Закрити
Складні речення з різними видами зв'язку
28 Березня 2007, 00:00 , Переглядів: 345345
FacebookTwitterLivejournal
Складні речення з різними видами зв'язку Фото: froggy-scrap.blogspot.com Складні речення з різними видами зв'язку

Розробка уроків з української мови для 9 класу

УРОК 1

Вступний урок

Мета: дати учням поняття про складні речення із різним видами зв'язку:
сполучниковим (сурядним та підрядним) і безсполучниковим: дати зразок синтаксичного розбору таких речень; відпрацювати пунктуаційні навички в реченнях такої структури; ознайомити учнів із особливостями пунктуації в складних реченнях із двома сурядним, що мають спільне підрядне, розвивати логічне мислення.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу та систематизація набутих знань).

Обладнання: картки, таблиці.

ХІД УРОКУ

І. Повідомлення теми та мети уроку.

Вчитель.
Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами тему: „Складні речення із різними видами зв'язку "; ознайомимося з особливостями будови складного речення із сурядним та підрядним зв'язком; будемо вчитися правильно визначати структуру складних речень із різним видами зв'язку; правильно ставити розділові знаки; повторимо вивчене про складне речення.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Словниковий диктант

Завдання.

На місці крапок, де потрібно, поставити апостроф. Вибрати 5-6 слів та введіть їх у речення (речення мають бути складними), слова, які ввели в речення, підкресліть.

Зобов…язаний, возз…єднання, м…язи, д…юна, ад…ютант, миш…як, кур…йоз, кур…єр, п…єдестал, суб…єкт, ком…юніке, грав…юра, інтерн…ю, в…ється, в…юнкий, зап…ястя, верф…ю, нав…ючений, п…явка, верб…я, бур…ян, Лук…ян, в…язальниця, дит…ясла, двох…ярусний, мавп…ячий, кон…юнктивіт, над…їдений, реп…ях, перед…ювілейний, цв…ях, пів…яблука, медв…яний , торф…яник, Св…ятослав, кав…ярня.

(Наприклад: Молодь нашої країни зобов'язана пам'ятати, що мова - одне із багатьох див, створених людьми, вона віддзеркалює душу народу, його історію.

Олег біг у живому ланцюжкові хлопців, відчуваючи на тілі пругкість зустрічного вітру, легені переповнювалися киснем, тіло напружувалося, хоча тренери й наказували якомога більше розкріпачувати кожен м'яз; у тілі було стільки сили, що за черговим відштовхуванням можна було ніби і в небо злетіти.)

Відповідь

Зобов'язаний, возз'єднання, м'язи, дюна, ад'ютант, миш'як, курйоз, кур'єр, п'єдестал, суб'єкт, комюніке, гравюра, інтерв'ю, в'ється, в'юнкий, зап'ястя, верф'ю, нав'ючений, п'явка, верб'я, бур'ян, Лук'ян, в'язальниця, дит'ясла, двох'ярусний, мавпячий, кон'юнктивіт, над'їдений, реп'ях, перед'ювілейний, цвях, пів'яблука, медвяний, торф'яник, Святослав, кав'ярня.
(Взаємоперевірка словникового диктанту.)

Група дітей працює із Тлумачним словником української мови та пояснюють значення слів: комюніке, гравюра, дюна, кав'ярня (тлумачення слів записують на дошці):

комюніке - це невідм., с.
Урядове повідомлення, здебільшого про наслідки чи перебіг дипломатичних переговорів.

гравюра - и, ж.

Вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком із малюнка, вирізьбленого або витравленого на спеціально підготовленій дошці або пластинці.

Окремий відбиток: малюнок, образ, картина (на папері); різьба (не дошці); офорт (на міді).

дюна - и, ж.
Рухливий піщаний горб, утворений сильним вітром.

кав'ярня - і, ж.

Невеличкий ресторан, де подають відвідувачам каву, чай, закуски. Син. кафе

Бесіда.

 1. Із кількох частин складається речення? (Складне речення, яке складається із 3 - х простих речень).
 2. Як ви про це довідались?(Щоб правильно зрозуміти смисл такого складного речення, треба встановити, із кількох простих речень воно складається і як вони пов'язані між собою, а для цього потрібно визначити граматичні основи речень.)
 3. Які види зв'язку у цих реченнях?(Складне речення складається із 3 - х простих речень, де 1 та 2 речення мають сполучниковий зв'язок, а 2 та 3 - безсполучниковий)

ІІІ. Сприйняття нового матеріалу.

Вчитель.

У складних реченнях, що мають по декілька простих, можуть бути різні види зв'язку - сурядний та підрядний, сполучниковий і безсполучниковий.

Розглянемо таблицю.

