Закрити

Школа

Математика

Математика

Навчання математики в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2004/2005 навчальному році буде здійснюватися за новими програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи" видавництва "Перун", Київ, 2005р. та у науково-методичному журналі "Математика в школі".... докладніше

01 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 39761
Художньо-естетичний цикл

Художньо-естетичний цикл

Характерною особливістю дисциплін художньо-естетичного циклу, що реалізують освітню галузь "Естетична культура" Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, є те, що вони вперше будуть вивчатися неперервно з 1-го по 12-й клас. ... докладніше

01 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 10346
Іноземна мова

Іноземна мова

Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Оволодіння іноземною мовою надає додаткові можливості для самореалізації особистості в сучасних умовах.... докладніше

25 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 17250
Зарубіжна література

Зарубіжна література

Головною метою вивчення предмета "Зарубіжна література" в загальноосвітній школі є залучення учнів до вершинних досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку ,високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.... докладніше

25 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 10303
Мова і література національних меншин

Мова і література національних меншин

Враховуючи, що одним з найголовніших засобів самовираження особистості є мова, в якій акумулюються відносини між людьми, їхня духовність та мудрість, одним з пріоритетних напрямів у роботі сучасної школи має надаватися вивченню мов і літератур.... докладніше

25 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 6640
Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" в 2005/2006 н.р. розпочинається перехід на новий зміст та структуру освіти основної школи.... докладніше

24 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 12632
Українська література

Українська література

Програма з літератури для 12-річної школи укладена на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти. У ній враховано державні вимоги до змісту навчальних досягнень учнів. ... докладніше

24 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 11806
Українська мова

Українська мова

Основною метою навчання рідної мови є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно користуватися засобами рідної мови - її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).... докладніше

24 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 19840
Із історії креслення.

Із історії креслення.

Для того щоб зрозуміти, який шлях пройшло сучасне креслення з моменту його виникнення до наших днів, коротко розглянемо основні етапи розвитку інженерної графіки.... докладніше

21 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 19413