Закрити
Тестове завдання з української літератури для 9 класу (II семестр)
19 Липня 2007, 00:00 , Переглядів: 28517
FacebookTwitterLivejournal
Тестове завдання з української літератури для 9 класу (II семестр) Фото: http://litopys.net Пантелеймон Олександрович Куліш

Творчість П.О. Куліша, Марка Вовчка, Ю.А. Федьковича

Пантелеймон Олександрович Куліш (1819 – 1897)

К – І.

 1. Хто такий П. Куліш? (Перерахуйте його професії та поясніть їх значення). Чи легким було його життя? Де і коли народився митець? Який вплив на світогляд майбутнього письменника справила сім’я? Що писав П. Куліш про матір? Що складало фундамент самоосвіти та самовиховання? Де він продовжував освіту? В яких творах він відобразив свої роки навчання в гімназії? Твори яких письменників читав Куліш у ці роки? Чи він закінчив гімназію? Де потім працював?
 2. Яка мрія була в майбутнього творця? Що приваблювало Куліша в освіті? Які твори були написані під цим впливом? Чи закінчив письменник університет? Де потім він працює? Як Пантелеймон займається етнографією? Які романи він пише в цей час? Чому П. Куліш на той час звершив громадський подвиг? (Зачитайте свідчення О. Герцена). Яким голосом правди він рахувався на той час?

К – ІІ.

 1. Яка честь була надана Кулішу? Що писав митець з приводу цього? Чому незмірно зрадів письменник? Чим відзначався для Пантелеймона 1847 рік? Прочитайте його спогади про Т Шевченка на своєму весіллі. Як закінчилась весільна мандрівка? Зачитайте вирок царя Миколи І. За що письменник був звинувачений?
 2. Де і скільки років, крім Вологди, відбував заслання П.О. Куліш? Які твори він тут написав? Що було мукою для письменника? Чим відзначався Пантелеймон? Які мови він знав досконало? А які мови він вивчив під час заслання? Що сприяло його плідній письменницькій праці? Як його характеризували відомі митці Іван Франко та Валерій Шевчук? Який результат дали довголітні клопотання перед урядом? Ким і де працює П. Куліш? Розкажіть про його редакторську діяльність. Що про це писав Великий Кобзар?

К – ІІІ.

 1. Що писав про редактовані П. Кулішем твори відомий російський письменник С. Аксаков? Чому ці твори були сенсацією? Які підручники виходять з друку в 1857 році? Що таке "кулішівка"? які твори були нею написані? Що він, письменник, відкриває? Де мандрує митець по Європі? Що він тут вивчає? Чи захоплює його закордонне життя? Чому? Яки були взаємини П. Куліша з Т. Шевченком? Чому? Як характеризував Куліш Великого Кобзаря? Яку літературу він протиставляє російській?
 2. Чого добивається П. Куліш після мандрів? Що він видає? Які письменники своїми творами збагачувала альманах? Що писав у передмові до альманаху редактор? Який журнал він засновує? Які зі своїх творів Куліш публікує в ньому? Скільки років існував часопис "Основа"? чому його роль в історії української літературі величезна?

К – ІV.

 1. Що встиг зробити П. Куліш до ганебного валуєвського циркуляру 1863 року? Що було особливо важливим для підвищення культури найширших верств нашого народу? Скільки років та ким працює народний діяч у Варшаві? Над чим він працює пізніше в Петербурзі? Як зреагувала українська громадськість на москвофільські погляди Куліша? Що заставило його зрозуміти помилку? Коли письменник залишає службу?
 2. Де П. Куліш проводить останній період свого життя? Як він там живе? Яку збірку укладає? Чому збірка була заборонена? Із вуст яких кобзарів записав митець "Думу про козака Голоту"? Які ще втори і в які роки вийшли з-під пера П. Куліша на хуторі Мотронівка? Які переклади він робить? Коли помер П.О. Куліш? За що ми повинні цінувати й поважати спадщину творця? До чого він закликав? Що говорив про нього Франко?

К – І. Поезія П.О. Куліша.