Різновид Речення Графічна схема
Складне речення із сполучниковим сурядним та підрядним зв'язками (сурядне - підрядне) 1). Довго ще говорили обоє, обмірковуючи прочитане,
2). то знову вони замовкали з приводу якоїсь думки,
3). що випадково надходила одному чи другому до голови. (І. Сенченко)
[ ], то [ ], ( що ).
Складне речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв'язками 1). Але малюнком тоскним і недбалим Не хоче годувати листопад,
2). І мріють зорі:
3). ми серця запалим;
4). Радіє місяць:
5) повернувсь назад. (П. Филипович)
[ ], і [ ]: [ ]; [ ]: [ ].
Складне речення із безсполучниковим зв'язком на основному рівні та сполучниковим у межах компонента, що є складнопідрядним реченням 1) Хто боязкий,
2) той не рушить,
3) хто відважний,
4) той віз підважить. (Нар. тв.)
(хто),[той], (хто), [той].
Складне речення із сполучниковим сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язками 1) Стояла тиха і по - своєму хвилююча година:
2) згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк,
3) а внизу з - під кожного куща виповзав туман,
4) тому здавалось,
5) що над землею коливалися два неба. (М. Стельмах)
[ ]: [ ], а [ ], і [ ], (що).

Отже, складними синтаксичними конструкціями називаються багатокомпонентні (більше 2- х частин) речення з різними типами зв'язку між його частинами - сполучниковим та безсполучниковим. Серед складних синтаксичних конструкцій виділяють такі багатокомпонентні речення: складні речення із сурядним та підрядним зв'язком; складні речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком; складні речення із підрядним та безсполучниковим зв'язком; складні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком.

Складні речення, в яких поєднуються різні види сполучникового (сурядного та підрядного) та безсполучникового зв'язку, називають ще й реченнями мішаного типу. Вони можуть бути різних комбінацій (поєднань) і поєднувати різну кількість компонентів.

(Вчитель пропонує розглянути речення - робота біля дошки)

ЗАВДАННЯ.

Записати речення та розставити розділові знаки. Підкреслити головні та другорядні члени речення. Визначити тип зв'язку у складному реченні.

Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи жовтіють тисячі соняшників що ніби поспинались та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку там набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом
(І. Нечуй - Левицький).

 1. Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи,
 2. жовтіють тисячі соняшників,
 3. що ніби поспинались та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку:
 4. там набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом

(І. Нечуй - Левицький).

(Відповідь. Отже, це складне речення, бо складається із 4 - х простих, де між 1 - 2 реченнями безсполучниковий зв'язок; між 2 - 3 реченнями сполучниковий [підрядний] зв'язок; між 3 - 4 реченнями безсполучниковий зв'язок)

ВЧИТЕЛЬ.
Їх структуру ми проілюструємо такою схемою:

[ ], [ ], ( що ) : [ ].

Отже, в цьому складному реченні є зв'язок безсполучниковий однорідний (або однотипний), підрядний та безсполучниковий неоднорідний (або різнотипний).

Батько хай їде орать його коні знають а я піду гулять мене гості чекають (Нар. творчість).

 1. Батько хай їде орать -
 2. його коні знають
 3. а я піду гулять
 4. мене гості чекають

(Нар. творчість).

(Відповідь. Отже, це складне речення, бо складається із 4 - х простих, де між 1 - 2 реченнями безсполучниковий зв'язок; між 2 - 3 реченнями сполучниковий [сурядний] зв'язок; між 3 - 4 реченнями безсполучниковий зв'язок)

ВЧИТЕЛЬ.
Їх структуру ми проілюструємо такою схемою:

[ ] - [ ], а [ ] - [ ].

Отже, в цьому складному реченні є зв'язок сурядний з безсполучниковим неоднорідним (або неоднотипним).

ЗАВДАННЯ. (робота в групах)

 1. Заповнити таблицю (визначити тип складного речення із різними видами зв'язку).
 2. У реченнях розставити розділові знаки. Відповіді аргументувати.
Тип речення Приклади
Складне речення із сурядним та підрядним зв'язком А речення - мов зоряний разок слів - намистинок, що світяться алмазно, і все довкіл сіяє так виразно.
(Д. Білоус)
Складне речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком Збулись твої (Шевченкові) слова пророчі, і час оновлення настав, і темні просвітились очі, вчорашній раб Всесильним став.
(М.Рильський)
Складне речення із підрядним та безсполучниковим зв'язком А я додам: любити можна поезію в добу ракет, бо, дивна річ, людина кожна якоюсь мірою поет.
(М.Рильський)
Складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком Над вечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом.
(Григір Тютюнник)

ВЧИТЕЛЬ.

