Закрити

Вчительська

Усні вправи як засіб підвищення ефективності уроку математики

Усні вправи як засіб підвищення ефективності уроку математики

Обгрунтовується необхідність систематичного виконання усних вправ на уроках математики та з досвіду роботи вчителя наводяться різні форми проведення усного рахунку.... докладніше

02 Березня 2012, 20:28. Переглядів: 9968
Створення сприятливо-стимулюючих умов

Створення сприятливо-стимулюючих умов

Нові соціальні запити, зміни у сфері науки та виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів і засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності.... докладніше

19 Серпня 2008, 00:00. Переглядів: 7842
Профільне навчання та збереження колективу

Профільне навчання та збереження колективу

При введенні системи профільного навчання виникає безліч проблемних питань, таких як матеріальна база шкіл, наявність педагогічних кадрів і психологічні проблеми, що виникають у учнів при формуванні профільних класів. ... докладніше

15 Серпня 2008, 00:00. Переглядів: 4266
Розв'язання проблем адаптації учнів

Розв'язання проблем адаптації учнів

Основна школа має забезпечити розвиток найважливіших перспективних "надбань" молодших школярів й одночасно сприяти формуванню якісно нових особливостей і рис особистості дитини відповідно цілям і завданням школи ІІ ступеня.... докладніше

15 Серпня 2008, 00:00. Переглядів: 7194
Система особистісно зорієнтованого навчання

Система особистісно зорієнтованого навчання

Особистісно зорієнтована технологія — це освітня технологія, головною метою якої є взаємний і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні й партнерстві у спільній діяльності. ... докладніше

14 Серпня 2008, 00:00. Переглядів: 9944
Робота з батьківським колективом

Робота з батьківським колективом

Особливістю роботи з батьківським колективом у позашкільному закладі, на відміну від загальноосвітніх шкіл, є постійна і тісна співпраця батьків з педагогами й учнями закладу. ... докладніше

13 Серпня 2008, 00:00. Переглядів: 7297
Інновації у виховних системах

Інновації у виховних системах

Обговорюючи питання виникнення й оформлення інновацій у школі, неможливо обійти стороною питання про становлення інновацій у виховних системах. Застосуємо до цієї області ту ж саму логіку розгляду, що ми апробували і представили попередньо — дидактичний аспект інноваційної школи. ... докладніше

07 Серпня 2008, 00:00. Переглядів: 10151