Закрити
Зарубіжна література. 6 клас.
22 Вересня 2006, 00:00 , Переглядів: 119834
FacebookTwitterLivejournal
Зарубіжна література. 6 клас. Фото: http://sensyor.ya.ru Зарубіжна література. 6 клас

Навчальна програма викладання зарубіжної літератури 6 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

(70 год, 2 год на тиждень)
(8 год - тематична атестація; резервний час - 8 год)

№ п/п К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. 2 ВСТУП
Пізнавальне значення світової літератури: зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей різних народів світу.
Учень:
називає вивчені в 5 класі літературні твори;
наводить приклади художніх текстів, із яких дізнався про життя, побут і культуру інших народів світу;
пояснює, у чому полягає пізнавальне значення світової літератури (читаючи художні твори, людина дізнається про життя, побут, звичаї, світогляд, культуру, духовні й моральні цінності інших народів світу).
2. 11
5
МІФ І ЛІТЕРАТУРА
Міф про виникнення світу в різних народів
Причини появи схожих елементів у міфах різних народів. Взаємопов'язане та паралельне виникнення цих елементів.
Учень:
наводить конкретні приклади існування схожих елементів у міфах про виникнення світу різних народів;
пояснює причини появи схожих елементів у міфах різних народів: 1) Запозичення елементів міфології одного народу іншим народом; 2) Невзаємопов'язане, паралельне виникнення схожих елементів у міфології різних народів, зумовлене насамперед схожістю умов життя, інтересів, життєвих прагнень, ідеалів різних народів світу.
ТЛ Дає визначення поняття міф;
пояснює, у чому полягає головна відмінність міфу від казки.
  2 Міф про Прометея
Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей. Уславлення цивілізації в міфі. Причини популярності образу Прометея.
Учень:
стисло переказує міф про Прометея;
пояснює, в чому полягає велич подвигу Прометея;
висловлює судження про причини популярності образу Прометея;
висловлює особисте ставлення до Прометея, аргументуючи свою точку зору прикладами з міфу.
  4 Міфи про Геракла
(1-2 міфи за вибором учителя) Геракл - улюблений герой стародавніх греків. Причини надзвичайної популярності його образу.
Учень:
переказує міфи про Геракла і пояснює, чому він став улюбленцем стародавніх греків;
наводить приклади наявності в міфах різноманітних фантастичних елементів, вигадки;
висловлює особисте ставлення до Геракла, аргументуючи свою точку зору прикладами з міфу;
порівнює відомості про давньогрецьку міфологію, отримані на уроках всесвітньої історії та зарубіжної літератури;
наводить конкретні приклади втілення в міфах шкали цінностей людини-народу-людства;
пише твір "Мій улюблений міфологічний герой".
3. 4
3
БАЙКА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Езоп (VI ст. до н. е.).
"Вовк і Ягня", "Крук і Лисиця", "Мурашка і Цикада", "Хліборобові діти"
Жан де Лафонтен (1621-1695). "Зачумлені звірі"
Іван Крилов (1769-1844).
"Вовк і Ягня" Байка як жанр літератури та її особливості. Алегоричний та повчальний зміст байки, відображення в ній законів життя людей, народної мудрості: осуд свавілля та насильства, різноманітних людських вад; уславлення працьовитості, розуму, доброти та інших людських чеснот.
Учень:
переказує близько до тексту зміст зазначених байок;
пояснює, чому легендарного Езопа вважають основоположником жанру байки;
доводить на конкретних прикладах, що Езопові байки стали невичерпним джерелом сюжетів байок у світовій літературі;
наводить приклади та пояснює алегоричний та повчальний зміст вивчених байок, відображення в них законів життя людей, народної мудрості: осуд свавілля та насильства ("Вовк і ягня", "Зачумлені звірі"), різноманітних людських вад ("Крук і Лисиця", "Мурашка і Цикада"); уславлення розуму та злагоди між людьми ("Хліборобові діти");
порівнює використання того самого сюжету в різних авторів (про Вовка та Ягня: Езоп - Крилов - Глібов);
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у вивчених байках і обґрунтовує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
називає головні жанрові ознаки байки: алегорія; повчальний зміст та ін.
виразно читає напам'ять байку (за власним вибором).
ТЛ Дає визначення понять байка, алегорія, езопова мова.