Іноді у нас виникає питання: які розділові знаки ми маємо поставити, коли у складному реченні збігаються два підрядні сполучники або сполучник сурядності та підрядності. Розставляючи розділові знаки, слід дотримуватися таких правил:

 1. Якщо у складному реченні збігаються два підрядні сполучники або сполучник сурядності і підрядності то кома між ними ставиться тільки тоді, коли вилучення підрядного речення з другим сполучником не вимагає перебудови речення з першим сполучником.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

Брати Блаженки шепотілися між собою, що, коли треба буде, вони стануть один до одного спинами (О. Гончар).

Брати Блаженки шепотілися між собою, що вони стануть один до одного спинами (О. Гончар).

 1. Але якщо, вилучаючи частину з другим сполучником, потрібно перебудувати речення, бо його структура ламається, то кома між двома сполучниками не ставиться. Як правило, в останній частині складного речення є слова то, але, або.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

Брати Блаженки шепотілися між собою, що, коли треба буде, то вони стануть один до одного спинами (О. Гончар).

Мій біль бринить, зате коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю (О.Теліга).

 1. Кома ставиться між однорідними підрядними реченнями, з'єднаними повторюваними сурядними сполучниками, але перше підрядне речення від головного комою не виділяється.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

Дерева можна обрізувати або коли ще сплять соки, або коли виростає листя (З журналу).

 1. У реченнях із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком вживається двокрапка і тире.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

Якби ж серцю я міг наказати, наказав би: живи, як є, поки будеш незрадно кохати, поки полум'я в груди б'є (В. Лучук).

Але бувають і такі випадки, коли кома не ставиться, ось зараз ми з вами і розглянемо ці випадки.

 1. Між двома частинами складного речення, поєднаними єднальним сполучником, що мають спільне підрядне речення.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

Коли він торкався смичком струни скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика (В.Собко).

 1. Між двома частинами складного речення, поєднаними підрядним зв'язком та єднальним або розділовим сполучником, що мають спільну головну частину.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

В природі існує ніч того, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина (М. Стельмах).

Сполучникові складні речення (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові складні речення часто бувають синонімічним. Створюється можливість заміни одних речень іншими: сполучникових на безсполучникові і навпаки.

(Вчитель разом з учнями розглядає речення [речення або проектуються , або записані на дошці]).

Чітко чуть, як в мерзлу землю дрібно б'ють копита (М. Бажан).
Чітко чуть: у мерзлу землю дрібно б'ють копита (М. Бажан).

Взаємозаміна сполучникових і безсполучникових речень урізноманітнює виклад, робить його гнучким, виразним.

Складні речення з різним видами зв'язку є ознакою книжного мовлення, але їх функції в різних стилях неоднакові.

У науковому стилі складні речення з різними видами зв'язку служать засобом вираження складних думок, допомагають чітко та послідовно викласти матеріал. Найчастіше тут використовуються речення інформативного характеру з підрядним і сурядним зв'язком. Вони дають можливість виражати найскладніші здобутки людської думки в будь - якій сфері наукових знань.

У художньому та публіцистичному стилях такі речення виконують образну функцію. Уміле їх використання, разом із простими конструкціями, робить мову художніх. Публіцистичних творів багатою, гнучкою, образною.

ІV. Систематизація знань учнів.

ЗАВДАННЯ.

Записати речення, розставити розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір складного речення за даною схемою.

Світ падав на бризки білої хвилі, що лилася по камінні, й хвиля блищала у густій зеленій тіні, як снопи срібла та кришталю (І.Нечуй - Левицький).

Світ падав на бризки білої хвилі що лилася по камінні й хвиля блищала у густій зеленій тіні як снопи срібла та кришталю (І.Нечуй - Левицький).

Схема синтаксичного розбору складного речення:

 1. Речення. Визначити тип речення за метою висловлювання
 2. Знайдіть (підкресліть) граматичну основу кожної частини складного речення; вкажіть кількість частин.
 3. Визначте засоби зв'язку частин складного речення.
 4. Визначте вид речення: складносурядне, складнопідрядне чи безсполучникове.
 5. Визначте залежність (чи незалежність) кожної частини; встановіть, до якого виду речень належить (особливо з підрядною залежністю).
 6. Накресліть схему речення.
 7. Поясніть розділові знаки.

Виконання завдання:

 1. Світ падав на бризки білої хвилі, що лилася по камінні, й хвиля блищала у густій зеленій тіні, як снопи срібла та кришталю (І.Нечуй - Левицький).

Це розповідне речення зрізними типами зв'язку.

 1. Чотири граматичні основи.
 2. Засоби зв'язку складного речення: сурядний (й), підрядний (як та сполучне слово що).
 3. Речення із сурядним та підрядним зв'язком.
 4. Друга частина (означальна) залежить від першої; третя пов'язана з першою сурядним зв'язком (сполучник й); від третьої залежить четверта частина (порівняльна, неповне речення з пропущеним присудком блищали).

