрямованість проти конкретної дії або ситуації.
Реакції протесту у початковій формі доволі легко вдається попередити шляхом усунення несприятливих обставин.

Якщо даний тип соціальної дезадаптації вчасно не діагностувати і не відкоректувати може бути патологічне формування особистості.

2. Реакція імітації

Однією з поширених форм зміни поведінки є реакції імітації, які формуються під впливом спілкування з оточуючими дитину людьми. Можна виокремити дві сфери впливу.

Схильність до наслідування виражена у дітей з досить посередніми здібностями та з емоційно-волевою нестійкістю.

Охарактеризуємо симптоматику

З метою виправлення поведінки в подібних випадках треба:

 • негайно вилучити дитину з негативного середовища;
 • організувати цікаве і корисне життя у вільний час (за здібностями та інтересами).

Зусилля повинні бути різнобічні й наполегливі. Необхідні консультації психолога.

3. Реакція компенсації

Цей тип соціальної дезадаптації полягає в зміні поведінки, направленої на маскування наявного або уявного фізичного дефекту. Компесаторний характер може носити безплідне фантазування. Воно приносить дитині певне задоволення і немов нівелює її боягузливість і слабкість. Часто відсутність певних якостей, які б дали можливість дитині виділитися в колективі, стимулюють порушення поведінки в школі з метою привернути на себе увагу.

4. Хобі-реакції

Певний інтерес викликають і так звані хобі-реакції:

 • захоплення спортом;
 • колекціонування;
 • захоплення комп'ютером.

У такий спосіб підліток задовольняє свою допитливість, присвячує вільний час корисній справі, поширює свій кругозір. Проте у частини дітей ці пристрасті можуть приймати аномальні форми, які в загальних рисах репрезентуються переважанням захоплень над іншими видами діяльності.

Батьки, як правило, частіше схвалюють і стимулюють хобі своєї дитини і не помічають той момент, коли захоплення переростає межі розумного.

У такій ситуації можна зацікавити учня змаганням з іншими, що мають таке ж хобі. Дитина повинна мати можливість самореалізуватись.

Нагору

ІІІ. НАПРЯМИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З КОРЕКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ

У роботі по подоланню небажаних психогенних реакцій особистості педагогічному колективу слід враховувати такі фактори:

 • фізичні та психічні особливості кожної конкретної дитини, її вік;
 • мікроклімат і взаємовідносини в сім'ї;
 • особливості колективу ровесників та друзів, з якими учень проводить час поза домом;
 • тривалість дії несприятливих факторів і ступінь їх вкорінення.

Найскладніша ситуація виникає тоді, коли має місце одночасна дія негативних факторів усіх груп, коли вони діють тривалий час і небажана поведінка вже встигла вкоренитися. У кожному випадку необхідна твереза і правильна оцінка ситуації, нерідко з участю психіатра.

З метою перевиховання слід скерувати діяльність дитини в бажаному напрямку:

 • створити режим максимальної зайнятості;
 1. навчання;
 2. спорт;
 3. цікава післяурочна діяльність;
 • необхідно змінювати віру дитини у свої сили та можливості, в міру схвалювати її позитивні вчинки;
 • посилювати почуття власної гідності, рівноправності;
 • усунути психотравмуючі ситуації в сім'ї (якщо необхідно, то клопотати про позбавлення батьківських прав);
 • обмежити контакт з неблагополучним середовищем;
 • якщо присутні підвищена нервовість, збудливість або пригнічення настрою, то за назначеням психіатра вдатися до медикаментозного лікування.

Комплексний підхід, наполегливість як батьків, так і педагогів, психологів, лікарів дають, як правило, позитивний результат, нівелюючи ці порушення.
Розглянемо модель виникнення соціальної дезадаптації, наслідком якої є створення асоціальних моделей поведінки.

Бачимо, що патологія формування особистості проходить три фази. Звісна річ, у кожному навчальному закладі є учні, які проходять кожну з цих фаз. Слід зауважити, що робота педагогічного колективу повинна бути комплексною і впроваджуватись одночасно.

1. Профілактика соціальної дезадаптації особистості, що включає:

 • правовий всеобуч;
 • профілактичні заходи стосовно тютюнопаління, алкоголізму і наркоманії;
 • попередження правопорушень;
 • профілактика суїцидальної поведінки серед молоді.

Профілактичні заходи цього ряду повинні бути спрямовані на широкий загал і охоплюють усіх учнів навчального закладу.

2. Виявлення "групи ризику" і координаційна допомога по усуненню негативних факторів впливу мікросоціального оточення

До цієї групи заходів належать:

 • соц. опитування учнів навчального закладу;
 • анкетування окремих вікових категорій;
 • вивчення психологічного мікроклімату сім'ї;
 • робота з учнями з дисциплінарним паталогіями.

