Закрити
Основи здоров'я. 7 клас.
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 37405
FacebookTwitterLivejournal
Основи здоров'я. 7 клас. Фото: http://sensyor.ya.ru Основи здоров'я. 7 клас

Навчальна програма викладання основи здоров'я 7 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

(35 год, із них 3 год резервні)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
  Вступ. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ (1 год)
1. Здоровий спосіб життя як умова збереження і зміцнення здоров'я. Складові здорового способу життя. Учень:
називає:
- основні складові здорового способу життя;
наводить приклади:
- впливу здорового способу життя на успіхи в навчанні;
розуміє:
- взаємозв'язок умов та компонентів здорового способу життя;
порівнює:
- складові здорового способу життя.
2. Спосіб життя і здоров'я
Формування здорового способу життя. Значення навичок і звичок для здоров'я. Правила здорового способу життя. Вибір способу життя.
Практична робота:
Складання індивiдуального плану здорового способу життя.
Учень:
називає:
- основні навички здорового способу життя;
наводить приклади:
- вибору здорового способу життя людьми з найближчого оточення;
характеризує:
- вплив здорового способу життя на самопочуття людини;
пояснює:
- важливість вироблення навичок здорового способу життя;
розуміє:
- вплив здорового способу життя на життєдіяльність людини;
- необхідність дотримання правил здорового способу життя;
порівнює:
- цінність здоров'я і ціну нездоров'я;
- здоровий спосіб життя і життя людей із шкідливими звичками;
спостерігає:
- за власним самопочуттям при дотриманні правил здорового способу життя;
дотримується правил:
- здорового способу життя;
3. Принципи безпечної життєдіяльностіПравила поведінки, безпечної для життя. Безпека на дорогах. Безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля. Небезпечні вантажі. Види ДТП. Дії свідка ДТП. Техногенна безпека. Правила безпечної безпеки житла. Пожежа в громадському приміщенні. План евакуації, знаки пожежної безпеки. Особливості користування паливними газами. Попередження захворювань. Захисні реакції організму людини. Основні методи попередження неінфекційних та інфекційних захворювань.
Практична робота: Моделювання ситуації евакуації з класу, школи.
Учень:
називає:
- основні принципи безпечної життєдіяльності;
- основні методи профілактики захворювань;
наводить приклади:
- захисних реакцій організму;
- видів ДТП;
- інфекційних захворювань;
характеризує:
- вияви захисних реакцій організму;
- основні чинники ураження при надзвичайних ситуаціях;
- особливості надзвичайних ситуацій;
- особливості дії свідка ДТП;
пояснює:
- основні принципи безпечної життєдіяльності;
- механізм захисних реакцій організму людини;
розуміє:
- необхідність керуватися принципами безпечної життєдіяльності;
дотримується правил:
- безпечної для життя поведінки;
- користування паливними газами.
4. Індивідуальний розвиток підлітків
Вікові особливості індивідуального розвитку підлітків. Ознаки статевого дозрівання. Чинники ризику індивiдуального розвитку.
Косметичні проблеми підлітків Особливості стану шкіри в підлітковому віці. Типи шкіри. Особливості догляду за шкiрою. Попередження захворювань шкіри дівчат і хлопців. Косметичні проблеми підлітків. Косметичні засоби і здоров'я. Косметичні засоби для дівчат. Косметичні засоби для хлопців.
Практичнi роботи:
Визначення індивiдуальних показників фізичного здоров'я. Вибір і правила застосування косметичних засобів.
Учень:
називає:
- основні ознаки статевого дозрiвання;
- особливості стану шкіри в підлітковому віці;
- типи шкіри підлітків;
- необхідні заходи для усунення косметичних проблем підлітків;
наводить приклади:
- впливу чинників ризику на індивідуальний розвиток;
розпізнає:
- чинники ризику індивідуального розвитку;
- ознаки статевого дозрівання;
- ознаки змін на шкірі обличчя;
- ознаки типів шкіри;
- ознаки косметичних проблем підлітків;
пояснює:
- необхідність догляду за шкірою підлітка;
- вплив належного догляду на стан шкіри;
розуміє:
- необхідність рухової активності в підлітковому віці;
- необхідність користуватися косметичними засобами за віком;
порівнює:
- показники індивідуального розвитку впродовж навчання у школі;