 1. Скільки збірок видав П. Куліш? Які поеми він створив? Що ще писав митець? Визначте тему й основну думку поезії "Піонер". Як говорить П. Куліш про своє життєве кредо? Що є символом творчості митця? Зачитайте цитату. Про що свідчать епітети в цьому уривку? Якою поезією відкривається збірка "Хуторна поезія"? Яка тема та ідея вірша "До кобзи"? Зачитайте уривок, що підтверджує це. Про що йдеться мова наприкінці вірша?
 2. Назвіть тему й ідею вірша "До кобзи та музи". Зачитайте думку автора про це. Куди автор посилає свою музу? З яким віршем Т. Шевченка споріднена ця поезія? Про що це свідчить? Назвіть твори, в яких піднімається тема про роль поета в суспільному й особистому житті. Яка тема і основна думка вірша "Рідне слово"? Який епіграф обрав автор? Яким шляхом пішов митець, створюючи цю поезію? Зачитайте цитату-підтвердження його думки. Що є для П. Куліша синонімом правди від Бога? Підтвердить відповідь цитатою.

К – ІІ. Поезія П.О. Куліша.

 1. До чого закликає митець своїми творами? У яких творах Т. Шевченка теж звучить ця ідея? Яку ідею сповідує П. Куліш? У яких словах висловлена ідея вірша "Рідне слово"? До кого він звертається з цією ідеєю? Чи залишається ця ідея актуальною в наш час? Які твори поет присвятив Т. Шевченкові? Як він називає Великого Кобзаря? Від чого застерігає читачів? Що засуджував П. Куліш? Чи був він правий? Чому він так думав?
 2. Назвіть тему і ідею поезії "Народна слава". Підтвердить цитатою. Зачитайте цитату, де ми бачимо трагічну долю України. Як закликає поет не забувати про жертви? У що вірить поет? Як впливають ці поезії на читача? Яка людина здатна досягти вершин духовного життя? Чи актуальне це питання для сучасних людей? Докажіть своє твердження.

К – ІІІ. Поезія П.О. Куліша.

 1. Визначте тему й ідею поезії "Святиня". Про що розповідається у творі? Зачитайте думку поета. Як вражає поета громадянська байдужість народу? Назвіть тему і основну думку вірша "Стою один". Підтвердить відповідь цитатою. Яка тема та ідея поезії "Україна"? Зачитайте звертання поета. Що це нагадує? Чим схожі погляди митців? Яка тема була актуальною для П. Куліша? Що він писав про дівоче серця? Які твори є перлинами любовної теми?
 2. Твори яких поетів перекладав митець? З якою метою він це робив? Що писав про це сам П. Куліш? Скільки років він перекладав Біблію? Що сталося в 1885 році? Як на це зреагував поет? Що засвідчує Б. Грінченко? Які віршові п’єси писав П. Куліш? Кого зображує митець у своїй найдовершенішій п’єсі? Визначить тему й ідею трилогії. Що започаткував цими драмами П.О. Куліш? Хто став його послідовником?

К – ІV. Значення діяльності П.О. Куліша.

 1. Що писав про українську словесність П. Куліш? За що його слід шанувати? Як характеризує митця М. Хвильовий? Хто ще належить до "європейців"? хто ще з творців дали високу оцінку творчості Куліша? Як висловився про П. Куліша Михайло Коцюбинський?
 2. Як оцінює творчість П. Куліша сучасний літературознавець М. Жулинський? Що він зазначає в своїй оцінці? Чому П. Куліш був прогресивним діячем? Як ви ставитесь до діяльності митця? У чому полягає значення діяльності П. Куліша?

К – І. П.О. Куліш. "Чорна рада".

 1. Що писав П. Куліш у листі до Осипа Бородянського? Які його дії щодо впливу на історичну прозу? Наведіть приклади творів. Що сказав І.Я. Франко про роман "Чорна рада"? У скільки років П. Куліш почав писати роман? Під впливом чого і що було поштовхом до написання роману? Скільки років митець писав роман? Коли і якими мовами він був виданий? Що виступало історичною основою? Чи правдиво змальовані в творі історичні події?
 2. Що є центральним у романі? Хто входить до народу? Як показані настрої народу? Відповідаючи, використовуйте уривки з тексту. Що показано в XIV-му і XV-му розділах роману? Як показано силу народу? Як зображується Запорізька Січ у романі? Наведіть приклади з твору. Зачитайте цитати які підкреслюють симпатії автора до січовиків?

К – ІІ. П.О. Куліш. "Чорна рада".