Характеризуємо кожне речення:

 • Світ падав на бризки білої хвилі,… - просте, двоскладне, поширене, неускладнене, повне, головне у складному;
 • …,що лилася по камінні, просте, … - двоскладне, поширене, неускладнене, повне, підрядне (означальне) у складному;
 • …, й хвиля блищала у густій зеленій тіні,… - просте, двоскладне, поширене, неускладнене, повне;
 • …, як снопи срібла та кришталю… . - просте, односкладне (називне), поширене, неускладнене, неповне, підрядне (порівняльне) у складному.
 1. [… імен. ], ( що …), й [… дієсл.], (як …).
 2. Кожна частина відділяється одна від одної комою, бо в середині їх немає розділових знаків і вони тісно пов'язані за змістом.

Це багатокомпонентне складне речення змішаного типу.

САМОСТІЙНА РОБОТА.

ЗАВДАННЯ.

Записати речення, розставити розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір складного речення за даною схемою.

Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь архітектора, і боляче було чути, як раз у раз зривається в стражданні голос цієї мужньої людини (О. Гончар).

Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь архітектора і боляче було чути як раз у раз зривається в стражданні голос цієї мужньої людини (О. Гончар).

 1. Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь архітектора, і боляче було чути, як раз у раз зривається в стражданні голос цієї мужньої людини (О. Гончар).

Це розповідне речення зрізними типами зв'язку.

 1. Три граматичні основи.
 2. Засоби зв'язку складного речення: сурядний (і), підрядний (як).
 3. Речення із сурядним та підрядним зв'язком.
 4. Перша та друга частини з'єднані сурядним зв'язком (сполучник і); між реченнями єднальні відношення, але наявне і додаткове - причинно - наслідкове (такі сурядні частини неможливо переставити). Друга і третя частини з'єднані підрядним зв'язком.

Характеризуємо кожне речення:

 • Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь архітектора,… - просте, двоскладне, поширене, неускладнене, повне, головне у складному;
 • …, і боляче було чути, … - просте, односкладне (безособове), поширене, неускладнене, повне;
 • …, як раз у раз зривається в стражданні голос цієї мужньої людини …. - просте, двоскладне, поширене, неускладнене, повне підрядне у складному (з'ясувальне );
 1. [… Валерій Іванович слухав ], і [… було чути], (як …).
 2. Кожна частина відділяється одна від одної комою, бо в середині їх немає розділових знаків і вони тісно пов'язані за змістом.

Це багатокомпонентне складне речення змішаного типу.

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ

 1. Які бувають типи багатокомпонентних складних речень? (Складне речення із сурядним та підрядним зв'язком; складне речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком; складне речення із підрядним та безсполучниковим зв'язком; складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком).
 2. Які види зв'язку бувають у цих реченнях? (Сполучниковий [сурядний і підрядний] та безсполучниковий)
 3. Які розділові знаки вживаються у реченнях з різним видами зв'язку? (У багатокомпонентних реченнях уживаються такі ж розділові знаки, як і в сполучникових та безсполучникових складних реченнях. Найчастіше в таких реченнях ставиться кома).
 4. У яких випадках не ставиться кома між частинами складного речення з сурядним та підрядним зв'язком? (Між двома частинами складного речення, поєднаними єднальним сполучником, що мають спільне підрядне речення. Між двома частинами складного речення, поєднаними підрядним зв'язком та єднальним або розділовим сполучником, що мають спільну головну частину).
 5. Які складні речення вважаються синонімічними? (Сполучникові складні речення (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові складні речення часто бувають синонімічним. Створюється можливість заміни одних речень іншими: сполучникових на безсполучникові і навпаки).

V. Підсумок уроку.

Сьогодні на уроці ми розглядали тему: Складні речення із різними видами зв'язку.
Ми познайомилися із складними реченнями, які мають різні види зв'язку: сполучниковий (сурядний та підрядний) і безсполучниковий; із особливостями пунктуації в складних реченнях.

V І. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал теми : Складні речення із різними видами зв'язку.
 2. Складіть речення за такими схемами:

[ ], а [ ], ( що…. ).

Приклад:

Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з - під снігу так свіжо, що, здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський).
(складне речення із сурядним та підрядним зв'язком)

[ ], [ ], і [ ].

[ ]: [ ], і [ ], [ ], а [ ], ( як …. ).

( Якби …. ), ( якби …. ), [ ], [ ].

 1. Визначити види складних речень із різними типами зв'язку (письмово).
 2. Повторити правила "Спрощення в групах приголосних".
Автор: Обложок Наталія Володимирівна, вчитель української мови та літератури Авіакосмічного ліцею НАУ, вчитель вищої категорії, звання "Старший вчитель"
Видалити Відміна
Забанити Відміна