Закрити
2. Міжнародні освітні програми і проекти в професійно-технічній освіті України
20 Вересня 2007, 00:00 , Переглядів: 6507
FacebookTwitterLivejournal
2. Міжнародні освітні програми і проекти в професійно-технічній освіті України Фото: http://angadinfo.blogspot.com 2. Міжнародні освітні програми і проекти в професійно-технічній освіті України

Мета проекту: здійснення коротко та довготермінових проектів з обміну учнями середніх загальноосвітніх закладів.

Активна участь системи професійно-технічної освіти у реалізації міжнародних проектів з реформування освіти в Україні сприяє поступовому входженню в європейський освітній простір.
Департамент професійно-технічної освіти співпрацює з Європейським Фондом освіти (ЄФО) - експертним центром Європейського Союзу з підтримки реформування професійної освіти і навчання у рамках програм зовнішніх відносин ЄС, який має зв'язки з 46 країнами світу і ставить за мету налагодити контакти і взаємодопомогу між західноєвропейськими країнами - донорами ЄС та новими незалежними країнами і країнами Середземного моря.
За сприяння і технічної підтримки вищезазначеного Фонду в Україні здійснюються проекти:

1. "Реформування професійно-технічної освіти в Україні"

Учасниками проекту "Реформування професійно-технічної освіти в Україні" є професійно-технічні навчальні заклади м. Києва, м. Рівне, м. Одеса, м. Івано-Франківськ, м. Севастополь, м. Запоріжжя, м. Львів.
За останні роки в рамках реалізації проекту спільними зусиллями досвідчених фахівців з ФРН, України, використовуючи напрацювання Європейського фонду освіти та досвід розвинених європейських країн, в Україні вперше створені та апробовані механізми взаємодії професійно-технічної освіти та ринку праці і на їх основі - методологічні підходи та конкретні методики розробки державних стандартів ПТО з конкретних професій. Зазначені механізми та методологічні підходи апробовані шляхом розробки та експериментального впровадження проектів Стандартів із десяти укрупнених (інтегрованих) професій у будівельній галузі, зв'язку, ресторанному господарстві, автосервісі та у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

2. "Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні".

Метою проекту "Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні" є забезпечення ресурсів та надання допомоги для запровадження в пілотних регіонах (Черкаської, Дніпропетровської, Львівської областей, міста Києва та Автономної Республіки Крим), децентралізованого керування професійно-технічною освітою, управління та адміністрування як частини загальної концепції реформування, що спрямована на підвищення рівня відповідності, якості та сталості професійної освіти. У рамках Проекту здійснюється підтримка процесу наближення рішень до місцевих потреб.

За підтримки Європейського Фонду у рамках програми TACIS, з метою аналізу інформації щодо розвитку професійно-технічної освіти, обміну досвідом її реформування у країнах СНД та Європи, створено Український аналітичний центр професійної освіти "Національна обсерваторія".

Заснування Асоціації "Український національний центр навчально-тренувальних фірм "Централь" стало логічним продовженням успішної реалізації спільного українсько-німецького проекту "Створення комерційних центрів в Україні" в рамках програми " ТРАНСФОРМ" з підготовки фахівців для сфери бізнесу та підприємницької діяльності в умовах навчально-тренувальних фірм (НТФ).
До мережі "Централь" входять 15 державних вищих професійних училищ Чернігівської, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Луганської, Вінницької, Донецької, Волинської, Черкаської, Хмельницької областей. У навчальних закладах моделюється робота комерційної фірми, де на навчальних робочих місцях учні мають можливість оволодіти такими професіями як комерсант торгівлі, комерсант промисловості, комерсант рекламної справи, секретар-референт тощо. На заняттях імітується діяльність реальних підприємств у ринкових умовах. Процес навчання включає в себе роботу на сучасному офісному обладнанні, забезпечує досконале володіння іноземних мов.
Починаючи з 2001 року, Асоціація "Централь", являється постійним учасником міжнародної асоціації "Europen" (м. Ессен, Німеччина). Щорічно проводяться Всеукраїнські ярмарки навчально-тренувальних фірм. Викладачі та учні беруть участь у міжнародних ярмарках у Німеччині.

3. Проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні"

Проект започаткований у 2005 році за ініціативи Міністерства праці і соціальної політики України (Державного центру зайнятості) та канадських партнерів - Асоціації місцевих коледжів Канади і Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій. Партнерами проекту в Україні є також Міністерство освіти і науки України, Міністерство економіки, обласні державні адміністрації та шість професійно-технічних навчальних закладів пілотних областей (Дніпропетровської, Рівненської та Закарпатської). Цей п'ятирічний проект (2005-2010 рр.) здійснюється в Україні за підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA).
Проект має на меті впровадження моделі децентралізованого управління з метою кращої координації професійного навчання в Україні; передачу повноважень обласним адміністраціям розробляти та впроваджувати навчальні програми у відповідь на наявні потреби зацікавлених сторін, таких як професійні спілки та асоціації промисловців та підприємців. Розробляються Стандарти компетентності, освітня та програмна документація для більшості робітничих професій на основі нових технологій.

Також міжнародне співробітництво ведуть у 19 регіонах 67 професійно-технічних навчальних закладів з 14 країнами світу. Професійно-технічні навчальні заклади м. Києва мають зв'язки з навчальними закладами Німеччини, Австрії, Польщі, Білорусії Франції, Чехії, Туреччини; училища Чернігівщини - з навчальними закладами Італії, Франції, Німеччини; училища Вінницької області - з Францією, Польщею, Словаччиною; училища Одеської області - з Австрією та інші.

Результатом спільної роботи стало: застосування новітніх технологій у навчально-виробничому процесі; стажування педагогічних працівників; організація виробничої практики українських учнів на підприємствах зарубіжних країн; обмін делегацій працівників освіти, батьків, учнів; організація спільного відпочинку, оздоровлення; проведення культурно-спортивних заходів, міжнародних семінарів, практикумів, мовних курсів; участь у спільних освітніх проектах тощо.

Видалити Відміна
Забанити Відміна