 1. Чим виступає Запорізька Січ для народів світу? Що про це пише автор? Де ми бачимо в романі докази легендарної звитяги козаків? Кого згадує письменник, описуючи добу похмельниччини? Назвіть історичних персонажів роману. Якими їх зображує митець? Зачитайте ставлення автора до них.
 2. Яким зображений гетьман Іван Брюховецький? Хто такий Матвій Гвинтовка? Що запам’ятовується в опису Гвинтовінного хутора? Як ставляться члени козацької старшини один до одного? Де видно зневагу верхівки до козацьких низів? Хто виступає антиподом цій групі? Як їх змальовує автор? Як ставляться вони до рідної землі? Зачитайте цитату, що підтверджує це.

К – ІІІ. П.О. Куліш. "Чорна рада".

 1. Хто такий Сомко? При відповіді використовуйте уривки з твору. Як зображує П. Куліш паволоцького полковника Шрама? Використовуйте цитати. Кого втілює образ Шрама?
 2. Дайте характеристику Петру. Відповідаючи, посилайтесь на текст. Яким зображений сліпий старець-кобзар? Чим запам’ятовується батько Пугач? Як його характеризує звернення до Брюховецького? Зачитайте його.

К – IV. П.О. Куліш. "Чорна рада".
Образ Кирила Тура.

 1. Хто виступає найяскравішим образом із образів козаків у творі? Де видно симпатію автора до героя? Чому П. Куліш дав таке прізвище своєму герою? Хто виступає батьками Кирила? Як характеризує Тура гетьман Сомко? Що головне для цього героя? Якої він вдачі? До чого прагне Кирило Тур? Як він тримається перед гетьманом?
 2. Яка натура Кирила? Куди він збирається дременути? Чому? Що виступає джерелами образу Кирила Тура? Як він розуміє сенс козацького життя? У чому виявляється незвичайність мови цього героя? Що виступає останнім штрихом образу Тура? Де видно мужність і силу волі Кирила? Як ви ставитесь до цього образу? Чому?

К – I. П.О. Куліш. "Чорна рада".

 1. Образ хутора. Чи звернули ви увагу при читанні роману на образ українського хутора на ймення Хмарище? Хто його мешканці? Дайте їм характеристику. Яким життям живуть хуторяни? Зачитайте цитату, що підтверджує їхнє життя. Що виступає ідеалом для П. Куліша? Яки він жив сам? Що він пропагував? Яка основна ідея роману? Чи згодні ви з нею?
 2. Стиль. Мова. Якою мовою написаний роман? Які переважають фрази? Що вчувається Кулішу у літньому надвечір’ї? зачитайте цитату. Що належить до здобутків П. Куліша в романі? Що введено в сюжетну канву роману? Де ще відбуваються події? Які засоби збагатили українську літературну мову? Наведіть приклади. Які з цих засобів прижилися й існують у сучасній мові? З чого можна було б укласти чималу енциклопедію народознавства? Зачитайте найхарактерніші прислів’я та приказки.

К – ІІ. П.О. Куліш. "Чорна рада".

 1. Стиль. Мова. У чому кохався П. Куліш? Які народні пісні ми зустрічаємо на сторінках роману? Що переважає в творі? Наведіть приклади звертань. Яку форму літературно-композиційного прийому використовує автор? Де використовується композиційний прийом листа? А пряме авторське звертання – роздум до героя? Хто це вперше застосував? Чому? Чим цікавий такий прийом? Наведіть приклад.
 2. Значення.Яку роль відіграв роман у вітчизняній літературі? Що писав Кулішеві Великий Кобзар про роман? Що засвідчив цій твір? Чим звеличив самобутність духовного життя нашої нації митець? Які ідеали ставив письменник перед читачем? Що вони формували?
 3. Інші прозові твори. Які гумористичні оповідання П. Куліша варто відзначити? Про що йде мова в оповіданні "Пан Мурло"? На що схожі "Малоросійські анекдоти"? Скільки творів написав Куліш на тему нещасливого кохання? Наведіть приклади. Які оповідання написані як своєрідні ескізи до "Чорної ради"?

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) (1833-1907).

К – ІІІ.