4. 7
3
ЛІТЕРАТУРА І МОРАЛЬНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ
Антон Чехов (1860-1904).
"Хамелеон", "Товстий і тонкий" Висміювання підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості та малодушності у творі. Головні засоби творення комічного та їхня роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї твору. Функції художньої деталі в прозі Чехова. Антитеза як художній засіб і композиційний прийом.
Учень:
переказує близько до тексту зміст оповідань А. Чехова "Хамелеон" і "Товстий і тонкий";
наводить конкретні приклади висміювання в творах А. Чехова підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості та малодушності;
називає головні засоби творення комічного та пояснює їхню роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї творів;
визначає і пояснює функції художньої деталі в прозі Чехова;
аналізує роль антитези в творах Чехова;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в оповіданнях, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
ТЛ Називає характерні риси оповідання як епічного жанру.
  4 Чарльз Діккенс (1812-1870).
"Різдвяна пісня у прозі" Гуманістичний зміст і висока людяність твору. Життя знедоленої родини Кретчитів. Подорож Скруджа різдвяної ночі в часі й просторі як можливість осягнути своє життя. Причини деградації особистості Скруджа. Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя. Реальне й фантастичне у повісті. Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. Композиція твору.
Учень:
переказує текст повісті "Різдвяна пісня у прозі";
сприймає великий за обсягом текст цілісно;
пояснює значення поняття гуманізм (любов, співчуття до людини),
ілюструє це поняття прикладами з тексту повісті Діккенса;
наводить приклади реальної (деталі побуту, зображення суспільного устрою Англії тощо) і фантастичної (подорож Скруджа в часі, спілкування з духами тощо) складових "Різдвяної пісні у прозі";
перелічує основні причини деградації Скруджа: зосередженість на матеріальних інтересах і цінностях, жагу до збагачення, влади, байдужість до інших людей;
тлумачить факт казкового переродження Скруджа, з одного боку, як характерну рису різдвяної повісті, з другого - як вияв віри письменника у добру сутність людини, яку можна вилікувати від зла;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору цитатами з тексту;
пише твір "Що в житті людини найцінніше?" за повістю Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня у прозі".
5. 21
4
ЛЮДИНА В ЖИТТЄВИХ ВИПРОБУВАННЯХ
Даніель Дефо
(бл. 1660-1731).
"Робінзон Крузо" Гімн цивілізованій прагматичній людині та її праці. Пригоди та екзотика в романі. Роман Дефо як започаткування "робінзонад".
Учень:
переказує близько до тексту ключові епізоди роману;
сприймає великий за обсягом текст цілісно;
пояснює, що велика заслуга й новаторство Д. Дефо полягають у тому, що він оспівує важку буденну працю людини, її розум, силу духу, здатність виживати в будь-яких, навіть найтяжчих умовах;
характеризує образ Робінзона Крузо;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
складає цитатний план характеристики образу Робінзона.
  9 Жуль Верн (1828-1905).
"П'ятнадцятирічний капітан" Прославлення сили людського характеру в творі. Привабливість образу Діка Сенда. Образ Геркулеса в романі. Засудження рабства. Романтика подорожей, велич науки та знань як основний пафос творів Ж. Верна.
Учень:
переказує ключові епізоди роману;
сприймає великий за обсягом текст цілісно;
ілюструє прикладами з тексту: а) втілення в романі ідеї прославлення сили людського характеру; б) риси Діка Сенда, які роблять його образ надзвичайно привабливим (почуття вдячності до людей, які його, сироту, зростили; усвідомлення браку наукових знань і жага до навчання; мужність, вірність); в) позитивні риси темношкірого Геркулеса: вірність друзям, готовність прийти їм на допомогу в найскрутнішу хвилину, здатність на самопожертву; г) засудження рабства як одну з провідних ідей роману; д) поетизацію романтики подорожей, величі науки й знань як провідного пафосу творів Ж. Верна;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
пише твір "Велич науки і знань" за романом Жуля Верна "П'ятнадцятирічний капітан".