Ця робота спрямована на окремі групи учнів.

3. Педагогічна корекція соціальної дезадаптації особистості . Це вже робота індивідуальна, і вона має такі напрями:

 • вивчення фізичного і психічного стану учня;
 • психологічний портрет особистості;
 • вивчення мікроклімату і взаємовідносин у сім'ї;
 • вивчення колективу ровесників і друзів дитини;
 • виявлення і усунення несприятливих факторів впливу на особистість;
 • компенсаторна заміна негативних чинників позитивними;
 • систематика заходів корекційного характеру.

Ця робота проводиться безпосередньо з групою ризику. Таким чином діяльність педколективу буде комплексною і охопить усі верстви учнівської молоді.

Для того, що виховна робота була результативною, свою діяльність педагогічний колектив повинен базувати на наступних принципах:

 • науковості;
 • соціальної активності;
 • системності;
 • раннього діагностування;
 • диференціації.

Слід зазначити, що ефект корекції соціальної дезадаптації буде при умові вторгнення в усі сфери життя дитини.

Розглянемо детальніше профілактично-корекційні заходи з учнівською молоддю.

Нагору

IV. ПРОФІЛАКТИКА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

Профілактика - система комплексних заходів, спрямованих на попередження правопорушень алкоголізму, наркоманії і суїцидальної поведінки.

Первинна профілактика має виключно соціальний характер. Вона спрямована на боротьбу з негативними факторами впливу. Метою профілактичних заходів є формування відрази до тютюну, алкоголю і наркотиків, неприйняття асоціальних моделей поведінки, попередження суїцидальної поведінки.

Слід зазначити, що ця робота повинна проводитися з 1-го класу.
Пропоную ряд профілактичних заходів.

Приблизне планування заходів з профілактики соціальної дезадаптації

Напрями профілактики Заходи Вік учнів Тематика заходів
1. Тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія 1. Виховні години 1-4
 • Що таке добро і що таке погано?
 • Подорож у лабіринти організму;
 • Слово "Так" і слово "Ні"
5-7
 • Пити чи не пити?
 • Палити- це модно?
 • Цигарка - ворог краси;
 • Перша рюмка: а чи треба було?
 • Ін'єкція - шлях до інфекції;
 • Хочу і буду!
8-11
 • Ігла - завжди зла!
 • Пиячить - це значить…
 • Наркоманія - смертельна манія?
 • Ти - неповторний!
 • Шприц із кайфом - лезо смерті!
 • Якщо будеш палити - тобі довго не жити!
2. Лялькові театри і драматичні постановки 1-4
5-7
 • Колобок (народна казка)
 • "За компанію" С.Ділін
 • "Дерево життя і кущ смерті" Л.Матковські
8-11
 • "Вирок" М.Варфоломєєв;
 • "Жахлива історія" В.Штанько;
 • Помилка Анни" К.Фінн;
 • "Друзі" А.Рубб;
 • "Ейфорія" Р.Зебіз
3. Референдум 5-7
 • Палити - це модно?
 • Чи ти пробував спиртне?
 • Де водяться наркотики?
8-11
 • На що ти витратиш останні гроші?
 • Чи варто відати життя за тимчасовий кайф?
4. Захист проектів 8-11
 • Ліки від наркоманії;
 • Країна майбутнього: сучасний погляд;
 • Як зберегти генофонд?
5. Молодіжні акції 8-11
 • Крила надії (див. Додаток 1)
 • Свіжий подих (див. додаток 2);
 • Нове покоління (див. додаток 3).
2. Дитяча злочинність 6. Правовий всеобуч 1-11
 • Тематика обирається
вчителями-правознавцями
7. Захист дитячої
конституції
8-11
 • Конкурс проектів;
8. Захист проектів 8-11
 • Я - президент;
 • Правова держава;
 • Я будую світ;
 • Екологія совісті
9. Лялькові вистави і театральні постанови 1-4
 • Казка про Чаклуна Безжалісного;
 • Буратіно
5-7
 • "Історія одного протоколу" Н.Шапошніков;
 • "А по утру они проснулись" В.Шукшин.
8-11
 • "За чужий рахунок" Е.Каплинська;
 • "Шкільний вальс" М.Мітрофанов;
 • "Ще не вечір…" В.Панова.
10. Референдум 5-7
 • Чи знаєте ви свої права?
 • Як захиститись від насилля?
8-11
 • Хто найчастіше коїть злочини?
 • Бити чи не бити?
 • Чи звертався ти хоч раз до правоохоронних органів?
11. Молодіжні акції 8-11
 • Не силою, а правдою (дод.4)
 • Дотик віри (проти насилля) дод.5
3. Попередження суїцидальної поведінки 12. Креативний
фестиваль
1-4
 • Галерея мистецтв "Я малюю світ" ;
 • Конкурс листівок "Барви життя"
 • Лист до феї Мрії "подаруй мені…"
 • Фестиваль "Пісня дитинства"
5-7 - Книжковий ярмарок „Життєлюби";
- Конкурс віршів з одним початком „Я так люблю життя"
- Фестиваль мистецтв „Як стати зіркою"
- Конкурс талантів „Зорепад"
8-11
 • Фестиваль бардів
 • Виставка сучасного мистецтва "Вернісаж"
 • Музичні вечори „Вітер надії"
 • Конкурс театральних сценарії "Один день з життя…"
13. Дискусійні клуби 8-11
 • "Хочу сказати"
 • "Залишити слід у житті"
14. Молодіжні акції 5-11
 • Віра, надія, любов… (дод.6)
 • Хвилина щастя (дод.7)
 • Ти не один (дод.8)
15. Спец.проект
"Діалог"
8-11
 • (дод.9)
16. Банк ідей і
запитань
8-11
 • Співрозмовник (дод.10)
17. Вечори
відпочинку
5-11
 • За певною тематичною спрямованістю