 1. Коли Великий Кобзар вперше зустрівся з Марією? Що він їй присвятив? Зачитайте уривок. Чим привертає увагу вірш "Марку Вовчку"? Де народилася письменниця? Звідки веде початок її рід? Коли народилася Марія Олександрівна Вілінська? Розкажіть про її батьків. Як виховання матері вплинуло на поведінку Марії? Коли помер батько письменниці? Як і чому змінилося життя дівчинки після смерті батька? Де і як навчалася Марія після 12-ти років? Які мамині слова завжди пам’ятала письменниця? Чому Марія так цікавилася Україною? Скільки років навчалася дівчина в пансіонаті?
 2. Скільки років і як провела Марія в тітки? З якими видатними особами вона там познайомилася? Де Марія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком? Хто він такий? Де і як жили одружені? Перебуваючи на селах, з чим познайомилася та що зрозуміла Марія Олександрівна? Скільки років мешкали в Немірові Марковичі? Ким там працював Опанас? Розкажіть про діяльність сім’ї на Вінниччині. Де, коли й як відсвяткувала Марко Вовчок свій письменницький дебют? Коли Марковичі переїжджають до Петербурга? Розкажіть про діяльність письменниці в Петербурзі. Які твори вона тут пише? Про що вони?

К – IV.

 1. Коли та чому Марко Вовчок йде до Німеччини? З ким там вона зустрічається? Де знайомиться письменниця з Герценом та Огарьовим? Як вона діє? Розкажіть про діяльність Марії в Італії. В яких роках Марко Вовчок із сином мешкала в Парижі? Як вони там жили? Як ставилися французи до творчості Марії? За чим весь цей час сумує письменниця? Що найглибше вразило її? Як про це вона пише?
 2. Які твори написала Марко Вовчок у відповідь на передчасну смерть Шевченка? Про що вони? Як за це її карає уряд? Скільки всього років прожила письменниця за кордоном? А потім – у Петербурзі? Опишіть її активне літературне й громадське життя в столиці царської Росії. Твори яких письменників вона перекладає? За які твори уряд майже засудив письменницю? Чому Марія Олександрівна назавжди виїжджає з Петербурга? Хто був другим чоловіком Марії? Як проходило їхнє життя? Де Марія Олександрівна відчула себе бадьорою? Розкажіть про її стосунки з селянами та громадську й літературну діяльність на Богуславині, Київщині.

К – І.

 1. Де провела письменниця осінь свого життя? Чи пише там твори Марко Вовчок? Як вона зустріла революцію 1905 року? Як вона реагує на поразку народу? Де був останній притулок Марії Олександрівни? Як вона тут працювала? де похована видатна письменниця? Які слова варто висікти на могилі М.О. Вілінської? Які твори налічує літературна спадщина Марка Вовчка? Скільки всього творів створила й переклала письменниця?
 2. Чим характерна творчість Марка Вовчка? Що ми бачимо, читаючи ці твори? Яка думка домінує в творах? Які твори відкрито таврують кріпацтво? Як ставився український та російський народ до творів Марка Вовчка? Де письменниця брала теми, сюжети творів, прототипи героїв, гарну українську мову? Що виступає джерелами творчості Марка Вовчка? Хто впливає на літературне джерело творчості письменниці? Яку тему з поетичних творів Великого Кобзаря продовжила марко Вовчок у прозі?

К – ІІ. Марко Вовчок. "Народні оповідання".

 1. Коли побачили світ "Народні оповідання"? Яке враження було від цих творів? Як критика відреагувала на оповідання? Чому складається таке враження? Що про це писав видатний російський критик Д. Писарєв? Які твори увійшли до першої книжки? А до другої? Про що в них йде мова? Хто виступає в центрі творів? Чому? Як про це пише сама письменниця?
 2. Проаналізуйте оповідання "Ледащиця". Дайте характеристику Насті та Чайчисі. Як впливає гніт і воля на людину? Охарактеризуйте оповідання "Два сини". (При відповіді користуйтеся цитатами). Про що ми дізнаємося з оповідання "Одарка"? що розкрили та засудили "Народні оповідання"? як ви ставитесь до творів письменниці? Чому? Якою мовою ще писала Марко Вовчок? Які твори досягли найбільшого розголосу? Яке спрямування цих творів? Що вони продовжують? Чому сповідання написані російською мовою?

К – ІІІ. Марко Вовчок. "Інститутка".

 1. Якою є повість "Інститутка"? Коли та де її писала Марія? Назвіть початкову назву повісті. Кому зачитувала окремі розділи твору письменниця? Кому був присвячений твір? Яку можливість дав письменниці жанр повісті? Яка композиція твору (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка)? Охарактеризуйте тематику повісті. Визначить тему й ідею.
 2. На які групи поділяються персонажі? Який підхід до групування образів? Який показ є головним у повісті? Хто виступає центральним образом? Яке перше враження від зустрічі з панночкою? А внутрішня суть інститутки? Де ми бачимо дволикість онучки поміщиці? Чому найкраще навчилася панянка, за зауваженнями дівчат-кріпачок? (Використовуйте цитати при відповіді, характеризуючи образ інститутки).

