Закрити
Фізика (10 клас)
06 Листопада 2006, 00:00 , Переглядів: 17065
FacebookTwitterLivejournal
Фізика (10 клас) Фізика (10 клас)

Гончаренко С.У. Фізика, 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво "Освіта", м.Київ, 2002

Затверджено Міністерством освіти і науки України (Рішення Колегії МОН, протокол № 8/1-19 від 26.07.2001)

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Ви починаєте вивчати важливий розділ фізичної науки - молекулярну фізику, яка розглядає будову і властивості речовин у твердому, рідкому й газоподібному станах і залежність фізичних властивостей тіл від їх будови та особливостей молекулярного руху. Стосовно будови і властивостей речовин молекулярна фізика виходить з так званих молекулярно-кінетичних уявлень. Згідно з цими уявленнями будь-яке тіло - тверде, рідке чи газоподібне - складається з величезної кількості молекул, що перебувають у невпорядкованому (хаотичному) русі, інтенсивність якого залежить від температури.

Властивості тіл визначаються насамперед їх внутрішньою будовою, властивостями частинок, з яких вони складаються, силами, що діють між частинками, тощо. Тому питання про будову речовини основне для фізики та інших наук про природу.

Звичайно, молекулярна фізика не може дати вичерпної відповіді на всі питання про будову речовини. Багато надзвичайно важливих і цікавих відомостей про структуру тіл ви дістанете під час вивчення хімії, астрономії тощо. Мета молекулярної фізики - пояснити властивості тіл, що їх безпосередньо спостерігають на досліді (тиск, температура, пружність, теплопровідність тощо) як вияв сумарної дії величезної кількості молекул. Іншими словами, молекулярна фізика, виходячи з внутрішньої будови тіл, розглядає мікроскопічні (мікрофізичні) фізичні процеси і явища. При цьому вона користується так званим статистичним методом, який дає змогу визначати середні величини, що характеризують рух і взаємодію величезної сукупності молекул. Тому молекулярну фізику часто називають статистичною фізикою.

Дослідженням різних властивостей тіл і змін стану речовини займається також термодинаміка. На відміну від молекулярної фізики вона розглядає макроскопічні (макрофізичні) властивості тіл і явищ природи без урахування особливостей їх внутрішньої будови. Такий метод вивчення властивостей тіл і їх змін називають термодинамічним. В основі термодинаміки лежать кілька фундаментальних законів (начал термодинаміки), встановлених у результаті узагальнення великої кількості спостережень і дослідів над досить великими (макроскопічними) тілами.

Особливо ефективним виявилося застосування термодинамічного методу в теплотехніці, газодинаміці та ракетній техніці.
Розглядаючи властивості тіл і їх зміни з двох різних точок зору - мікроскопічної і макроскопічної, молекулярна фізика і термодинаміка взаємно доповнюють одна одну.
Досягнення молекулярної фізики широко використовуються в інших науках про природу. Зокрема, з її успіхами нерозривно пов'язаний розвиток хімії і біології.
У процесі розвитку в молекулярній фізиці виділився ряд самостійних розділів, наприклад: фізична хімія, фізична кінетика, молекулярна біологія, фізика твердого тіла. Основні уявлення молекулярної фізики використовуються у таких спеціальних галузях науки, як фізика металів, полімерів і плазми, кристалофізика, фізико-хімічна механіка. Молекулярна фізика становить наукову основу сучасного матеріалознавства, вакуумної технології, порошкової металургії тощо. Саме за її допомогою створені нові матеріали із заданими фізичними (механічними, тепловими, електричними, магнітними, оптичними) властивостями. Такими матеріалами є різні сплави, пластмаси, кераміка, бетон, напівпровідникові матеріали, скло тощо. Великий успіх сучасної фізики - синтезування штучного алмазу та інших надтвердих матеріалів.

Досягнення молекулярної фізики і термодинаміки покладені в основу створення сучасних теплових двигунів, холодильних установок і апаратів для одержання рідких газів; вони сприяють дальшому розвитку метеорології - науки про погоду.

Обговорення (2)
IceMilk 20 Березня 2013, 17:52
Як читати книгу повністю якщо тут показується 1 сторінка?? як продивитися інші сторінки?
mel 20 Березня 2013, 18:32
Це анонс підручника, а не книга для читання, скачування (потрібне підкреслити).
Видалити Відміна
Забанити Відміна