Закрити
Основи здоров'я. 5 клас.
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 26769
FacebookTwitterLivejournal
Основи здоров'я. 5 клас. Фото: http://sensyor.ya.ru Основи здоров'я. 5 клас

Навчальна програма викладання основи здоров'я 5 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

35 год, із них 3 год резервні)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
  Вступ. ЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я В ЖИТТІ ЛЮДИНИ (1 год)
1. Цінність і неповторність життя людини, здоров'я - необхідна умова розвитку людини. Здоровий спосіб життя. Учень:
називає:
- визначення здоров'я;
- основні складові здорового способу життя;
наводить приклади:
- ставлення до життя і здоров'я різних людей;
пояснює:
- необхідність берегти життя і здоров'я;
- важливість здоров'я для власного життя;
- важливість здоров'я для членів сім'ї;
- зміст приказок і прислів'їв про здоров'я;
розуміє:
- необхідність зміцнення здоров'я з раннього віку;
порівнює:
- ставлення до здоров'я своїх однокласників.
2. Основні складові здоров'я: фізична, соціальна, психічна, духовна. Їх зв'язок і взаємовплив. Безпека і небезпека для життя.
Практична робота:
Відпрацювання повідомлення про небезпечні ситуації (пожежа, витік газу, напад)
Учень:
називає:
- основні ознаки здоров'я;
- складові здоров'я;
наводить приклади:
- впливу здоров'я на можливість виконання різних видів діяльності учня;
- впливу різних небезпек на життя і здоров'я;
- небезпечних ситуацій, що сталися в регіоні, країні, світі;
розпізнає:
- основні ознаки складових здоров'я;
- основні ознаки різних небезпек;
пояснює:
- взаємозв'язок складових здоров'я;
- вплив найпоширеніших небезпек на життя і здоров'я людини;
спостерігає за:
- щоденними виявами здоров'я;
розуміє: - необхідність обачної поведінки;
порівнює:
- самопочуття під час хвороби і після одужання;
здійснює у разі потреби:
- виклик служб захисту;
дотримується правил:
- повідомлення батьків, сусідів та відповідних державних служб про небезпечні ситуації.
3. Розвиток підлітків
Фізичний розвиток людини. Рухова активність та її вплив на розвиток підлітків.
Життєвий ритм Розпорядок дня підлітків. Сон і здоров'я. Втома і перевтома. Попередження перевтоми.
Активний відпочинок Види активного відпочинку. Вправи і процедури для збереження і зміцнення здоров'я. Вплив постави на здоров'я. Особливості формування постави у підлітків.
Загартовування Загартовування, його значення. Комплексне загартовування сонцем, повітрям і водою. Правила загартовування.
Практична робота:
Виконання вправ для профілактики порушень постави.
Учень:
наводить приклади:
- життєвих ситуацій, що призводять до втоми і перевтоми;
- впливу постави на здоров'я;
характеризує:
- вплив рухової активності на розвиток і здоров'я підлітків;
- ознаки втоми і перевтоми;
пояснює:
- вплив природних чинників на фiзичний розвиток підлітків;
- вплив загартовування на зміцнення здоров'я;
- вплив рухової активності на ріст і розвиток;
- вплив утоми на здоров'я;
- зв'язок перевтоми і виникнення захворювань;
порівнює:
- стан здоров'я людини загартованої та незагартованої;
складає:
- власний розпорядок дня;
виконує:
- комплекси вправ і процедур, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я;
- гігієнічні правила під час занять фізичними вправами;
визначає:
- зріст і масу тіла;
- рівень свого фізичного розвитку (за допомогою старших);
- ознаки правильної постави.
користується:
- елементами різних видів загартовування;
дотримується правил:
- організації навчання та відпочинку;
- загартовування;
- попередження перевтоми.
4. Право на здоров'я
Права і обов'язки щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів. Особиста відповідальність за здоров'я.
Сім'я і здоров'я Обов'язки членів родини щодо збереження і зміцнення здоров'я. Основні функції сім'ї і громади щодо збереження здоров'я. Вплив способу життя родини на здоров'я підлітків. Допомога людям з обмеженими можливостями.
Практична робота:
Моделювання ситуації допомоги людині з обмеженими можливостями.
Учень:
наводить приклади:
- порушення прав дитини;
- впливу способу життя сім'ї на здоров'я підлітків;
- допомоги людям з обмеженими можливостями;