К – IV. Марко Вовчок. "Інститутка".
Образ панночки.

 1. Що панночку турбує в житті? Яка перед нами істота? Як вона міркує? Де ми бачимо контраст між зовнішнім і внутрішнім обличчям панночки? Чи закохався б лікар в "інститутку", якби бачив її в щоденному житті? Про що ми дізнаємося з наступної картини? Як інститутка перевернула в маєтку все на свій лад? (Відповідаючи на питання, використовуйте цитати).
 2. Кому найбільше діставалося від панночки? Що підкреслюється нагнітанням дієслів? Де підкреслюється, що інститутка – сформована повністю кріпосниця? А яка ж інститутка в інтимному житті? Як ставиться панночка до народу? Наведіть приклади. (Використовуйте цитати, відповідаючи на питання).

К – І. Марко Вовчок. "Інститутка".

 1. Образ панночки. Якою показала себе молода поміщиця на хуторі? За допомогою яких художніх засобів автор змальовує жорстокість інститутки? Назвіть визначальні риси поміщиці. В яких епізодах це розкривається? Як і в чому письменниця показує формування людиноненависництва у поміщиці? Що доповнює мовна характеристика поміщиці? Розкрийте суть. Що хотіла сказати Марко Вовчок цим образом? (Відповідаючи на запитання, використовуйте цитати).
 2. Образ Устини. Кого звів сюжет повісті? Яка мета була цим досягнена? Якою ж виглядає проста селянська дівчина поряд із освіченою пані? Яка в неї душа? Якою є волелюбність Устини? Як дівчина сприймає навколишню красу? Як ставиться до дітей? Яке її кохання? Дайте узагальнення образу (характер, ставлення до кріпаків, порівняння з образом поміщиці). Що і до чого протиставила письменниця образом Устини? (Використовуйте цитати, відповідаючи на запитання).

К – ІІ. Марко Вовчок. "Інститутка".

 1. Яку проблему поставила Марко Вовчок, змальовуючи образи Прокопа й Назара? Чим відрізняються ці селяни від кріпаків з ранніх оповідань письменниці, а в чому спільність їхньої вдачі, характеру? Чому Прокіп хмурнішав з кожним днем? Які вчинки кріпака свідчать, що він не терпить знущання? Порівняйте Катрю з Горпиною (з оповідання "Горпина"), зокрема їх поведінку після смерті дітей, і зробіть висновок. Як ви оцінюєте вигук Катрі: "Тепер вже я не боюсь вас!"?
 2. Чи викликає у вас симпатію старенька бабуся і чому? Що можна сказати про неї на підставі такого звертання до Устини: "А що пташечко, при молодій панії давненько служиш?" Чому справді добрий пан не приносить людям жодної користі? Розкрийте алегорію цього образу – "квач". Чи тільки в його залежності від жінки тут справа? Яке ваше ставлення до людей такого типу? Чому стара пані на старість стала лютувати? Чи тільки в підбурюваннях онучки тут причина? Що можна сказати про панів на підставі VІ розділу повіті?

К – ІІІ. Марко Вовчок. "Інститутка".

 1. Типові образи в типових обставинах. Чи типові образи й обставини в повісті? Що таке типовий образ? А що – типові обставини? Чи є типовими образ Устини інститутки, її чоловіка, кухаря і чому?
 2. Мова і жанр повісті. Що відчувається, читаючи повість? Наведіть приклади. Дайте характеристику пейзажам. (Відповідаючи, використовуйте цитати). 2. Мова і жанр повісті. Де використані афоризми? Наведіть приклади. Які ще художні засоби елементів фольклору використано в повісті? (Відповідаючи, використовуйте уривки тексту). Яке ідейне спрямування твору? Як авторка ставиться до всього зображеного нею в повісті? Що з показаного вона засуджує, а що – оспівує, підносить? Що таке повість? Що означає те, що "Інститутка" - соціальна повість? А якою виступає повість Г. Квітки-Основ’яненки "Маруся"? Чому? Яка різниця між цими повістями, що зображують українське село середини ХІХ ст.?

К – І. Марко Вовчок. "Кармелюк".

