Закрити

Вчительська

Природознавство

Природознавство

Значення навчального предмета "Природознавство" обумовлене його інтегрованим змістом і пропедевтичною спрямованістю. Інтеграція знань про природу - найближче оточення дитини - є одним із шляхів реалізації завдань шкільної освіти, яка має забезпечити різнобічний розвиток дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.... докладніше

02 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 21661
Історія України

Історія України

У межах навчального предмета "Історія України" в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладах України з 2005/06 н.р. вивчатимуть курс Вступ до історії. Цей курс є пропедевтичний, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, які висуваються до загальноосвітньої підготовки учнів. ... докладніше

01 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 31872
Етика

Етика

Навчальними планами для 12-річної школи передбачено впровадження 5-6-х класах нового навчального предмета - "Етика". Мета, завдання й зміст нового предмету покликані реалізувати засадничі положення документів, що розкривають перспективи розвитку освіти. ... докладніше

01 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 11244
Математика

Математика

Навчання математики в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2004/2005 навчальному році буде здійснюватися за новими програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи" видавництва "Перун", Київ, 2005р. та у науково-методичному журналі "Математика в школі".... докладніше

01 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 39498
Художньо-естетичний цикл

Художньо-естетичний цикл

Характерною особливістю дисциплін художньо-естетичного циклу, що реалізують освітню галузь "Естетична культура" Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, є те, що вони вперше будуть вивчатися неперервно з 1-го по 12-й клас. ... докладніше

01 Березня 2005, 00:00. Переглядів: 10259
Іноземна мова

Іноземна мова

Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Оволодіння іноземною мовою надає додаткові можливості для самореалізації особистості в сучасних умовах.... докладніше

25 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 17120
Зарубіжна література

Зарубіжна література

Головною метою вивчення предмета "Зарубіжна література" в загальноосвітній школі є залучення учнів до вершинних досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку ,високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.... докладніше

25 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 10200
Мова і література національних меншин

Мова і література національних меншин

Враховуючи, що одним з найголовніших засобів самовираження особистості є мова, в якій акумулюються відносини між людьми, їхня духовність та мудрість, одним з пріоритетних напрямів у роботі сучасної школи має надаватися вивченню мов і літератур.... докладніше

25 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 6570
Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" в 2005/2006 н.р. розпочинається перехід на новий зміст та структуру освіти основної школи.... докладніше

24 Лютого 2005, 00:00. Переглядів: 12483