Закрити
Основи здоров'я. 9 клас.
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 41206
FacebookTwitterLivejournal
Основи здоров'я. 9 клас. Фото: http://sensyor.ya.ru Основи здоров'я. 9 клас

Навчальна програма викладання основи здоров'я 9 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

(17 год, із них 1 год резервна)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
  Вступ. ФЕНОМЕН ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (1 год)
1. Життя як феномен. Здоров'я як явище людського життя, його необхідна і докорінна характеристика. Учень:
розпізнає:
- вияви феномену здоров'я людини;
наводить приклади:
- ознак феноменальності здоров'я;
характеризує:
- основні ознаки феноменальності життя і здоров'я;
розуміє:
- цінність свого життя і здоров'я.
2. Взаємозв'язок основних ознак, складових і чинників здоров'я. Людський фактор у формуванні безпеки людини. Глобальні небезпеки.
Практична робота:
Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я.
Учень:
називає:
- індивідуальні, колективні та глобальні небезпеки;
розпізнає:
- ознаки різних станів здоров'я, процесів його формування і збереження;
характеризує:
- основні ознаки, складові та чинники здоров'я;
- зв'язок здоров'я людини з дією глобальних небезпек;
пояснює:
- зв'язок окремих складових здоров'я;
розуміє:
- взаємовплив складових здоров'я;
- вплив поведінки людини на її безпеку;
порівнює:
- окремі складові здоров'я та їх значення для людини;
оцінює:
- вияви власного рівня здоров'я та його окремих складових;
дотримується правил:
- здорового способу життя.
3. Фізіологічна і соціальна зрілість
Взаємозв'язок фiзіологічної й соцiальної зрілості. Готовність до дорослого життя. Моніторинг фізичної складової здоров'я.
Практичні роботи:
Самооцінка рівня фізичного здоров'я.
Учень:
розпізнає:
- ознаки відхилення від вікових термінів розвитку підлітків;
пояснює:
- необхідність ведення здорового способу життя;
- фізіологічну і соціальну зрiлість;
розуміє:
- взаємозв'язок фізіологічного та соціального розвитку;
порівнює:
- основні ознаки фізіологічної й соціальної зрілості;
спостерігає:
- за власним фізіологічним і соцiальним розвитком;
визначає:
- рівень власного фізичного і соцiального розвитку;
користується:
- методами моніторингу фізичної складової здоров'я;
дотримується правил:
- здорового способу життя.
4. Репродуктивне здоров'я молоді
Репродуктивне здоров'я. Фактори впливу і ризики. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді. Особлива шкідливість для здоров'я сумісної дії тютюнового диму і алкоголю. Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров'я молоді в Україні. ВІЛ/ СНІД/ІПСШ: шляхи передачі й методи захисту. Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих.
Практична робота:
Розроблення проекту "Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров'я".
Учень:
наводить приклади:
- негативного впливу на здоров'я ранніх статевих контактів;
- засобів захисту від ВІЛ-інфікування;
- "хвороб цивілізації";
- негативного впливу наркотиків на репродуктивне здоров'я;
пояснює:
- вплив соціальних чинників на репродуктивне здоров'я;
- негативний вплив на здоров'я ранніх статевих контактів;
- зв'язок порушення моральних засад поведінки з поширенням СНІД в Україні;
характеризує:
- основні положення законодавства України щодо ВІЛ/СНІД;
розуміє:
- необхідність дотримання правил культури статевих стосунків юнаків і дівчат;
- вплив громади, школи і родини на здоров'я;
дотримується правил:
- здорового способу життя;
- побудови міжстатевих відносин на основі дружби і поваги;
5. Безпека людини і право
Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, громадська, політична. Створення безпечних умов життєдiяльності з урахуванням індивідуальних особливостей. Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров'я людини. Безпека людини у контексті концепції ООН про сталий розвиток людства.
Практична робота:
Визначення безпечних умов життєдiяльності.
Учень:
наводить приклади:
- діяльності міжнародних та вітчизняних організацій щодо безпеки людини;
пояснює:
- вплив психіки, моралі, духовності на формування безпечної поведінки людини;
- основні положення міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров'я людини;
- взаємозв'язок індивідуальної, національної та глобальної безпеки;
розуміє:
- необхідність дотримання основних психологічних та моральних засад безпеки;
- важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності, що враховують індивідуальні особливості людини;
визначає:
- рівень ризику життя, користуючись необхідними даними;
користується:
- основними правовими положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності;
володіє:
- методами визначення рівня ризику свого життя.
6. Самопізнання і самовиховання особистості
Формування особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання. Способи саморегуляції. Пам'ять та увага. Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги.
Практична робота:
Підготовка до іспиту: розвиток пам'яті та уваги.
Цінність життя і здоров'я людини
Цінність і неповторність життя. Основи психологічних та моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях. Здоров'я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров'я.
Практична робота:
Визначення місця здоров'я в ієрархії життєвих цінностей.
Учень:
розпізнає:
- вияви сприйняття, пам'яті, уваги;
пояснює:
- необхідність володіння методами самопізнання;
- необхідність постійного самовиховання;
розуміє:
- необхідність самопізнання і самовиховання;
- взаємозв'язок сприйняття, пам'яті, уваги;
користується:
- методами тренування сприйняття, пам'яті та уваги;
виконує:
- вправи саморегуляції;
дотримується правил:
- самовиховання;
наводить приклади:
- вибору життєвого шляху на основі здорового способу життя;
розуміє:
- цінність і неповторність життя;
- необхідність відповідати за своє здоров'я;
- відповідальність за власні вчинки;
порівнює:
- різні життєві цінності;
визначає:
- місце здоров'я в ієрархії своїх життєвих потреб;
дотримується правил:
- здорового способу життя.

Екскурсія.

Ознайомлення з роботою Центру здоров'я (громадського об'єднання, асоціації, клубу тощо).

Видалити Відміна
Забанити Відміна