Закрити
Основи здоров'я. 8 клас.
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 38611
FacebookTwitterLivejournal
Основи здоров'я. 8 клас. Фото: http://sensyor.ya.ru Основи здоров'я. 8 клас

Навчальна програма викладання основи здоров'я 8 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

(17 год, із них 1 год резервна)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
  Вступ. НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ (1 год)
1. Поняття про фізіологічну і соціальну зрілість. Ознаки фізіологічної й соцiальної зрілості. Учень:
називає:
- основні ознаки фізіологічної та соціальної зрілості;
наводить приклади:
- поведінки підлітків, відповідної віковому рівню розвитку;
розпізнає:
- ознаки фізіологічного та соціального розвитку підлітків;
пояснює:
- необхідність діяти відповідно до рівня свого соціального і фізіологічного розвитку.
2. Надзвичайні ситуації
Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення. Викрадення дітей і торгівля ними. Безпритульність. Залучення до небезпечних видів бізнесу і найгірших видів праці. Основні принципи порятунку та захисту людей. Оптимальні дії під час конкретних НС. Перша допомога при НС. Дія рятувальних служб при НС. Права і обов'язки людини під час НС та в період ліквiдації їх наслідків.
Практична робота: Моделювання ситуацій надання першої допомоги під час НС.
Учень:
називає:
- основні види надзвичайних ситуацій;
- основні причини виникнення надзвичайних ситуацій та їх можливих наслідків для здоров'я і життя людини;
- правила життєзабезпечення для себе та найближчого оточення в умовах НС та в період ліквідації їх наслідків;
- основні права і обов'язки людини під час НС та в період ліквідації їх наслідків;
наводить приклади:
- залучення до небезпечних видів бізнесу та найгірших видів праці;
пояснює:
- загрозу для життя при викраденні дітей і торгівлі ними;
- наслідки безпритульності для життя і здоров'я;
- необхідність контролю за якістю повітря, води, продуктів;
розпізнає:
- ознаки надзвичайних ситуацій;
розуміє:
- необхідність вчасного звертання за адресною допомогою щодо профілактики захворювань в епідемічній ситуації;
повідомляє:
- рятувальні служби про виникнення НС;
здійснює:
- найпростіші рятувальні роботи;
користується:
- засобами індивідуального захисту і рятувальним спорядженням;
дотримується правил:
- безпечної поведінки з застарілими боєприпасами та вибухонебезпечними предметами;
- евакуації з небезпечної зони;
- дій під час НС.
3. Оздоровчі системи
Поняття про оздоровчі системи. Оздоровче харчування. Сучасні й традиційні системи харчування. Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування. Перша допомога при харчових отруєннях і кишкових інфекціях. Харчові добавки. Харчові продукти у природі, отруйні та небезпечні рослини.
Практичні роботи:
Визначення рівня індивідуального фізичного розвитку. Моделювання ситуації та виконання алгоритму надання першої допомоги при отруєннях та кишкових інфекціях.
Учень:
називає:
- основні складові оздоровчих систем;
- основні складові оздоровчих систем харчування;
- основні небезпеки неякісного харчування;
- хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування;
наводить приклади:
- впливу на здоров'я різних оздоровчих систем;
- ознаки гармонійності фізичного розвитку особистості;
розпізнає:
- ознаки харчового отруєння;
- їстівні та отруйні рослини;
характеризує:
- захисні реакції організму людини;
пояснює:
- важливість консультування з лiкарем щодо вибору та користування елементами оздоровчих систем;
- вплив харчування на здоров'я людини;
- необхідність споживання повноцінної їжі;
розуміє:
- необхідність користування елементами оздоровчих систем;
- важливість правильного добору якісних харчових продуктів;
- необхідність консультування з лікарем-фахівцем щодо вживання харчових добавок;
- важливість для життя і здоров'я правил вживання дикорослих рослин;
дотримується правил:
- здорового способу життя;
- надання першої допомоги при отруєннях і кишкових інфекціях.
4. Фізіологічна і соціальна зрілість