спостерігає:
- за показниками індивідуального розвитку;
- за станом шкіри обличчя;
визначає:
- індивідуальний рівень фізичного здоров'я;
- стан шкіри обличчя;
вибирає:
- засоби індивідуальної гігієни;
- необхідні засоби для догляду за шкірою;
користується:
- індивідуальними косметичними засобами;
дотримується правил:
- догляду за шкірою;
- користування засобами особистої гігієни.
5. Соціальні чинники здоров'я підлітків
Поняття про соцiальні чинники здоров'я і безпеки підлітків. Соціальні чинники ризику для здоров'я в найближчому оточенні підлітків.
Запобігання вживанню наркотиків підлітками Причини вживання наркотичних речовин підлітками. Поняття про наркотичну залежність. Ознаки наркотичної залежності. Невідкладна допомога при наркотичному отруєнні. Кримінальна відповідальність за поширення наркотичних речовин.
Наркоманія й ВІЛ-інфікування Особливості поширення ВІЛ-інфiкування серед молоді в Україні. Протидія дискримінації щодо ВІЛ-інфiкованих.
Профілактика туберкульозу Збудник туберкульозу, умови інфiкування, умови розвитку захворювання. Профілактика туберкульозу у підлітків.
Хвороби цивілiзації Соціальні чинники ризику "хвороб цивілізації". Куріння і рак.
Практична робота:
Виконання проекту "Створення антитютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної реклами".
Учень:
називає:
- ознаки наркотичної залежності;
- заклади охорони здоров'я, де можна отримати допомогу при наркотичному отруєнні;
- основні положення законодавства України щодо ВІЛ/СНІД;
наводить приклади:
- впливу здорового способу життя на поведінку підлітків;
- впливу сім'ї, друзів на формування здорового способу життя підлітків;
- негативного впливу вживання наркотиків на здоров'я;
розпізнає ознаки:
- вживання наркотичних речовин;
- ураження туберкульозом;
характеризує:
- причини вживання наркотичних речовин підлітками;
- особливості поширення ВІЛ-інфікування в Україні;
- дані щодо ВІЛ-інфікування молоді в Україні;
пояснює:
- вплив сім'ї та друзів на формування шкідливих і корисних звичок;
- важливість для здоров'я відмови від вживання наркотичних речовин;
розуміє:
- необхідність відмови від шкідливих звичок, куріння, вживання алкогольних та наркотичних речовин;
дотримується правил:
- здорового способу життя;
- профілактики туберкульозу;
- поведінки в молодіжному середовищі.
6. Психологічний розвиток підлітків
Психологічна характеристика підліткового віку. Умови, що сприяють психологічному розвитку підлітка. Розвиток інтелектуальних задатків. Психологічні особливості поведінки людини в екстремальних умовах.
Психологічне благополуччя підлітків Відчуття, емоції, почуття. Виховання культури почуттів та способу їх вияву. Взаємозв'язок почуттів і здоров'я. Емоційне благополуччя. Ознаки психологічного благополуччя. Фактори, які порушують психологічну рівновагу. Способи відновлення і підтримки психологічної рівноваги.
Конфлікти і здоров'я Психологічні конфлікти і способи їх подолання. Поняття про стрес. Вплив стресу на здоров'я. Методи запобігання стресу.
Практична робота: Виконання проекту "Способи розв'язання конфліктів".
Учень:
називає:
- основні вияви позитивних та негативних емоцій;
- основні умови сприяння психологічному розвитку підлітків;
- основні стересогенні чинники;
- причини психологічних конфліктів;
наводить приклади:
- впливу на здоров'я позитивних і негативних емоцій;
- вияву психологічного благополуччя;
- стресогенних життєвих ситуацій;
розпізнає:
- основні ознаки психологічної характеристики підлітків;
- ознаки стресу;
пояснює:
- вплив стресу на здоров'я;
розуміє:
- шкідливий вплив на здоров'я негативних емоцій та почуттів;
- необхідність володіння методами запобігання стресу;
аналізує:
- чинники, що спричиняють стреси;
володіє:
- найпростішими психологічними прийомами запобігання впливу стресу під час надзвичайних ситуацій, у тому числі й за допомогою фізичних вправ;
виконує:
- вправи, спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей;
знаходить:
- правильні рішення для подолання основних конфліктних ситуацій;
дотримується правил:
- спілкування з однолітками;
- збереження психологічного благополуччя.

Екскурсія.

Робота дільничного інспектора.

Видалити Відміна
Забанити Відміна