 1. Зачитайте початок твору. Що це? Казка? Яка казка? Який жанр казки започаткувала Марко Вовчок? Назвіть ці твори.
 2. Історична та фольклорна основа. Хто такий Устим Кармелюк? Де він народився? Опишіть його біографію. Яка історична основа повісті-казки? Яка фольклорна основа твору? Яким виступає Кармелюк у народних переказах? Наведіть приклади. Чому народ гіперболізував можливості Кармелюка? Що виступає за основу в повісті? Чому?
 3. Сюжет. Яка експозиція повісті? Яка зав’язка? Яка сюжетна лінія? Де ми бачимо кульмінацію твору? А де – розв’язку? Чому в творі така розв’язка?

К – ІІ. Марко Вовчок. "Кармелюк".

 1. Образ Кармелюка. Які художні засоби використані при зображенні героя? Які риси характеру відзначає письменниця в цьому образі? Чому парубок не мав спокою? У що він "виливав" свою тугу? Яку роль відігравали пісні Кармелюка? Як вони характеризують героя? (Відповідаючи на запитання, використовуйте текст).
 2. Чим характерний другий розділ твору? Які художні засоби тут вжито? Для чого? (Використовуйте при відповіді цитати з повісті). Чи був Кармелюк щасливим у подружньому житті? Що в нього на першому місці? У чому герой виливає свою скорботу? (Відповідаючи, використовуйте уривки з твору).

К - ІІІ . Марко Вовчок. "Кармелюк".

 1. Образ Кармелюка. Хто відгукнувся на пісню-клич героя? Як вона вплинула на них? Ким став Кармель? Як діяв загін Устима? За що любив народ свого героя? Яку особливість героїв із казок Марка Вовчка втілено в образі Кармелюка? Який за формою образ Кармелюка? Хто з письменників теж написали твори про мужнього Устима Кармелюка?
 2. Інші образи. Наведіть з тексту докази палкої любові матері Кармелюка до сина. Як проводила вона свого закованого в кайдани сина в Сибір? Охарактеризуйте взаємини Марусі з Іваном. Як ставиться дружина до благородної, але небезпечної діяльності свого чоловіка? Чиї та які саме пісні співає Кармелюкові дочка? Що підкреслила цим Марко Вовчок?
 3. Форма твору. Яка форма твору? Чому вона відповідає? Чому повість є пісенно-ліричною? Чому використано жанр казки? Які художні засоби надають характеру казки й романтичного ореолу?

К – IV. Значення творчості Марка Вовчка.

 1. Яке місце займає творчість Марка Вовчка? Які традиції продовжувала письменниця? Що вона внесла в українську літературу? Що спільне, а що відмінне між творами Марка Вовчка та Г. Квітки-Основ’яненки? Як зображує Марія кріпаків? Що і чому вона протиставила? Що зауважив О. Герцен про героїв творів Марка Вовчка? Як і чим збагатила письменниця українську літературну мову? Що про це писав Іван Франко?
 2. Які основи зміцнила, де стала основоположницею, який авторитет піднесла Марко Вовчок своєю творчістю? Чим і чому була творча спадщина Марії Вілінської? Яку роль відіграли в літературі образи її жінок-страдниць? Як вплинула творчість Марії на піднесення естетичної культури? Хто з видатних письменників і за що високо оцінив творчість Марка Вовчка? Що свідчила про твори Марії Вілінської Ольга Кобилянська? Хто пройшов школу Марії? Чому твори письменниці зберігають і досі виховне й пізнавальне значення?

Юрій Федькович (1834 – 1888).

К – І.

 1. Що ви чули про Буковину? Де, коли і в якій сім’ї народився Ю. Федькович? Як його назвав батько? Коли та чому митець змінив своє ім’я? Де жила сім’я поета? Зачитайте цитату. Де ріс письменник? Хто виховав у нього любов до фольклору? Що говорили про його сестру односельці та сам митець? Якою була мати Ю. Федьковича? Зачитайте уривок із вірша "На день добрий".
 2. Що виступало символом незрадливих супутників поета? Яку роль відігравала пісня в житті Ю. Федьковича? Чи мав поет голос? Як він пропагував пісню? Яке свідчення про Ю. Федьковича залишив Юрій Семанюк, батько Марка Черемшини? Охарактеризуйте "закоханість" поета в народну пісню. Чи були щасливими дитячі та юнацькі роки письменника? Чому? Що говорив Ю. Федькович про красу Буковини?

К – ІІ.