Ознаки фізіологічної та соціальної зрілості. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Шкідливість для здоров'я раннього статевого життя та вагітності неповнолітніх. Спілкування дівчат і хлопців на засадах дружби. Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання. Поняття про ІПСШ. Шляхи зараження ІПСШ. Причини, умови розвитку й наслідки СНІД.
Практична робота:
Виконання проекту "Відмова від небезпечних пропозицій в умовах тиску і загрози насилля".
Безпека в сучасному суспільстві Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі. Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров'я людини. Уникнення небезпеки в кримінальних ситуаціях пограбування, шантажу, нападу. Захист від релігійних сект. Основи самозахисту у кримінальних ситуаціях та його межі. Правова відповідальність неповнолітніх. Органи охорони правопорядку. Небезпеки під час терористичних актів. Основи самозахисту під час терористичних актів. Соціальні небезпеки у місцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Інформаційна безпека.
Практична робота:
Моделювання ситуації уникнення нападу і пограбування.
Учень:
називає:
- основні ознаки фізіологічної та соціальної зрілості;
- шляхи зараження ІПСШ;
наводить приклади:
- впливу рівня розвитку суспільства на здоров'я;
- негативного впливу куріння, вживання алкоголю та наркотиків на здоров'я;
розпізнає:
- ознаки наркотичного, алкогольного сп'яніння;
характеризує:
- особливості здорового способу життя в міській і сільській місцевостях;
- особливості впливу на здоров'я тютюнового диму, алкоголю і наркотиків;
- вплив СНІД на життєдіяльність людини;
пояснює:
- негативний вплив тютюнокуріння, алкоголю та наркотиків на здоров'я;
розуміє:
- необхідність побудови стосунків між дівчатами і хлопцями на основах дружби і поваги;
- необхідність володіння навичками відмови від шкідливих звичок;
аналізує:
- інформацію, отриману з різних джерел, щодо ВІЛ/СНІД та ІПСШ;
називає:
- причини та наслідки соціальних небезпек, соціальних патологій та конфліктів;
- можливі соціальні небезпеки у місцях проживання;
- причини виникнення асоціальної поведінки людей;
- алгоритми поведінки у криміногенних ситуаціях та при нападі терористів;
- основні положення правової відповідальності неповнолітніх;
- органи охорони правопорядку;
- основні способи уникнення пограбування, шантажу, нападу, потрапляння у релігійні секти та асоціальні угруповання;
наводить приклади:
- небезпечних соціальних ситуацій, соціальних патологій;
- екологічних проблем регіону проживання; - впливу інформації на людину;
розпізнає:
- ознаки небезпеки великого скупчення людей;
- небезпечні інформаційні чинники;
характеризує:
- сутність дискримінації;
- норми відповідальності за злочини;
- основні способи подолання конфліктів;
- види інформаційних небезпек;
- законодавство щодо межі самозахисту в криміногенних обставинах;
- причини та наслідки забруднення середовища для життя і здоров'я;
пояснює:
- необхідність виконання правил екологічної безпеки;
- вплив інформації на людину, її свідомість;
розуміє:
- важливість виконання правил безпечної поведінки;
виконує:
- алгоритми необхідних дій у небезпечних соціальних ситуаціях;
дотримується правил:
- поведінки у місцях великого скупчення людей;
- поведінки на природі.
5. Всебічний розвиток особистості
Значення всебічного розвитку для формування особистості молодої людини. Взаємовплив психічної та духовної складових здоров'я. Чинники формування духовної складової здоров'я. Естетичні та моральні засади здоров'я. Краса і здоров'я.
Практична робота: Підготовка до іспиту: розвиток пам'яті та уваги.
Учень:
називає:
- ознаки гармонійного розвитку особистості;
- естетичні вияви здоров'я;
- чинники збереження духовної складової здоров'я;
наводить приклади:
- впливу витворів мистецтва на формування здоров'я;
- впливу моральних засад на формування здоров'я;
пояснює:
- необхідність ведення здорового способу життя для гармонійного розвитку;
- взаємозалежність моральних засад і здоров'я;
розуміє:
- вплив правил загальнолюдської моралі на здоров'я;
- вплив на здоров'я естетичного, етичного розвитку молоді;
дотримується правил:
- здорового способу життя.

Екскурсія.

Медична допомога: поліклініка, швидка допомога, оздоровчі центри.

Видалити Відміна
Забанити Відміна