Закрити
Правила українсько-англійської транслітерації
26 Жовтня 2006, 00:00 , Переглядів: 18350
FacebookTwitterLivejournal
Правила українсько-англійської транслітерації Правила українсько-англійської транслітерації

Офіційні документи та зразки, що регулюють правильність транслітерації, зокрема власних назв.

РІШЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ № 9

Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.

Комісія, розглянувши на підставі п. 6 ч. 4 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології питання щодо затвердження транслітераційної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правил до неї, спираючись на подання Інституту української мови H АН України, УХВАЛИЛА:

  1. Затвердити як нормативну транслітераційну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правила до неї (додається).
  2. На підставі п. 7 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології встановити, що нормативна транслітераційна таблиця застосовується при відтворенні українських власних назв засобами
    англійської мови у законодавчих та офіційних актах.
  3. Визначити, що роз'яснення щодо особливостей застосування транслітераційної таблиці та висновки щодо правильності її застосування надає Інститут української мови НАН України (за його згодою), із погодженням, у разі необхідності, з Комісією.

Голова комісії,
Міністр юстиції України С.Головатий
Відповідальний секретар комісії Ю.Зайцев

Додаток до рішення № 9 Української комісії з питань правничої термінології

Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.

Нормативна транслітераційна таблиця для відтворення українських власних назв англійською мовою


А В C D Е
Укр.
літери
Лат. літери Примітки Приклади застосування
1 А А   Алушта - Alushta
2 Б В   Борщагівка - Borschahivka
3 В V   Вишгород - Vyshhorod
4 Г H, gh H у більшості випадків, gh при відтвор. сполуки зг Гадяч - Hadiach, Згорани - Zghorany
5 Ґ G   Ґалаґан - Galagan
6 Д D   Дон - Don
7 Е Е   Рівне - Rivne
8 Є Ye, ie Yе на початку слова, іе в Інших позиціях Єнакієве - Yenakiieve, Нагуєвичі - Nahuievychi
9 Ж Zh   Житомир - Zhytomyr
10 3 Z   Закарпаття - Zakarpattia
1! И Y   Медвин - Medvyn
12 І І   Іршава - Irshava
ІЗ Ї Yi, ii Yi на початку слова, iі в інших позиціях Їжакевич - Yizhakevych, Кадіївка -
Kadiivka
14 Й Y, і У на початку слова, і в інших позиціях Йосипівка - Yosypivka,
Стрий - Stryi
15 К К   Київ - Kyiv
16 Л L   Лебедин - Lebedyn
17 M M   Миколаїв - Mykolaiv
18 H N   Ніжин - Nizhyn
19 О О   Одеса - Odesa
20 П Р   Полтава - Poltava
21 Р R   Ромни - Romny
22 С S   Суми -Sumy
23 Т Т   Тетерів - Teteriv
24 У U   Ужгород - Uzhhorod
25 Ф F   Фастів - Fastiv
26 X Kh   Харків - Kharkiv
27 Ц Ts   Біла Церква - Віlа Tserkva
28 Ч Сh   Чернівці - Chernivtsi
29 Ш Sh   Шостка - Shostka
ЗО Щ Sch   Гоща - Hoscha
31 Ь ' (див. коментар) Русь - Rus', Львів - L'viv
32 Ю Yu, iu Yu на початку слова, iu в інших позиціях Юрій - Yurii; Крюківка - Kriukivka
33 Я Ya,ia Ya на початку слова, іа в інших позиціях . Яготин - Yahotyn, Ічня - Ichnia
34 ' (апо-строф) ' (див. коментар) Знам'янка - Znam'ianka

Правила відтворення українських власних назв засобами англійської мови

  1. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису, без посередництва будьякої іншої мови.
  2. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники наведено в транслітераційній таблиці, коментар до якої наведено нижче.
  3. Вимоги цих правил не обов'язкові для запису українських iмен іноземних громадян.

Коментар до транслітераційної таблиці.

У певних сферах відтворення українських власних назв допускається спрощений варіант запису, що передбачає:
а)  орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученнями zh, kh, ts, ch, sh, наприклад, Запоріжжя Zaporizhia;
б) апостроф і знак м'якшення (за винятком буквосполучень ъо, ьї, що завжди передається як 'о, Ї) у спрощеній транслітерації не відтворюються.


Приклади:
Українська форма Точна транслітерація Спрощена транслітерація
Львів L'viv Lviv
Ананьїв Anan'iv Anan'iv
Стеф'юк Stef'iuk Stefiuk
Короп'є Korop'ie Koropie

Голова комісії,
Міністр юстиції України        С.Головатий
Відповідальний секретар комісії      Ю.Зайцев

Видалити Відміна
Забанити Відміна