 1. Що манило ще з дитинства вразливого гуцулка? Про що мріяв Юрко? Як він ставився до своєї барточки? Розкажіть про його думки, враження та діяння, коли він був вівчарем-чередником. Що ви знаєте про освіту буковинського Кобзаря? Фундаментом чого вона стала?
 2. Що сталося з Юрієм у 14 років? Як помстилася влада за участь брата в загоні Лук’яна Кобилиці? Якою мовою і чому поет почав писати вірші? Як він заробляв на хліб? Коли митець повернувся в рідну сторону? Куди його відправляє батько? За чим він тужить? Визначте ідею поезії "Нічліг". Які думки переважають у нарисі "Кобзар і жовняри"? Що писав біограф письменника про цей період життя і творчості? Чого не вмів 25-тирічний митець? Чому? Якими буквами був написаний вірш "Нічліг"? Зачитайте уривок.

К – ІІІ.

 1. В яких творах Ю. Федькович змалював трагічну долю та моральні якості жовнірів? При яких умовах і коли поет познайомився з Еристом Нойбауером? Як це вплинуло на його долю? В якому вірші зображено палкі почуття до коханої жінки? В якому вірші поет оплакує своє безталання? Підтвердить цитатою. Коли виходить перша збірка митця і під якою назвою? Що про неї сказав Іван Франко? В якому році поет покинув службу? Як зустріло його рідне село після повернення додому?
 2. Чому Ю. Федьковичу важко було здійснити великі творчі задуми? Як він про це пише в листі до приятеля? Чи зрікся він після цього народних традицій? Підтвердить цитатою. Чим селяни Путили підтвердили свою любов і довіру поета? Що він сам про це каже? Які твори радикально вплинули на Ю. Федьковича? Що він сам про це пише? З якого року митець почав відзначати день пам’яті Великого Кобзаря? Прочитайте уривок із вірша про Т.Г. Шевченка.

К – IV.

 1. Яку посаду обіймає Ю. Федькович у 35 років? Які підручники він укладає й видає? Чому вони було заборонені цензурою? Як це вплинуло на вихід другої збірки його поезії? Які твори посідають чільне місце в збірках митця? Яке бажання виникає у поета щодо українських народних пісень? Назвіть пісні, перекладені німецькою мовою. Як вони сприймаються? Які твори були написані в Путилі? В якому році виходить третя збірка поезії? Під якою назвою? З ким і чому щиро товаришував Федькович? З ким листується? Коли починається чернівецький період його життя?
 2. Чи пориває Ю. Федькович із рідним селом? Ким він працює в Чернівцях? Як це вплинуло на культурне життя? Яка виходить збірка? Коли відзначалося 25-річчя літературної діяльності Федьковича? Як відмічали цю дату? Як і коли помер буковинський Кобзар? Що писалося в некролозі "Буковини"? Які пісні співалися над могилою митця? Зачитайте цитату, що свідчить про патріотизм поета.

К – І. Поезія Ю. Федьковича.

 1. Скільки творів вийшло з-під пера поета? За що народ прозвав його буковинським Кобзарем? Що про нього сказав І. Франко? Охарактеризуйте перші українські твори Федьковича (жанр, основні мотиви, зміст). Проаналізуйте тему, ідею та сюжет поеми "Новобранчик". Що писали про ці твори І. Франко та автор з однієї польської газети? Що найбільше зворушує душу в цих творах? Зачитайте цитату. Які засоби поетичної виразності, вжиті в поемі "Новобранчик"? на які твори схожі поезії Ю. Федьковича.
 2. На який народний твір схожий вірш "Шельвах"? Дайте визначення темі й ідеї твору. Перекажіть сюжет вірша. До якого прийому вдається поет? Відповідаючи, використовуйте цитати. Що таке мелос? Чому автор так часто використовує цей художній засіб у жовнірських творах?

К – IІ. Поезія Ю. Федьковича.

 1. Про що написані та як називаються соціально-побутові поеми Ю. Федьковича? Як зображує Олексу Довбуша митець у своїх поезіях? Зачитайте цитату. Дайте аналіз темі, ідеї та сюжету поеми "Довбуш". Як описує поет смерть Олекси? Якими зображені опришки в поезії? Відповідаючи, посилайтесь на текст.
 2. Які мотиви переважають у громадянській ліриці Ю. Федьковича? Зачитайте цитату. У що вірить поет? Які він відповідає на своє запитання: "Чи ж на віки сидітимуть кати на престолах?" До чого закликав митець, щоб стимулювати громадянську свідомість? Проти чого він виступав? Слова якого героя нагадував Федькович землякам? В якій поезії автор закликає до возз'єднання українських земель? Зачитайте цитати. Хто виступає проти такого об’єднання? Підтвердить цитатою.