Нагору

V. ВИЯВЛЕННЯ "ГРУПИ РИЗИКУ" І КООРДИНАЦІЙНА ДОПОМОГА ПО УСУНЕННЮ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ МІКРО СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ

Одним з методів виявлення негативних факторів впливу на формування особистості є анкетування.

Метою анкетного обстеження є :

 1. виявити "групу ризику";
 2. виявити дітей, що є жертвами насилля у сім'ї;
 3. вивчити соціологічний портрет навчального закладу.

Метод анкетної діагностики базується на таких принципах:

 • анонімність;
 • віковий принцип;
 • принцип непрямих питань.

Анкета для батьків учнів 1-4 класів

Питання Відповідь Примітка
1 Склад сім'ї Батько
Мати
Вітчим
Мачуха
Дід
Баба
Сестра
Брат
 
2 Освіта батьків Мати:
вища
середня спеціальна
неповна середня
Батько:
вища
середня спеціальна
неповна середня
 
3 Дитина виховувалась до школи
 1. В дитсадку
 2. В дит.будинку
 3. Дома
 
4 Матеріальне забезпечення сім'ї
 1. Добре
 2. Задовільне
 3. Незадовільне
 
5 Побутові умови
 1. Окрема квартира
 2. Приватний будинок
 3. Комунальна квартира
 4. Гуртожиток
 5. Оренда квартири
 
6 Умови для дитини
 1. Окрема кімната
 2. Окремий куток
 3. Окремий стіл
 4. Немає умов
 
7 Дитина харчується
 1. Дома
 2. В школі
 3. В їдальні
 
8 Стосунки в сім'ї
 1. Між батьками
 2. Між батьками і дітьми
 3. Між дітьми
 4. Між дітьми і бабусями, дідусями
 1. Хороші
 2. Дружні
 3. Конфліктні
 4. Погані
 5. Задовільні
 6. Напружені
9 Чи бере дитина участь у домашніх справах?
 1. Так, постійно
 2. Інколи
 3. Ніколи
 
10 Чи є у дитині хобі?
 1. Так
 2. Ні
 
11 Де знаходиться дитина під час відпустки батьків?
 1. З батьками
 2. З дідусем і бабусею
 
12 Де сім'я проводить вільний час?
 1. На природі
 2. Дома
 3. З друзями
 1. Вихідні
 2. Щоденно
 3. Дуже рідко
13 Чи відвідуєте ви…
 1. Кінотеатр
 2. Музеї
 3. Зоопарки
 4. МПК
 5. Парки
 1. Раз на місяць
 2. Раз на тиждень
 3. Раз в рік
 4. На свята
 5. Ніколи
14 Ставлення до книг
 1. Є бібліотека
 2. Немає бібліотеки
 
15 Ставлення сім'ї до музики
 1. Слухають
 2. Не слухають
 1. Класика
 2. Рок
 3. Естрада
16 Ставлення сім'ї до спорту
 1. Зарядка
 2. Басейн
 3. Туризм
 1. Постійно
 2. Періодично
 3. Ніколи
17 Чи є у дитини друзі? Ваше ставлення до них?
 1. Так
 2. Ні
 1. Хороше
 2. Погане
18 Чи є дома тварини?
 1. Так
 2. Ні
 
19 Стан здоров'я дитини
 1. Здорова
 2. Рідко хворіє
 3. Часто хворіє
 1. Були операції
 2. Черепно-мозкова травма
 3. Інфекційна хвороба
 4. Хвора психіка
20 Чи помічали ви, що ваша дитини палить або вживає алкоголь?
 1. Так
 2. Ні
 