пояснює:
- необхідність піклування про здоров'я своє та членів сім'ї;
характеризує:
- обов'язки членів родини щодо збереження і зміцнення здоров'я;
розуміє:
- необхідність користування своїми правами;
користується:
- допомогою дорослих у разі необхідності;
5. Профілактика ВІЛ-інфікування
Шляхи зараження ВIЛ. Право підлітків на убезпечення щодо ВІЛ / СНІД. Як уберегтися від ВІЛ-інфікування.
Практична робота
Моделювання ситуації, у якій необхідно сказати "Ні!".
Учень:
називає:
- шляхи зараження ВІЛ;
наводить приклади:
- ситуацій, у яких необхідно сказати "Ні!";
розуміє:
- необхідність попередження ВІЛ-інфікування;
дотримується правил:
- безпечної поведінки щодо ВІЛ / СНІД;
6. Безпечне середовище
Поняття про безпечне середовище. Основні небезпеки навколишнього середовища: природні, техногенні, соціальні. Стихійні лиха та їх наслідки. Умови виникнення пожежі.
Безпечна поведінка Правила безпечної поведінки удома, надворі, у натовпі. Правила безпечної поведінки на воді. Способи рятування потерпілих на воді. Правила дорожнього руху. Перехід багатосмугової дороги. Дороги в мікрорайоні школи, громадський транспорт, зупинки. Поведінка при ДТП. Людина в автономній ситуації. Основні правила поводження під час виникнення небезпечних ситуацій. Засоби і способи захисту.
Служби захисту Служби захисту населення: пожежна служба, міліція, швидка допомога, служба газу, служба цивільної оборони.
Практичні роботи:
Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму дій після виклику служб захисту населення. Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму поведінки у натовпі.Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму надання першої допомоги потерпiлим на воді.
Учень:
називає:
- телефони служб захисту населення;
наводить приклади:
- наслідків порушення правил поведінки на воді та дорожнього руху;
- поведінки людини в автономній ситуації;
пояснює:
- необхідність дотримуватися правил безпеки на воді та дорожнього руху;
- вплив основних чинників небезпеки під час виживання в автономній ситуації;
характеризує:
- наслідки небезпечних ситуацій;
- найпростіші методи виживання в автономній ситуації (тепло, вода, їжа);
порівнює:
- ризики небезпеки навколишнього середовища залежно від поведінки;
виконує:
- найпростіші методи захисту життя;
- основні елементи першої допомоги потерпілим на воді;
користується:
- допомогою служби захисту населення;
дотримується правил:
- безпечної поведінки на воді та правил дорожнього руху;
- відмови від пропозицій незнайомих людей;
- виживання в автономній ситуації.
7. Спілкування і здоров'я
Настрій і здоров'я. Вплив настрою на спілкування та здоров'я. Співпереживання. Співчуття. Позитивний вплив на здоров'я дружніх стосунків між однокласниками та іншими хлопчиками і дівчатками. Повага до старших і молодших, слабших і немічних, членів сім'ї. Взаємопорозуміння в сім'ї. Протидія виявам насильства в учнівському середовищі.
Практичні роботи:
Моделювання ситуації спілкування з однокласниками і друзями. Моделювання ситуації допомоги старшим і молодшим, слабким і немічним.
Учень:
називає:
- різні вияви настрою;
наводить приклади:
- виявів настрою у щоденному спілкуванні дівчат і хлопців;
- дружнього спілкування однолітків;
- приязних відносин старших і молодших;
розпізнає:
- ознаки різних настроїв дівчаток і хлопчиків;
- вияви співчуття друзів та однокласників;
описує:
- ситуації дружнього спілкування однокласників;
пояснює:
- необхідність співчуття до однокласників і друзів, немічних;
- необхідність дружнього спілкування дівчаток і хлопчиків;
- вплив на здоров'я стосунків між однолітками, молодшими і старшими;
розуміє:
- необхідність мати друга;
порівнює:
- вияви настрою у різних людей;
спостерігає:
- за щоденними виявами свого настрою;
аналізує:
- вияви дружнього спілкування між дівчатками і хлопчиками;
використовує:
- засоби вербального і невербального спілкування;
дотримується правил:
- висловлювання своїх почуттів;
- спілкування з учителем;
- доброзичливого спілкування з однокласниками.

Екскурсія.

Державні служби захисту населення (на вибір: міліція, швидка допомога, пожежна служба).

Видалити Відміна
Забанити Відміна