К – IІІ. Поезія Ю. Федьковича.

 1. Який цикл поезій пройнятий волелюбними мотивами? Зачитайте цитату. До чого закликає митець? Що пророкує поет зрадникам-панам? Підтвердить цитатою. За що слід братися після перемоги? Як про це говорить поет? Дайте визначення темі, основній думці та сюжету вірша "Пречиста Діво, радуйся, Маріє!". Як змальовує Федькович соціальну несправедливість? Зачитайте обурення поета щодо цього. Що означає іронічний рефрен?
 2. Що поєднується в пейзажній ліриці поета? Проаналізуйте ранню поезію "Дністер". Розкрийте зміст вірша "Вечір на Підгір’ю". Охарактеризуйте співанку "Поклін". Про що говорить автор у вірші "При відході"? Яку роль відіграє діалог у цих поезіях? Відповідаючи, посилайтеся на текст поезій.

К – IV. Поезія Ю. Федьковича.

 1. Які мотиви відчутні в епічних творах? Наведіть приклади. Яка пісня стала народною? Як пов’язана творчість Федьковича з творчістю Великого Кобзаря? Наведіть приклади. Як зображує поет Тараса Шевченка? Про що йдеться мова в алегоричному вірші "Нива"? Як висловлено тут поетичне кредо митця? Які його ідеали? Чим пишається поет? Хто такі "женчики"? Що вони "збирають"? Чому радіє Федькович? Визначіть тему й основну думку даного вірша.
 2. Яким поетом вважав себе Юрій Федькович? Підтвердить цитатою. Як слово буковинського Кобзаря впливало на народ? Що він черпає з Шевченкової перлини "Думи мої"? Зачитайте уривок. Як розумів митець роль поезії в духовному житті народу і своє завдання в ньому? З чим пов’язаний образ Великого Кобзаря? Як про це говориться у вірші "Оскресни, Бояне"? Що ще писав поет? Чим багата творчість митця?

К – І. Проза Ю. Федьковича.

 1. Що належить до прози митця? Як умовно ділиться проза Федьковича? Яка провідна тема творів? Наведіть приклади назв оповідань. Про яку повість Ю. Федькович сказав, що то "кавалок мого життя"? Назвіть твори на жовнірську тему. Що ще об’єднує ці твори? Як оцінює прозу Ю. Федьковича великий російський прозаїк Іван Тургенєв? Які відгуки про прозу митця дали ще за його життя критики Польщі та Чехії? Що вони відзначили?
 2. Визначіть тему й ідею повісті "Люба-згуба". Опишіть сюжет твору. Проаналізуйте оповідання "Серце не навчити" (тема, ідея, сюжет). Дайте аналіз твору "Хто винен?". Хто виступає основною дійовою особою прози "Дністрові кручі"? Визначіть тему, основну думку та сюжет оповідання. Доведіть, що в цьому творі автор поєднав правду життя з народною фантастикою і поетикою.

К – ІІ. Проза Ю. Федьковича.

 1. Чому повість "Три як рідні брати" – єдиний оптимістичний прозовий твір Ю. Федьковича? Проаналізуйте його (тема, ідея, сюжет). Що лежить в основі вчинків героїв? Як вони діють? Коли, на думку письменника, людина буде щасливою? Що виступає морально-етичним ідеалам повісті? Ким був ще митець? Які його казки ви знаєте? Що ще писав письменник, крім казок? Що таке фрашки та при придибашки?
 2. Значення. Що прийшло з творчістю Юрія Федьковича в українську розу? Що виступає красою нашої прози? Чому митець завоював високе звання народного поета? Що писав про Ю. Федьковича Максим Рильський? Куди ввійшли твори митця? Як писав Марко Черемшина про творчість письменника? Як Ю. Федькович освідчується в Льві до України? У чому полягає значення літературної діяльності Юрія Федьковича? Чим відрізняється проза Ю. Федьковича віл прози Г. Квітки-Основ’яненка?
Автор: Дєвицька Наталія Миколаївна, вчителя української мови та літератури СШ №292 Деснянського району м.Києва, вищої категорії
Видалити Відміна
Забанити Відміна