21 В сім'ї палять?
 1. Батько
 2. Мати
 3. Дід
 4. Баба
 5. Старші діти
 
22 Чи є в домі спиртні напої?
 1. Так
 2. Ні
 
23 Ваші родинні традиції
 1. Є
 2. Немає
 
24 Діти беруть у них участь?
 1. Так
 2. Ні
 
25 Чи підвищуєте ви голос?
 1. Так
 2. Ніколи
 3. Рідко
 
26 Хто займається дитиною?
 1. Батько
 2. Мати
 3. Дід з бабою
 4. Ніхто
 
27 Ви караєте дітей?
 1. Часто
 2. Рідко
 3. Ніколи
 
28 Чи були в дітей спроби втечи (або натяк)
 1. Так
 2. Ні
 
29 Чи були в дітей спроби суїциду (або натяк)
 1. Так
 2. Ні
 

Анкета учня (5-11 класів) (анонімно)

Питання Відповідь
1 Стосунки в сім'ї
 1. Хороші
 2. Дружні
 3. Конфліктні
 4. Погані
2 Ставлення до професії батьків
 1. З повагою
 2. Байдуже
 3. Це непрестижно
3 Матеріальний стан
 1. Задовільний
 2. Незадовільний
4 Чи є в тебе матеріальні проблеми?
 1. Так
 2. Ні
5 Ти нормально харчуєшся?
 1. Так
 2. Ні
6 Ставлення до навчання
 1. Цікаво
 2. Нецікаво
 3. Байдуже
7 Ти займаєшся спортом?
 1. Так
 2. Ні
8 Допомагаєш батькам дома?
 1. Так
 2. Ні
9 Ставлення до одягу
 1. Маю все, що треба
 2. Є проблеми
10 Кому ти довіряєш
 1. Батькам
 2. Вчителям
 3. Друзям
 4. Нікому
11 Скільки в тебе кишеньковий грошей?
 1. До 1 грн
 2. 1-5 грн
 3. 5-10 грн
 4. 10 і більше
12 Ставлення до себе
 1. Я кращий
 2. Є безліч таких, як я
 3. Я такий як і всі
 4. Я- молодець
 5. Я - нездара
13 В тебе є друзі
 1. Так багато
 2. Небагато
 3. Немає
14 Скільки в тебе вільного часу
 1. 1-3 год.
 2. 3-5 год.
 3. 5 і більше
15 Ти маєш сексуальний досвід
 1. Так
 2. Ні
16 Ти палиш
 1. Так
 2. Ні
17 П'єш спиртні напої?
 1. Часто
 2. Рідко
 3. Ніколи
18 Ти вживав наркотики
 1. Часто
 2. Рідко
 3. Ніколи
19 Ти коїв злочин
 1. Так
 2. Ні
20 Ти думав про самогубство
 1. Так
 2. Ні
21 Ти хотів би втекти з дому?
 1. Так
 2. Ні

Дані анкетування допоможуть виявити "групу ризику" і надати своєчасну допомогу

Група "ризику"

 1. Ті, що палять в 1-7 кл.
 2. Ті, що вживають спиртні напої
 3. Ті, що вживають наркотики
 4. Правопорушники
 5. Жертви насилля
 6. Ті, що пропускають уроки
 7. Суїцид анти
 8. Ті, що втікали з дому
 9. Члени підліткових неформальних групувань

Також виявити дітей "групи ризику" допоможе класний керівник

Нагору

VI. ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ДІТЕЙ

Якщо первинна і вторинна профілактики намагаються не допустити впливу негативного фактору на розвиток особистості, то педагогічна корекція - лікування патологічних відхилень у поведінці.

Основні форми і методи роботи з важковиховуваними дітьми

Первинна профілактика Вторинна профілактика Педагогічна корекція
1. Зустрічі з лікарями-наркологами і венерологами Виявлення „групи ризику" Облік в навчальному закладі
2 Зустрічі з працівниками
правоохоронних органів
Анкетування Облік в органах внутрішніх справ (при потребі)
3 Правовий всеобуч (цикл
виховних заходів)
Групові консультації з
лікарями
Облік в медичному закладі
(наркоманія, алкоголізм)
4 Спортивна і культурно-масова
робота
Екскурсії в медичні
заклади і правоохоронні
органи
Облік у психолога або психіатра (суїциданти)
5   Психологічні тренінги Наставництво
6     Постійний контроль
7     Вивчення сім'ї

Дуже часто при роботі з дітьми „групи ризику" навчальний заклад потребує допомоги медичних правоохоронних органів.

Нагору

Автор: Анна Холодняк
Видалити Відміна
Забанити Відміна