ТЛ Дає визначення поняття роман.
  2 Джек Лондон (1876-1916).
"Жага до життя" Сильний людський характер в екстремальній ситуації. Анонімність головного героя оповідання та її зв'язок з ідеєю твору. Особливості сюжету та ідеї оповідання. Довкілля в зв'язках з головним героєм твору.
Учень:
переказує зміст оповідання;
виділяє і зачитує ключові епізоди твору;
характеризує з використанням цитат образ головного героя твору;
пояснює сенс відсутності імені цього героя;
визначає роль опису довкілля в оповіданні (пейзаж як емоційне тло до подій твору);
тлумачить сенс заголовка оповідання.
  2 Шандор Петефі (1823-1849).
"Коли ти муж, будь мужнім...". Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у віршах Ш. Петефі.
Учень:
висловлює судження про проблеми життєвих цінностей і прiоритетів, вибору альтернатив "мужність-боягузтво", "рабство- свобода", "самостійний вибір життєвого шляху - покора долі", порушених у вірші Ш. Петефі;
підтверджує свої думки цитатами з тексту;
висловлює судження щодо проблемного питання "Що таке справжня мужність?", спираючись на тексти творів Джека Лондона і Ш. Петефі.
  4 Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894).
"Острів скарбів" Романтика подорожей і пригод у романі "Острів скарбів". Уславлення сміливості, винахідливості, порядності (Джим Хокінс і його товариші). Засудження жаги до збагачення, зрадливості, підступності (пірат Сільвер і його поплічники).
Учень:
переказує близько до тексту роман "Острів скарбів";
порівнює його з романом Ж. Верна "П'ятнадцятирічний капiтан": спільний мотив небезпечної подорожі, напруги інтелектуальних, душевних і фізичних сил як необхідної передумови перемоги;
зіставляє долю Робінзона Крузо і Бен Гана на безлюдних островах;
порівнює образи юнаків Діка Сенда і Джима Хокінса;
висловлює судження про головних героїв роману Стівенсона.
6. 7
2
ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ
Рей Дуглас Бредбері
(нар. 1920). "Усмішка".Зневіра автора в майбутньому технократичної цивілізації. Знищення природи, цивiлiзації і культури як наслідок бездуховного науково-технічного прогресу. Трагічний оптимізм письменника: символічне значення фіналу "Усмішки" (дитина, ранок - символи Майбутнього). Несподіваний фiнал як формальна ознака новели.
Учень:
переказує близько до тексту новелу "Усмішка";
висловлює судження про події, зображені в творі;
характеризує Тома й розмірковує, чому той, на відміну від натовпу, не хотів нищити витвір мистецтва;
розмірковує про причини деградації людської цивілізації, зображеної в новелі;
пояснює сенс заголовку новели та його зв'язок з оптимістичним звучанням фіналу твору;
вказує на риси, які відрізняють новелу від оповідання.
ТЛ. Дає визначення поняття новела.
  5 Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944).
"Маленький принц" "Маленький принц" - філософська алегорична казка-притча. Поетизація в ній краси чистих людських взаємин. Сенс подорожі Маленького принца Всесвітом. Алегоричні образи. Головні життєві цінності у казці.
Учень:
переказує близько до тексту зміст філософської казки-притчі;
наводить приклади поетизації в ній краси чистих людських взаємин і почуттів (вірність Троянді, відповідальність перед друзями: "ми відповідальні за тих, кого приручили" тощо);
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
знаходить приклади втілення головних життєвих цінностей у казці, тлумачить її алегоричний сенс.
усно описує одну з планет, що відвідав Маленький принц.
ТЛ Дає визначення понять алегорія і притча.
7. 2 ПІДСУМОК
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.
Учень:
називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів;
висловлює і аргументує судження про пізнавальне значення світової літератури: зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей народів світу.

Для вивчення напам'ять

  1. 1-2 байки (за вибором учня).
  2. Ш. Петефі "Коли ти муж, будь мужнім" (уривок за вибором учня).
Обговорення (1)
BenGun 21 Листопада 2006, 16:48
"учень зіставляє долю Робінзона Крузо і Бен Гана на безлюдних островах"
не бачу нічого спільного, Робінзон жертва природних катаклізмів, а мене залишила на Острові невдала кумпанія smiley
Видалити Відміна
Забанити Відміна